A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó soros képviselő-testületi ülésre 2016. 02. 11.

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2016. február 11-én /csütörtökön/ 14.00 órára
soros ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

 

Napirendi javaslat: 

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Javaslat rendeletek megalkotására, ill. módosítására, előterjesztés.

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadásáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ A Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselők  illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. /írásban/
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

4./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003. (XII.11.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról. /írásban/ 
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 35/2005.(XII.15.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

III./ Előterjesztések:

1./ Jászapáti város polgármestere szabadságának ütemezéséről. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ A Jászapáti, 0294/30 helyrajzi számú kivett üzem megnevezésű, a Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 4-6.) tulajdonában lévő 2 ha 2330 m2 ingatlan 262 m2 területrészének megvásárlásáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármestere

3./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. folyószámla kérelméről. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4./ A Jászapáti város területén lévő térfigyelő kamerák és a kapcsolódó kommunikációs és rögzítő központ karbantartására vonatkozó karbantartási szerződés megkötéséről. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Zárt ülés:

1./ A Jászapáti, István király út 3. szám 1. emelet 1. ajtó (2801/2/A hrsz.) alatt található önkormányzati tulajdonú, 49 m2 alapterületű, összkomfortos, „Holcim lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálásáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ A Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 2.ajtó (2805/3 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 82 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Jászapáti, 2016. február 4.
Farkas Ferenc polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100