péntek, november 15, 2019

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

M E G H Í V Ó

a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 97. §-a alapján

2019. év november 26. napján (kedden) 17:00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST

tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

A közmeghallgatás helye:       Művészetek Háza

5130 Jászapáti, Damjanich u. 8.

Napirendi javaslat:

1.) Beszámoló a 2018. évi közmeghallgatás óta elért eredményekről

2.) Beszámoló a 2020. évi tervekről

3.) Egyebek, aktuális közérdekű kérdések, bejelentések

Jászapáti, 2019. november 8.

Szénási László

Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat

elnöke

Tájékoztatás

javaslattételi határidő meghosszabbításáról

Pájer Antal Díj

A kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 8/2005. (IV.28.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése alapján javaslattételi póthatáridő kerül meghatározásra 2019. november 30. napjáig.

A díj a városi közművelődési intézmények, kulturális egyesületek, művészeti csoportok, illetve ezek munkatársai, vagy tagjai, valamint bármely más Jászapáti lakos, továbbá család számára adományozható, aki a kulturális, közösségi élet területén kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végez.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:

a) Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, bizottságai,

b) Oktatási intézmények nevelő-testületei,

c) Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzője,

d) Intézmények, társadalmi szervezetek vezetői,

e) Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

a) a javasolt adatait,

b) a javaslat alapjául szolgáló tevékenység méltatását.

A Pájer Antal díjra vonatkozó kitüntetési javaslatot Jászapáti Város Polgármesteréhez kell benyújtani. A kitüntetések adományozására a Képviselő- testület jogosult.

Jászapáti, 2019. november 13.

                                                                                   Jászapáti Városi Önkormányzat

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2019. november 07-én /csütörtökön/ 16.00 órára
soron kívüli, nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I./ Előterjesztések

1. A Jászsági Egészségügyi Társulás társulási megállapodása módosítására, a Három generációval az egészségért program II. tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó praxisközösségi szerződés módosítására

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                /írásban/

2. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsában a Jászapáti Városi Önkormányzat képviseletét ellátó személyről

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                /írásban/

3. A Jászapáti, Tölgyes Strandfürdő fejlesztésével kapcsolatos szakértői feladatok ellátásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                /ülés előtt kerül kiosztásra/

Jászapáti, 2019. november 06.

 Farkas Ferenc
 polgármester

Designed by Notora Team Kft.