A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottsága 2016. 10.18.

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2016. 10.18-án /kedden/ 16 óra 00percre rendesülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Zárt ülés

Napirendi javaslat:

1./ Megbízási szerződés módosításáról. /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ A Jászapáti, István király út 3. szám 1. emelet 1. ajtó (2801/2/A hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 49 m2 alapterületű, összkomfortos, „Holcim lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálásáról. /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ A Jászapáti, István király út 37. szám 2. ajtó (3152 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 72 m2 alapterületű, összkomfortos, „Fiatalok Háza” költségelvű bérlakásra és a lakáshoz tartozó 16 m2 alapterületű garázsra benyújtott pályázat elbírálásáról. /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Nyílt ülés

Napirendi javaslat:

1./ A vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról szóló 36/2009.(X.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátásáról. /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ A Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjének ideiglenes megbízásáról.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

4./ 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. /írásban/

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

5./ Jászapáti Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban

6./ Jászapáti Városi Önkormányzat által az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelenő EFOP-3.3.2-16 „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességért” című felhívásra történő pályázat benyújtásáról. /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

7./ A Kovács Béla Épületgépészeti Kft.-vel közétkeztetési szolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés módosításáról. /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

8./ Megbízási jogviszony megszüntetéséről. /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

9./ A Jászapáti Templomért Alapítvány kérelméről /írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

10./ A Kis Szent Teréz Kamilliánus Közösség kérelméről /írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

11./ A Jászapáti Rejtvényklub kérelméről /írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

12./ A Vándorfy János Honismereti Szakkör kérelméről /írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

13./ A Jászapáti Városi Vöröskereszt kérelméről /írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

14./ Nuber-Nyitrai Zsuzsanna kérelméről /írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezetőu

Jászapáti, 2016. október13.

Borbás Zoltán sk.

Jászapáti Városi Önkormányzat

Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100