szerda, október 17, 2018

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

"AHOL A HŐSÖKET NEM FELEJTIK, OTT MINDIG LESZNEK ÚJAK!"

Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc

62. évfordulójának tiszteletére

2018. október 23.

8:00        Ünnepi szentmise a forradalom áldozatainak lelki üdvéért

A szentmisét celebrálja: Kladiva Imre apát, plébános

9:10          Koszorúzás az áldozatok emléktáblájánál (Városi Könyvtár)

Ünnepi beszéd

10:15        Emlékműsor a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és       Kollégium tanulóinak előadásában a Pájer Antal Művelődési Házban

Beszédet mond Farkas Ferenc polgármester

Ünnepi megemlékező gondolatokat osztanak meg velünk a testvérvárosi delegációk vezetői

Az emlékműsort követően ünnepi megemlékezés és koszorúzás Tajti Margit, 1956-os áldozat emléktáblájánál

a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium Szakképző Iskolai Intézményegységénél (Vasút út 4.)

Ünnepi beszédet mond: Gőzné Rusvai Júlia

       
 

„Egy nép

azt mondta:

     Elég volt!”

(Márai Sándor)

 
   

Emlékezzünk együtt!

 
 

okt23

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2018. október 18-án /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.                         /szóban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                                /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                                   /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Rendeletek

1./A családi események szolgáltatási díjairól, és az anyakönyvvezető díjazásáról szóló  

   4/2011.(II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

   Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                    /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ Tájékoztató a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászapáti Járási Hivatala  

     2017-2018.I. félévi tevékenységéről

     Előadó: Vári-Nagy Judit hivatalvezető                                                               /írásban/

2./ A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény felnőtt korúak érdekében végzett munkájának        

     értékeléséről

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ A Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény 2018/2019-es nevelési évének előkészítéséről

     Előadó: Pallagi Imréné intézményvezető                                                            /írásban/

4./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

5./ „Jászapáti szatócsbolt rekonstrukciója- kapcsolt turisztikai elemekkel” című projekthez

     kapcsolódóan közbeszerzési szakértői feladatok ellátásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

6./ A VP6-7.2.1.7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak  

     kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek

     beszerzése” című projekthez kapcsolódóan közbeszerzési szakértői feladatok ellátásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

7./ Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti

   Járásban” című projekthez kapcsolódó települési ösztönzőpályázat egészségügyi, szociális,

   kulturális, felnőttképzési, munkaerő-közvetítési stb. képesítés, szakképzettség

   megszerzésének támogatására

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

   Jászapáti járásban” című projekt kapcsán „Improvizációs színház és/vagy szociális    

   workshopok megtartása

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                     /írásban/

9./ A „Tókotrás Jászapáti belterületén III.” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének

     kiválasztásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                           /később kerül kiküldésre

Zárt ülés

1./ Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 7. ajtó (2805/3/A/2 hrsz) alatt található, önkormányzati tulajdonú 79 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

Jászapáti, 2018. október 11.

                                                                                                          Farkas Ferenc

                                                                                                           polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága 2018. október 17-én /szerdán/ 15.00 órai kezdettel soros ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Napirendi javaslat:

1./ Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti 2018/2019-es nevelési évének előkészítéséről

     Előadó: Pallagi Imréné intézményvezető                                                /írásban/

2./ Egyedi ügyekben, átruházott hatáskörben döntés, kérelmek elbírálása, kérdések, bejelentések

Zárt ülés

1./ Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat iránt benyújtott kérelmek elbírálása

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó                                                              /írásban/

Jászapáti, 2018. október 11.

                                                                                                          Pallagi Imréné sk.

                                                                                                          bizottság elnöke

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2018. október 16-án /kedden/ 16 óra 00 percre

soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

Nyílt ülés1

A családi események szolgáltatási díjairól, és az anyakönyvvezető díjazásáról szóló  

4/2011.(II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról                      /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                           /írásban/

 1. „Jászapáti szatócsbolt rekonstrukciója- kapcsolt turisztikai elemekkel” című projekthez kapcsolódóan közbeszerzési szakértői feladatok ellátásáról/írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                          

  

 1. A VP6-7.2.1.7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” című projekthez kapcsolódóan közbeszerzési szakértői feladatok ellátásáról /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                            

 1. Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti Járásban” című projekthez kapcsolódó települési ösztönzőpályázat egészségügyi, szociális, kulturális, felnőttképzési, munkaerő-közvetítési stb. képesítés, szakképzettség megszerzésének támogatására/írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  

 1. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt kapcsán „Improvizációs színház és/vagy szociális workshopok megtartása/írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                           

 1. A „Tókotrás Jászapáti belterületén III.” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról/az anyag később kerül kiküldésre/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                 

 1. A Jászapáti 2000. Mg. Zrt Vöröskeresztes szervezete kérelméről/írásban/ Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

                       

 1. A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola 12. A és 12. B osztályának kérelméről/írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

 1. A Jászapátiak Baráti Egyesületének kérelméről/írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

 1. A Vándorfy János Honismereti Szakkör kérelméről/írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

 1. A Jászapáti Városi Vöröskereszt kérelméről/írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

                       

Zárt ülés

 1. Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 7. ajtó (2805/3/A/2 hrsz) alatt található, önkormányzati tulajdonú 79 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról/írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  

 1. Első személyi tulajdonú lakás (építéséhez), vásárlásához önkormányzati támogatás igénylése iránt benyújtott kérelmek elbírálásáról/írásban/

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

                                                       

Jászapáti, 2018. október 11.   

                                                                                   Borbás Zoltán s.k.

                                                                           Jászapáti Városi Önkormányzat

                                                        Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

A Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság soros ülését 2018. október 15-én (hétfőn) 15.00 órakor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

I. Kérdések, bejelentések

Jászapáti, 2018. október 11.

     Pócs János sk.
                 Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

A Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság soros ülését 2018. október 15-én (hétfőn) 16 órakor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Nyílt ülés

Előterjesztések:

1./ A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény felnőtt korúak érdekében végzett munkájának        

       értékeléséről.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester       

II. Kérdések, bejelentések

Zárt ülés:

Előterjesztések:

1./ A Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 7. ajtó (2805/3/A/2 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 79 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról.

     (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálásáról.                                                                                  (írásban)

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Jászapáti, 2018. október 11.                                                                                                                                                                                                                        Borics László sk.
                                                                                    Bizottság elnöke

   Kedves ügyes kezű gyerekek és felnőttek!

Az idén XIV. alkalommal kerül megrendezésre a

Lámpás, töklámpás és madárijesztő készítő verseny, amelyre szeretettel várjuk a kicsik és nagyok alkotását egyaránt.

A pályázati anyag gyűjtésének kitűzött időpontja: 2018. október 18. (csütörtök)

   Helyszín: a körforgalom melletti szabad terület (az élő Betlehem helyén)

tök

               Ünnepélyes eredményhirdetés

         2018. október 19. (péntek) 16:00-tól, a begyűjtés helyszínén

             Gyertyagyújtás

2018. október 18-21. 18:00-tól (az időjárástól és a tökök állapotától függően)

Designed by Notora Team Kft.