szerda, június 19, 2019

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

HIRDETMÉNY

Partnerségi hirdetmény és lakossági fórum meghívó

Tájékoztatom Jászapáti város lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő – testületi határozata alapján a város négy részterületére a településrendezési terv módosítását készítteti.

I. sz. részterület:   Jászapáti külterület 0282/89 hrsz.-ú telekre, multifunkciós szabadidő sportlétesítmény /lőtér/ telepítése

II. sz. részterület: Jászapáti, belterület 1346 (1346/1 és 1346/2) hrsz.-ú telkekre napelemes kiserőmű telepítése

III. sz. részterület: Jászapáti 31 sz. főúttal párhuzamosan a főút jobb oldalán több telket érintő szabályozás, kerékpárút megvalósulása érdekében.

IV. sz. részterület: Jászapáti, külterület 0265/13 hrsz.-ú ingatlan építési övezetének módosítás

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet és a 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági fórumot tartunk, melyre tisztelettel meghívom.

Lakossági fórum ideje: 2019. június 27. (csütörtök), 16:00 óra

Helye: Jászapáti Városháza, házasságkötő terem

5130 Jászapáti, Dr Szlovencsák Imre út 2.

A tárgyalásos eljárás munkaközi tájékoztatási szakaszában partnerségi véleményezésre bocsájtja, melyhez a kapcsolódó tájékoztatási dokumentációk megtekinthetők a www.jaszapati.hu honlapon, illetve papíralapú dokumentumként ügyfélfogadási időben a Jászapáti Város Polgármesteri Hivatalában /földszint /Műszaki osztály irodájában/.

A közzétett tájékoztatók alapján a témákkal kapcsolatban véleményt, észrevételt tehet a lakossági fórumon, továbbá a lakossági fórumot követő 8 napon belül /2019. július 05-ig/ írásban a polgármester részére címezve, melyet a Polgármesteri Hivatalba szükséges eljuttatni:

- személyesen: Jászapáti Polgármesteri Hivatal, Polgármester Titkárságán

- postai úton: ajánlott levélben Farkas Ferenc polgármester, Jászapáti városi Önkormányzat 5130 Jászapáti Dr Szlovencsák Imre út 2. sz. címre

- elektronikus levélben a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

Kérem a munkaközi dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeiket, véleményeiket a lakossági fórumon elmondani, vagy írásban fenti elérhetőségre eljuttatni.

 

 

 

Jászapáti, 2019. június 18. 

Farkas Ferenc
polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2019. június 20-án /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.                         /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                                /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                                   /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Előterjesztések.

1./ Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény 2018/2019-es nevelési évének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester    /írásban/

2./ A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászapáti városban nyújtott 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                            /írásban/

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. II. féléves munkaterve
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                       /írásban/

 

Jászapáti, 2019. június 14.

Farkas Ferenc
polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága 2019. június 19-én /szerdán/ 15.00 órai kezdettel soros ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Napirendi javaslat:

1./ Javaslat a Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottságának II. félévi munkatervére

     Előadó: Pallagi Imréné bizottság elnöke                                                 /írásban/

2./Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti beszámolója a 2017/2018-as. nevelési évéről

     Előadó: Pallagi Imréné intézményvezető                                                /írásban/

3./ Kérdések, bejelentések

 

Jászapáti, 2019. június 14.

Pallagi Imréné sk.
bizottság elnöke

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2019. június 18-án /kedden/ 16 óra 00 percre soros nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

1. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászapáti városban nyújtott 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról   /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságának 2019. II. féléves munkatervéről     /írásban/
Előadó:Borbás Zoltán bizottsági elnök                                                           

3. A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola kérelmérő               /írásban/
Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

4. A Jász Alkotók Köre kérelméről            /írásban/
Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

5. A Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola kérelméről/írásban/
Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

6. A Jászapáti Jóbarátság Nyugdíjas Klub kérelméről            /írásban/
Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

7. A Jászapáti Templomért Alapítvány kérelméről          /írásban/
Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető.

8. A Jásztánc Alapítvány kérelméről/írásban/
Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

9. A Kis Szent Teréz Kamilliánus Közösség kérelméről         /írásban/
Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

10. A Városi Könyvtár Nyugdíjas Klubjának kérelméről             /írásban/
Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

11. A Jászapátiak Baráti Egyesületének kérelméről          /írásban/
Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

Jászapáti, 2019. június 13.  

                                                                                   Borbás Zoltán s.k.

                                                                           Jászapáti Városi Önkormányzat

                                                    Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

A Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság soros nyílt ülését 2019. június 17-én (hétfőn) 16 órakor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

I./ Előterjesztések

  1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottságának 2019. II. félévi munkatervének jóváhagyásáról.

            Előadó: Borics László Bizottság elnöke                                          /írásban/

II./ Kérdések, bejelentések

Jászapáti, 2019. június 13.                                                                                                  

Borics László s.k.
Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

A Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság soros nyílt ülését 2019. június 17-én (hétfőn) 15.00 órakor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

I./ Előterjesztések

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottságának 2019. II. félévi munkatervének jóváhagyásáról

Előadó: Pócs János bizottság elnöke                                                           /írásban/

 

II./ Kérdések, bejelentések

 

Jászapáti, 2019. június 14.

Pócs János sk.
 Bizottság elnöke

kozsegi-zarlat

 

A TÁJÉKOZTATÓ TELJES SZÖVEGE AZ ALÁBBI MELLÉKLETBEN OLVASHATÓ / LETÖLTHETŐ!

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND VÁLTOZÁSÁRÓL

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. június 13. napján a Jászapáti Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása az alábbiak szerint alakul:

 

2019. június 13. (csütörtök):      ügyfélfogadás:        08:00 - 12.00,        13:00-16:00

 

Kérem tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

 

 

Jászapáti, 2019. június 13.

                                                                       Tisztelettel:

Koczáné Dr. Fehérváry Mária
             aljegyző

Designed by Notora Team Kft.