A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2016. 09.13-án /kedden/ 16 óra 00percre
 rendesülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Zárt ülés

Napirendi javaslat:

1./ Farkas Tünde és Oláh Béla 5130 Jászapáti, Győri u. 7. szám alatti lakosok első személyi tulajdonú lakás (építéséhez), vásárlásához önkormányzati támogatás igénylése iránt benyújtott kérelmének elbírálásáról /írásban/
Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök

2./ Farkas István és Pankotai Olívia 5130 Jászapáti, Fakas u. 4. szám alatti lakosok első személyi tulajdonú lakás (építéséhez), vásárlásához önkormányzati támogatás igénylése iránt benyújtott kérelmének elbírálásáról /írásban/
Előadó:Borbás Zoltán Bizottsági elnök

3./ Nagy László és Nagy Lászlóné 5130Jászapáti, Szabadság u. 27. szám alatti lakosok első személyi tulajdonú lakás (építéséhez), vásárlásához önkormányzati támogatás igénylése iránt benyújtott kérelmének elbírálásáról /írásban/
Előadó:Borbás Zoltán Bizottsági elnök

4./ Kovács József 5130Jászapáti, Palotási János u. 3. szám alatti lakos első személyi tulajdonú lakás (építéséhez), vásárlásához önkormányzati támogatás igénylése iránt benyújtott kérelmének elbírálásáról /írásban/
Előadó:Borbás Zoltán Bizottsági elnök

5./ Farkas Szilvia 5130Jászapáti, Ady Endre u. 24. szám alatti lakos első személyi tulajdonú lakás (építéséhez), vásárlásához önkormányzati támogatás igénylése iránt benyújtott kérelmének elbírálásáról /írásban/
Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök

6./ Banya István és Rafael Nikolett 5130 Jászapáti, Lados u. 45. szám alatti lakosok első személyi tulajdonú lakás (építéséhez), vásárlásához önkormányzati támogatás igénylése iránt benyújtott kérelmének elbírálásáról /írásban/
Előadó:Borbás Zoltán Bizottsági elnök

7./ Pusoma Norbert Dávid 5130 Jászapáti, Széchenyi u. 21. szám alatti lakos első személyi tulajdonú lakás (építéséhez), vásárlásához önkormányzati támogatás igénylése iránt benyújtott kérelmének elbírálásáról /írásban/
Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök

8./Gonda László 5130 Jászapáti, Attila u. 5. szám alatti lakos első személyi tulajdonú lakás (építéséhez), vásárlásához önkormányzati támogatás igénylése iránt benyújtott kérelmének elbírálásáról /írásban/
Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök

9./ A Jászapáti, István király út 3. szám 1. emelet 3. ajtó (2801/2/A hrsz.) alatt található önkormányzati tulajdonú, 79 m2 alapterületű, összkomfortos, költségelvű, „HOLCIM” bérlakás bérbeadásáról.                 /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

10./ A Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 5. ajtó (2805/3 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 75 m2 alapterületű, összkomfortos költségelvű bérlakás bérleti szerződéséről.                 /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

11./ A Jászapáti, István király út 3. szám 1. emelet 2. ajtó (2801/2/A hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 61 m2 alapterületű, összkomfortos, költségelvű „Holcim” bérlakás bérbeadásáról. /írásba/
Előadó:Farkas Ferenc polgármester

Nyílt ülés

Napirendi javaslat:

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.12.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról.       /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Tájékoztató az Önkormányzat 2016. évi pénzügyi tervének I. féléves teljesítéséről.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                   /írásban/

3./ Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. I. féléves gazdasági tevékenységéről.               /írásban/
Előadó: Bodnár Attila ügyvezető

4./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2016. évi hatályos Közbeszerzési Tervének módosítása.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                    /írásban/

5./ Jászapáti Bem apó utca és a Nyárfás utca aszfaltburkolat felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről.                /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

6./ Jászapáti város vízi-közművei gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról.        /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

7./ Jászapáti Városi Önkormányzatának a KKETTKK-56P-04 jelű „Sinkovits Imre – Az 1956- os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emlékét állító kulturális és tudományos programok, rendezvények, művészeti tevékenységek támogatására” c. pályázaton való részvételéről.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                    /írásban/

8./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához történő csatlakozásról.                  /írásban/
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

9./ Jászapáti, Kossuth út 27. szám (732 hrsz.) alatti Jászapáti Család és Gyermekjóléti Központ külső akadálymentesítéséről.                     /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 

10./ A Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány kérelméről /írásban/
Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

Jászapáti, 2016. szeptember08.

Borbás Zoltán sk.

Jászapáti Városi Önkormányzat

Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100