A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó soros képviselő-testületi ülésre 2016. 12. 15.

Tisztelt Látogatóink! 

A soros képviselő-testületi ülés részleteiről az "Önkormányzat" főmenü "Aktuális ülések" menüpontja alatt találhat bővebb információkat.

 

M E G H Í V Ó

 

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2016. december 15-én /csütörtökön/ 14.00 órára
soros ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Előterjesztések.

1./ A Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központtal kapcsolatos további döntések meghozatalára. /az anyag később kerül kiküldésre/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ A Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ A Képviselő-testület 2017.I. félévi munkatervének elfogadása. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4./ A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 2017. évre vonatkozó célok meghatározásáról. /írásban/
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

5./ Tájékoztató a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodásban foglaltak végrehajtásáról. /írásban/
Előadó: Borics László Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság elnöke

6./ A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. vezető tisztségviselőjéről. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

7./ A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. Alapító Okiratának módosításáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

8./ A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. tisztségviselőinek és könyvvizsgálójának díjazásáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

9./ Jászapáti Város Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /az anyag később kerül kiküldésre/

10./ Szerződéskötés Jászapáti Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, az Önkormányzat és Intézményei által üzemeltetett ingatlanokon kéményseprő-ipari szolgáltatás végzésére.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

11./ Fehér Zoltán egyéni vállalkozóval kötött villamosenergia továbbadási szerződés módosításáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

12./ A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

13./ Jászapáti Városi Önkormányzat Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottsága  elnökének felhatalmazásáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

III./ Napirend

Zárt ülés

1./ Közmunkaprogrammal kapcsolatban megbízási szerződés kötéséről. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Közmunkaprogrammal kapcsolatban megbízási szerződés kötéséről. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ Jászapáti,  lakos kérelme a Jászapáti Városi Önkormányzattal határozott időre kötött haszonbérleti szerződés meghosszabbítására.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

4./ A Jászapáti, Csaba vezér u. 7. szám (1842 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 56 m2 alapterületű, komfortos bérlakás bérleti szerződésének III. számú módosításáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

Jászapáti, 2016. december 8.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100