péntek, máj. 25, 2018

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

TISZTELT LAKOSSÁG!

EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY A
DR SZLOVENCSÁK IMRE ÚT – TÁNCSICS ÚT – GYŐRI UTCA – DR SZLOVENCSÁK ÚT – CSÁTÉS CSATORNA NYOMVONALON
2018. MÁJUS 22-TŐL EGY HÉTEN KERESZTÜL
A TERMÁLKÚT ÉPÍTÉSI MUNKÁIBÓL SZÁRMAZÓ NAGY MENNYISÉGŰ FORRÓ VÍZ FOG ELFOLYNI A CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ ÁROKBAN.
KÉREM A LAKOSSÁGOT, HOGY FOKOZOTT ÓVATOSSÁGGAL KÖZELÍTSÉK MEG AZ ÁRKOKAT, ILLETVE VIGYÁZZANAK GYERMEKEIKRE.

BIRÓNÉ DR BOROS ANIKÓ
JEGYZŐ

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága 2018. május 16-án /szerdán/ 16.00 órai kezdettel soros ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Napirendi javaslat:

1./ Azt általános iskolák igazgatóinak, valamint a gimnázium igazgatójának tájékoztatója a

     2017/2018. oktatási évről.                                                                        /írásban/

     Előadók: Kalmár Istvánné igazgató

                     Tavasz Ferenc igazgató

                     Mészárosné Drizner Rita Mária igazgató

2./ Az Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése.

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                  /írásban/

3./ Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának felülvizsgálatáról 2018. évben.

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                  /írásban/

4./ Tájékoztató a Képviselő-testület 2014-2019. évekre szóló gazdasági programjának időarányos    

     végrehajtásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5./ Egyebek.

Jászapáti, 2018. május 10.

                                                                                                          Pallagi Imréné sk.

                                                                                                          bizottság elnöke

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2018. május 15-én /kedden/ 16 óra 00 percre

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

Nyílt ülés

 1. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
  intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról./írásban/

Előadó: Dr.Tóth Péter Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője

 1. A lakbér mértékéről és a lakbérfizetés támogatásáról szóló 9/1995.(V.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról./írásban/

Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök

 1. A vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról szóló 36/2009.(X.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról/írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 1. Jelentés az Önkormányzat 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról/írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester        

 1. Jelentés a belső ellenőr 2017. évi ellenőrzési tapasztalatairól/írásban/

Előadó: Hartyányiné Mérei Judit belső ellenőr      

 1. A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló. /az anyag később kerül kiküldésre/

Előadó: Tótin Lóránt ügyvezető                                          

 1. Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló /írásban/

Előadó: Móczó Zsófia ügyvezető

 1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő, gépkocsi tárolására szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról./írásban/

Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök

 1. Az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról./írásban/

Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök

 1. Tájékoztató a Képviselő-testület 2014-2019. évekre szóló gazdasági programjának időarányos végrehajtásáról./írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 1. Jászapáti Városi Önkormányzatának az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

támogatására című pályázaton történő részvételéről             /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                

 1. A Jászapáti 2366 helyrajzi számú ingatlan egy részének átadása a Jászapáti Városüzemeltető Kft. részére, teniszpályák építése céljára /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester  

 1. A Jászapáti Jóbarátság Nyugdíjas Klub kérelméről/írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

 1. A Jászapáti Színjátszó Kör kérelméről   /írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

 1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mozgássérültek Egyesületének kérelméről   /írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

                                                               

                                                        

Jászapáti, 2018. május 11.     

                                                                                   Borbás Zoltán s.k.

                                                                           Jászapáti Városi Önkormányzat

                                                        Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

Designed by Notora Team Kft.