vasárnap, augusztus 19, 2018

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNZŐ PÁLYÁZAT HUMÁN SZOLGÁLTATÁSBAN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK SZÁMÁRA

Jászapáti város önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt keretében.

A települési ösztönzőpályázat alapvető célja első sorban:

- a településen, önkormányzati fenntartásban működtetett humán szolgáltatások területén dolgozó szakemberek személyes kompetenciáinak fejlesztése,

- a szakemberek átképzése, ily módon a folyamatos szakember-ellátás biztosítása.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • védőnői, óvodai, egészségügyi és szociális ellátásban dolgozó felsőfokú végzettségű szakember
 • egyéb pályázati támogatásban, ösztöndíjban, ösztönzőben nem részesül
 • a pályázat benyújtása kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel történik

A megítélhető átlagos támogatás összege: 600000Ft/fő/támogatási időszak.

Az összeg folyósítása folyószámlára történik.

Pályázat benyújtása:

 • Kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázat kötelező mellékletei:

 • jelenlegi munkahely munkáltatói igazolása
 • végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • pályázat rövid indoklása
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy bármely más forrásból egyéb pályázati támogatásban, ösztöndíjban, ösztönzőben nem részesül

A pályázat benyújtásának módja:

Személyesen, zárt borítékban a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft-nél (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 9.) vagy postai úton (Jászapáti Városi Önkormányzat, 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 2.).

A borítékra kérnénk ráírni: „Humán szolgáltatás fejlesztése”.

Adatkezelés:

A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt adatok valóságtartalmáért.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot kiíró Jászapáti Városi Önkormányzat nyilvántartásba vegye és a jogosultság ellenőrzése céljából az ösztönző időtartama alatt kezelje.

A pályázat elbírálása:

A pályázatokat az ösztönző elbírálására, a Képviselő-testület által létrehozott 3 fős ad hoc bizottság bírálja el. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázat elbírálásáról a pályázók az elbírálást követő 5 napon belül tájékoztatást kapnak.

A nyertes pályázókkal szerződés kerül megkötésre az ösztönző programban való részvételről, amelyben a pályázó vállalja, hogy a pályázati időszak alatt, illetve az azt követő két évben a településen végez munkát.

Jászapáti, 2018. augusztus 8.

                                                                                  Jászapáti Város Önkormányzata

MUNKÁT KERESEL, FELVÉTELIZEL?

NINCS ELÉG ÖNBIZALMAD?

NEHEZEN KEZELED A KONFLIKTUSOKAT VAGY EGYSZERŰEN CSAK TUDNI SZERETNÉD MILYEN EGY INTERJÚ?

GYERE EL INGYENES TRÉNINGÜNKRE, MI FELKÉSZÍTÜNK!!!

Jászapáti Városi Önkormányzat az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 „A Jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatására” című projekt keretében meghirdeti INGYENES tréningjét, melynek témája a Kommunikáció, kooperáció, szakmai készségek fejlesztése.

Altémák: Önismeret, konfliktuskezelés és kommunikációs tréning.

A tréning célja a képzésen résztvevő szakmai- és munkamotivációjának, önmenedzselési képességének, - értékszemléletének, munkamoráljának fejlesztése.

Tréning időtartama: 32 óra

Tréningen részvevő személyek száma: 25 fő

TRÉNING IDŐPONTJA

2018. augusztus 21-24. 8:00-16:00

TRÉNING HELYSZÍNE

            5130 Jászapáti, István király u. 4. Közösségi Ház

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 16.

Jelentkezni lehet

Elérhetőség megjelölésével az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.e-mail címen

vagy a 06-70/459-2187-es telefonszámon Kocsis Mariannál.

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az elkövetkező napokban tartós hőség várható, ezért az EMMI Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály szakmai ajánlásait figyelembe véve – az EMMI országos tisztifőorvosi feladatokért ellátásra jogosult főosztályvezetője az ország egész területére vonatkozóan

 

2018. augusztus 08. (szerda) 00.00 órától - 2018. augusztus 10. (péntek) 24.00 óráig II. fokú

hőségriasztást adott ki.

A hőségriasztással kapcsolatos tájékoztató anyagok a www.antsz.hu honlapon elérhetőek.

Jászapáti, 2018. augusztus 08.

                                                                       Tisztelettel:

dr. Virág-Nagy Edit
aljegyző

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az elkövetkező napokban tartós hőség várható, ezért az EMMI Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály szakmai ajánlásait figyelembe véve Dr. Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár az ország egész területére vonatkozóan

2018. július 30. (hétfő) 12.00 órától - 2018. augusztus 03. (péntek) 24.00 óráig II. fokú hőségriasztást adott ki.

A hőségriasztással kapcsolatos tájékoztató anyagok a www.antsz.hu honlapon elérhetőek.

hosegriado-18-1

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2018. július 30-án /hétfőn/ 15 óra 30 percresoron kívüli ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

Nyílt ülés

1. TOP-3.1.1-16-JN1-2017-00001 „Kerékpárút építése Jászapáti településen” című pályázathoz kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátásáról     /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2. „Jászapáti szegregált lakókörnyezetében élők életminőségének előremozdítása, társadalmi, integrációs törekvéseken keresztül” című pályázathoz kapcsolódóan Cigány hagyományőrző foglalkozások megtartásáról                                      /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3. „Jászapáti szegregált lakókörnyezetében élők életminőségének előremozdítása, társadalmi, integrációs törekvéseken keresztül” című pályázathoz kapcsolódóan Készség- és képességfejlesztő foglalkozások megtartásáról                          /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” elnevezésű projekt vonatkozásában programok, előadások megtartása szülők és gyermekek részére a gyermekvédelem területén     /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt kapcsán ifjúsági önszerveződési, közösségfejlesztési speciális kutatás                                                                                            /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

6. Az EFOP-3.9.2.-16-2017-00019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt kapcsán konferenciák, tanulmányutak, szakmai műhelyek és tematikus hétvégi programok megszervezése                                   /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

7. „Zöld város kialakítása Jászapátiban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról  
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                       /írásban/

8. A TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00013 „Tókotrás Jászapáti belterületén” tárgyú közbeszerzési eljárásról                                                                              /írásban/Előadó: Farkas Ferenc polgármester

9. TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00013 „Belvízvédelmi fejlesztések Jászapátiban” című projekt kapcsán a „Tókotrás Jászapáti belterületén II.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról                                                                                    /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                      

10. A TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00008 azonosítószámú, „Termálvíz komplex hasznosítása Jászapátin” című projekthez kapcsolódóan „Termálvezeték építése Jászapátiban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról                                                                       /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                          

 

Jászapáti, 2018. július 26.      

Borbás Zoltán s.k.
Jászapáti Városi Önkormányzat
Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

A Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság soron kívüli ülését 2018. július 30-án (hétfőn) 15 óra 15 perckor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pont:

Zárt ülés:

Előterjesztés:

1./ Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálásáról.      (írásban)

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Jászapáti, 2018. július 26.

Borics László sk.
Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2018. július 30-án /hétfőn/ 16.00 órára rendkívüli ülésre összehívom

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I. Előterjesztések 

1.       A TOP 3.2.2-15-2016-00008 azonosító számú pályázati forrásból felszínre hozott termálvíz gyógyvízzé minősítési eljárásának megindításáról         /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester           

2.      A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                       /írásban/

3.      A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról               /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester 

4.      TOP-3.1.1-16-JN1-2017-00001 „Kerékpárút építése Jászapáti településen” című pályázathoz kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátásáról     /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5.       „Jászapáti szegregált lakókörnyezetében élők életminőségének előremozdítása, társadalmi, integrációs törekvéseken keresztül” című pályázathoz kapcsolódóan Cigány hagyományőrző foglalkozások megtartásáról                                      /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

6.       „Jászapáti szegregált lakókörnyezetében élők életminőségének előremozdítása, társadalmi, integrációs törekvéseken keresztül” című pályázathoz kapcsolódóan Készség- és képességfejlesztő foglalkozások megtartásáról                          /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

7.       Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” elnevezésű projekt vonatkozásában programok, előadások megtartása szülők és gyermekek részére a gyermekvédelem területén     /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

8.       Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt kapcsán ifjúsági önszerveződési, közösségfejlesztési speciális kutatás             /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

9.      Az EFOP-3.9.2.-16-2017-00019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt kapcsán konferenciák, tanulmányutak, szakmai műhelyek és tematikus hétvégi programok megszervezése                                   /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

10.   „Zöld város kialakítása Jászapátiban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról  
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                  /írásban/

11.  A TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00013 „Tókotrás Jászapáti belterületén” tárgyú közbeszerzési eljárásról                 /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

12.   TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00013 „Belvízvédelmi fejlesztések Jászapátiban” című projekt kapcsán a „Tókotrás Jászapáti belterületén II.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról                /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                      

13.  A TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00008 azonosítószámú, „Termálvíz komplex hasznosítása Jászapátin” című projekthez kapcsolódóan „Termálvezeték építése Jászapátiban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról              /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 

Jászapáti, 2018. július 26.

                                                                                             

                                                                                                       

Farkas Ferenc
polgármester

 

IGÉNYFELMÉRÉS

 

Jászapáti Városi Önkormányzat eredményesen pályázott az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatására” című projektre.

A projekt alapvető célja az, hogy a településen élő, illetve letelepülni szándékozó fiatalokat képessé tegye a helyi életlehetőségek felismerésére, felkutatására, azok kiaknázására. E képességek birtokában a fiatal generáció tagjai a településen maradjanak, itt alapítsanak családot, hozzanak létre egzisztenciát, vállalkozást.

Ennek érdekében az önkormányzat:

- 7 saját tulajdonában lévő ingatlant újít fel, rendez be és ad használatba a városban letelepedni szándékozó, közösségi munkát is vállaló fiatalok részére. Ezáltal a fiatalok lakhatási körülményei javulnak.

- A fiatalok életpálya tervezését segítő szolgáltatások keretén belül 18-35 éves fiatalok számára karrier- és életpálya tanácsadást, önismereti, konfliktuskezelési és kommunikációs tréningeket tart, életvezetési kompetenciákkal, készségek fejlesztésével, önéletrajz írásával kapcsolatos képzéseket szervez. Tanácsadás keretében segíti a középiskolások felkészülését a vállalkozói életre, illetve tájékoztatást tart vállalkozásfejlesztési pályázati lehetőségekről.

- A helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadásra/ helyi ösztönző rendszer kialakítására és működtetésére nyújt lehetőséget. Középiskolai tanulók, főiskolai vagy egyetemi hallgatók, valamint a települési szakemberek és felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok részére ösztönző programot biztosít.

A pályázat keretein belül, az igények felmérésére alapozott helyi cselekvési terv készül.

A cselekvési tervet fiatalok és felnőttek is részvételével, szakértők közreműködésével szeretnénk létrehozni.

Kérjük járuljon hozzá véleményével Ön is a további munkához! Augusztus 31-ig e-mailben a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre, papír alapon a Polgármesteri hivatal titkárságára kérjük eljuttatni a kitöltött kérdőívet. (5130 Jászapát, Dr. Szlovencsák Imre út 2.)

A kérdőív kitöltése önkéntes és név nélkül történik. A kiértékelésük során kapott eredmények, információk jelen pályázati program keretében, kizárólag a fenti célok megvalósítása érdekében kerülnek felhasználásra.

KÉRDŐÍV

EFOP-1.2.11-16-2017-00014 pályázathoz

A válaszadó kora:                                            év

A válaszadó neme:                                         férfi                       nő          ( a megfelelő aláhúzandó )

1. Jelentősége szerint adjon pontszámokat 1-től 10-ig az alábbiakban szereplő problémáknak.

( A legfontosabb kapja a legmagasabb, 10 pontszámot, a legkevésbé fontos a legkevesebbet, 1 pontszámot. Az Ön szerint azonos súlyú problémák azonos pontszámot is kaphatnak. )

Ssz.

Probléma

Pontszám

 1.  

A fiatalok nem tudják érvényesíteni véleményüket az önkormányzati döntésekben

 
 1.  

Érdektelenség, passzivitás a lakosság és a fiatalok részéről is

 
 1.  

Kevés az ifjúsági közösség a városban

 
 1.  

Kevés a diákmunka lehetőség a városban

 
 1.  

Kevés az ifjúságnak szóló program

 
 1.  

Korszerűtlenek a szabadidő eltöltését szolgáló intézmények, a fiatalok igényeihez nem igazodó nyitvatartással

 
 1.  

Nem elég hatékony az információ áramlás

 
 1.  

Nincs ifjúsági közösségi színtér (délutáni és hétvégi randihely, este rendezvények helyszíne )

 
 1.  

Egyre több a rongálás városban

 
 1.  

Kevés a fiatalok letelepedését segítő kedvezmény, juttatás

 
 1.  

Kevés az olcsó, játéklehetőséget is biztosító szórakozóhely (csocsó, biliárd..stb)

 
 1.  

Kevés az ingyenes vagy olcsó szabadidős sportlehetőség

 
 1.  

Nincsenek a munkaszerzésre, vállalkozások indítására felkészítő előadások, tanfolyamok

 
 1.  

Nem elég intenzív a kapcsolat a helyi vállalkozások és az oktatási intézmények között

 

Ön szerint vannak-e más fontos problémák a városban, amelyek a fiatalokat érintik, ha igen melyek ezek?..............................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

2. Az alábbi tervek betűjelét írja be abba a csoportba, amelyikbe Ön szerint megvalósíthatósága szempontjából tartozik

2 éven belül megvalósítható

oooooooooooooooooo

7 éven belül megvalósítható

 • ooooooooooooooooo

Nem szolgálja a fiatalok helyben maradását       

 • ooooooooooooooooo
 1. Az iskolák, sportegyesületek és intézmények pályái látogathatók legyenek hétvégén és az iskolai, egyesületi használaton kívüli időkben, pl.: éjszakai sportversenyek/
 2. Ifjúsági közösségi színtér kialakítása a Pájer Antal Művelődési Központban
 3. Családalapítást, letelepedést segítő programok létrehozása
 4. Diák média megjelenése- ifjúsági, rádió, TV, online újságírás
 5. Új kulturális és ifjúsági központ létrehozása
 6. Éves ifjúsági rendezvényterv közös megvalósítása a fiatalok, szervezetek, intézmények együttműködésében
 7. Fogyasztási kötelezettség nélküli kulturált ifjúsági szórakozóhely működtetése, amely drog, alkohol és füstmentes
 8. Probléma megoldó csoportok működtetése /önismeret, drog, munkavállalásra való felkészítés/
 9. Szociális lakások építése fiatalok számára
 10. Testvérvárosi kapcsolatok kihasználása nyelvtanulás, nyári munka vagy szakmai gyakorlatok céljára
 11. Fesztivál jellegű ifjúsági rendezvény létrehozása
 12. Többfunkciós „Máltai” játszótér létrehozása, működtetése a csellengő fiatalok lekötésére
 13. Munkaszerzésre irányuló tanfolyamok, továbbképzések szervezése
 14. Új szakmák oktatása a helyi vállalatok igényeihez és az idegenforgalomhoz kapcsolódóan.
 15. Városi ifjúsági fórum működése, amely ifjúsági és felnőtt tagsággal működő ifjúsági érdekvédelmi szervezet és saját rendezvényeket is szervez
 16. Helyben történő munkavállalás, elhelyezkedés
 17. Ösztöndíjprogramok megvalósítása
 18. Egymást segítő közösségek létrehozása (szívességbank*)
 19. Önkéntes program kidolgozása (rendezvényeken, önkormányzati intézményekben)

Van-e más javaslata az ifjúság helyben maradását segítő helyi programok szervezésére?

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

3. Legmagasabb iskolai végzettsége?

¨  8 általános

¨  középiskolai érettségi

¨  szakmunkás-bizonyítvány vagy OKJ-s bizonyítvány

¨  felsőfokú szakképzettség (OKJ)

¨  főiskola (Bsc, Ba)

¨  egyetem (MA, Msc)

¨  nincs általános iskolai végzettségem

4. Mely tevékenységek iránt érdeklődik?

 

¨  Gasztronómia

¨  Sport

¨  Közösségi/önkéntes munka

¨  Kultúra

¨  Zene

¨  Közösségi találkozók, események

¨  Generációk közti tudásátadás

¨  Kézműves foglalkozás

¨  Hagyományőrzés

¨  Helyi értékek, örökségek feltárása

¨  Kiállítások

¨  Településszépítés

¨  Szemléletformálás

Egyéb, mint................................................................

Amennyiben a fenti pályázati lehetőségek felkeltették érdeklődését, kérjük tájékozódjon a település honlapjáról.

 

Számíthatunk –e segítségére az cselekvési terv megvalósítása során, ha igen milyen témakörben, szakterületen?

Igen – Nem    

Témakör, szakterület:………………………………………………………………

Amennyiben válasza igen volt, kérjük adja meg elérhetőségeit !

Név: ………………………………………………………………………………………………………

Cím: ………………………………………………………………………………………………………

e-mail cím:

………………………………………………………………………………………………………

*Szívességbank: A cél egy olyan közösség létrehozása, ahol az emberek, fiatalok sokféle tudásukat és képességüket felhasználva munkát végeznek egymás számára. Az erőfeszítéseikért nem kérnek pénzt egymástól, mivel tudatában van a közösség, hogy a másik tag majd segíti őket egy másik dologban.  A településen lehetséges szívességbank a gyermekfelügyeletben mutatkozhat. Pár településen élő kisgyermekes anyuka megegyezik egymással, hogy felváltva vigyáznak egymás gyermekeire. Számítástechnikai problémákkal is kereshetik egymást a tagok, hiszen a fiatalok körében nagyszámú számítógép felhasználó van.

Designed by Notora Team Kft.