A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Képviselő-testület 2022. május 19-én /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2022. május 19-én /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II. Rendeletek

1./ Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző /írásban/

2./ Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.17.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./Jászapáti Városi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának elfogadásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ Jelentés a belső ellenőr 2021. évi ellenőrzési tapasztalatairól
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

2./ Az Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának felülvizsgálatáról 2022. évben
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

4./ A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának, valamint Szakmai Programjának módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./ Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

6./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022.I. félévi munkatervének módosításáról szóló 71/2022.(IV.21.)sz. határozat módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

7./ TOP-Plusz-1.2.3-21-„Belterületi utak fejlesztése” című projekt kapcsán, Megalapozó dokumentum elkészítése
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

8./ A TOP-Plusz-1.2.2-21-„ Szociális célú városrehabilitáció” című pályázat kapcsán, tervezési feladatok ellátása
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

9./ A TOP-Plusz-3.1.2-21- „Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)” című pályázat kapcsán, Projekt előkészítő tanulmány (PET) és Közösségi Beavatkozási Terv (KBT) elkészítése
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

10./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2022.IV.21.) számú határozatának hatályon kívül helyezéséről, valamint a rendszerfüggő vízi közmű elemek bérleti díjára, valamint a rendszerfelújításból származó követelések kompenzálására vonatkozó hozzájárulásról – Jászapáti B-16. sz. kút felújításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

11./ „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívással kapcsolatos döntésekről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

12./ „Belterületi utak-(Bercsényi utca és csatlakozó útszakaszok felújítása Jászapáti városban” beszerzési eljárásról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 

 

Jászapáti, 2022. május 12.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100