A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

MEGHÍVÓ - Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottsága

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2018. október 16-án /kedden/ 16 óra 00 percre

soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

Nyílt ülés1

A családi események szolgáltatási díjairól, és az anyakönyvvezető díjazásáról szóló  

4/2011.(II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról                      /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                           /írásban/

 1. „Jászapáti szatócsbolt rekonstrukciója- kapcsolt turisztikai elemekkel” című projekthez kapcsolódóan közbeszerzési szakértői feladatok ellátásáról/írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                          

  

 1. A VP6-7.2.1.7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” című projekthez kapcsolódóan közbeszerzési szakértői feladatok ellátásáról /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                            

 1. Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti Járásban” című projekthez kapcsolódó települési ösztönzőpályázat egészségügyi, szociális, kulturális, felnőttképzési, munkaerő-közvetítési stb. képesítés, szakképzettség megszerzésének támogatására/írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  

 1. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt kapcsán „Improvizációs színház és/vagy szociális workshopok megtartása/írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                           

 1. A „Tókotrás Jászapáti belterületén III.” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról/az anyag később kerül kiküldésre/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                 

 1. A Jászapáti 2000. Mg. Zrt Vöröskeresztes szervezete kérelméről/írásban/ Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

                       

 1. A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola 12. A és 12. B osztályának kérelméről/írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

 1. A Jászapátiak Baráti Egyesületének kérelméről/írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

 1. A Vándorfy János Honismereti Szakkör kérelméről/írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

 1. A Jászapáti Városi Vöröskereszt kérelméről/írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

                       

Zárt ülés

 1. Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 7. ajtó (2805/3/A/2 hrsz) alatt található, önkormányzati tulajdonú 79 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról/írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  

 1. Első személyi tulajdonú lakás (építéséhez), vásárlásához önkormányzati támogatás igénylése iránt benyújtott kérelmek elbírálásáról/írásban/

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

                                                       

Jászapáti, 2018. október 11.   

                                                                                   Borbás Zoltán s.k.

                                                                           Jászapáti Városi Önkormányzat

                                                        Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100