hétfő, november 19, 2018

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva

2018. november 21-én /szerdán/ 16.00 órára

soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.                         /szóban/

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                                /írásban/

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                                   /írásban/

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Rendeletek

1./ Szervezeti és működési szabályzatról szóló 16/2014.(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

     Előadó:Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                               /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2018.III. negyedévi gazdasági tevékenységéről

     Előadó:Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

2./ Kezelői jog törlése a Jászapáti 4701 és 4705 hrsz-ú ingatlanok ingatlan- nyilvántartásból

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A Jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatására” című projekthez kapcsolódóan Cselekvési terv elfogadása

     Előadó:Farkas Ferenc polgármester                                 /írásban, melléklet emailben/

Zárt ülés

1./ AJászapáti István király u. 5.szám 1. emelet 2.ajtó (2802/9/A/7 hrsz.) alatt található, 

     önkormányzati tulajdonú, 76 m2 alapterületű, összkomfortos, szolgálati lakás bérbeadásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

2./ Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ Előterjesztés a Pájer Antal díj odaítélésére                                                          /írásban/

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Jászapáti, 2018. november 16.

                                                                                                          Farkas Ferenc

                                                                                                          polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága 2018. november 21-én /szerdán/ 15.00 órai kezdettel soros ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Napirendi javaslat:

1./ Egyedi ügyekben, átruházott hatáskörben döntés, kérelmek elbírálása, kérdések, bejelentések

Zárt ülés

1./ Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat iránt benyújtott kérelmek elbírálása

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó                                                              /írásban/

2./ Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                        /írásban/

3./ Előterjesztés a Pájer Antal díj odaítélésére

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                       /írásban/

Jászapáti, 2018. november 16.

                                                                                                          Pallagi Imréné sk.

                                                                                                          bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

A Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság soros ülését 2018. november 19-én (hétfőn) 15.00 órakor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

  1. I.Előterjesztés:

1./ Javaslat az Év Sportolója díj pályázati feltételeinek meghatározására                                                                                                                                                                   (szóban)

Előadó: Pócs János a Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

II. Kérdések, bejelentések

Jászapáti, 2018. november 15.

     Pócs János sk.
                 Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

A Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság soros ülését 2018. november 19-én (hétfőn) 16 órakor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Nyílt ülés:

I. Kérdések, bejelentések

Zárt ülés:

  1. I.Előterjesztések:

1./ Lakbértámogatás megállapításáról                                                                            (írásban) Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

2./ Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálásáról.                                                                                  (írásban) Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Jászapáti, 2018. november 15.

 Borics László sk.
Bizottság elnöke

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2018. november 14-én /szerdán/ 15.00 órára soron kívüli ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I. Rendeletek:

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló I./2018.(II.16.) számú Önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

II. Előterjesztések

1./Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.II. féléves munkatervének módosításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervének első féléves teljesítéséről

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna pü-i. oszt.vez.                                        /írásban/

4./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére Jászapáti, István király u. 3272 hrsz. alatt lévő temetőben új parcella II. ütemének kialakítása céljából nyújtandó beruházási támogatásról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

 

 

Jászapáti, 2018. november 13.

Farkas Ferenc
polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2018. november 14-én /szerdán/ 14 óra 30 percre soron kívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

Nyílt ülés

1. Jászapáti Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló I./2018.(II.16.) számú Önkormányzati rendelet módosításáról/írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  

2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságának 2018. II. féléves munkatervének módosításáról

Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök                                  /írásban/

3. Jászapáti Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester    /írásban/                                                              

4. Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervének első féléves teljesítéséről

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi osztályvezető    /írásban/                   

5. A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére Jászapáti, István király u. 3272 hrsz. alatt lévő temetőben új parcella II. ütemének kialakítása céljából nyújtandó beruházási támogatásról/írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  

6. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Jászapáti járásban” című projekt kapcsán „önkéntesség, helyi lakosok bevonása saját problémáik megfogalmazásába és megoldásába, helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítés” feladat ellátásáról/írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  

7. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt kapcsán „kreatív energiák, személyiségfejlesztő műhelyfoglalkozások megtartása egyéni fejlesztési tervvel rendelkezők részére” feladat ellátásáról/írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  

8. A Jászapáti Gazdakör kérelméről/írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

9. A Jászapáti Rejtvényklub kérelméről/írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

10. A Jászberényi Sportegyesület Fogathajtó és Díjugrató Szakosztály kérelméről

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető                     /írásban/

11. A Kígyó Dojo Harcművészeti Sportegyesület kérelméről/írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

  

                                                     

Jászapáti, 2018. november 13.

                                                                                   Borbás Zoltán s.k.

                                                                           Jászapáti Városi Önkormányzat

                                                        Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

2018. november 16., péntek 10:27

Állásbörze!

Állásbörze!

TOP- 5.1.2-15-JN1-2016-00009

Tisztelt Érdeklődő!

 

 

Ezúton meghívjuk 2018. november 22-én (csütörtökön) 9 órai kezdettel megrendezésre kerülő állásbörzénkre, melyen a Jászság munkáltatói, cégek, vállalkozók képviseltetik magukat.

Rendezvény helyszíne:

Művészetek Háza

5130 Jászapáti, Damjanich út 4.

Várható időtartam: 9:00 – 12:00-ig

Szakmai program:

-        munkáltatók és álláskeresők személyes találkozása,

állásközvetítés,

-        tájékoztatás foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásokról,

-        és képzési lehetőségekről,

-        EURES tanácsadás - munkavállalás az Európai Unióban.

A rendezvényen a részvétel díjtalan, mindenkit szeretettel vár:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal

   Foglalkoztatási Osztálya

2018. november 16., péntek 10:04

F EL H Í V Á S Mezei pocok elleni védekezésre

F EL H Í V Á S

Mezei pocok elleni védekezésre

A kedvező környezeti tényezők hatására Jász-Nagykun-Szolnok megye területén napjainkra a mezei pocok fertőzés elérte a kártételi veszélyhelyzet határát (a 2014. évi tömeges kártételt hasonló őszi felszaporodás előzte meg). A növényvédelmi tevékenységről szóló, 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet 2.§ 1 bekezdés b) pontja alapján a földhasználó és a termelő köteles védekezni a mezei pocok ellen, mint nagy kártételi veszélyt jelentő károsító ellen.

Az előzőekben leírtakra tekintettel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv) mezei pocok elleni védekezésre hívja fel a megye mezőgazdasági termelőit, földtulajdonosait, földkezelőit, valamennyi víztársulatot, erdőbirtokost, egyéb földhasználót, vonalas létesítmények kezelőit. Jelen időszakban a mezei pocok járatai jól felderíthetők mind szántóföldön, mind ruderális területeken. A csalétkes védekezések igen jó eredménnyel kecsegtetnek. A védekezés eredményességét nagyobb összefüggő területen végzett, a gazdálkodók által összehangolt kezelésekkel nagyban lehet fokozni.

A mezei pocok elleni védekezésre jelenleg használható az ARVALIN-LR készítmény, továbbá a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szükséghelyzeti felhasználási engedélyével a REDENTIN 75 RB rágcsálóirtószer.

A Redentin 75 RB készítmény kizárólag felsőfokú végzettségű növényvédelmi szakember (szakirányító) irányítása és felügyelete mellet, az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnél (Szolnok, Vízpart krt. 32.) történő regisztrációt követően alkalmazható. A készítmény felhasználásához a regisztrációs adatlap letölthető a

http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok

linkről az „Adatlap mezei pocok elleni védekezésre Redentin 75 RB felhasználásának termelői regisztrációjához” megnevezés alatt.

Szolnok, 2018. november 15.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Designed by Notora Team Kft.