csütörtök, szeptember 23, 2021

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2021. szeptember 16-án /csütörtökön/ 14.00 órára
soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Rendeletek

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(II.17.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének első féléves teljesítéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2021. I. féléves gazdasági tevékenységéről
Előadó: Lengyel József ügyvezető igazgató /írásban/

3./ A TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00034 azonosítószámú, „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Jászapáti városban” c. projekthez kapcsolódóan önerő biztosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

4./ „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése – TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00034” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./ A Magyar Állam tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 58. szám alatti (hrsz: 1040/2) ingatlan tulajdonjogának ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüléséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

6./ A Jászapáti Városi Sportegyesület részére a műfüves kispálya felújításához támogatás nyújtásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

7./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához történő csatlakozásról
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző /írásban/

 

Jászapáti, 2021. szeptember 09.

Farkas Ferenc
polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2021. szeptember 15-én /szerdán/ 16 óra 30 percre 
soros nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.14.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                          /írásban/

 1. Tájékoztató az Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének első féléves teljesítéséről
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                     /írásban/

 1. Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2021. I. féléves gazdasági tevékenységéről
  Előadó: Lengyel József ügyvezető igazgató                          /írásban/

 1. A TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00034 azonosítószámú, „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Jászapáti városban” c. projekthez kapcsolódóan önerő biztosításáról
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                       /írásban/

 1. „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése – TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00034” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                      /írásban/

 1. A Magyar Állam tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 58. szám alatti (hrsz: 1040/2) ingatlan tulajdonjogának ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüléséről
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                          /írásban/

 1. A Jászapáti Városi Sportegyesület részére a műfüves kispálya felújításához támogatás nyújtásáról
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                              /írásban/

 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához     történő csatlakozásról
  Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző                            /írásban/

 1. Az Aranykalász Alapítvány honismereti szakkörök találkozójáról szóló kérelméről
  Előadó: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető                        /írásban/

 1. Az Aranykalász Alapítvány véradásról szóló kérelméről
  Előadó: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető                        /írásban/

 1. A Munkás Horgász Egyesület kérelméről
  Előadó:Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető                          /írásban/

 

 

Jászapáti, 2021. szeptember 09.

Andrási István s.k.
Jászapáti Városi Önkormányzat
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Társadalmi Bizottsága 2021. szeptember 14-én /kedden/ 16.00 órai kezdettel soros, nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Napirendi javaslat:

1./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához történő csatlakozásról
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző

2./ Egyebek, kérdések, bejelentések

 

Jászapáti, 2021. szeptember 09.

Pallagi Imréné sk.
bizottság elnöke

Tisztelt Jászapáti Lakosok!

 

Az idei évben Jászapáti Városban kerül megrendezésre a X. Jász-Expo és Fesztivál szeptember 17–19. között a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium udvarán (Jászapáti, Vasút út 2.).

A rendezvény ideje alatt az alábbi időszakokban várhatóan nagyobb közúti-, és gyalogos forgalomra, valamint a fesztivál programjai miatt nagyobb hanghatásokra számíthatnak.

2021. 09. 17. - 12:00 – 23:00
2021. 09. 18. - 09:00 – 00:30
2021. 09. 19. - 09:00 – 22:00

 

Az esetleges kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük, a rendezvényre szeretettel várjuk Önöket!

A résztvevőknek kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kívánunk!

 

 

Jászapáti, 2021. szeptember 06.

Tisztelettel:

Farkas Ferenc 
polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú

,,A JÁSZAPÁTI FIATALOK HELYBEN MARADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA”

című pályázatához

„A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatására” című pályázat alapvető célja az, hogy a településen élő, illetve letelepülni szándékozó fiatalokat képessé tegye a helyi életlehetőségek felismerésére, felkutatására, azok kiaknázására. E képességek birtokában a fiatal generáció tagjai a településen maradjanak, itt alapítsanak családot, hozzanak létre egzisztenciát, vállalkozást.

A pályázat tevékenységéhez kapcsolódó, felújításra került ingatlanok haszonkölcsönbe vételéhez az alábbi pályázat kiírására kerül sor:

1., Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 41. szám alatti lakóépületet haszonkölcsönbe vétele
A lakás helyiségei: konyha, kamra, közlekedő, fürdő + WC, 2 db szoba, előtér
Alapterület összesen: 56,27 m2
Beköltözhető: 2021. október 1.

2., Jászapáti, Kisjárási út 11. szám alatti 1-es lakás haszonkölcsönbe vétele
A lakás helyiségei: előtér-konyha, fürdő + WC, nappali, 1 db szoba, kamra
Alapterület összesen: 53,39 m2
Beköltözhető: 2021. október 1.

3., Jászapáti, Kisjárási út 11. szám alatti 2-es lakás haszonkölcsönbe vétele
A lakás helyiségei: előtér, fürdő + WC, étkező, konyha + közlekedő, nappali, 2 db szoba, kamra
Alapterület összesen: 80,01 m2
Beköltözhető: 2021. október 1.

A lakások komfortfokozata:         komfortos
Felszereltsége:                            mosógép, internet elérés, laptop, íróasztal, ágy, szekrény, főző és sütőberendezés, mikrohullámú sütő, mosogató, hűtőszekrény, konyhapult
Bérleti díja:                                  0.00,- Ft/hó
Közüzemi díjak:                           bérlő fizeti, mért fogyasztás szerint

A lakásokra az alábbi személy pályázhat:
A lakások haszonkölcsönbe vételére egyedülálló fiatal (aki a pályázat benyújtásának időpontjában nem éri el a 35. életévét), fiatal házaspár vagy élettársi kapcsolatban élő pár (ha a pályázat benyújtásának időpontjában legalább az egyik fél nem töltötte be a 35. életévét) nyújthat(nak) be pályázatot.

A pályázati lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a pályázónak (vagy a család, vagy a pár legalább egyik tagjának) foglalkoztatási jogviszonnyal kell rendelkeznie a településen, részt kell vennie a projekt által szervezett rendezvényeken. Emellett a pályázónak kötelezően vállalnia kell, hogy a bentlakás ideje alatt összesen 20 óra közösségi célú önkéntes tevékenységet végez a településen. 
A pályázó a beköltözéstől számított maximum 24 hónapig lehet lakója az így megpályázott ingatlannak, de kötelező oda állandó lakcímre bejelentkeznie a beköltözéstől számított 5 napon belül.

A lakhatás időtartamának meghosszabbítására nincs lehetőség a 24 hónapon felül, a pályázónak a szerződésben meghatározott dátum utolsó napjáig ki kell költöznie az ingatlanból!

Egy személy egy ingatlanra pályázhat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó által kitöltött és aláírt pályázati adatlapot (1.sz. melléklet)
 • a pályázó, illetve a vele együtt költöző személy(ek) személyi igazolványának, lakcímkártyájának, TAJ kártyájának és adókártyájának másolatát
 • a pályázó munkáltató igazolását a foglalkoztatási jogviszonyról,
 • jövedelem igazolás a munkáltatótól
 • a munkáltató ajánlását, ha van,
 • a pályázó részletes önéletrajzát,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatot,
 • jövedelmi és vagyoni viszonyokra vonatkozó nyilatkozat (2.sz. melléklet), illetve azokat igazoló dokumentumokat
 • nyilatkozatot a beköltözésről és állandó lakcím létesítéséről (3.sz. melléklet)
 • adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot (4.sz. melléklet)

 

Az ajánlatot zárt, „EFOP 1.2.11-16-2017-00014 számú pályázat – a megpályázott lakás címe” (pl.: Jászapáti, Kisjárási út 11. szám alatti 1-es lakás) megjelöléssel, feladót és egyéb jelet nem tartalmazó borítékban kell benyújtani a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. irodájába (Dr. Szlovencsák Imre út 9.) 2021. szeptember 13., 14:00 óráig. 

A pályázatok felbontására 2021. szeptember 13. napján 14:00 óráig kerül sor.

A beadott pályázatokat a soron következő ülésén a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság megtárgyalja és javaslatot tesz a nyertes pályázó személyére. A javaslatok elfogadásáról a képviselő-testület dönt, melyről írásban értesítjük a pályázót.

Nem jogosult bérlakásra, illetve nem pályázhat az, aki:

 • az önkormányzat, illetve konzorciumi partnere(i) vezető tisztségviselője, az önkormányzati képviselő-testület tagja, valamint a fentiek PTK szerinti közeli hozzátartozója,
 • korábbi önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonya neki felróható okból szűnt meg,
 • birtokháborítás révén költözött önkormányzati tulajdonú bérlakásba (önkényes beköltöző),
 • önkormányzati tulajdonú bérlakás jogcím nélküli használója,
 • Jászapáti városban vagy más településen rendelkezik ingatlanvagyonnal
 • valótlan adatok közlésével vagy valós adatok elhallgatásával vagy más módon a bérbeadót megtéveszti és ezzel jogtalan előnyhöz jutna.

 

A pályázatok elbírálásánál előnybe részesülnek azok, akik:

 • a pályázat benyújtásakor 30 éven aluliak,
 • egy vagy több gyermeket nevel,
 • munkáltatói ajánlással rendelkeznek,
 • hiányszakmával rendelkeznek.

 

A pályázat eredménytelennek nyilvánítási, valamint a pályázat módosításának jogát Jászapáti Városi Önkormányzat fenntartja. Módosítás esetében tájékoztatást ad és felhívja az érdeklődők figyelmét a módosítás tartalmára.

A pályázattal kapcsolatban további információt az alábbi elérhetőségeken kérhetnek:

Tel.: 06-30/374-3945

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Jászapáti, 2021. szeptember 03.

Farkas Ferenc sk.
polgármester

Pályázati felhívás -  LETÖLTÉS

1. sz. melléklet   -  LETÖLTÉS

2. sz. melléklet  -  LETÖLTÉS

3. sz. melléklet  -  LETÖLTÉS 

4. sz. melléklet  -  LETÖLTÉS

Designed by Notora Team Kft.