A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Lakossági felhívás ! - Jászapáti Város szavazóköreinek számáról, sorszámairól és területi beosztásáról, valamint a szavazóhelyiségek címeinek felülvizsgálatáról, valamint módosításáról

Jászapáti Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének

4/2018. (XI.26.) határozata

Jászapáti Város szavazóköreinek számáról, sorszámairól és területi beosztásáról, valamint a szavazóhelyiségek címeinek felülvizsgálatáról, valamint módosításáról

Jászapáti Város Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77.§ (1) bekezdésében megállapított feladat-és hatáskörömben, valamint a 79.§ előírásai alapján Jászapáti Város szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a következők szerint módosítom:

A településen a szavazókörök száma: 7, azaz hét darab.

Az 005. szavazókör szavazóhelyiségének helyszíne, címe: TRV Zrt. ügyfélszolgálati iroda, István király út 20. szám címe a következőre módosul:

005. szavazókör szavazóhelyiségének címe:

Közösségi Ház, 5130 Jászapáti, István király út 4. szám.

A címváltozás a szavazókör sorszámát és területi beosztását nem érinti, az 1/2018. (I.18.) HVI határozat további rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

A szavazókörök sorszáma, szavazóhelyiségek címe, területi beosztása a felülvizsgálatot követően:

001. szavazókör: Városüzemeltető Kft., Gyöngyvirág u. 11.

002. szavazókör: Katolikus Általános Iskola, Damjanich út 2.

003. szavazókör: Általános Iskola (kórház iskola épülete), Petőfi Sándor út 22.

004. szavazókör: JKHK székhely, István király út 23. (korábban: Tompa M. u. 2.)

005. szavazókör: Közösségi Ház, István király út 4.

006. szavazókör: Általános Iskola (48-as épület), Dr. Szlovencsák Imre út 17.

007. szavazókör: Városi Bölcsőde, Kossuth Lajos út 18.

Azon választópolgárok, akiknek a lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak Jászapáti város megnevezést tartalmaz, vagyis települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok, a kijelölt 002. szavazókörben (Katolikus Általános Iskola, Damjanich út 2.) szavazhatnak.

Elrendelem a határozatnak Jászapáti Városi Önkormányzat hivatalos honlapján (www.jaszapati.hu), a Jászapáti Hírmondó Újságban és Jászapáti Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján tizenöt napra történő közzétételét.

Határozatom ellen fellebbezés nyújtható be a határozat közzétételének időtartama alatt Jászapáti Város Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.). A fellebbezés illetékmentes. A fellebbezést a Területi Választási Iroda vezetője bírálja el három napon belül. A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le.

Indokolás

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 77.§ (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson.

A Ve. 78. §-a alapján a két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetőjének ki kell jelölnie azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.

A Ve. 79. §-a szerint a szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást.

A Ve. 80.§-a előírja, hogy helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a 78.§ alapján kijelölt szavazókört is.

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234.§ (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234.§ (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el, három napon belül. A 234.§ (3) bek. szerint a területi választási iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Jászapáti, 2018. november 26.

   Biróné dr. Boros Anikó

HVI vezető

Jászapáti Város jegyzője

Közzétételi záradék:

A határozat a mai napon közzétételre került.

Jászapáti, 2018. december 13.

     Biróné dr. Boros Anikó

HVI vezető

Jászapáti Város jegyzője

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100