A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó soros képviselő-testületi ülésre 2017. 03. 23.

M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2017. március 23-án /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.             (szóban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                     (írásban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                        (írásban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Beszámoló a tűzoltás és műszaki mentés végrehajtott szakmai feladatokról.

      Előadó: Szabó Szabolcs Gábor tű. őrnagy parancsnok              (írásban)                     

III./ Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászapáti Járási Hivatal 2016. évi tevékenységéről.                                 (az anyag később kerül kiküldésre)

       Előadó: Vári-Nagy Judit Jászapáti Járási Hivatal vezetője

IV./ A Matrix Audit Kft. (székhelye: 4032 Debrecen, Poroszlay út 27., képviseli: Dr. Kerekes Ferenc ügyvezető) képviselőinek tájékoztatója               (szóban)

IV./ Javaslat rendeletek felülvizsgálatára.

1./ A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004.(V.01.) sz. önkormányzati rendelet  felülvizsgálatáról.              (írásban)

      Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003.(XII.11.)sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                          (írásban)

3./ A települési támogatásról szóló 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról                     (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

V./ Előterjesztések.

1./ A 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról.               (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Szerződéskötés Jászapáti város rekultivált szilárd hulladéklerakó monitoring kútjainak (6 db) talajvízvizsgálatára.                       (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ A Jászapáti Városi Önkormányzat településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályainak elfogadásáról.                    (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4./ Jászapáti, Dósa utca 2. (1572 hrsz.) szám alatti ingatlan megvásárlásáról.         (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5./ Fenntartói jóváhagyó nyilatkozat biztosítása a „Nő az esély – foglalkoztatás” című, EFOP-1.1.3-17 azonosítószámú Felhívásra történő támogatási kérelem benyújtásához     (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

6./ A Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról                   (írásban)

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Zárt ülés

1./ A Jászapáti, István király út 37. szám 4. ajtó (3151 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 68 m2 alapterületű, összkomfortos, „Fiatalok Háza” költségelvű bérlakás és a lakáshoz tartozó 17 m2 alapterületű garázs bérbeadásáról.                    (írásban)

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Köznevelési szerződés megkötéséről szóló Képviselő-testületi határozat visszavonásáról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                    (írásban)

 

 

Jászapáti, 2017. március 17.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100