Nyomtatás

Meghívó - Soron kívüli képviselő-testületi ülés

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2019. december 13-án /pénteken/ 15.30 órára soron kívüli, nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I./ Előterjesztések

1./ Ádám János képviselői eskütétele
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                           /szóban/

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági Bizottságáról Bizottságáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                           /írásban/

 

Jászapáti, 2019. december 11.

Farkas Ferenc
polgármester