péntek, április 20, 2018

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

NYILVÁNOS ÉRTÉKELŐ FELÜLET

A Településképi Arculati Kézikönyv és

a településképi önkormányzati rendelet

monitorozásához

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet /K.r./ 43/B. § (3) bekezdése szerint:
„A polgármester gondoskodik a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felületet működtetéséről.”

A Településképi Arculati Kézikönyvet /TAK/ és a településképi rendelet /TKR/ a településkép védelméről szóló törvény és a K.r. szerint 2017-ben az eljárási szabályok szerint az államigazgatási szervek adatszolgáltatásai és véleményei alapján, valamint az Önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerint – a nyilvánosság biztosítása mellett – készíttette el az önkormányzat. A véleményezéseket és a lakossági fórumot követően Jászapáti városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Település Arculati Kézikönyvet 233/2017. (XII.14.) Kt. határozattal és a Jászapáti város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII.18.) Ök.-i rendelettel fogadta el.

Az arculati kézikönyv a város épített és természeti környezetét terjedelme miatt teljeskörűen bemutatni nem tudja, de törekszik arra, hogy a város jelenlegi állapotát tükrözze, segítse az értékmegőrzést és a jövőkép kialakításához irányt mutasson.

A kézikönyv javaslataira épülő önkormányzati rendelet alkalmazása hosszú távon befolyásolja, segíti a város épített és természeti környezetének alakulását.

A fentieknek megfelelően a K.r. szerint Jászapáti Városi Önkormányzat lehetőséget nyújt a fenti dokumentumok értékelésére, amellyel a javaslattevő az elfogadott és alkalmazásban lévő dokumentumok használhatóságának vizsgálatához járul hozzá. TAK-kal kapcsolatos javaslataihoz jó minőségű megfelelő felbontású fényképfelvételekkel segítheti is a Kézikönyv színvonalának emelését.

A Rendelet 43/B § (4) bekezdés szerint az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.

Véleményét „településképi monitoring” tárggyal, a véleményező nevével, címével, elérhetőségével ellátva a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldheti meg.

Településképi Arculati Kézikönyvet /TAK/

Lakossági Tájékoztató!

Jászapátin a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak beszedésével és kezelésével összefüggő feladatokat.

A díjhátralékok és a lakosság terheinek csökkentése érdekében 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot bízta meg a személyes ügyfélszolgálati, illetve a díjhátralékok beszedésével összefüggő feladatok ellátásával.

Ennek révén az NHKV Zrt. személyes ügyfélszolgálatát bővítette, lehetőséget teremtve ezáltal az ingatlanhasználók számára az őket személyesen felkereső díjbeszedőknél a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos változások (pl. ingatlanhasználó adatainak változása) bejelentésére is. A díjbeszedők emellett felvilágosítást adnak a további ügyintézéssel kapcsolatos teendőkről is. A személyes felkeresés során bejelentett adatváltozások további feldolgozását az NHKV Zrt., a szerződéses partnerek és a közszolgáltatók bevonásával biztosítja.

A személyes ügyfélszolgálati feladatot és díjbeszedést végző munkatársak minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket.

A kintlévőségkezelési feladatokat ellátó ügyintéző Jászapáti településen:

Horváth Nikolett

Telefon: 0630/190-20-47

Személyes ügyintézés:
csütörtökönként
09:00-11:00 és 13:00-15:00

Jászapáti, Gyöngyvirág utca 11. szám alatt
(Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. épülete)

Tisztelt Lakosság!                                                                          

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Zrt. Területi Ingatlankezelési és Zöldterület Karbantartási Főnökség Területi Zöldterület Karbantartási Egysége Miskolc megkezdi a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság illetékességi területének vegyszeres gyomirtását, mely az alábbiak szerint történik:

  • Az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit az alább megadott időpontokban  
  • A vonat tervezett indulása 5.30 óra, befejezése a napi program teljesítése.
  • A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimogok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet)
  • Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.

A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

MARS 480 Hatóanyaga 360  glifzát-izotropilamin só, kijuttatott dózis: 5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

MEZZO 20 WG 20% metszulfuron-metil, dózis 100 g/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

KYLEO 160 g/l 2,4-D dimetilamin só + 240 g/l glifozát-izopropilamin só, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SHARPEN 330 EC pendimetalin 330 g/l kijuttatott dózis: 5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC 80 g/l klopiralid + 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes

Kérjük a fenti ügyben az Önkormányzatra vonatkozó intézkedés megtételét, a lakósság és a méhészek szíves értesítését. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!A felhasznált vegyi anyagok emberre és környezetre gyakorolt hatásait az alább letölthető dokumentumokban találják.

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2018. április 17-én /kedden/ 16 óra 00 percre rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

Nyílt ülés

1./ Jelentés az Önkormányzat 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Jelentés a belső ellenőr 2017. évi ellenőrzési tapasztalatairól.

     Előadó: Hartyányiné Mérei Judit belső ellenőr

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Tulajdonosi és

     Vagyonkezelői Bizottságának 2018. I. féléves munkatervének módosításáról   /írásban/

      Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök

4./ A nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék begyűjtéséről szóló közszolgáltatási
     szerződés megkötéséről.                                                                                     /írásban/

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5./ A Jászberényi Sportegyesület Fogathajtó és Díjugrató Szakosztály kérelméről /írásban/

     Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

6./ A Jásztánc Alapítvány kérelméről                                                            /írásban/

     Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

7./ A Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapat Egyesületének kérelméről  /írásban/

     Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

Zárt ülés

1./ Első személyi tulajdonú lakás (építéséhez), vásárlásához önkormányzati támogatás

     igénylése iránt benyújtott kérelmek elbírálásáról                                               /írásban/

     Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök

2./ Elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt benyújtott kérelem elbírálásáról             /írásban/

     Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök

3./ A Jászapáti, Damjanich u. 8. szám (2783 hrsz.) 4. ajtó alatt található, 38 m2 alapterületű,

   illetve Jászapáti, Damjanich u. 8. szám (2783 hrsz.) 5. ajtó alatt található, 38 m2 alapterületű

önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló ingatlanban lévő helyiségek
    bérbeadásáról.                                                                                                     /írásban/

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                 

4./ A Jászapáti, István király út 37. szám 1. ajtó (3152 hrsz.) alatt található, önkormányzati
     tulajdonú, 73 m2 alapterületű, összkomfortos, „Fiatalok Háza” költségelvű bérlakásra és a
     lakáshoz tartozó 14 m2 alapterületű garázsra benyújtott pályázatok elbírálásáról.  /írásban/

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5./ A Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 3. ajtó (2805/3 hrsz.) alatt található,
      önkormányzati tulajdonú, 85 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások”
      költségelvű bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálásáról.                               /írásban/

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Jászapáti, 2018. április 13.    

                                                                                   Borbás Zoltán s.k.

                                                                           Jászapáti Városi Önkormányzat

                                                        Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

A Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság soros ülését 2018. április 16-án (hétfőn) 16 órakor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 

Nyílt ülés:

 

I. Kérdések, bejelentések

Zárt ülés:

1./ A Jászapáti, István király út 37. szám 1. ajtó (3152 hrsz.) alatt található, önkormányzati
     tulajdonú, 73 m2 alapterületű, összkomfortos, „Fiatalok Háza” költségelvű bérlakásra és a
     lakáshoz tartozó 14 m2 alapterületű garázsra benyújtott pályázatok elbírálásáról. /írásban/

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ A Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 3. ajtó (2805/3 hrsz.) alatt található,
     önkormányzati tulajdonú, 85 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások”
     költségelvű bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálásáról.                               /írásban/

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 

3./ Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálásáról.                                                                                  (írásban)

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

4./ Hulladékszállítási díj viseléséhez nyújtott települési támogatás megállapításáról.                                                                                                                                                   (írásban)
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Jászapáti, 2018. április 12.                                                                                                                                                                                                              Borics László sk.
                                                                                                          Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

A Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság soros ülését 2018. április 16-án (hétfőn) 15.00 órakor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

I. Tájékoztató:

1.)A Jászapáti Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának tájékoztatója.         /írásban/

Előadó: Lencse Attila a Jászapáti Városi Sportegyesület elnöke

II.Előterjesztés:

  1. )A nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék begyűjtéséről szóló közszolgáltatási
    szerződés megkötéséről.     /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

III.Kérdések, bejelentések

Jászapáti, 2018. április 12.

     Pócs János sk.
                 Bizottság elnöke

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága 2018. április 18-án /szerdán/ 16.00 órai kezdettel soros ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Napirendi javaslat:

1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi külkapcsolati programjáról.                /szóban/

     Előadó: Pallagi Imréné bizottság elnöke

2./ A Kiállítótér és a Vágó Pál Helytörténeti Gyűjtemény a Városi Könyvtár és Művelődési
       Központhoz történő beintegrálásáról.                                                                /szóban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ Egyebek.

Jászapáti, 2018. április 12.

                                                                                                          Pallagi Imréné sk.

                                                                                                          bizottság elnöke

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2018. április 19-én /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről./szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés./írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Egyes rendeletek módosításáról. /írásban/
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

III./ Előterjesztések.

1./ Jelentés az Önkormányzat 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Jelentés a belső ellenőr 2017. évi ellenőrzési tapasztalatairól.
Előadó: Hartyányiné Mérei Judit belső ellenőr

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. I. féléves munkatervének módosításáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4./ A nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék begyűjtéséről szóló közszolgáltatási szerződés megkötéséről./írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

IV./ Zárt ülés

1./ A Jászapáti, Damjanich u. 8. szám (2783 hrsz.) 4. ajtó alatt található, 38 m2 alapterületű, illetve Jászapáti, Damjanich u. 8. szám (2783 hrsz.) 5. ajtó alatt található, 38 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló ingatlanban lévő helyiségek bérbeadásáról./írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ A Jászapáti, István király út 37. szám 1. ajtó (3152 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 73 m2 alapterületű, összkomfortos, „Fiatalok Háza” költségelvű bérlakásra és a lakáshoz tartozó 14 m2 alapterületű garázsra benyújtott pályázatok elbírálásáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ A Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 3. ajtó (2805/3 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 85 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálásáról./írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Jászapáti, 2018. április 12.

Farkas Ferenc
polgármester

Designed by Notora Team Kft.