hétfő, augusztus 26, 2019

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Jászapáti Helyi Választási Iroda

vezetőjétől

5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.

Tel.: 57/540-100

TÁJÉKOZTATÓ

ÜGYELET TARTÁSÁRÓL

Szíves tájékoztatásképpen jelzem, hogy

a Jászapáti Helyi Választási Iroda

2019. augusztus 24. napján (szombaton)

8 órától 16 óráig

ü g y e l e t e t t a r t

az ajánlóívek kiadása céljából

a Jászapáti Polgármesteri Hivatal épületében az 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2. szám alatt az 1. emeleti jegyzői irodában. Az ügyeletet tartó személy Koczáné dr. Fehérváry Mária és Bódi Zsuzsanna (telefon: 06-57-540-100, 06-30-173-4690).

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Jászapáti, 2019. augusztus 22.

Koczáné dr. Fehérváry Mária

Jászapáti Helyi Választási Iroda

vezetője

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2019. augusztus 26-án /hétfőn/ 07 óra 30 percre

soron kívüli nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

           

 1. „Ipari park építése 2.” tárgyú közbeszerzési eljárásról         /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 1. Jászapáti II. sz. felnőtt háziorvosi körzet szakmai minimumfeltételeinek, felszerelésének biztosításáról                                                 /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 1. Jászapáti II. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó tartós helyettesítési megállapodás megkötéséről szóló 160/2019. (VII. 18.) önkormányzati határozat kiegészítéséről                                                                       /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 1. Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről              /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 1. A Jászapáti Színjátszó Kör kérelméről/írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

 1. A Jászapáti Városi Vegyeskar kérelméről/írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

 1. A Jászberényi Sportegyesület Fogathajtó és Díjugrató Szakosztály kérelméről /írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

Jászapáti, 2019. augusztus 22.       

                                                                                   Borbás Zoltán s.k.

                                                                           Jászapáti Városi Önkormányzat

                                                        Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva

2019. augusztus 26-án /hétfőn/ 8.00 órára

soron kívüli, nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I./ Előterjesztések

    

 1. „Ipari park építése 2.” tárgyú közbeszerzési eljárásról /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 1. A Jászapáti Tölgyes Strandfürdő fejlesztésével kapcsolatban Borbás Zoltán megbízásáról/írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester            

 1. Jászapáti II. sz. felnőtt háziorvosi körzet szakmai minimumfeltételeinek, felszerelésének biztosításáról/írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 1. Jászapáti II. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó tartós helyettesítési megállapodás megkötéséről szóló 160/2019. (VII. 18.) önkormányzati határozat kiegészítéséről/írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 1. Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről/írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 1. A Helyi Választási Bizottság megválasztása/írásban/

Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző

Jászapáti, 2019. augusztus 22.

                                                                                                          Farkas Ferenc

                                                                                                           polgármester


MEGHÍVÓ

Ecsetem a tűnt napok színeibe mártom /

S egy-egy percét látomásként / Képbe merevítem a vásznon.

(D. Kovács Júlia)

A Szikra Galéria és a Jász Alkotók Köre

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait, ismerőseit

a Jász Alkotók Köre tagjainak és a Jász Alkotók Köre JászapátiMűvésztelepe résztvevőinek műveiből rendezett

Tűnt napok színei

című kiállítása megnyitójára

2019. augusztus 23-án, pénteken, 17 órára

a Jászberényi Szikra Galériába (5100 Jászberény, Rákóczi út 40.)

Köszöntőt mond:
Szikra István,a Szikra Galéria tulajdonosa és vezetője, valamintD.Kovács Júlia, a Jász Alkotók Köre elnöke

A kiállítást megnyitja:

Bartos Kingafestőművész

Énekel: Kóródi Anikóoperaénekes

D.Kovács Júlia versét elmondja: Szabari Bálint

Kiállítók:

A Jászsági Civil Vándordíjjal kitüntetett, Pájer Antal-díjas Jász Alkotók Köretagjai: Bobák László, Budai Szilvia, Czókoly Nikoletta, Danczák István, Deli Julianna, Elter Tibor,

D. Kovács Júlia, H.Bekes Viktória, Horváth Bence Tamás, Kiss Bertalan, Magyar Ari, May Mária, Molnár János, Pásztorné Győr Mária, Radics Márta, Szabari Zoltán, Terjékiné Mozsár Magda, Törökné Rusvai Mária, Végert Ágnes, Vozáry Viktória valamint a Jász Alkotók Köre Jászapáti Művésztelepének vendégrésztvevői:

Járvás Ágnes, Kanta Zsuzsa, Kovács Amarillisz, Matusz Edit, Mosonyi Dóra, Nagy Imre, Réti Vera, Varga József, Velkeiné Pócz Ilona

A kiállítást rendezte: D. Kovács Júlia. Megtekinthető: 2019. szeptember 13-áig, a képtár nyitvatartási idejében.

jak

 

Jászapáti Helyi Választási Iroda Vezetőjének

2/2019. (VIII. 8.) számú határozata

A Jászapáti Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdése alapján az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom:

Jászapáti településen a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 204 darab.

Jászapáti településen a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma: 68 darab.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig kell a Jászapáti Helyi Választási Bizottsághoz (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.) bejelenteni.

Jelen határozattal összefüggésben, annak közzétételétől számított 3 (három) napon belül a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a Ve. 210. § (1) bekezdése alapján kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottsághoz (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2., Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). Kifogást a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az jelen határozat közzétételének napjától, azaz 2019. augusztus 8. napjától számított legkésőbb harmadik napon, azaz legkésőbb 2019. augusztus 11-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen.

A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani.

A kifogásnak tartalmaznia kell:

-          a jogszabálysértés megjelölését,

-          a jogszabálysértés bizonyítékait,

-          a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

-          a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét is.

A kifogás benyújtása illetékmentes.

I n d o k o l á s

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás jelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon, vagyis a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (1) bekezdése szerint 2019. augusztus 8-án.

A Ve. 307/E. §-ának (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi – a 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (2) bekezdésének megfelelően a 2019. augusztus 7-i - adatai alapján kell megállapítani.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Ugyanezen jogszabály 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a.

Jászapáti város lakossága 2019. január 1. napján 8668 fő volt, a Nemzeti Választási Rendszer informatikai rendszer adatai szerint Jászapáti község választópolgárainak száma 2019. augusztus 7. napján 6794 fő volt, amelynek 1%-a felfelé kerekítve 68, 3%-a felfelé kerekítve 204.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon – 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig - kell bejelenteni, amelyet a (2) bekezdés szerint a helyi választási bizottság vesz nyilvántartásba.

Jelen határozatot a hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a közlemény kiadásának napján a Jászapáti Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés és a www.jaszapati.hu oldalon történő közzététel útján gondoskodtam.

A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 208-212. §-ain, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Jászapáti, 2019. augusztus 8.

Koczáné dr. Fehérváry Mária

Jászapáti Helyi Választási Iroda vezetője

Közzétételi záradék:

A határozat a mai napon közzétételre került.

Koczáné dr. Fehérváry Mária

Jászapáti Helyi Választási Iroda vezetője

Designed by Notora Team Kft.