A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Jászapáti Város Képviselő- testület 2024. március 21-én /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2024. március 21-én /csütörtökön/ 14.00 órára
soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. /szóban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II. Rendeletek

1./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2021.(VI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 12/2021.(VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról szóló 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2023. évre vonatkozó beszámolója és 2024. évi munkatervének és éves szolgáltatási tervének elfogadásáról
Előadó: Csintalan Dóra Intézményvezető /írásban/

2./ Jászapáti Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2024. évi felülvizsgálatáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ A 2024/2025-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

4./ Véleményezés kérése a Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2024. évi átszervezéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./ Véleményezés kérése a Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 2024. évi átszervezéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

6./ A Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendő 2024. évi tagdíj mértékéről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

7./ A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők személyi térítési díj fizetési kötelezettségének vállalásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

8./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.-vel a helyben biztosítható közfeladatok egy részének ellátására 2024. évre kötendő vállalkozási szerződésről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

9./ Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

10./ „A vásártér és környezetének komplex fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 

Jászapáti, 2024. március 14.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100