szerda, április 17, 2024

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom
2024. április 12., péntek 12:34

Hírdetmény

Képernyőkép 12-4-2024 123745

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2024. április 18-án /csütörtökön/ 14.00 órára
soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II. Rendeletek

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 19/2019. (XII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

III./ Előterjesztések

1./ Beszámoló a tűzoltás és műszaki mentés területén végrehajtott szakmai feladatokról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ Beszámoló a település közbiztonságának érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának 2024. évi felülvizsgálatáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

4./ Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény székhelyére való visszaköltözéséről, telephelyének megszüntetéséről, a változások szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről, valamint az Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./ AJászapáti Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programjának módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

6./ Az Egész Nap Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a Jászapáti Városi Önkormányzat között, - a Jászapáti 160090017 NEAK-kódszámú háziorvosi alapellátási körzet üzemeltetésére – megkötött megbízási szerződés módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 

Jászapáti, 2024. április 12.

Farkas Ferenc
polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2024. április 16 án /kedden/ 16 óra 30 percre soros nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 19/2019. (XII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

 1. Beszámoló a település közbiztonságának érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának 2024. évi felülvizsgálatáról
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban

 1. Az Egész Nap Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a Jászapáti Városi Önkormányzat között, - a Jászapáti 160090017 NEAK-kódszámú háziorvosi alapellátási körzet üzemeltetésére – megkötött megbízási szerződés módosításáról
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. A Redopp Lovassport Egyesület kérelméről
  Előadó: Andrási István Bizottsági elnök /írásban/

Jászapáti, 2024. április 12.

Andrási István s.k.
Jászapáti Városi Önkormányzat
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Társadalmi Bizottsága 2024. április 16-án /kedden/ 16.00 órai kezdettel soros, nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Napirendi javaslat:

1./ Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának 2024. évi felülvizsgálata
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény székhelyére való visszaköltözéséről, telephelyének megszüntetéséről, a változások szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről, valamint az Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

4./ AJászapáti Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programjának módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./ Egyebek, kérdések, bejelentések

Jászapáti, 2024. április 12.

Pallagi Imréné sk.
bizottság elnöke

VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK 2024. 

valaszt

Tájékoztatás - ajánlóívek igényléséről

 

Az ajánlóívek igénylése

Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a képviseletre jogosult személy útján – igényelhet az indulás helye szerinti HVI-től. Az igény bejelentésére az A4 jelű formanyomtatvány szolgál.

Egy ajánlóíven 8 ajánlásra van lehetőség.

Fontos, hogy ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény benyújtásakor választójoggal rendelkezik!

Az ajánlóívek átvétele

Az indulás helye szerinti választási iroda (HVI) legkorábban a szavazást megelőző 50. napon, azaz 2024. április 20-án (szombat) 8,00 órától adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az ajánlóív átvételére jogosult személynek. Az ajánlóíven szerepel a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, a jelölő szervezet neve vagy a független jelölés ténye és a választókerület megjelölése. Közös jelölt esetén a választási iroda a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét az A4jelű formanyomtatvány szerinti sorrendben tünteti fel. A választási iroda sorszámmal látja el az ajánlóíveket. Az ajánlóívek átvételére jogosult

- a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,
- a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet alábbi képviselője:
a) a törvényes képviselő(k), vagyis az, aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a szervezet képviselője;
b) a jelölő szervezet bejelentésére szolgáló formanyomtatványon a szervezet nevében eljárni jogosultként feltüntetett személy,
c) az a) és b) pont szerinti személyek által meghatalmazott személy,
d) az a)-c) pont szerinti személy által meghatalmazott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy;

- az A1jelű formanyomtatványon az ívek átvételére megjelölt személy.

Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlen állapotban is – szigorúan tilos!

Az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig 2024. május 6-án 16.00 óráig pótlólag újabbak igényelhetők újabb A4 jelű formanyomtatvány kitöltésével.

Amennyiben az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően megváltozik a jelöltként indulni szándékozó választópolgár vagy a jelölő szervezet neve, az a pótlólag igényelt ajánlóíveken már nem kerül átvezetésre. Az ajánlások gyűjtése

A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának és magyarországi lakcímének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét, személyi azonosítóját vagy a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának (személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély) számát – és aláírását is. Fontos, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgárok és a jelölő szervezetek kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő pontosan adja meg az adatait. Abban az esetben ugyanis, ha a gyűjtő az adatait hiányosan vagy hibásan rögzíti (pl. elírja a személyi azonosítóját, a viselt neve és a születési neve eltér, és ez utóbbit adja meg), az az ajánlóíven szereplő összes ajánlás érvénytelenségét okozza. A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.

Felhívjuk továbbá valamennyi jelölt és jelölő szervezet figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) honlapján (www.naih.hu)ajánlást tesz közzéa választásokkal kapcsolatos adatkezelésről, amelynek figyelembevétele minden érintett számára indokolt.

Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

Az egyéni jelölt bejelentése

Polgármester-jelöltet és képviselő-jelöltet legkésőbb 2024. május 6-án 16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a Helyi Választási Irodánál.

Az ajánlóívek leadása

Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 2024. május 6-án 16.00 óráig az íveket kiadó HVI-nek. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb 2024. május 7-én 16,00 óráig kell visszaszolgáltatni. Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül átadhatja a választási irodának. E kötelezettség elmulasztása esetén a HVB hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden be nem nyújtott ajánlóív után 1.000,-Ft. A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt jelöltön vagy párton kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.

Az ajánlások ellenőrzése

A leadott ajánlásokat a Helyi Választási Iroda 3 napon belül ellenőrzi.

Jászapáti, 2024. 04. 15.

P.H.

Biróné dr. Boros Anikó
HVI vezető

 

Designed by Notora Team Kft.