A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó! - rendkívüli képviselő-testületi ülésre 2017. 04. 27.

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 
2017. április 27-én /csütörtökön/ 16.00 órára rendkívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

1./ Az önkormányzati nevelési, oktatási intézményeknél és bölcsődénél alkalmazandó
       élelmezési nyersanyagnormákról szóló 32/2005.(XII.15.) rendelet módosításáról. /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2.a./ Jászapáti Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról   szóló 96/2000. (XII.14.) sz.
        Képviselő-testületi határozat  módosításáról.                /írásban/

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2.b./ Jászapáti Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási tervének 
      jóváhagyásáról   szóló 35/2001. (I.01.) számú Önkormányzati rendelet   módosításáról.

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester                  /írásban/

3.a./ Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 2/2017. (II.20.) számú
      önkormányzati rendelet módosításáról.               /írásban/

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3.b./ Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötéséről.

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester                /írásban/

4./ Jászapáti Városi Önkormányzatának az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
      támogatására c. pályázaton való részvételéről.                /írásban/

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5./ Jászapáti város Temesvár szegregátumában található egyes ingatlanok megvásárlásáról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                               /írásban/

6./ Jászapáti város marketingtervéről.                                    /szóban/

     Előadó: Borbás Zoltán Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

Jászapáti, 2017. április 26.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100