A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

MEGHÍVÓ - Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2019. március 06-án /szerdán/ 16.00 órára soron kívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Napirendi javaslat:

I. Előterjesztések

1./ Jászapáti Város hatályos településrendezési eszközeinek – Jászapáti 0282/89 hrsz-ú részterületére vonatkozó – módosítási céljának elfogadásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                    /írásban/

2./ Multifunkcionális szabadidős sportlétesítmény építéséről Jászapáti Iparterületén
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ Szenvedélybeteg- segítő Szolgálat részére fizetendő 2019. évi hozzájárulás mértékének módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

4./ A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft-vel kötendő megbízási szerződésről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

5./ A „Turizmusfejlesztés Jászapáti és Jászivány településeken” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

6./ A 105/2018.(VI.07.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

7./ A 175/2018.(VIII.30.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáró
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

Zárt ülés:

1./ A Jászapáti, Fekete utca 3. szám alatti (2744/2 hrsz.) ingatlan megvásárlásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

2./ A Police-Sec Biztonságtechnikai Kft-vel kötött szerződések felmondásáról szóló tájékoztató tudomásulvételéről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat és intézményei távfelügyeleti védelmével kapcsolatban beérkezett árajánlatok elbírálásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 

Jászapáti, 2019. március 04.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100