szerda, február 19, 2020

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

építéshatósági ügyek intézésével kapcsolatban

Ezúton tájékoztatom Jászapáti járás lakosságát, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján az I. fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságok a járásszékhely települési önkormányzatok jegyzőjétől átkerülnek a megyei kormányhivatalokba. Így 2020. március 1. napjától Jászapáti Polgármesteri Hivatalban építéshatósági ügyek intézésére nem lesz lehetőség.

Az ügyiratok és az eszközállomány rendszerezése, átadása miatt az építésügyi hatósági ügyfélfogadás 2020. február 17-e és 2020. február 28-a között az alábbiak szerint alakul:

2020. február 19. (szerda)   8.00 – 12.00

2020. február 26. (szerda)    8.00 – 12.00

Az építésügyi hatóságok 2020. március 1. utáni működésével kapcsolatban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztálya tud felvilágosítást adni.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Koczáné dr. Fehérváry Mária

     aljegyző

Pájer Antal Mávelődési Ház

2020. február 22.  

A kommunizmus áldozatainak emléknapja.

 

komm

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2020. február 13-án /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.                         /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester; Pócs János alpolgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                                /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                                   /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Rendeletek:

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

2./ A Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

4./ A családi események szolgáltatási díjairól és az anyakönyvvezető díjazásáról szóló 4/2011.(II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

5./ A települési támogatásról szóló rendelet megalkotásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

6./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásáról   szóló …../….. (….) önkormányzati rendeletének megalkotására.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

2./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által fizetendő rendszerfüggő vízi közmű elemek bérleti díjának módosításáról bérleti díjának módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc                                                                                        /írásban/

3./ Köztemetés ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

4./ „Szatócsbolt 2” tárgyú közbeszerzési eljárásról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

5./ Műszaki ellenőri feladatok ellátása a TOP-4.3.1-16-JN1-2017-00004 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

6./ Jászapáti Város Polgármestere 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző                                                  /írásban/

 

Jászapáti, 2020. február 07.

Farkas Ferenc
polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2020. február 12-én /szerdán/ 16 óra 00 percre soros nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról kötelezettségeinek megállapításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                           /írásban/

 1. A Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                       /írásban/

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                       /írásban/

 1. A családi események szolgáltatási díjairól és az anyakönyvvezető díjazásáról szóló 4/2011.(II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                       /írásban/

 1. A települési támogatásról szóló rendelet megalkotásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                       /írásban/

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásáról szóló …../….. (….) önkormányzati rendeletének megalkotására

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                       /írásban/

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                       /írásban/

 1. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által fizetendő rendszerfüggő vízi közmű elemek bérleti díjának módosításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                       /írásban/

 1. Köztemetés ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                       /írásban/

 1. „Szatócsbolt 2” tárgyú közbeszerzési eljárásról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                       /írásban/

 1. Műszaki ellenőri feladatok ellátása a TOP-4.3.1-16-JN1-2017-00004 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                       /írásban/

 

 

Jászapáti, 2020. február 07.

 Andrási István s.k.
Jászapáti Városi Önkormányzat
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Társadalmi Bizottsága 2020. február 11-én /kedden/ 16.00 órai kezdettel soros, nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Napirendi javaslat:

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról. kötelezettségeinek megállapításáró. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ Tájékoztató a 2020. évi önkormányzati, valamint a Pájer Antal Művelődési Ház és civil szervezetek által tervezett rendezvényekről, ünnepekről. /szóban/
Előadó: Pallagi Imréné bizottság elnöke

4./ Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2020. évi munkatervének és 2019. évi beszámolójának elfogadása.
Előadó: Bukor Irén Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatója

5./ Kérdések, bejelentések.

 

Jászapáti, 2020. február 07.

Pallagi Imréné sk.
bizottság elnöke

Designed by Notora Team Kft.