A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Soros Képviselő-testületi ülés 2018. december 13-án /csütörtökön/ 14.00 órára

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2018. december 13-án /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.                         /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                                /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                                   /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Rendeletek

1./ Jászapáti Városban parkolóhelyek közterületen történő kialakításának rendjéről szóló 11/2009.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                               /írásban/

2./ A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 17/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ A Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodásban foglaltak végrehajtásáról
Előadó:Borics László bizottság elnöke                                                              /írásban/

2./A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosításának, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról
Előadó:Farkas Ferenc polgármester                                                                    /írásban/

4./ Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.I. félévi munkatervének jóváhagyásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

5./ A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 2019. évre vonatkozó célok meghatározásáról
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                              /írásban/

6./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft folyószámla hitelkérelméről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

7./ Településrendezési terv 2018. évi I. számú módosításának elfogadásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                           /később kerül kiküldésre/

8./ Fehér Zoltán egyéni vállalkozóval kötött Villamosenergia továbbadási szerződés módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

9./ Jászapáti Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző        /előterjesztés írásban. melléklet emailben/

10./ A TOP-1.1.1.-15-JN1-2016-00003-Jászapáti Ipari és Logisztikai Park fejlesztése című projekt kapcsán „Jászapáti Ipari és Logisztikai Park fejlesztése – Építési beruházás” tárgyú közbeszerzési eljárásról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                   / előterjesztés írásban, melléklet emailben/

11./ Az EFOP-3.9.2-16-2017-000019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódó minőségi szolgáltatásfejlesztésről, óvodai és bölcsődei szakemberek továbbképzéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

12./ Az EFOP-3.9.2-16-2017-000019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódó óvodai + programok szervezéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

Zárt ülés

1./ Közmunkaprogrammal kapcsolatban megbízási szerződés kötéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

2./ Vágó Pál helytörténeti gyűjtemény kezelésével és a Kiállítótér működtetésével kapcsolatban megbízási szerződés kötéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

 

Jászapáti, 2018. december 06.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100