A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Képviselő-testület 2020. március 19-án /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülés

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2020. március 19-án /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.                         /szóban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester; Pócs János alpolgármester                   

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                                /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                                   /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Rendeletek:

1./ A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004.(V.1.) önkormányzati rendelet  

     felülvizsgálatáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                 /írásban/

2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

     térítési díjakról szóló 28/2003.(XII.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.    

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatokról

     szóló rendeletének megalkotására

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

4./ A települési támogatásról szóló 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2020. évi munkatervének és 2019. évi

     beszámolójának elfogadása

     Előadó: Bukor Irén Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatója         /írásban/

2./ Városi Könyvtár és Művelődési Központ Alapító okiratának, Szervezeti és Működési Sza-

     bályzatának módosításáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

3./ A 2020/2021-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a

     beiratkozás időpontjának meghatározásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

4./ Jászapáti Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2020. évi felülvizsgálatáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

5./ Jászapáti Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

6./ Jászapáti települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának

     módosításáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

7./ A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-vel kötendő megbízási szerződésről  

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

8./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.-vel a helyben biztosítható közfeladatok egy

     részének ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés kötéséről

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

9./ A Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezése

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

10./ „Humán kapacitások fejlesztése Jászapátiban” tárgyú közbeszerzési eljárásról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

11./ A Jászság Egészségügyi Társulásnak történő bérbeadásról

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                /írásban/

Jászapáti, 2020. március 13.

                                                                                                          Farkas Ferenc

                                                                                                          polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100