A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

MAGHÍVÓ - ALAKULÓ ÜLÉS

Jászapáti Város Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületét a

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. tv. 43. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva

a 2019. október 25-én /pénteken/ 14:00 órai kezdettel

tartandó, alakuló ülésére meghívom

 

Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme

Napirendi javaslat

 

I./ Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a 2019. október 13-i önkormányzati képviselők, és polgármester választásról    

     Előadó: Berente László HVB elnöke                                                     /szóban/

II./ Önkormányzati képviselők eskütétele.

       Előadó: Pócs János országgyűlési képviselő

III./ Polgármester eskütétele.

       Előadó: Pócs János országgyűlési képviselő

IV./ Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása                    

       Előadó: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető                              /írásban/

V./ Jászapáti Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

     Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző

                   Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

VI./ Javaslat eseti bizottság választására                                                                

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                               /írásban/

VII./ Alpolgármester/ek/ választása, eskütétele                   

         Előadó:  Farkas Ferenc polgármester                                                            /írásban/

VIII./ Alpolgármester/ek/ illetményének és költségtérítésének megállapítása

         Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                            /írásban/

IX./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testület bizottsági elnökeinek és tagjainak megválasztása, a nem képviselő bizottsági tagok eskütétele

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                               /írásban/

X./ A Képviselő-testületi tagok és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                 /írásban/

XI./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. novemberi és decemberi munkatervének elfogadása

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                 /írásban/

XII./ Tájékoztatás az összeférhetetlenség és méltatlanság szabályairól, vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről, továbbá a képviselőket illető jogokról és kötelezettségekről

         Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző                                             /írásban/

 

Jászapáti, 2019. október 21.

 

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100