kedd, január 28, 2020

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2020. január 29-én /szerdán/ 15.45 órára soron kívüli, nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I./ Előterjesztések

1./ Építésügyi igazgatási feladatok átadásával kapcsolatos megállapodás megkötéséről

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                           /írásban/

2./ Jászapáti, Kálmán u. 26.szám (629 hrsz.) alatti ingatlannal kapcsolatos használati jogalapításáról szóló 182/2018.(IX.6.)sz. Képviselő-testületi határozat módosítására

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                           /írásban/

 

 

Jászapáti, 2020. január 28.

 Farkas Ferenc
 polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2020. január 15-én /szerdán/ 15.45 órára soron kívüli, nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I./ Előterjesztések

1./ A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás társulási megállapodás módosításának elfogadásáról, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás jóváhagyásáról elfogadásáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                   /írásban/

2./ A „Jászság Egészségéért” Alapítvány kuratóriumába delegálásról, az Alapító Okirat módosításáról, valamint az alapítás óta bekövetkezett változásokkal egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról Okirat elfogadásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                            /írásban/

3./ A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                           /írásban/

4./ „Eszközbeszerzés Jászapáti részére” tárgyú közbeszerzési eljárásról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                           /írásban/

5./ A Jászapáti Városi Önkormányzat és a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás kötelező felülvizsgálatáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                            /írásban/

 

Jászapáti, 2020. január 14.

Farkas Ferenc
polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2020. január 15-én /szerdán/ 15 óra 30 percre rendkívüli nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

1. „Eszközbeszerzés Jászapáti részére” tárgyú közbeszerzési eljárásról

 Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                    /írásban/

Jászapáti, 2020. január 14. 

Andrási István s.k.

Jászapáti Városi Önkormányzat
 Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke

Művészetek Háza , Jázapáti

2020. 01. 25.

plakát jpg

Designed by Notora Team Kft.