A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Lakossági felhívás - Vásár megtartásával kapcsolatos intézkedésekről

1935/2020. (XI.25.) számú Jászapáti Városi Önkormányzat hatáskörében eljáró Jászapáti Város Polgármesterének határozata

(Vásár megtartásával kapcsolatos intézkedésekről)

Jászapáti város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás és a Magyarország kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hozom:

A vásár biztonságos megtartásával kapcsolatban 2020. november 25. napjától – további intézkedésig vagy visszavonásig – az alábbi intézkedéseket rendelem el:

1. A vásárt mindenki a saját felelősségére látogathatja.

2. A koronavírus második hullámára való tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendeletben előírt magatartási szabályok betartása céljából mindenki számára kötelező (kivéve: hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint autizmus spektrumzavarral élő személy) a szájmaszk helyes, orrot és szájat folyamatosan elfedő viselése és a megfelelő védőtávolság (1,5 – 2 méter) betartása a vásár teljes területén.

3. A vásár területén helyben fogyasztásra alkalmas ételeket kínálók területén tartózkodni, az ételeket helyben fogyasztani tilos – ott csak az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett tartózkodni.

4. A vásárban dolgozó munkavállalók számára kötelező a szájmaszk és a védőkesztyű használata.

5. A szociális helységbe lépve kötelező a kézfertőtlenítő használata.

6. Fokozottan ügyelni kell a szociális helyiségek óránkénti fertőtlenítésére.

7. A vásár üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy a vásár területén tartózkodók a maszkot a 2. pontban meghatározott módon viseljék, valamint a védőtávolságot betartsák, ennek érdekében a vásár működésére – az árusításra, valamint a vásár rendjérevonatkozó szabályokban foglalt rendelkezések megsértése esetén egyebekben alkalmazható intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja. Elrendelem, hogy az üzemeltető a vásár rendjének betartása érdekében a szokásos felügyelethez képest nagyobb létszámú személyzet által biztosítsa a vásár rendjére vonatkozó szabályok érvényesítését, különös tekintettel a jelen határozatban foglalt szabályok végrehajtására.

8. Tájékoztató táblák kihelyezése szükséges a vásártér bejárataihoz, iroda és szociális helyiség ajtóira a határozatban foglaltak szerint.

9. Elrendelem továbbá, hogy ezen döntésemet a vásár üzemeltetője jól látható helyre helyezze ki és a helyben szokásos módon tegye közzé.

10. Jelen határozatban foglalt intézkedések változtatásának jogát az Önkormányzat fenntartja, a központi jogszabályi rendelkezésekkel összhangban.

Határidő: 2020. december 6.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Lengyel József ügyvezető-Jászapáti Városüzemeltető Kft.

Erről értesülnek:

1.) Farkas Ferenc polgármester

2.) Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző

3.) Képviselő-testület tagjai - helyben

4.) Jászapáti Városüzemeltető Kft. - 5130 Jászapáti, Gyöngyvirág u. 11.

5.) Irattár

Jászapáti, 2020. november 25.

Farkas Ferenc sk.

polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100