A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó soros képviselő-testületi ülésre 2016. 06. 23.

Tisztelt Látogatóink! 

A soros képviselő-testületi ülés részleteiről az "Önkormányzat" főmenü "Aktuális ülések" menüpontja alatt találhat bővebb információkat.

M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2016. június 23-án /csütörtökön/ 14.00 órára
soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.             /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                     /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                        /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Javaslat rendeletek alkotására:

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló…/2016.(.. …..) önkormányzati rendeletének megalkotásáról.             /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ A települési támogatásról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                   /írásban/

III./ Előterjesztések:

1./ Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti beszámolója a 2015/2016. nevelési évről.
Előadó: Pallagi Imréné intézményvezető            /írásban/

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  2016. II. félévi munkatervéről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                    /írásban/

3./ A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2015. január 1-től Jászapáti településen nyújtott víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos észrevételekről, valamint az elmúlt időszak üzemeltetési, működtetési és karbantartási tapasztalatairól nyújtott beszámolójának elfogadásáról.                    /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester       

4./ Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 20. (hrsz.: 1082/1) szám alatti ingatlan vételi ajánlatáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                               /írásban/

5./ Jászapáti Városi Önkormányzatra vonatkozó könyvvizsgálói feladatok elvégzésére.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                   /írásban/

6./ A Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendő 2016. évi tagdíjakról.  /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

7./  Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról.              /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

III./ Zárt ülés

1./ A Jászapáti, István király út 37. szám 5. ajtó (3152 hrsz.) alatt található, önkormányzati  tulajdonú, 69 m2 alapterületű, összkomfortos, „Fiatalok Háza” költségelvű bérlakásra és a  lakáshoz tartozó 17 m2 alapterületű garázsra benyújtott pályázatok elbírálásáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                  /írásban/

2./ A Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 2. emelet 8. ajtó (2805/3 hrsz.) alatt található,  önkormányzati tulajdonú, 68 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról.                        /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ A Jászapáti, Temető u. 8. szám 1. ajtó (3275 hrsz,.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 42 m2 alapterületű, összkomfortos, „Fiatalok Háza” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálásáról.                /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4./ A Jászapáti, István király út 37. szám 6. ajtó (3152 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 66 m2 alapterületű, összkomfortos, „Fiatalok Háza” költségelvű bérlakás és a lakáshoz tartozó 17 m2 alapterületű garázs bérbeadásáról.                    /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5./ Állati hulladékokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról.  /az anyag később kerül kiküldésre/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

6./ Szerződéskötés a Jászapáti Város belterületén fekvő 5130 Jászapáti, Lados u. 20. szám alatti 1311/1 helyrajzi számú ingatlanon álló lakóépület lebontására, valamint a felmerülő költségek érintett ingatlanra történő ráterhelésére.                       /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

7./ Szerződéskötés a Jászapáti Város belterületén fekvő 5130 Jászapáti, Jászkapitány u. 6. szám alatti 3053 helyrajzi számú ingatlanon álló lakóépület és gazdasági épület lebontására, valamint a felmerülő költségek érintett ingatlanra történő ráterhelésére.            /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

8./ Javaslat kitüntető díjak adományozására.            /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Jászapáti, 2016. június 16.

Farkas Ferenc 
polgármester

 

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100