hétfő, február 19, 2018

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva

2018. február 15-én /csütörtökön/ 14.00 órára

soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.                         /szóban/

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                                /írásban/

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                                   /írásban/

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Javaslat rendeletek megalkotására, előterjesztés.

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
       kötelezettségeinek megállapításáról.                                                                  /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadásáról.       /írásban/

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester       

3./ A Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselők

     illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.             /írásban/

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

III./ Előterjesztések.

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 235/2017. (XII.14.) sz. Képviselő-
      testületi határozatának módosításáról.                                                                /írásban/

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Jászapáti város és térsége közigazgatási területén a rendelési időn kívül alapellátási szintű
     Központi Orvosi Ügyeleti szolgálat ellátásáról szóló vállalkozási szerződés módosításáról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ Pappné Tősér Éva egyéni vállalkozóval kötendő megbízási szerződésről.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

4./ „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz
     csatlakozásról.                                                                                                      /írásban/

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5./ Jászapáti Város Polgármestere szabadságának ütemezéséről.                             /írásban/

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Zárt ülés

1./ A Helyi Választási Bizottság tagjának és póttagjainak megválasztásáról.          /írásban/

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

2./ A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról. /írásban/

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

3./ Jászapáti, Hunyadi u. 33. (2527/1 hrsz.) szám alatti ingatlan vételi ajánlatáról. /írásban/

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Jászapáti, 2018. február 9.

                                                                                                          Farkas Ferenc

                                                                                                          polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága 2018. február 14-én /szerdán/ 16.00 órai kezdettel soros ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Napirendi javaslat:

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
         kötelezettségeinek megállapításáról.                                                                /írásban/

         Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadásáról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ Tájékoztató a 2018. évi önkormányzati, valamint a Pájer Antal Művelődési Ház és civil
       szervezetek által tervezett rendezvényekről, ünnepekről.                           /szóban, írásban/

      Előadó: Pallagi Imréné bizottság elnöke

4./ Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi munkatervének elfogadása.      /írásban/

     Előadó: Bukor Irén Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatója

5./ Kérdések, bejelentések.

Jászapáti, 2018. február 9.

                                                                                                          Pallagi Imréné sk.

                                                                                                          bizottság elnöke

M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2018. február 13-án /kedden/ 16 óra 00 percre

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

Nyílt ülés

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
       kötelezettségeinek megállapításáról.                                                                  /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadásáról.       /írásban/

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester       

3./ A Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselők

     illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.             /írásban/

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

4./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 235/2017. (XII.14.) sz. Képviselő-
     testületi határozatának módosításáról.                                                                /írásban/

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester

  

5./ Jászapáti város és térsége közigazgatási területén a rendelési időn kívül alapellátási szintű
     Központi Orvosi Ügyeleti szolgálat ellátásáról szóló vállalkozási szerződés módosításáról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

6./ Pappné Tősér Éva egyéni vállalkozóval kötendő megbízási szerződésről.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

7./ „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz
     csatlakozásról.                                                                                                      /írásban/

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Zárt ülés

1./ Jászapáti, Hunyadi u. 33. (2527/1 hrsz.) szám alatti ingatlan vételi ajánlatáról. /írásban/

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Első személyi tulajdonú lakás (építéséhez), vásárlásához önkormányzati támogatás

     igénylése iránt benyújtott kérelmének elbírálásáról               /írásban/

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Jászapáti, 2018. február 09.   

                                                                                     Borbás Zoltán s.k.

                                                                               Jászapáti Városi Önkormányzat

                                                         Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

A Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság soros ülését 2018. február 12-én (hétfőn) 15.00 órakor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

  1. Előterjesztések:

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
       kötelezettségeinek megállapításáról.                                                                        (írásban)

      
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./  Jászapáti Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadásáról.            (írásban)

    
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

  1. Kérdések, bejelentések

Jászapáti, 2018. február 08.

      Pócs János sk.
                  Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

A Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság soros ülését 2018. február 12-én (hétfőn) 16 órakor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

I. Előterjesztések:

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
       kötelezettségeinek megállapításáról.                                                                        (írásban)

      
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./  Jászapáti Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadásáról.            (írásban)

    
Előadó: Farkas Ferenc polgármester     

II. Kérdések, bejelentések

Zárt ülés:

1./ Hulladékszállítási díj viseléséhez nyújtott települési támogatás elbírálásáról                                                                                                                                                   (írásban)
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

2./ Hulladékszállítási díj viseléséhez nyújtott települési támogatás elbírálásáról                                                                                                                                                   (írásban)
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

3./ Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálásáról.                                                                                   (írásban)

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Jászapáti, 2018. február 08.                                                                                                                                                                                                            Borics László sk.
                                                                                                          Bizottság elnöke

Designed by Notora Team Kft.