vasárnap, január 16, 2022

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

OLTÁSI AKCIÓNAP A

HÁZIORVOSI PRAXISOKBAN

 

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos 16427-4/2021/JF. iktatószámú határozata alapján a háziorvosok 2022. január hónapban oltási akciót szerveznek.

Az oltási napokonháziorvosuk is akár előzetes bejelentkezés nélkül fogadja az első, a második, vagy akár a harmadik oltásra érkezőket.

Jászapáti és az alapellátás szempontjából hozzá tartozó Jászivány települések esetében az oltási napok az alábbiak szerint alakulnak:

Helyszín: 5130 Jászapáti, Petőfi Sándor u. 4-6. háziorvosi rendelők (megközelítés a főbejárat felől)

Háziorvosi körzet

Oltási nap

I. körzet: Dr. Völgyi István

(Jászapáti és Jászivány)

tel: 06-57/442-450

 

Január 14 péntek 14-18h

január 15 szombat 10-18h

II. körzet: Dr. Farády Zoltán

tel: 06-57/442-440

 

Január 7 péntek 14-18h

január 8 szombat 10-18h

III. körzet: Dr. Machnicz András

tel: 06-57/440-332

 

Január 21 péntek 14-18h

január 22 szombat 10-18h

IV. körzet: Dr. Farády Zoltán

tel: 06-57/441-057

Január 7 péntek 14-18h

január 8 szombat 10-18h

 

Kérjük, hogy az oltási akció során saját háziorvosukat keressék fel!

Kérjük, hogy az oltás felvétele érdekében vigyék magukkal:

 • TAJ-kártyájukat

 • személyi igazolványukat

 • a korábbi COVID-19 oltásra vonatkozó dokumentációjukat és egyéb idült betegségeikről szólókat

 • kitöltött hozzájáruló nyilatkozatukat COVID-19 fertőzés elleni vakcina/ emlékeztető oltás beadásához.

Az oltási akció kizárólag a 12 év feletti lakosságra vonatkozik. Az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál.

Jászapáti, 2021. december 30.

Jászapáti Városi Önkormányzat

 


OLTÓPONT A JÁSZAPÁTI

JÁRÁSKÖZPONTBAN

 

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy 2022 januárjában a Jászapáti járásközpontban oltópont működik az alábbi napokon:

 

2022. január 6-7. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között

2022. január 8. (szombat) 10-18 óra között,

2022. január 13-14. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között

2022. január 15. (szombat) 10-18 óra között,

2022. január 20-21. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között,

2022. január 22. (szombat) 10-18 óra között,

2022. január 27-28. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között.

2022. január 29. (szombat) 10-18 óra között.

Az oltópont helyszíne:

5130 Jászapáti, Petőfi Sándor u. 4-6. védőnői tanácsadó (megközelítés a hátsó bejáraton a Penny-parkoló felől).

Az oltóponton előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval kérhető a COVID-19 fertőzés elleni vakcina.

Jászapáti, 2021. december 31.

Jászapáti Városi Önkormányzat

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2021. december 16-án /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II. Rendeletek

 1. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

 1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

III./ Előterjesztések

1./ A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény felnőtt korúak érdekében végzett munkájának értékeléséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 2022. évre vonatkozó célok meghatározásáról
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző /írásban/

3./ A Jászsági Egészségügyi Társulással kapcsolatos egyes döntések meghozataláról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

4./ „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése – TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00034” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./ A TOP Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra való pályázat benyújtásárólvaló pályázat benyújtásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

6./ A TOP Plusz 1.2.1-21 „Élhető települések” című felhívásra való pályázat benyújtásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

7./ Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című pályázat kapcsán óvodai kis értékű eszközök beszerzésére vonatkozóan
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

8./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

9./ Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodásban foglaltak végrehajtásáról
Előadó: Pallagi Imréné bizottság elnök /írásban/

10./ Jászapáti Városi Önkormányzat folyószámla-hitel felvételéhez történő hozzájárulásról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

11./ Jászapáti Városi Önkormányzatra vonatkozó könyvvizsgálói feladatok elvégzéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

12./ Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft-re vonatkozó könyvvizsgálói feladatok elvégzéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

13./ A Jászapáti, külterület 0242 hrsz. alatti ingatlan elnevezés
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 

Jászapáti, 2021. december 10.

Farkas Ferenc
polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2021. december 15-én /szerdán/ 16 óra 30 percre

soros nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat folyószámla-hitel felvételéhez történő hozzájárulásról
  Előadó:Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

 1. Jászapáti Városi Önkormányzatra vonatkozó könyvvizsgálói feladatok elvégzéséről
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

 1. Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft-re vonatkozó könyvvizsgálói feladatok elvégzéséről
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági Bizottságának 2022. I. féléves munkatervéről
  Előadó: Andrási István Bizottság elnök /írásban/

 1. Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című pályázat kapcsán óvodai kis értékű eszközök beszerzésére vonatkozóan
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése – TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00034” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 2
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. A TOP Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra való pályázat benyújtásáról
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. A TOP Plusz 1.2.1-21 „Élhető települések” című felhívásra való pályázat benyújtásáról
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. A Városi Könyvtár és Művelődési Központ Nyugdíjas Klubjának kérelméről
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 

 

Jászapáti, 2021. december 10.

Andrási István s.k.
Jászapáti Városi Önkormányzat
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Társadalmi Bizottsága 2021. december 14-én /kedden/ 16.00 órai kezdettel soros, nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Napirendi javaslat:

1./ A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény felnőtt korúak érdekében végzett munkájának értékeléseértékelése
Előadó: Kalmárné Nagyistván Erika intézményvezető /írásban/

2./ A bizottság 2022. I. féléves munkatervének elfogadása
Előadó: Pallagi Imréné bizottság elnök

3./ Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodásban foglaltak végrehajtásáról
Előadó: Pallagi Imréné bizottság elnök

4./ Egyebek, kérdések, bejelentések

 

Jászapáti, 2021. december 10.

Pallagi Imréné sk.
bizottság elnöke

TÁJÉKOZTATÁS

NÉPKONYHA SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Tájékoztatjuk a népkonyha szolgáltatást igénybe vevőket, hogy a decemberi ünnepnapokra tekintettel az osztás alábbiak szerint kerül megszervezésre:

December 11.: Hétvége szerinti osztás

Ezen a napon a Közösségi Házban 12 óra 10 perctől lehet átvenni az ételt! December 24-25-26.: nincs osztás December 27-31.: hétköznapnak megfelelően igénybe vehető a szolgáltatás Január 1.: nincs osztás Január 2.: hétvége szerinti osztás

Jászapáti Városi Önkormányzat

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2021. november 18-án /csütörtökön/ 14.00 órára
soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II. Rendeletek

 1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.17.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ Tájékoztató a város 2021. évi pénzügyi tervének háromnegyed éves végrehajtásáról  /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester 

2./ Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2021. III. negyedévi gazdasági tevékenységéről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése – TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00034” tárgyú közbeszerzési eljárásról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

4./ Az EFOP-3.9.2-16-2017-000019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódóan, Tematikus tábor szervezéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./ Szatócsbolt üzemeltetéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 

Jászapáti, 2021. november 11.

Farkas Ferenc
polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2021. november 17-én /szerdán/ 16 óra 30 percre
soros nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

 1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.17.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó:Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. Tájékoztató a város 2021. évi pénzügyi tervének háromnegyed éves végrehajtásáról
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2021. III. negyedévi gazdasági tevékenységéről
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése – TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00034” tárgyú közbeszerzési eljárásról
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. Az EFOP-3.9.2-16-2017-000019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódóan, Tematikus tábor szervezéséről
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. Szatócsbolt üzemeltetéséről
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. A Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületének kérelméről
  Előadó: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető /írásban/

 

Jászapáti, 2021. november 11.

Andrási István s.k.
Jászapáti Városi Önkormányzat

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Társadalmi Bizottsága 2021. november 16-án /kedden/ 16.00 órai kezdettel soros, nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Napirendi javaslat:

1./ Egyebek, kérdések, bejelentések

 

Jászapáti, 2021. november 12.

Pallagi Imréné sk.
bizottság elnöke

Designed by Notora Team Kft.