A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó! - Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2017. február28-án /kedden/ 15 óra 30percre rendkívüliülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Nyílt ülés

Napirendi javaslat:

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat behajthatatlan követeléseiről való lemondásról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                   /írásban/

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának a Segítő Kezek Infokommunikációs Modellprogramban való részvételéről.                 /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságának 2017. I. féléves munkatervének módosításáról /írásban/
Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök

4./ Jászapáti Város részterületeire vonatkozó településrendezési terv módosítása során  beérkezett vélemények elfogadásáról.                /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5./ A Jászivány, külterület 0166/5 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó földhasználati megállapodásról.                        /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

6./ A Jászapáti 1346 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő DIGI mobilszolgáltató bázisállomásról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                           /írásban/

7./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.-vel a helyben biztosítható közfeladatok egy részének ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés kötéséről.                       /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

8./ „Foglalkoztatási együttműködések Jászapáti járásban” című pályázathoz kapcsolódóan partnerségi rendezvények szervezési és lebonyolítási feladatainak ellátására.   /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

9./ A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosítószámú, „Foglalkoztatási együttműködések Jászapáti járásban” című pályázathoz kapcsolódó egyes tevékenységek ellátásáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                 /írásban/

10./ Az Országos Alapellátási Intézettel kötött Jászapáti, Kossuth L. u. 18. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adásáról szóló szerződés módosításáról.                         /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

11./ Az Út és Élet Szövetkezettel kötendő haszonkölcsön szerződésről.     /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

12./ A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-vel kötendő megbízási szerződésről.        /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

13./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjéről/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                               /írásban/

14./ A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium matematikai verseny támogatásának kérelméről /írásban/
Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

15./ A Jászapáti Jóbarátság Nyugdíjas Klub kérelméről /írásban/
Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

16./ A Jászapáti Templomért Alapítvány kérelméről /írásban/
Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

17./ A Jászberényi Sportegyesület Fogathajtó és Díjugrató Szakosztály kérelméről /írásban/
Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

18./ A Jászapáti Kézimunkaszakkör kérelméről /írásban/
Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

19./ A Kígyó Dojo Harcművészeti Sportegyesület kérelméről /írásban/
Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

20./ A Kis Szent Teréz Kamilliánus Közösség kérelméről /írásban/
Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

21./ A Jászapáti Városi Vöröskereszt kérelméről /írásban/
Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

Zárt ülés:

1./ Köznevelési szerződés megkötéséről.                  /írásban/

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Jászapáti, 2017. február 23.

Borbás Zoltán s.k.

Jászapáti Városi Önkormányzat
Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100