A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Lakossági felhívás - Tájékoztató tankönyvtámogatásról

Tájékoztató tankönyvtámogatásról

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019/2020. tanévben a tankönyvtámogatás az alábbiak szerint kerül megállapításra, lebonyolításra és kifizetésre:

I. Általános iskolás korú tanulók támogatása

Az ingyenes tankönyvellátás 5–9. évfolyamokra történő együtemű kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról szóló 1265/2017. (V. 29.) Kormány határozat (a továbbiakban: Kormány határozat) alapján az általános iskolás korú tanulók ingyen tankönyvben részesülnek, így Jászapáti VárosiÖnkormányzat Képviselő-testülete részükre tankönyvtámogatást nem biztosít.

II. Középiskolában tanulók támogatása

A Kormány határozat alapján középiskolában tanuló 0. és 9. évfolyamos tanulók ingyen tankönyvben részesülnek, így Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részükre tankönyvtámogatást nem biztosít.

A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tankönyvtámogatástnyújt a helyi és a vidéki középiskolában tanuló - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, illetve egyéb más kedvezmény miatt ingyenes tankönyvben részesülő tanulók kivételével - minden Jászapáti állandó lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos középiskolai tanulónak 10. évfolyamtól.

Nem részesül támogatásban, aki az oktatási intézmények által indított, érettségi utáni szakképzésben, OKJ-s képzésben vesz részt.

A támogatás mértéke: 6.000,-Ft/fő (a helyi és a vidéki középiskolai tanulók esetében is).

II/1. A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium tanulói, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve egyéb más kedvezmény miatt ingyenes tankönyvben nem részesülő tanulók szülei, törvényes képviselői a 2019/2020. tanév kezdetekor a gyermek(ek) tankönyveit megvásárolják.

II/2. A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium 2019. szeptember 30-ig megküldi a fenti feltételeknek megfelelő tanulók névsorát a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztálya részére, ahol azokat ellenőrzik, majd a Pénzügyi Osztályon keresztül a támogatás összegét átutalják az oktatási intézmény által megadott bankszámlaszámra. Az iskola a támogatás átvételéről átvételi ívet írat alá a szülővel (törvényes képviselővel) és csatolja a szülőktől átvett tankönyv vásárlását igazoló irat másolatát (készpénzátutalási megbízás vagy banki átutalásról szóló igazolás másolatát). Az átvételi ívet és a tankönyv vásárlását igazoló iratokat 2019. november 15-ig megküldik a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályára.

II/3. A vidéki középiskolában tanulói jogviszonnyal rendelkező Jászapáti lakóhelyű tanulók tankönyvtámogatásának feltételei:

  • tanulói jogviszony igazolás,

  • a tankönyvek vásárlását igazoló készpénzátutalási megbízás (sárga csekkszelvény), vagy banki átutalásról szóló igazolás bemutatása, másolata.

  • nyilatkozat vagy igazolás arról, hogy ingyenes tankönyvtámogatásra nem jogosult.

A támogatást igényelni a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályán (1. sz. iroda) lehet személyesen. A vidéken tanulói jogviszonnyal rendelkező Jászapáti lakóhelyű középiskolai tanulók szülei, törvényes képviselői részére a támogatás összege házipénztárból történő kifizetéssel vagy bankszámlára utalás útján történik, az ügyfél nyilatkozatának megfelelően.

III. Főiskolán, egyetemen tanulók támogatása

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tankönyvtámogatást nyújt a felsőfokú tanulmányait nappali tagozaton, első BSc/BA, illetve első MSc/MA diploma megszerzésére irányuló tanulmányokat folytató Jászapáti állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók részére.

A támogatás mértéke: 8.000,-Ft/fő.

III/1. A felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgató tankönyvtámogatásának feltételei:

  • hallgatói jogviszony igazolása a 2019/2020. tanévre vonatkozóan.

III/2. A támogatást igényelni a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályán (6. sz. iroda) lehet személyesen. A támogatás összege házipénztárból történő kifizetéssel vagy bankszámlára utalás útján történik, az ügyfél nyilatkozatának megfelelően.

IV. Közös szabályok

  • A Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztálya nyilvántartásba veszi az igényeket és kifizetésre, átutalásra előkészíti azokat a Pénzügyi Osztály részére.

  • A pénztári kifizetés a Polgármesteri Hivatal házi pénztárában minden héten csütörtökön 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig történik (18 év felett személyesen vagy meghatalmazás útján, 18 év alatt csak törvényes képviselő útján történik a kifizetés).

  • A tankönyvtámogatás 2019. szeptember 1-jétől 2019. október 31-ig igényelhető, a kifizetések 2019. november 15-ig megtörténnek.

Jászapáti Polgármesteri Hivatal

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100