A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Oktatási, Társadalmi Bizottság

Oktatási, Társadalmi Bizottság

Pallagi Imréné - elnök

Borics László

Kökény Györgyi

Urbán Ferenc

Ádám János

5. számú melléklet a 17/2019. (X. 25.) rendelethez

 A bizottságokra átruházott hatáskörök

II. OKTATÁSI, TÁRSADALMI BIZOTTSÁG

 1. 1.Véleményezi:
  1. az önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapításával, megszüntetésével, átszervezésével, feladatok megváltoztatásával kapcsolatos tervezeteket,
  2. az önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási, közművelődési intézmények vezetőinek megbízására vonatkozó előterjesztéseket,
  3. az önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási, közművelődési intézmények tevékenységéről szóló beszámoló tervezeteket,
  4. a város kulturális tevékenységét, a művelődési feladatok végrehajtását,
  5. a nevelési-oktatási, közművelődési intézményvezetői pályázatokat,
  6. a nevelési-oktatási, közművelődési intézmény tevékenységéről szóló beszámolókat,
  7. a város által adományozható díjakra, kitüntetésekre tett javaslatokat,
  8. kulturális rendezvények megtartására, évforduló megünneplésére vonatkozó javaslatokat,
  9. a gyermekvédelemről, a felnőtt korúakról való szociális gondoskodásról szóló beszámolókat,
  10. a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről szóló jelentést,
  11. a munkaerő gazdálkodás területén a hátrányos helyzetű rétegek munkavállalási adatairól, a szocializációs problémák feltárása, megoldása érdekében tett intézkedésekről készült előterjesztéseket, melynek során szorosan együttműködik a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal,
  12. a szociális rendeletek módosítását.
 1. 2.Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek:
  1. az Egyházközséggel, karitatív szervezetekkel, alapítványokkal, egyesületekkel, a lakosság művészeti kezdeményezéseinek önszerveződő közösségeivel, a város társadalmi és civil szervezeteivel való kapcsolattartása formáira,
  2. az önkormányzat testvérvárosi kapcsolataira,
  3. a város idegenforgalmi értékeinek bemutatására, az idegenforgalmi és turisztikai jelentőséggel bíró kiadványok szerkezetére, megjelenésére,
 1. 3.Az Oktatási, Társadalmi Bizottságára átruházott hatáskörök:
  1. Dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási rendjének meghatározásáról.
  2. Határoz az önkormányzat által fenntartott közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények elnevezéséről külön jogszabályban meghatározottak szerint.
  3. A közművelődési intézmény szervezeti és működési szabályzatának, éves munkatervének jóváhagyása.
  4. Jászapáti Városi Önkormányzat Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatának elbírálása.
  5. Bursa Hungarica Szociális Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat elbírálása.
  6. A nevelési, oktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatának, valamint a nevelési, oktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának, házirendjének és minőségirányítási programjának jóváhagyása.
  7. Szervezi a testvérvárosi kapcsolatokat.
  8. Együttműködik az egyházzal, társadalmi szervezetekkel, önszerveződő közösségekkel.
  9. Ellátja a lakásrendelet szerit a hatáskörébe utalt feladatokat.
 1. 4.Az Oktatási, Társadalmi Bizottság
  1. Együttműködik a helyi rendőrőrssel, valamint a helyi polgárőr szervezettel a város közbiztonságának biztosítása, valamint javítása érdekében.
  2. Amennyiben az intézmény vezetője a bölcsődei ellátás igénybevételéről nem intézkedik, illetve a kérelmező a meghozott döntést vitatja, az ellátás igénybevételéről a bizottság dönt.
  3. Jóváhagyja a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját.

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100