A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Soros Képviselő-testületi ülés 2018. október 18.

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2018. október 18-án /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.                         /szóban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                                /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                                   /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Rendeletek

1./A családi események szolgáltatási díjairól, és az anyakönyvvezető díjazásáról szóló  

   4/2011.(II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

   Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                    /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ Tájékoztató a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászapáti Járási Hivatala  

     2017-2018.I. félévi tevékenységéről

     Előadó: Vári-Nagy Judit hivatalvezető                                                               /írásban/

2./ A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény felnőtt korúak érdekében végzett munkájának        

     értékeléséről

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ A Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény 2018/2019-es nevelési évének előkészítéséről

     Előadó: Pallagi Imréné intézményvezető                                                            /írásban/

4./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

5./ „Jászapáti szatócsbolt rekonstrukciója- kapcsolt turisztikai elemekkel” című projekthez

     kapcsolódóan közbeszerzési szakértői feladatok ellátásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

6./ A VP6-7.2.1.7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak  

     kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek

     beszerzése” című projekthez kapcsolódóan közbeszerzési szakértői feladatok ellátásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

7./ Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti

   Járásban” című projekthez kapcsolódó települési ösztönzőpályázat egészségügyi, szociális,

   kulturális, felnőttképzési, munkaerő-közvetítési stb. képesítés, szakképzettség

   megszerzésének támogatására

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

   Jászapáti járásban” című projekt kapcsán „Improvizációs színház és/vagy szociális    

   workshopok megtartása

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                     /írásban/

9./ A „Tókotrás Jászapáti belterületén III.” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének

     kiválasztásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                           /később kerül kiküldésre

Zárt ülés

1./ Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 7. ajtó (2805/3/A/2 hrsz) alatt található, önkormányzati tulajdonú 79 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

Jászapáti, 2018. október 11.

                                                                                                          Farkas Ferenc

                                                                                                           polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100