A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság 2016. 10. 27.

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2016. 10. 27-én /csütörtökön/ 13 óra 30 percre rendkívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

Nyílt ülés

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat által a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató
Társulás részére fizetendő 2017. évi tagdíj mértékéről. /írásban/ 
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Tulajdonosi hozzájárulásról és haszonkölcsön szerződésről pályázat beadása céljából az Út és Élet Szociális Szövetkezet részére. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ Szerződéskötés Jászapáti város 2404 hrsz. csapadékvíz-elvezető rendszer tervezési feladatainak ellátására. /írásban/ 
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4./ EFOP-3.3.2-16 azonosítószámú, „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című projekthez szakmai terv elkészítéséről és kötelezően előírt nyilvánosság biztosításáról. 
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./ A Jászapáti külterület 0295/52 hrsz. és 0295/55 hrsz. alatti ingatlanok tekintetében telekhatár-rendezési eljárás lefolytatásáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

6./ A Jászapáti, Damjanich u. 8. szám 3. ajtó (2783 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló ingatlanban lévő 84 m2 alapterületű, körülhatárolt terület bérbeadásáról. /írásban/  
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Zárt ülés:

1./ Köznevelési szerződés megkötéséről. /írásban/ 
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Köznevelési szerződés módosításáról. /írásban/ 
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 

Jászapáti, 2016. október 25.

 

Borbás Zoltán sk. 
Jászapáti Városi Önkormányzat -
Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

 

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100