A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Soros Képviselő-testületi ülés 2018. március 22.

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva

2018. március 22-én /csütörtökön/ 14.00 órára

soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.                         /szóban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                                /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                                   /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Beszámoló a tűzoltás és műszaki mentés területén végrehajtott szakmai feladatokról.

     Előadó: Szabó Szabolcs Gábor tű. őrnagy Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
                   parancsnoka                                                                                          /írásban/

III./ Tájékoztató a JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendeltségének
       2017. évi szakmai munkájáról.                                                                          /írásban/

       Előadó: Fózer Tibor tű. ezredes a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendetség
                       kirendeltség vezetője

IV./ Javaslat rendeletek alkotására

1./ A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004.(V.01.) önkormányzati rendelet
       módosításáról.                                                                                                    /írásban/

       Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
     térítési díjakról szóló 28/2003.(XII.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.                          /írásban/

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

V./ Előterjesztések.

1./ A 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás
     időpontjának meghatározásáról.                                                                          /írásban/

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti 2018-2023-ig tartó továbbképzési programjáról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ Jászapáti, Balajti Illésné utca 1. szám alatti ingatlanra (hrsz.: 731) elidegenítési és terhelési
     tilalommal bejegyzett jelzálogjog törléséhez való hozzájárulásról.                    /írásban/

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. I. féléves munkatervének
       módosításáról.                                                                                                    /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Jászapáti, 2018. március 14.

                                                                                                          Farkas Ferenc

                                                                                                          polgármester

 

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100