A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

MEGHÍVÓ - Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottsága

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2019. március 06-án /szerdán/ 15 óra 30 percre soron kívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

Nyílt ülés

 1. Jászapáti Város hatályos településrendezési eszközeinek – Jászapáti 0282/89 hrsz-ú  részterületére vonatkozó – módosítási céljának elfogadásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

 1. A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft-vel kötendő megbízási szerződésről

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

 1. Szenvedélybeteg- segítő Szolgálat részére fizetendő 2019. évi hozzájárulás mértékének módosításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

 1. Multifunkcionális szabadidős sportlétesítmény építéséről Jászapáti Iparterületén

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

 1. A „Turizmusfejlesztés Jászapáti és Jászivány településeken” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

 1. A Jászapáti Familya Sc. Erőemelő Klub kérelméről/írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

 1. A Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola kérelméről/írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

 1. A Jászapáti Jóbarátság Nyugdíjas Klub kérelméről/írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

 1. A Jászapátiak Baráti Egyesületének kérelméről/írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

 1. A Jászberényi Sportegyesület Fogathajtó és Díjugrató Szakosztály kérelméről

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető       /írásban/

 1. A Jásztánc Alapítvány kérelméről/írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

 1. A Vándorfy János Honismereti Szakkör kérelméről/írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

 1. A Jászapáti Városi Vöröskereszt kérelméről/írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

Zárt ülés

 1. A Jászapáti, Fekete utca 3. szám alatti (2744/2 hrsz.) ingatlan megvásárlásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

 1. A Police-Sec Biztonságtechnikai Kft-vel kötött szerződések felmondásáról szóló tájékoztató

tudomásulvételéről

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat és intézményei távfelügyeleti védelmével kapcsolatban

beérkezett árajánlatok elbírálásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                        /írásban/

 1. Jászapáti, István király út 37. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan fejlesztési munkáiról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/  

Jászapáti, 2019. március 04.          

                                                                                   Borbás Zoltán s.k.

                                                                           Jászapáti Városi Önkormányzat

                                                        Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100