A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó soros képviselő-testületi ülésre 2016. 04. 14.

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2016. április 14-én /csütörtökön/ 14.00 órára
soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ A települési támogatásról szóló 3/2015.(II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

III./ Előterjesztések.

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.I. féléves munkatervének módosításáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ AJászapáti, Kossuth Lajos út 12. szám (1573 hrsz.), és a Jászapáti, Petőfi Sándor út 75. szám (2346 hrsz.) alatti ingatlanok vételi ajánlatának megtételéről, megvásárlásáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ A nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék begyűjtéséről szóló közszolgáltatási szerződés megkötéséről. /írásban/
Előadó:Farkas Ferenc polgármester

4./ A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által fizetendő rendszerfüggő vízi közmű elemei bérleti díjának módosításáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

IV./ Zárt ülés

1./ Jászapáti város közigazgatási területén a gyepmesteri feladatok ellátásáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /anyag később kerül kiküldésre/

2./ A „Jászapáti” név használatának engedélyezése a Jászapáti Vadásztársaság részére.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

Jászapáti, 2016. április 7.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100