hétfő, február 18, 2019

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom
2019. február 14., csütörtök 12:00
Utoljára frissítve: 2019. február 14., csütörtök 12:07

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2019. február 14-én /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.                         /szóban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                                /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                                   /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Javaslat rendeletek megalkotására

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról  

     Előadó:Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ A Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

4./ A közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

   Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                               /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ A fogászati alapellátás vállalkozásban történő ellátásra vonatkozó szerződés felmondásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

2./Az „Útfelújítás Jászapátiban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ „Külterületi helyi közút fejlesztése és útkarbantartáshoz szükséges gépek beszerzése Jászapáti és Jászkisér településeken” című projekt kapcsán, Műszaki ellenőri feladatok ellátására

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

 4./  Jászapáti járásban” című pályázat kapcsán képzések lebonyolítására vonatkozó „Humán szolgáltatások fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásról, valamint az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt kapcsán képzések lebonyolítására vonatkozó „Humán kapacitások fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásról.

         Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                 /írásban/

5./ Jászapáti Városi Önkormányzatának a „Három generációval az Egészségért” c. pályázaton  való részvételről

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

6./ Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgálatatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című pályázat kapcsán strand röplabdapálya felújítására

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

7./ Jászapáti Város Polgármestere 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

   Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                              /írásban/

                                              

Zárt ülés

1./ Jászapáti Város 1. számú fogorvosi körzetének működtetéséről

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

2./ Jászapáti Város 2. számú fogorvosi körzetének működtetéséről

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ A Jászapáti, Jókai u. 1. szám 3. ajtó (3164 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú,  53 m2 alapterületű, komfortos bérlakás bérbeadásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

4./ AZ EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú „A jászapáti fiatalok helyben  maradásának támogatása” című projekt keretében meghirdetett lakás odaítéléséről

   Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                    /írásban/

5./ A Jászapáti, Damjanich u. 8. szám 3. ajtó (2783 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló ingatlanban lévő 136m2 alapterületű, körülhatárolt   terület bérbeadásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/                                             

6./ A Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 6. ajtó (2805/3/A/3 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 77 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakás bérbeadásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                /írásban/

 

Jászapáti, 2019. február 08.

 Farkas Ferenc
 polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága 2019. február 13-án /szerdán/ 15.00 órai kezdettel soros ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Napirendi javaslat:

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról.                                                                /írásban/

         Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadásáról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ Tájékoztató a 2019. évi önkormányzati, valamint a Pájer Antal Művelődési Ház és civil  szervezetek által tervezett rendezvényekről, ünnepekről.                                /szóban/

          Előadó: Pallagi Imréné bizottság elnöke

4./ A Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottságága 2019. I. félévi munkatervének  módosításáról                                                                                                      Előadó: Pallagi Imréné bizottság elnöke                                                            /szóban/

5./ Kérdések, bejelentések.

Jászapáti, 2019. február 8

                                                                                                          Pallagi Imréné sk.

                                                                                                          bizottság elnöke

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2019. február 12-én /kedden/ 16 óra 00 percre

soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

Zárt ülés

 1. A Jászapáti, Jókai u. 1. szám 3. ajtó (3164 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 53 m2 alapterületű, komfortos bérlakás bérbeadásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

 1. AZ EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” című projekt keretében meghirdetett lakás odaítéléséről

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

 1. A Jászapáti, Damjanich u. 8. szám 3. ajtó (2783 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló ingatlanban lévő 136m2 alapterületű, körülhatárolt terület bérbeadásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

 1. A Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 6. ajtó (2805/3/A/3 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 77 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakás bérbeadásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

 1. Első személyi tulajdonú lakás (építéséhez), vásárlásához önkormányzati támogatás igénylése iránt benyújtott kérelmek elfogadásáról

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                            /írásban/

Nyílt ülés

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról  

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

 1. A Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

 1. A közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

 Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                                  /írásban/

 1. Az „Útfelújítás Jászapátiban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                       /írásban/

 1. „Külterületi helyi közút fejlesztése és útkarbantartáshoz szükséges gépek beszerzése Jászapáti és Jászkisér településeken” című projekt kapcsán, Műszaki ellenőri feladatok ellátására

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                        /írásban/

 1.  Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című pályázat kapcsán képzések lebonyolítására vonatkozó „Humán szolgáltatások fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásról, valamint az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt kapcsán képzések lebonyolítására vonatkozó „Humán kapacitások fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásról.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                       /írásban/

 1. Jászapáti Városi Önkormányzatának a „Három generációval az Egészségért” c. pályázaton   

való részvételről

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                       /írásban/

 1. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgálatatások fejlesztése a

Jászapáti járásban” című pályázat kapcsán strand röplabdapálya felújítására

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                                               /írásban/

Jászapáti, 2019. február 08.

                                                                                   Borbás Zoltán s.k.

                                                                           Jászapáti Városi Önkormányzat

                                                        Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

A Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság soros ülését 2019. február 11-én (hétfőn) 15.00 órakor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

I./ Javaslat rendeletek megalkotására

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

     kötelezettségeinek megállapításáról                                                                          /írásban/

     Előadó:Farkas Ferenc polgármester

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadásáról             /írásban/

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ A közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

   Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                                    /írásban/

II./ Kérdések, bejelentések

Jászapáti, 2019. február 08.

     Pócs János sk.
                 Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

A Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság soros ülését 2019. február 11-én (hétfőn) 16 órakor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Nyílt ülés:

I./ Javaslat rendeletek megalkotására

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról /írásban/
Előadó:Farkas Ferenc polgármester

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadásáról /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

II./ Előterjesztések

1./ A fogászati alapellátás vállalkozásban történő ellátására vonatkozó szerződés felmondásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

III./ Kérdések, bejelentések

Zárt ülés

I./ Előterjesztések

1./ Jászapáti Város 1. számú fogorvosi körzetének működtetéséről

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ Jászapáti Város 2. számú fogorvosi körzetének működtetéséről

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ A Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 6. ajtó (2805/3/A/3 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 77 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakás bérbeadásáról /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4./ Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálásáról. /írásban/
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

5./ Hulladékszállítási díj viseléséhez nyújtott települési támogatás elbírálásáról /írásban/
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

6./ Hulladékszállítási díj viseléséhez nyújtott települési támogatás elbírálásáról /írásban/
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

 

Jászapáti, 2019. február 08.

Borics László sk.
Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

AZ EFOP-1.2.11-16-2017-00014 AZONÓSÍTÓSZÁMÚ ,,A JÁSZAPÁTI FIATALOK HELYBEN MARADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA” CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN MEGHIRDETETT VÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK TÁJÉKOZTATÁSI FÓRUMÁRA

IDŐPONT: 2019. FEBRUÁR 26. 16:00 ÓRA

HELYSZÍN: KÖZÖSSÉGI HÁZ (5130 Jászapáti, István király u.4.)

Jászapáti Városi Önkormányzat az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú projekt keretében megrendezi a következő vállalkozói fórumát.

A program első felében a fiatalok vállalkozóvá válásával kapcsolatos, valamint vállalkozóknak szóló aktuális pályázatok ismertetésére kerül sor.

A program második részében a Jászsági Kistérségi Helyi Közösségi Egyesület együttműködésével tájékoztatás hangzik el a LEADER pályázatokról.

PROGRAM:

16:00 - 16:30       REGISZTRÁCIÓ

16:30 - 17:20       VÁLLALKOZÓI PÁLYÁZATOK ISMERTETÉSE

                            ELŐADÓ: MÓCZÓ ZSÓFIA PROJEKTMENEDZSER

17:20 - 17:30       SZÜNET

17:30 - 18:10      LEADER PÁLYÁZATOK ISMERTETÉSE

                           ELŐADÓ: BORBÁS ZOLTÁN MUNKASZERVEZET VEZETŐ

18:10                 ÁLLÓFOGADÁS

A projektről bővebb információt a www.jaszapati.hu és a www.facebook.com/jaszapati.varosoldalon olvashatnak.

Jászapáti, 2019. február 08.

Farkas Ferenc
polgármester

Designed by Notora Team Kft.