A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó soros képviselő-testületi ülésre 2016. 10. 20.

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2016. október 20-án /csütörtökön/ 14.00 órára
soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Javaslat rendelet alkotására.

1./ A települési támogatásról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ A vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról szóló 36/2009.(X.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

III./ Előterjesztések.

1./ A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátásáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ A Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjének ideiglenes megbízásáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ A Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény 2016/2017. oktatási év előkészítéséről szóló szakmai beszámolója. /írásban/
Előadó: Pallagi Imréné intézményvezető

4./ A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény felnőtt korúak érdekében végzett munkájának értékelése. /írásban/
Előadó: Kalmárné Nagyistván Erika Egyesített Szociális Intézmény vezetője

5./ 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. /írásban/
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

6./ Jászapáti Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban

7./ Jászapáti Városi Önkormányzat által az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelenő EFOP-3.3.2-16 „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességért” című felhívásra történő pályázat benyújtásáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

8./ A Kovács Béla Épületgépészeti Kft.-vel közétkeztetési szolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés módosításáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

9./ Megbízási jogviszony megszüntetéséről. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Zárt ülés

1./ Megbízási szerződés módosításáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ A Jászapáti, István király út 3. szám 1. emelet 1. ajtó (2801/2/A hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 49 m2 alapterületű, összkomfortos, „Holcim lakások”
költségelvű bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálásáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ A Jászapáti, István király út 37. szám 2. ajtó (3152 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 72 m2 alapterületű, összkomfortos, „Fiatalok Háza” költségelvű bérlakásra és a lakáshoz tartozó 16 m2 alapterületű garázsra benyújtott pályázat elbírálásáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Jászapáti, 2016. október 13.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100