A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó soros képviselő-testületi ülésre 2016. 03. 17.

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2016. március 17-én /csütörtökön/ 14.00 órára
soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Javaslat rendeletek módosítására

1./ A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004.(V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról. /írásban/
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003.(XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról. /írásban/
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Jászapáti város területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok ingyenes építési telekhez juttatásának feltételeiről szóló 1/2016.(I.28.)számú önkormányzati rendeletének módosításáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

III./ Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. /írásban/
Előadó: Dr. Körei-Nagy József rendőrkapitány

IV./ Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának 2016. évi felülvizsgálatáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

V./ Beszámoló a tűzoltás és műszaki mentés területén végrehajtott szakmai feladatokról.
Előadó: Fózer Tibor kirendeltség-vezető /írásban/

VI./ Előterjesztések.

1./ Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötött Haszonkölcsön szerződés módosításának elfogadásáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ A 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ Szerződéskötés a Jászapáti Városi Önkormányzat tulajdonát képező 5130 Jászapáti, Kossuth út 10. szám alatti 1574 helyrajzi számú ingatlanon található Mentőállomás gépjárműtároló épületrész felújítási, átalakítási, valamint az egyéb felmerült munkákra. /később kerül megküldésre/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4./ Szerződéskötés Jászapáti város közúti forgalmi rendjének felülvizsgálatára és útkezelői szabályzatának elkészítésére. /később kerül megküldésre/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5./ Szerződéskötés Jászapáti városban gyalogos-átkelőhelyek létesítésének tervezési feladataira.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /később kerül megküldésre/

6./ Szerződéskötés Jászapáti 31. sz. főút körforgalmi csomópontban biztonsági védőkorlát tervezésére. /később kerül megküldésre/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

7./ A „Jászok Földjén” Turisztikai Egyesület működési feltételeinek biztosításáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Zárt ülés:

1./ A Jászapáti, István király út 5. szám 1. emelet 3. ajtó (2802/9/A/8 hrsz.) alatt található önkormányzati tulajdonú, 76 m2 alapterületű, összkomfortos szolgálati lakás bérbeadásáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ A Jászapáti, István király út 37. szám 2. ajtó (3152 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 72 m2 alapterületű, összkomfortos költségelvű bérlakás bérleti szerződéséről.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 

Jászapáti, 2016. március 7.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100