hétfő, augusztus 15, 2022

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva

2022. augusztus 15-én /hétfő/ 16.00 órára

soron kívüli nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I./ Előterjesztések:

1./ Jászapáti Város Víziközművei Gördülő Fejlesztési Tervének (2023-2037. közötti időszak)

elfogadásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ Fehér Zoltán egyéni vállalkozóval kötött villamosenergia továbbadási szerződés

módosításáról, és a WHITE PLAST Kft-vel történő villamosenergia továbbadási szerződés

megkötéséről

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ Közétkeztetési szolgáltatás ellátásáról Jászapáti Városban

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

4./ A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság cégvezetőjéről és Felügyelő

Bizottsági tagjáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat TOP-1.5.1-20-2020-00022 azonosítószámú

„A 2021-2027 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítéséről”

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

Jászapáti, 2022. augusztus 11.

Farkas Ferenc
polgármester

 

M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2022. augusztus 15-én /hétfőn/ 15 óra 30 percre

soron kívüli nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

 1. Jászapáti Város Víziközművei Gördülő Fejlesztési Tervének (2023-2037. közötti időszak)     elfogadásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester/írásban/

 1. Fehér Zoltán egyéni vállalkozóval kötött villamosenergia továbbadási szerződés módosításáról, és a WHITE PLAST Kft-vel történő villamosenergia továbbadási szerződés megkötéséről

Előadó: Farkas Ferenc polgármester/írásban/

 1. Közétkeztetési szolgáltatás ellátásáról Jászapáti Városban

Előadó: Farkas Ferenc polgármester/ülés előtt kerül kiosztásra/

 1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat TOP-1.5.1-20-2020-00022 azonosítószámú     „A 2021-2027 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítéséről”

Előadó: Farkas Ferenc polgármester/írásban/

Jászapáti, 2022. augusztus 12.

Andrási István s.k.

            Jászapáti Városi Önkormányzat

                                                                                         Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke

2022.AUGUSZTUS 20.

Augusztus 20.
10:00 Ünnepi Szentmise a Kisboldogasszony Római Katolikus templomban, majd az Új kenyér megszentelése. Közreműködik a Templomi kórus.
11:00 Díszünnepség kezdete Beszédet mond Pócs János a Jászság Országgyűlési képviselője
Városi kitüntetéseket ad át Farkas Ferenc polgármester és Dr. Tajthy József a Mi Városunk Alapítvány alapító tagja.
Farkas Márk zongora előadása
19:00 Gazdabál
Helyszín: Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium Jászapáti Technikuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma Jászapáti, Vasút u. 4. (Ipari iskola aulája)
Érdeklődés és jegyvásárlás Simon Gábornénál.  Telefon: 30/531-0797

2022 évében Jászapáti városi díjjal kitüntetettek:

Jászapáti Város Díszpolgára díj- Dr. Balajti László
Jászapáti Városért díj- Borbás Ferenc
Posztumusz Jászapáti Városért díj- Kocsis Istvánné
Egészségügyi díj- Budai Istvánné
Pedagógiai díj- Varga Lajosné
Közszolgálati díj- Nyitrainé Kocsis Ilona
Vállalkozói díj- Mihályiné Faragó Éva
Év tűzoltója díj- Anderka Zoltán
Év polgárőre díj- Hanzel László
Elszármazottak Jászapátiért díj- Dr. Czifra György

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT A 2022. AUGUSZTUS 20-ÁN ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNK ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE ALKALMÁBÓL MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VÁROSI ÜNNEPSÉGSOROZATRA.

Szeretettel hívja és várja Önöket a Jászapáti Városi Önkormányzat,a Jászapáti Gazdakör és a Jászapáti Kis Szent Teréz Kamilliánus Közösség!

aug 20

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2022. július 21-én /csütörtökön/ 9.00 órára soron kívüli nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I./ Előterjesztések:

1./ „Helyi közösségek fejlesztése Jászapáti járás 9 településének összefogásával” című pályázatra vonatkozóan közösségi tevékenységek feltárása, lakosság számára történő elérhetővé tétele: jó gyakorlatok feltárása, bemutatása kapcsán tanulmány készítése
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése -megismételt 2” tárgyú közbeszerzési eljárásról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

Jászapáti, 2022. július 20.

Farkas Ferenc
polgármester

HASZNOS TANÁCSOK
a vad által belterületen okozott károk
MEGELŐZÉSÉHEZ
Lakossági tájékoztató

Bevezetés

A vadászható vadfajok településen történő megjelenése napjainkban számos esetben okoz problémát a lakosság számára, az ország szinte minden lakott területén. Egyrészt köszönhető mindez annak, hogy a vadászható vadfajok természetes élőhelye csökken, folyamatos és sokszor visszafordíthatatlan átalakuláson megy keresztül (urbanizáció). Másrészt pedig bizonyos fajok, mint pl. a vaddisznó vagy a vörös róka rendkívül jó alkalmazkodóképességgel rendelkeznek, ezért egyre többször lakott területeken vagy azok közelében jelennek meg, ami miatt úgy tűnhet a lakosság számára, hogy a vadállomány létszáma jelentősen megnövekedett.

A települések belterületén, kertvárosi régiókban vagy akár nagyvárosok központi részén is számos elhanyagolt, gyomos bozótos, szinte teljesen vissza erdősült, bekerítetlen terület található, ahol a lehullott termés, a kidobott háztartási és kerti hulladék a vad számára könnyen elérhető táplálékforrást jelent. Mindezek kiváló életfeltételeket biztosítanak ahhoz, hogy az amúgy is nagyon jó alkalmazkodó képességű vadfajok e területeken megtelepedjenek.

A vaddisznó területhasználatára irányuló kutatások bizonyították, hogy egyes egyedek egész életükben a belterületen tartózkodnak. Azaz nem a vadászterületről váltanak be a lakott területre, majd vissza, hanem az év egészét a településen töltik „városlakó” vadként.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény szerint a belterület nem a vadászterület része, ebből következően ott jogszerű vadászati tevékenység nem folytatható, tehát az ott megjelenő vadászható vadfajokra közvetlen hatást a vadászatra jogosultak nem tudnak gyakorolni.

A vadállomány apasztása a belterülettel határos vadászterületeken folyamatos, e tekintetben a vadgazdálkodási stratégia országosan egységesnek tekinthető (nagyvadállomány csökkentése), ennek ellenére egyre többször tapasztalható az egyesapró- és nagyvadfajok belterületi megjelenése, folyamatos jelenléte.

A meglévő probléma kezelése a helyi lakosság bevonása és aktív közreműködése nélkül nem orvosolható. Kedvező irányú változást hozhat, ha a jelenleg elhanyagolt belterületi ingatlanokat, a vad számára táplálkozó- és búvóhelyeket biztosító területeket felszámoljuk, illetve a kerítéseket megfelelő műszaki állapotban tartjuk. Sajnos sok esetben a lakosság alakítja úgy a környezetét, hogy azzal megteremti a vadászható vadfajok belterületi életfeltételeit. Jelen tájékoztatócélja, hogy minden érintett lakos hozzájárulhasson a problémamegoldásához a saját lakóhelyén úgy, hogy a következőkben leírtak alapján a lakott területre tévedt vadat nem eteti, hulladékait felelősen kezeli, birtokát rendben tartja, adott esetben pedig a vadászokkal együttműködve partnerként segítik egymás munkáját.

A belterületen kárt okozó vadfajok lakott területen történő megjelenésének legjellemzőbb okai:ű

-A vad számára megfelelő búvó-, táplálkozó- és dagonyázó helyek rendelkezésre állnak, ehhez a felhagyott kertek hálózata, az elhanyagolt, elvadult szőlők és gyümölcsösök, a beékelődött, zavartalan területek kitűnő élőhelyi fel-tételeket teremtenek.

-A kedvező és folyamatosan biztosított növényi eredetű, főként lédús táplálék kínálat.

-A ragadozók esetében – mint potenciális zsákmány – szóba jöhet a háznál tartott baromfiállomány is.

-Kommunális- és zöldhulladékok szabálytalan elhelyezése, esetleg állati tetemek illegális kihelyezése.

-Házi állatok helytelen tartása, takarmányozása; illetve ha a lakosok a vadon élő állatokat direkt módon, szándékosan etetik vagy itatják.

Mi a teendő, ha szembe találjuk magunkat egy vaddisznóval vagy más vadfajjal? A vaddisznó alapvetően kerüli az embert, de akár veszélyes is lehet. Nagyon fontos, hogy semmiképpen ne próbáljunk az állat közelébe kerülni. Csapjunk zajt, adjuk meg a vaddisznónak a menekülés lehetőségét, ne álljunk az útjába, próbáljunk meg eltávolodni tőle.

Soha ne szorítsuk be olyan helyre, ahonnan csak akkor tud kijutni, ha szembefordul velünk!

A kanok a párzási időszakban lehetnek veszélyesek, a kocák pedig akkor, amikor a kis csíkos hátú malacokat védelmezik.

A sebesült vaddisznó szintén agresszív lehet. Semmiképpen ne sétáltassuk kutyánkat póráz nélkül az erdő vagy elhanyagolt ingatlanok közelében, mert a vaddisznó rátámadhat a kutyára!

A róka túlságosan bizalmas, szokásostól eltérő viselkedése esetén értesítsük a helyileg illetékes állategészségügyi hatóságot, vagy hívjuk a NÉBIH zöld számát, a +36 80263 244 telefon-számot.

Önmagában a rókák településen való megjelenése nem utal veszettségre.

A témáról, a veszettség tüneteiről bővebben olvashatunk a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által működtetett honlapon: www.veszettsegmentesites.hu

A károk megelőzése szem- pontjából hasznos tanácsok a lakosság részére Legfontosabb feladat a károk megelőzése és csökkentése érdekében a belterületi „élőhelyek” együttes felszámolása és az érintett ingatlanok bekerítése.

1. A kommunális és zöldhulladék illegális lerakásának megszüntetésével, a lerakóhelyek felszámolásával jelentősen csökkenthetjük a vad belterületi megjelenésének kockázatát.

2. Az élelmiszer maradványokat a vadon élő állatok számára ne tegyük elérhetővé, az állatok véletlen vagy szándékos etetését teljes mértékben mellőzzük!

3. Nagyon fontos a belterületi ingatlanok (telek, zártkert, tanya, major, szőlő, gyümölcsös stb.) megfelelő kultúrállapotban tartása a vonatkozó helyi rendelkezések figyelembe vételével. Az elhanyagolt ingatlanok rossz környezeti állapotát szüntessük meg!

4. A vad által veszélyeztetett ingatlanokat a tulajdonos, földhasználó költségviselése mellett kerítsük be. Kerítések létesítésekor erre a célra gyártott erős, csúszásmentes csomózású drótháló (vagy betonvas háló) a legjobb megoldás, természetesen megfelelően a földbe süllyesztve. Vaddisznó bejutása ellen a kerítésnek legalább 1 méter magasnak kell lennie, a szarvasfélékkel szemben minimum 1,8 – 2,5 méter magas dróthálót kell alkalmazni. Amennyiben bizonytalanok vagyunk a kerítés kivitelezésével kapcsolatosan, feltétlenül kérjünk vad elleni kerítés építésében jártas szakembertől segítséget, az elvégzett munka után pedig garanciát!

5. Villanypásztor létesítése esetén figyelembe kell venni a helyi építési és személybiztonsági szabályokat, amelyek az elektromos kerítés létesítésére vonatkoznak.

Ezeket úgy kell elkészíteni, hogy a beállított áramerősség és feszültség emberben vagy háziállatokban semmilyen körülmények között ne okozhasson sérülést!

6. Kémiai vadriasztó szerek (granulátumok, paszták), továbbá az elektromos (hanghullámon) vagy fényhatáson alapuló (periodikus villanó fény) eszközök kihelyezése is eredményes lehet.

A felsorolt tanácsok elfogadása hosszú távon biztosíthatja a vad és ember közötti konfliktusok csökkenését, a zavartalan kertművelést, az élhetőbb környezetet, hiszen minden lakos saját, jól felfogott érdeke, hogy lakókörnyezete védelmét elősegítse, abban részt vegyen, így vad által okozott károk megelőzésében is közreműködjön.

Károkozás esetén kihez forduljunk?

A kár bekövetkezésének helye szerinti önkormányzathoz, annak jegyzőjéhez, az illetékes vadászatra jogosulthoz, illetve súlyosabb esetben a rendőrséghez, tájegységi fővadászhoz, valamint a területi vadászati hatósághoz lehet fordulni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az illetékes vadgazdálkodó a lakosság kiemelt partnere a probléma megoldásában, fontos szerepe lehet a belterületen megtelepedett, „urbanizálódott” vad természetes élőhelyére történő visszaszorításában, lakott területről való eltávolításában és a lakosság biztonságérzetének javításában.

A lakott területen élő vadállomány csökkentése csakis az önkormányzat, a lakosság és a vadászatra jogosult szoros együttműködésével valósítható meg!

 

plakat-2022k

Jászsági Randevú

 

2022. július 23-24.

 

Városi Sportpálya

Szombat:

14:00-15:00 Gyülekező a lovasoknak a Korona utcában

15:00 Hintós-lovas felvonulás a Városháza elől (útvonal: Korona u., Lehel u., Táncsics út, Dr Szlovencsák Imre u., Körforgalom , Szabadság u., Vasút út, István király út, Körforgalom, Kossuth Lajos út, Damjanich út, Nyárfás u.)

15:30-16:45 Gregor Bernadett – Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész és Hegedűs Szabolcs - „Nyári dallamok” című műsora

16:45 Mihály Béla emlkétáblájának megkoszorúzása

17:15 Köszöntők

17:30 Néptáncgála

18:30-19:45 Operett gála

21:00 Ismerős Arcok koncert

22:30 Vízjáték

23:00 Retro Disco

Vasárnap:

06:00-07:00 Gyülekező, főzőhelyek elfoglalása

07:00 Főzőverseny kezdete

09:30-10:00 Ringató – Bíró-Sipos Karinával

10:00 Jancsi Bohóc műsora

10:30 Óperenciás zenekar mősora

12:00 Ebéd, ételek zsűrizése - „Jó ebédhez szól a nóta” - Fehér Endre és zenekara

14:00 Ham Ko Ham

15:00 Eredményhirdetés

Várjuk családi/baráti csapatok jelentkezését.

Jelentkezési határidő: 2022. július 19. (kedd) 16 óra

Jelentkezni a06/30 954-7510-es és a 06 30/ 267-9194-es telefonszámon lehet.

Amit biztosítunk:
-bab
-kolbász

-cipó

A főzéshez és kényelemhez egyéb kellékeket a csapatok hozzák maguknak.

Az első négy helyezett csapat értékes díjakat kap.

A zsűri elé kerülő egy tál ételhez tálat,kiegészítőket a csapatoknak kell magukkal hozniuk.

További programok: hajfonás, csillámtetoválás, légvár, trambulin, kalandpark

Büfé, vattacukor, hamburger, kürtőskalács, üdítő, játék, villogó, lufi

A belépés ingyenes.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

KSH nepszamlalas logo 2022 final cmyk-03

 

FELHÍVÁS a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

 

Munkalehetőség: vegyen részt Ön is a népszámlálás lebonyolításában!

 

Számlálóbiztosok jelentkezését várják a helyi népszámlálási felelősök – a polgármesteri hivatalok jegyzői, illetve a közös önkormányzati hivatalok jegyzői – a 2022. október–novemberben sorra kerülő országos népszámlálás terepen történő adatgyűjtési időszakára.

A népszámlálás Magyarország egyik legjelentősebb, mindannyiunk életét érintő adatgyűjtése. Segítségével pontos képet kapunk hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, nemzetiségi és vallási összetételéről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, háztartási és családi viszonyairól, lakáskörülményeiről. A népszámlálás során gyűjtött adatok alapvetően határozzák meg jövőnket, hiszen megbízható alapot adnak az országunkat, a településeinket és a lakókörnyezetünket érintő legfontosabb gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések előkészítéséhez. Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok munkájától, felkészültségétől, kommunikációjától.

A számlálóbiztos feladata:

 • körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése,
 • az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval (ahol nem töltötték ki a kérdőívet interneten),
 • a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele,
 • folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.

Előreláthatólag 100–140 címen kell kérdőívet kitöltenie, tableten keresztül, amit a KSH biztosít az adatfelvétel idejére.

A munkavégzés időtartama: 2022. október 17. – november 20.

 

Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:

 • nagykorú, cselekvőképes személy,
 • saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC, laptop, tablet stb.),
 • e-mail-cím, telefonszám.

A kiválasztásnál előnyt jelent:

 • legalább középfokú végzettség,
 • magabiztos számítógépes ismeret,
 • megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség,
 • az összeírás területén való helyismeret,
 • rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség.

A szerződéskötés feltétele:

 • a jelentkező kiválasztása,
 • az e-learning formában megvalósuló képzés sikeres teljesítése.

A 2022. évi népszámlálás települési munkáiban részt vevők feladatainak díjtételei a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza:

 

https://njt.hu/jogszabaly/2020-362-20-22

 

Amennyiben a fenti feltételeknek Ön megfelel, és kedvet érez a népszámlálás lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködni, kérjük, keresse fel a helyi népszámlálási felelőst, aki vagy a polgármesteri hivatal, vagy a közös önkormányzati hivatal jegyzője. Amennyiben bizonytalan az illetékes népszámlálási felelős személyében, kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz további információért!

A jelentkezési időszakról és határidőről, kérjük, érdeklődjön a polgármesteri hivataloknál, vagy a közös önkormányzati hivataloknál.

Designed by Notora Team Kft.