A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Lakossági felhívás - Rendezési terv

PARTNERI EGYEZTETÉSRE FELKÉRŐ LEVÉL

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 65. § (1) bekezdésének megfelelően ezúton kérem, hogy Jászapáti város hatályos Településszerkezeti tervének és Helyi építési szabályzatának, valamint Szabályozási tervének 2023. évi 1. számú módosító dokumentációjával kapcsolatban adja meg véleményét, javaslatát.

Rendezési célok:

Az 1. rendezési cél a jászapáti, 0265/12 helyrajzi számú, jelenleg egyéb ipari gazdasági területbe (Gip-2 jelű építési övezetbe) sorolt földrészlet átsorolása a szomszédos, kereskedelmi szálláshely célú különleges területbe (Kszr jelű építési övezetbe).

A 2. rendezési cél a jászapáti, 0265/13 helyrajzi számú földrészlet besorolásának hibajavítása az alábbiak szerint.

A 0265/13 helyrajzi számú földrészlet besorolása legutóbb 2019-ben módosult. Az e területre vonatkozó rendezési célt a 116/2019. (V. 22.) számú Képviselő-testületi határozat állapította meg. E szerint a cél a 0265/13 helyrajzi számú földrészlet egészének átsorolása volt annak érdekében, hogy azon szálláshely funkciójú épület létesülhessen. Ezzel szemben (vélhetőleg rajzi hiba folytán) a jóváhagyott településrendezési eszközökön a földrészlet egy része – a csatorna művelési ágú telekrész – közlekedési területbe, KÖu-2 jelű övezetbe került.

A 2. rendezési cél e rajzi hiba javítása úgy, hogy a jelenleg közlekedési területbe sorolt telekrész – az eredeti célnak megfelelően – Kszr jelű építési övezetbe kerüljön.

A rendezés alá vont területek a hatályos szabályozási terven (zöld szaggatott vonal jelzi az érintett településrész határvonalát):

A véleményezési dokumentumok Jászapáti Polgármesteri Hivatalának 10. számú helyiségben ügyfélfogadási időben, valamint a település honlapján az alábbi címen megtekinthetők.

www.jaszapati.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-12 óráig

Szerda: 8-12 óráig

Csütörtök: 8-12 óráig és 13-17 óráig

Kedden és pénteken: az ügyfélfogadás szünetel

Jászapáti Polgármesteri Hivatal

5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.

Kérem, hogy a R. 65 § (5) bekezdésének megfelelő észrevételeit, javaslatait

  • 10 napon belül írásban – a Polgármesteri Hivatalba megküldött levélben - tegye meg, vagy

  • töltse fel közvetlenül az E-TÉR felületre.

Felhívom a figyelmet arra, hogy vélemény, illetve módosításra javaslat csak közösségi érdekre vagy jogos magánérdekre vonatkozóan adható. A benyújtott vélemény a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A kifogást emelő véleményét indokolással alá kell támasztani.

A benyújtott véleményének tartalmaznia kell legalább a benyújtó tervezettel kapcsolatos konkrét tényre, elemre vonatkozó álláspontját, a javasolt módosítást és annak indokolását.

Jászapáti, 2023. május 03.

Farkas Ferenc
polgármester

 Dokumentumok letöltése

 

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100