A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottsága 2016. 11.15. /kedden/ 16.00.

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és
Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében
biztosított jogkörömben eljárva 2016. 11.15-én /kedden/ 16 óra 00 percre 
rendesülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Nyílt ülés

Napirendi javaslat:

1./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 11/2014. (VII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2016. költségvetéséről szóló 2/2016,.(II.12.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ Tájékoztató a város 2016. évi pénzügyi tervének III. negyed éves végrehajtásáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

4./ Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. III. negyedévi gazdasági tevékenységéről. /írásban/
Előadó: Bodnár Attila ügyvezető

5./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kérelméről. 
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

6./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztásáról. /írásban/ 
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

7./ A Jászsági Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás által megvalósított KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú „Jászsági Ivóvízminőség-javító Projekt” megnevezésű fejlesztés során létrejött víziközművek tulajdonba adásáról, a Társulás megszüntetéséről. /írásban/ 
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

8./ A Jászapáti Polgárőr Egyesület részére a Jászapáti, István király út 11. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan székhelyként való bejegyzéséhez történő hozzájárulásról. 
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

9./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mozgássérültek Egyesületének kérelméről /írásban/ 
Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

Zárt ülés

Napirendi javaslat:

1./ A Jászapáti, Damjanich u. 8. szám 1. ajtó (2783 hrsz.) alatt található, 30 m2 alapterületű,  önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról. /írásban/ 
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ A Jászapáti, Damjanich u. 8. szám 2. ajtó (2783 hrsz.) alatt található, 40 m2 alapterületű,  önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról. /írásban/ 
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ A Jászapáti, Damjanich u. 8. szám 3. ajtó (2783 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló ingatlanban lévő 84 m2 alapterületű, körülhatárolt  terület bérbeadásáról szóló bérleti szerződés I. sz. módosításáról. /írásban/ 
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4./ ............ 5130 Jászapáti, .................... alatti lakos első személyi tulajdonú lakás (építéséhez), vásárlásához önkormányzati támogatás igénylése iránt benyújtott kérelmének elbírálásáról /írásban/ 
Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök

5./ .......5130 Jászapáti, ....... szám alatti és....................... szám alatti lakosok első személyi tulajdonú lakás (építéséhez), vásárlásához önkormányzati támogatás igénylése iránt benyújtott kérelmének elbírálásáról /írásban/ 
Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök

6./ ........................ 5130 Jászapáti, .......... szám alatti lakosok első személyi tulajdonú lakás (építéséhez), vásárlásához önkormányzati támogatás igénylése iránt benyújtott kérelmének elbírálásáról /írásban/ 
Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök

7./ ................... 5130 Jászapáti, Jászkun u. 8. szám alatti és .....................szám alatti lakosok első személyi tulajdonú lakás (építéséhez), vásárlásához önkormányzati támogatás igénylése iránt benyújtott kérelmének elbírálásáról /írásban/ 
Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök

Jászapáti, 2016. november10.

Borbás Zoltán sk.
Jászapáti Városi Önkormányzat
Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100