A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

MEGHÍVÓ - Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2019. február 12-én /kedden/ 16 óra 00 percre

soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

Zárt ülés

 1. A Jászapáti, Jókai u. 1. szám 3. ajtó (3164 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 53 m2 alapterületű, komfortos bérlakás bérbeadásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

 1. AZ EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” című projekt keretében meghirdetett lakás odaítéléséről

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

 1. A Jászapáti, Damjanich u. 8. szám 3. ajtó (2783 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló ingatlanban lévő 136m2 alapterületű, körülhatárolt terület bérbeadásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

 1. A Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 6. ajtó (2805/3/A/3 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 77 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakás bérbeadásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

 1. Első személyi tulajdonú lakás (építéséhez), vásárlásához önkormányzati támogatás igénylése iránt benyújtott kérelmek elfogadásáról

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                            /írásban/

Nyílt ülés

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról  

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

 1. A Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

 1. A közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

 Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                                  /írásban/

 1. Az „Útfelújítás Jászapátiban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                       /írásban/

 1. „Külterületi helyi közút fejlesztése és útkarbantartáshoz szükséges gépek beszerzése Jászapáti és Jászkisér településeken” című projekt kapcsán, Műszaki ellenőri feladatok ellátására

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                        /írásban/

 1.  Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című pályázat kapcsán képzések lebonyolítására vonatkozó „Humán szolgáltatások fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásról, valamint az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt kapcsán képzések lebonyolítására vonatkozó „Humán kapacitások fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásról.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                       /írásban/

 1. Jászapáti Városi Önkormányzatának a „Három generációval az Egészségért” c. pályázaton   

való részvételről

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                       /írásban/

 1. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgálatatások fejlesztése a

Jászapáti járásban” című pályázat kapcsán strand röplabdapálya felújítására

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                                               /írásban/

Jászapáti, 2019. február 08.

                                                                                   Borbás Zoltán s.k.

                                                                           Jászapáti Városi Önkormányzat

                                                        Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100