A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Soros Képviselő-testületi ülés 2018. február 15.

M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva

2018. február 15-én /csütörtökön/ 14.00 órára

soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.                         /szóban/

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                                /írásban/

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                                   /írásban/

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Javaslat rendeletek megalkotására, előterjesztés.

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
       kötelezettségeinek megállapításáról.                                                                  /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadásáról.       /írásban/

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester       

3./ A Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselők

     illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.             /írásban/

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

III./ Előterjesztések.

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 235/2017. (XII.14.) sz. Képviselő-
      testületi határozatának módosításáról.                                                                /írásban/

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Jászapáti város és térsége közigazgatási területén a rendelési időn kívül alapellátási szintű
     Központi Orvosi Ügyeleti szolgálat ellátásáról szóló vállalkozási szerződés módosításáról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ Pappné Tősér Éva egyéni vállalkozóval kötendő megbízási szerződésről.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

4./ „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz
     csatlakozásról.                                                                                                      /írásban/

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5./ Jászapáti Város Polgármestere szabadságának ütemezéséről.                             /írásban/

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Zárt ülés

1./ A Helyi Választási Bizottság tagjának és póttagjainak megválasztásáról.          /írásban/

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

2./ A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról. /írásban/

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

3./ Jászapáti, Hunyadi u. 33. (2527/1 hrsz.) szám alatti ingatlan vételi ajánlatáról. /írásban/

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Jászapáti, 2018. február 9.

                                                                                                          Farkas Ferenc

                                                                                                          polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100