A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság 2017.06.20. (kedd) 16:00.

M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2017. június 20-án /kedden/ 16 óra 00 percre

soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Nyílt ülés

Napirendi javaslat:

1./ A családi események szolgáltatási díjairól és az anyakönyvvezető díjazásáról szóló
       4/2011.(II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.              (írásban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Tulajdonosi és

     Vagyonkezelői Bizottságának 2017. II. féléves munkatervéről               (írásban)

     Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök

3./ A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászapáti városban nyújtott 2016. évi
       tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.                      (írásban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4./ Jászapáti, Vince utca 3. (hrsz.: 611) szám alatti ingatlan értékesítéséről.  (írásban)

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5./ Jászapáti Városi Önkormányzatnál és intézményeinél 2016. évben végzett részletes belső
     ellenőrzési jelentés tudomásulvételéről.              (írásban)

      Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

6./ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséről.             (írásban)

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester

7./ A Jász Alkotók Köre kérelméről               (írásban)

     Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

8./ A Városi Könyvtár és Művelődési Központ kérelméről              (írásban)

     Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

Jászapáti, 2017. június 15.

                                                                                             Borbás Zoltán s.k.

                                                                             Jászapáti Városi Önkormányzat

                                                         Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100