A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Jászapáti Város Képviselő-testületének 2022. március 17-én /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2022. március 17-én /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II. Rendeletek

1./ Jászapáti város területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok építési telekhez juttatásának feltételeiről szóló 15/2016.(VI.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző /írásban/

2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2021.(VI.3.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző /írásban/

3./ A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 12/2021.(VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2021. évre vonatkozó beszámolója és 2022. évi munkatervének és éves szolgáltatási tervének elfogadásáról
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző /írásban/

2./ Jászapáti Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2022. évi felülvizsgálatáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ A 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

4./ Jászapáti Városi Önkormányzat halgazdálkodási jogának haszonbérbe adásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./„Szociális alapszolgáltatások fejlesztése megismételt ” tárgyú közbeszerzési eljárásról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

6./ „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése - TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00034” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 3.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

7./ A TOP-Plusz-1.1.3-21- „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című felhívásra való pályázat benyújtásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

8./ A TOP-Plusz-1.2.3-21-„belterületi utak fejlesztése” című felhívásra való pályázat benyújtásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

9./ A TOP-Plusz-1.2.2-21-„Szociális célú városrehabilitáció” című felhívásra való pályázat benyújtásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

10./ A TOP-Plusz-3.1.2-21- „Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) című felhívásra való pályázat benyújtásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

11./ A Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

12./ Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány kérelméről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /később kerül kiosztásra/

 

Jászapáti, 2022. március 10.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100