A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

MEGHÍVÓ - Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottsága

M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2017. szeptember 19-én /kedden/ 16 óra 00 percre

soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Nyílt ülés

Napirendi javaslat:

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.)számú
      önkormányzati rendeletének módosításáról.                                           (írásban)

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi pénzügyi tervének első féléves teljesítéséről.

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                (írásban)

3./ Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. első féléves gazdasági
       tevékenységéről.                                                                                     (írásban)

       Előadó: Tótin Lóránt ügyvezető

4./ Jászapáti város belterületén található 39 db fa kivágásáról és 3 db fa gallyazásáról.

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                      (írásban)

5./ Jászapáti város vízi-közművei gördülő fejlesztési tervének (2018-2032. közötti időszak)
      elfogadásáról.                                                                                          (írásban)

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester

6./ Gömöri József egyéni vállalkozó által bérelt Jászapáti, Damjanich út 8. szám 3. ajtó alatti
      helyiségben villamos energia teljesítmény bővítés engedélyezése és támogatása.

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                      (írásban)

7./ A Jászapáti Familya Sc. Erőemelő Klub kérelméről                    (írásban)

      Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

8./ A Jászapáti Színjátszó Kör kérelméről                                        (írásban)

      Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

9./ A Vándorfy János Honismereti Szakkör kérelméről                    (írásban)

      Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

10./ A Jászapáti Városi Vegyeskar Egyesület kérelméről                  (írásban)

      Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

11./ A Jászapáti Városi Vöröskereszt kérelméről                              (írásban)

      Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

12./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mozgássérültek Egyesülete, Jászapáti csoportjának

       kérelméről                                   (írásban)

       Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

Zárt ülés

Napirendi javaslat:

1./ Jászapáti István király út 5. szám 1. emelet 4. ajtó (2802/9/A/9 hrsz.) alatt található,

     önkormányzati tulajdonú 79 m2 alapterületű, összkomfortos, piaci alapú bérlakásra benyújtott

     pályázatok elbírálásáról                                 (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagságáról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                       (írásban)

3./ Társasházi közös tulajdon kizárólagos használatához történő hozzájárulásra.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                               (írásban)

4./ Első személyi tulajdonú lakás (építéséhez), vásárlásához önkormányzati támogatás igénylése

     iránt benyújtott kérelem elbírálásáról                        (írásban)

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Jászapáti, 2017. szeptember 14.

                                                                                             Borbás Zoltán s.k.

                                                                             Jászapáti Városi Önkormányzat

                                                         Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100