hétfő, máj. 01, 2017

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2017. április27-én /csütörtökön/ 15 óra 30percre

rendkívüliülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Nyílt ülés

Napirendi javaslat:

1./ Az önkormányzati nevelési, oktatási intézményeknél és bölcsődénél alkalmazandó
      élelmezési nyersanyagnormákról szóló 32/2005.(XII.15.) rendelet módosításáról. /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések       támogatására c. pályázaton való részvételéről.                /írásban/

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ Jászapáti város Temesvár szegregátumában található egyes ingatlanok megvásárlásáról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                               /írásban/

4./ Jászapáti város marketingtervéről.                                    /szóban/

     Előadó: Borbás Zoltán Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

5./ A Gézengúz Alapítvány kérelméről (írásban)

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

 

Jászapáti, 2017. április 25.

Borbás Zoltán s.k.
Jászapáti Városi Önkormányzat
Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

A Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság soron kívüli ülését 2017. április 27-én (csütörtökön) 15.00 órakor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

1.a./ Jászapáti Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló 96/2000. (XII.14.) sz.
Képviselő-testületi határozat módosításáról. /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

1.b./ Jászapáti Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási tervének
jóváhagyásáról szóló 35/2001. (I.01.) számú Önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 

Jászapáti, 2017. április 26.

Pócs János sk.
Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

A Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság soron kívüli ülését 2017. április 27-én (csütörtökön) 15 óra 15 perckor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

1.a./ Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 2/2017. (II.20.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról. /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

1.b./ Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötéséről.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 

 

Jászapáti, 2017. április 26.

Borics László sk.
Bizottság elnöke

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 
2017. április 27-én /csütörtökön/ 16.00 órára rendkívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

1./ Az önkormányzati nevelési, oktatási intézményeknél és bölcsődénél alkalmazandó
       élelmezési nyersanyagnormákról szóló 32/2005.(XII.15.) rendelet módosításáról. /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2.a./ Jászapáti Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról   szóló 96/2000. (XII.14.) sz.
        Képviselő-testületi határozat  módosításáról.                /írásban/

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2.b./ Jászapáti Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási tervének 
      jóváhagyásáról   szóló 35/2001. (I.01.) számú Önkormányzati rendelet   módosításáról.

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester                  /írásban/

3.a./ Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 2/2017. (II.20.) számú
      önkormányzati rendelet módosításáról.               /írásban/

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3.b./ Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötéséről.

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester                /írásban/

4./ Jászapáti Városi Önkormányzatának az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
      támogatására c. pályázaton való részvételéről.                /írásban/

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5./ Jászapáti város Temesvár szegregátumában található egyes ingatlanok megvásárlásáról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                               /írásban/

6./ Jászapáti város marketingtervéről.                                    /szóban/

     Előadó: Borbás Zoltán Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

Jászapáti, 2017. április 26.

Farkas Ferenc
polgármester

Tisztelt Lakosság!

 

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Ápolási Osztályának profiljáról:

„Orvosi beutalóval várjuk betegeinket. Az ápoltakat előjegyzési sorrendben vesszük fel. Az ápolási idő maximum 90 nap, amely 3x30 napig még meghosszabbítható.

Az Ápolási osztályon térítési díjat kell fizetni, melynek összege:

- Az ápolási időszak első napjától 6 hónapig, minden megkezdett nap után: 2.800,-Ft/nap.

- Az ápolási időszak 6 hónapjának első napjától, minden megkezdett nap után: 4.600,-Ft/nap.

- A bent fekvés 13. hónapjának első napjától, minden megkezdett nap után: 6.000,-Ft/nap.

 

A napi díjon túl fizetendő díjak:

- 1 ágyas szoba esetén minden megkezdett nap után 1.000,-Ft/nap

- 2 ágyas szoba esetén minden megkezdett nap után 500,-Ft/nap

 

Az osztály szolgáltatásai:

Kornak, egészségi állapotnak megfelelő, egyénre szabott ápolás.

24 órás szakápolási tevékenység és (szükség szerint) orvosi ellátás.

Gyógyszerellátás.

Étkezés és diétás étkeztetés.

Pszichés gondozás lelkész, szociális munkás bevonásával.

Krónikus sebek szakszerű ellátása, speciális sebkezelési technikák alkalmazása.

Gyógyfoglalkoztatás.

Gyógytorna.

Fodrász, pedikűrös igénybevételének szervezése (külön térítés ellenében).

 

Érdeklődés esetén keressék az Ápolási Osztályon minden munkanap 8-16 óráig személyesen vagy telefonon Magyari Ildikót, az osztályvezetőt (06-57/500-231).

Tisztelettel:

Dr. Sinkó-Káli Róbert

mb. főigazgató”

 

Bővebb információ: http://www.jaszberenykorhaz.hu/page.php?55

 

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk Jászapáti város lakosságát, érdek-képviseleti-, civil- és gazdálkodó szervezeteit, vallási közösségeit arról, hogy a Jászapáti Városi Önkormányzat

- Településképi Arculati Kézikönyvének és
- Településképi rendeletének

készítését megkezdte.

A Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatos előzetes javaslatok, vélemények összegyűjtése érdekében

2017. május 09-én 16 órakor
a Pájer Antal Művelődési Házban
(5130 Jászapáti, István király út 6-10.)
L A K O S S Á G I   F Ó R U M

kerül megtartásra.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdés a.) pontja alapján kérem, hogy a Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatos javaslataikat, véleményüket a fentiekben meghirdetett lakossági fórumon szóban vagy írásban, illetve a hirdetmény megjelenésétől számított 21 napon belül, írásban tegyék meg. Írásos véleményüket a következő címre küldjék meg:

Jászapáti Polgármesteri Hivatal
5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.

 

Jászapáti, 2017. április 24.

Farkas Ferenc
polgármester

Bővebb információ: ITT

Clipboard01

2017. április 21., péntek 10:47

Országos tűzgyújtási tilalom feloldása

A Földművelésügyi Minisztérium kedd este azonnali hatállyal feloldotta a Magyarország teljes területére március 3-án elrendelt általános tűzgyújtási tilalmat.

 

Az erdőterületeket érintő tűzesetek kialakulását és terjedését befolyásoló környezeti tényezők megváltozása miatt kedd este a Földművelésügyi Minisztérium azonnali hatállyal feloldotta az ország teljes területén lévő erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területekre március 3-án kiadott általános tűzgyújtási tilalmat.

Az általános tűzgyújtási tilalom feloldása ellenére az erdőkben továbbra is csak a kijelölt és kiépített tűzrakóhelyeken, szélcsendes időszakban lehet tüzet gyújtani úgy, hogy az a környezetre ne jelentsen veszélyt. A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, távozás után pedig gondoskodni kell a lángok és a parázs biztonságos eloltásáról.

Az erdőkön kívüli, illetve lakott területeken gyújtott tüzek esetében továbbra is fokozott figyelemmel kell eljárni, mert a felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszéllyel, vagy súlyos kárral fenyegető közvetlen tűz forrása lehet .

Országos tűzgyújtási tilalom feloldása

Designed by Notora Team Kft.