vasárnap, december 17, 2017

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Lakossági felhívás!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Jászapáti területén, sem a Jászapáti Városi Önkormányzat, sem a TRV-ZRT nem rendelt el háztartásokban vízminőség ellenőrzést!

Amennyiben ilyen irányú megkereséssel találkoznak, házi víztisztító berendezéseket forgalmazó cégek ügynökeinek tevékenységéről lehet szó, kérjük kezeljék fenntartással.

Jászapáti, 2017. december 08.

Tisztelettel:                            

Farkas Ferenc
polgármester

M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva

2017. december 14-én /csütörtökön/ 14.00 órára

soros ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.             (szóban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                     (írásban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                        (írásban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Javaslat rendeletek módosítására.

III./ Előterjesztések.

1.a./ Jászapáti város Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról.   (írásban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester             

                                                  

1.b./ A településkép védelméről szóló rendelet elfogadásáról.                         (írásban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft-vel megkötött, a helyben biztosítható

     közfeladatok egy részének ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                            (írásban)

3./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. folyószámla-hitel és beruházási hitel
       kiváltásával kapcsolatos kérelméről                                                            (írásban)

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4./ Tájékoztató a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
       megállapodásban foglaltak végrehajtásáról.                                                      (írásban)

       Előadó: Borics László Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság elnöke

5./ Jászapáti Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2017. évi felülvizsgálatáról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   (írásban)

6./ A Képviselő-testület 2018.I. félévi munkatervének elfogadásáról.                    (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  

7./ A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapján képező

     2018. évi célok meghatározásáról.                                                                       (írásban)

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

8./ Jászkisér Város Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodásról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   (írásban)

9./ A Jászapáti, Damjanich út 8.szám (2783 hrsz.) alatt található önkormányzati tulajdonú in-

     gatlanból 20 m2 alapterületű udvarrész bérbeadásáról, valamint a tervezett elektromos ener-

     gia betáplálás kialakításához tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulás kiadásáról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   (írásban)

10./ Fehér Zoltán egyéni vállalkozóval kötött villamosenergia továbbadási szerződés

       módosításáról.                                                                                                    (írásban)

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 

 

Zárt ülés

 

1./ Közmunkaprogrammal kapcsolatban megbízási szerződés kötéséről.               (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  

2./ Közmunkaprogrammal kapcsolatban megbízási szerződés kötéséről.                (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester       

3./ Vágó Pál Helytörténeti gyűjtemény kezelésével és a Kiállítótér működtetésével kapcsolat- 

      ban megbízási szerződés kötéséről.                                                                    (írásban)

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                         

4./ Jászapáti  ingatlan vételéről.                                                                                 (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 

Jászapáti, 2017. december 7.

 

Farkas Ferenc
polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága 2017. december 13-án /szerdán/ 16.00 órai kezdettel soros ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Napirendi javaslat:

1./ Javaslat a bizottság 2018. I. féléves munkatervére.                     (írásban)

     Előadó: Pallagi Imréné bizottság elnöke

2./ Tanulmányi ösztöndíj bevezetésének feltételeiről.                       (írásban)

     Előadó: Pallagi Imréné bizottság elnöke

3./ Egyebek

Jászapáti, 2017. december 7.

     Pallagi Imréné
  bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

A Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság soros ülését 2017. december 11-én (hétfőn) 15.00 órakor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

  1. Előterjesztés:

1./ Jászapáti város Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról                   (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Jászapáti város Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról                   (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottságának 2018. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról.        (írásban)

Előadó: Pócs János a Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

  1. Kérdések, bejelentések

Zárt ülés:

1./ Az Év Sportolója díj odaítélése.

Előadó: Pócs János a Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Jászapáti, 2017. december 07.

      Pócs János sk.
                  Bizottság elnöke

M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2017. december 12-én /kedden/ 16 óra 00 percre

soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Nyílt ülés

Napirendi javaslat:

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Tulajdonosi és

     Vagyonkezelői Bizottságának 2018. I. féléves munkatervéről                      (írásban)

     Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök

2./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft-vel megkötött, a helyben biztosítható

     közfeladatok egy részének ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                            (írásban)

3./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. folyószámla-hitel és beruházási hitel
     kiváltásával kapcsolatos kérelméről                                                            (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4./ Jászkisér Város Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodásról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   (írásban)

5./ A Jászapáti, Damjanich út 8.szám (2783 hrsz.) alatt található önkormányzati tulajdonú in-

     gatlanból 20 m2 alapterületű udvarrész bérbeadásáról, valamint a tervezett elektromos

     energia betáplálás kialakításához tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulás kiadásáról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   (írásban)

6./ Fehér Zoltán egyéni vállalkozóval kötött villamosenergia továbbadási szerződés

     módosításáról.                                                                                                    (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

7./ A Kígyó Dojo Harcművészeti Sportegyesület kérelméről                                   (írásban)

     Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

Zárt ülés

1./ Közmunkaprogrammal kapcsolatban megbízási szerződés kötéséről.               (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  

2./ Közmunkaprogrammal kapcsolatban megbízási szerződés kötéséről.                (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester       

3./ Vágó Pál Helytörténeti gyűjtemény kezelésével és a Kiállítótér működtetésével kapcsolat- 

      ban megbízási szerződés kötéséről.                                                                    (írásban)

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                         

4./ Jászapáti  ingatlan vételéről.                                                                                 (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Jászapáti, 2017. december 07.

                                                                                             Borbás Zoltán s.k.

                                                                             Jászapáti Városi Önkormányzat

                                                         Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

A Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság soros ülését 2017. december 11-én (hétfőn) 16 órakor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

I. Előterjesztések:

1./Tájékoztató a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodásban foglaltak végrehajtásáról.  (írásban)

Előadó: Borics László a Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság elnöke

2./Jászapáti Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2017. évi felülvizsgálatáról.                                                                                            (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Közbiztonsági, Szociális és Nemzetségügyi Bizottságának 2018. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról.                (írásban)

Előadó: Borics László a Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság elnöke

II. Kérdések, bejelentések

Zárt ülés:

1./ Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálásáról.                                                                (írásban)

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző,

Jászapáti, 2017. december 07.    

Borics László sk.
Bizottság elnöke

M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva

2017. november 30-án /csütörtökön/ 15.40 órára

rendkívüli ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Pájer Antal Művelődési Ház emeleti kisterme

Napirendi javaslat:

 

1./ A TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00008 azonosítószámú, „Termálvíz komplex hasznosítása Jászapátin” című projekthez kapcsolódóan „Új termálkút létesítése Jászapátiban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról.            /az előterjesztés melléklete e-mailben kerül megküldésre/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 

 

Jászapáti, 2017. november 28.

 

 Farkas Ferenc
 polgármester

M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2017. november 30-án /csütörtökön/ 15 óra 30 percre soron kívüli ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Pájer Antal Művelődési Ház emeleti kisterme

Napirendi javaslat:

1./ A TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00008 azonosítószámú, „Termálvíz komplex hasznosítása Jászapátin” című projekthez kapcsolódóan „Új termálkút létesítése Jászapátiban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról.            /az előterjesztés melléklete e-mailben kerül megküldésre/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Jászapáti, 2017. november 28.

 

 

 

 

                                                                                             Borbás Zoltán s.k.

                                                                             Jászapáti Városi Önkormányzat

                                                         Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

Designed by Notora Team Kft.