vasárnap, máj. 22, 2022

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2022. május 19-én /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II. Rendeletek

1./ Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző /írásban/

2./ Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.17.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./Jászapáti Városi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának elfogadásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ Jelentés a belső ellenőr 2021. évi ellenőrzési tapasztalatairól
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

2./ Az Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának felülvizsgálatáról 2022. évben
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

4./ A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának, valamint Szakmai Programjának módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./ Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

6./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022.I. félévi munkatervének módosításáról szóló 71/2022.(IV.21.)sz. határozat módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

7./ TOP-Plusz-1.2.3-21-„Belterületi utak fejlesztése” című projekt kapcsán, Megalapozó dokumentum elkészítése
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

8./ A TOP-Plusz-1.2.2-21-„ Szociális célú városrehabilitáció” című pályázat kapcsán, tervezési feladatok ellátása
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

9./ A TOP-Plusz-3.1.2-21- „Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)” című pályázat kapcsán, Projekt előkészítő tanulmány (PET) és Közösségi Beavatkozási Terv (KBT) elkészítése
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

10./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2022.IV.21.) számú határozatának hatályon kívül helyezéséről, valamint a rendszerfüggő vízi közmű elemek bérleti díjára, valamint a rendszerfelújításból származó követelések kompenzálására vonatkozó hozzájárulásról – Jászapáti B-16. sz. kút felújításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

11./ „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívással kapcsolatos döntésekről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

12./ „Belterületi utak-(Bercsényi utca és csatlakozó útszakaszok felújítása Jászapáti városban” beszerzési eljárásról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 

 

Jászapáti, 2022. május 12.

Farkas Ferenc
polgármester

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2022. május 19-én /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II. Rendeletek

1./ Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző /írásban/

2./ Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.17.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./Jászapáti Városi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának elfogadásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ Jelentés a belső ellenőr 2021. évi ellenőrzési tapasztalatairól
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

2./ Az Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának felülvizsgálatáról 2022. évben
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

4./ A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának, valamint Szakmai Programjának módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./ Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

6./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022.I. félévi munkatervének módosításáról szóló 71/2022.(IV.21.)sz. határozat módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

7./ TOP-Plusz-1.2.3-21-„Belterületi utak fejlesztése” című projekt kapcsán, Megalapozó dokumentum elkészítése
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

8./ A TOP-Plusz-1.2.2-21-„ Szociális célú városrehabilitáció” című pályázat kapcsán, tervezési feladatok ellátása
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

9./ A TOP-Plusz-3.1.2-21- „Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)” című pályázat kapcsán, Projekt előkészítő tanulmány (PET) és Közösségi Beavatkozási Terv (KBT) elkészítése
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

10./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2022.IV.21.) számú határozatának hatályon kívül helyezéséről, valamint a rendszerfüggő vízi közmű elemek bérleti díjára, valamint a rendszerfelújításból származó követelések kompenzálására vonatkozó hozzájárulásról – Jászapáti B-16. sz. kút felújításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

11./ „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívással kapcsolatos döntésekről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

12./ „Belterületi utak-(Bercsényi utca és csatlakozó útszakaszok felújítása Jászapáti városban” beszerzési eljárásról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 

 

Jászapáti, 2022. május 12.

Farkas Ferenc
polgármester

M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2022. május 18-án /szerdán/ 16 óra 30 percre soros nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

 1. Egyes önkormányzati rendeletek módosításáró

Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző/írásban/

 1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.17.) sz. önkormányzati     rendeletének módosításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester/írásban/

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának elfogadásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester/írásban/

 1. Jelentés a belső ellenőr 2021. évi ellenőrzési tapasztalatairól

Előadó: Farkas Ferenc polgármester/ülés előtt kerül kiosztásra/

 1. Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előadó: Farkas Ferenc polgármester/ülés előtt kerül kiosztásra/

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági Bizottságának 2022. I. féléves munkatervének módosításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester/írásban/

 1. TOP-Plusz-1.2.3-21-„Belterületi utak fejlesztése” című projekt kapcsán, Megalapozó     dokumentum elkészítése

Előadó: Farkas Ferenc polgármester/írásban/

 1. A TOP-Plusz-1.2.2-21-„ Szociális célú városrehabilitáció” című pályázat kapcsán, tervezési     feladatok ellátása

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. A TOP-Plusz-3.1.2-21- „Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)” című pályázat      kapcsán, Projekt előkészítő tanulmány (PET) és Közösségi Beavatkozási Terv (KBT)      elkészítése

Előadó: Farkas Ferenc polgármester/írásban/

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2022.IV.21.) számú határozatának hatályon kívül helyezéséről, valamint a rendszerfüggő vízi közmű elemek bérleti díjára, valamint a rendszerfelújításból származó követelések kompenzálására vonatkozó hozzájárulásról – Jászapáti B-16. sz. kút felújításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester/írásban/

 1. „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívással kapcsolatos döntésekről

Előadó: Farkas Ferenc polgármester/írásban/

 1. „Belterületi utak-(Bercsényi utca és csatlakozó útszakaszok) felújítása Jászapáti városban”       beszerzési eljárásról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester/írásban/

Jászapáti, 2022. május 12.

Andrási István s.k.
Jászapáti Városi Önkormányzat
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke

FELHÍVÁS PARLAGFŰ ÉS EGYÉB GYOMOK IRTÁSÁRA

Tisztelt Lakosság!

Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása érdekében közös cél, hogy a parlagfű és egyéb allergén gyomnövények elszaporodását és virágzását megakadályozzuk. A gyomnövények irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása jogszabályban is meghatározott feladat.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (1) c, pontjában foglalt rendelkezésnek megfelelően a termelő, illetve a földhasználó köteles a károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált gazdálkodás alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.

Ezen túlmenően a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani!

Azzal szemben, aki a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, növényvédelmi bírság kiszabására (parlagfű esetében ezen kívül közérdekű védekezés elrendelésére) kerül sor. A közérdekű védekezés elrendelése esetén – a bírságon felül – annak költségei is a földhasználót terhelik.

Kérem, hogy az egészség, a természet védelme, a rendezett településkép kialakítása érdekében minden földhasználó és ingatlan tulajdonos maradéktalanul tegyen eleget a fenti jogszabályban meghatározott kötelezettségének.

 

Jászapáti, 2022. május 13.

Koczáné dr. Fehérváry Mária

aljegyző

Rajzpályázat Gyerekeknek

A címe

VONAT ÉS A TERMÉSZET

A pályázat témája: A vasút, mint környezetbarát közlekedés.

A rajzok szabadon választott technikával készülhetnek, normálméretű rajzlapra (A/4)

A rajzok hátoldalán kérjük feltüntetni a gyermek nevét, címét és az intézmény nevét.

Határidő: Május 25.

Korcsoportok:

5-6 évesek

7-10 évesek

11-14 évesek

A pályamunkák leadása:

Jászapáti Városi Önkormányzat

Polgármesteri Kabinet 21- es iroda

/5130 Jászapáti, Dr Szlovencsák Imre u. 2./

Eredményhirdetés és kiállítás május 28-án a gyereknapon.

(Jászapáti, Vasút utca)

gyereknapkk

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Társadalmi Bizottsága 2022. május 17-én /kedden/ 16.00 órai kezdettel soros, nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Napirendi javaslat:

1./ Az Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária /írásban/

2./ Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának felülvizsgálatáról 2022. évben
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária /írásban/

3./ A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának, valamint Szakmai Programjának módosítására
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4./ Egyebek, kérdések, bejelentések

Jászapáti, 2022. május 12.

Pallagi Imréné sk.
bizottság elnöke

Városi Gyermeknap

 

május 28.

10:00 a város központ parkjában

Faültetés az elmúlt évben született gyerekek tiszteletére

Ünnepi beszéd

10:00 Vasút út, Fűtőház (Széchenyi és Vágó Pál utca között)

A rendezvényen zárt cipő viselését kérjük

A Fűtőház területén megtekinthetőek a mozdonyok, vasúti pályaépítő gépek és vasúti berendezések

Fotókiállítás a csarnokban

Játszóház, szerencsekerék, ugrálóvár

Kézműves foglalkozás, csillámtetoválás

Rendőrségi- és tűzoltóautók, veterán gépek

Fogatos városnézés

14:00 Jancsi Bohóc szórakoztatja a gyereket

A legkisebb korosztály részére baba sarok vedőnői tanácsadás

15:45 Rajzpályázat eredményhirdetése

16:30-17:30 Aszfaltrajz verseny

Büfé:

Hot-dog, hamburger, lepény, gyros, csavartkrumpli

Kürtőskalács, vattacukor, jégkása, édesség, játék

Mindenkit szeretettel vár a Jászapáti Városi Önkormányzat és a Fűtőház munkatáesai!

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Szervező: Polgármesteri Kabinet, LOCOMOTIV LOGISTICS Kft.

gyereknapk

Városi elismerések az állami ünnepen

 

A Jászapáti Városi Önkormányzat a hagyományt folytatva az augusztus 20-ai ünnepség keretein belül idén is szeretné átadni az alábbi kitüntető díjakat.

A kitüntetési javaslatokat 2022. május 31-ig kérjük eljuttatni Farkas Ferenc polgármesternek címezve a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

Jászapáti Város Díszpolgára cím

A Képviselő-testület "Jászapáti Város Díszpolgára cím" elismerést adományozhat annak a polgárnak, aki hazai és/vagy nemzetközi elismertségével eredményesen elősegítette a település anyagi és szellemi értékeinek gyarapítását, illetve a politikai, gazdasági, kulturális élet, sport területén városunk hírnevét öregbítette.

Jászapáti Városért kitüntetés

Jászapáti Városért” kitüntetés adományozható annak a polgárnak, közösségnek, aki a város életének fejlesztése terén hosszabb időn át kiemelkedő munkát végzett és ezzel jelentősen hozzájárult a város szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez.

Pedagógiai Díj

Pedagógiai Díj” adományozható azoknak a személyeknek, akik kiemelkedő eredményeket értek el az óvodai vagy iskolai oktató, nevelő munkában, a tehetséggondozás terén. Magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű, hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában. Kiemelt feladatuknak tekintetik az esélyegyenlőség feloldását, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását. Tekintélyt, megbecsülést szereztek munkájuk során a gyermekek és szülők körében.

Közszolgálati Díj

A „Közszolgálati Díj” azoknak a személyeknek adományozható, akik köztisztviselői vagy közalkalmazotti szolgálatban hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek és ezzel általános elismerést vívtak ki a szolgáltatást igénybe vevők körében.

Egészségügyi Díj

A díj adományozható a város egészségügyi feladatainak ellátásában tartósan, példamutató, kimagasló teljesítményt nyújtó köztiszteletben álló személynek, aki tevékenységével hozzájárult eme közszolgáltatás minél magasabb színvonalon történő ellátásához, fejlesztéséhez.

Az Év Vállalkozója Díj

Azon Jászapáti székhellyel, illetve telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó, gazdasági társaság vezető tisztségviselője (továbbiakban: Vállalkozó) részére adományozható, aki huzamosabb ideje sikeresen működik, stabil eredményes gazdálkodással bír, szakmailag elismert, köztiszteletben álló személyiség, aki tevékenységével hozzájárul a város fejődéséhez, hírnevének megbecsüléséhez.

Az Év Polgárőre Díj

A díj annak a polgárőrnek adományozható munkájának elismeréseként, aki a Jászapáti Polgárőr Egyesület tagjaként huzamosabb ideje olyan tartós és kiemelkedő szakmai munkát végez, amellyel hozzájárul a város közbiztonságának javításához, amely alkalmas arra, hogy az állampolgárokban erősítse a közbizalmat, vagy aki rendkívüli helyzetben kiemelkedő, példaértékű egyéni tevékenységről tesz tanúságot.

Az Év Tűzoltója Díj

A díj annak a tűzoltónak adományozható munkájának elismeréseként, aki a jászapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaként huzamosabb ideje olyan tartós és kiemelkedő szakmai munkát végez, amellyel hozzájárul a város közbiztonságának javításához, a tűzesetek megelőzéséhez és alkalmas arra, hogy az állampolgárokban erősítse a biztonságérzetet vagy katasztrófahelyzet esetén kiemelkedő, példaértékű egyéni tevékenységről tesz tanúságot.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:

 1. a település országgyűlési képviselője,

 2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, bizottságai,

 3. Oktatási intézmények nevelő-testületei,

 4. Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzője,

 5. Intézmények, társadalmi szervezetek vezetői,

 6. Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat,

A Jászapáti Város Díszpolgára cím és a Jászapáti Városért díj tekintetében javaslatot tehetnek továbbá Jászapátin működő politikai pártok, gazdasági egységek vezetői.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

- a javasolt személy vagy szervezet adatait,

- a javaslat alapjául szolgáló tevékenység méltatását.

 

Designed by Notora Team Kft.