hétfő, máj. 21, 2018

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

TISZTELT LAKOSSÁG!

EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY A
DR SZLOVENCSÁK IMRE ÚT – TÁNCSICS ÚT – GYŐRI UTCA – DR SZLOVENCSÁK ÚT – CSÁTÉS CSATORNA NYOMVONALON
2018. MÁJUS 22-TŐL EGY HÉTEN KERESZTÜL
A TERMÁLKÚT ÉPÍTÉSI MUNKÁIBÓL SZÁRMAZÓ NAGY MENNYISÉGŰ FORRÓ VÍZ FOG ELFOLYNI A CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ ÁROKBAN.
KÉREM A LAKOSSÁGOT, HOGY FOKOZOTT ÓVATOSSÁGGAL KÖZELÍTSÉK MEG AZ ÁRKOKAT, ILLETVE VIGYÁZZANAK GYERMEKEIKRE.

BIRÓNÉ DR BOROS ANIKÓ
JEGYZŐ

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága 2018. május 16-án /szerdán/ 16.00 órai kezdettel soros ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Napirendi javaslat:

1./ Azt általános iskolák igazgatóinak, valamint a gimnázium igazgatójának tájékoztatója a

     2017/2018. oktatási évről.                                                                        /írásban/

     Előadók: Kalmár Istvánné igazgató

                     Tavasz Ferenc igazgató

                     Mészárosné Drizner Rita Mária igazgató

2./ Az Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése.

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                  /írásban/

3./ Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának felülvizsgálatáról 2018. évben.

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                  /írásban/

4./ Tájékoztató a Képviselő-testület 2014-2019. évekre szóló gazdasági programjának időarányos    

     végrehajtásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5./ Egyebek.

Jászapáti, 2018. május 10.

                                                                                                          Pallagi Imréné sk.

                                                                                                          bizottság elnöke

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2018. május 15-én /kedden/ 16 óra 00 percre

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

Nyílt ülés

 1. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
  intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról./írásban/

Előadó: Dr.Tóth Péter Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője

 1. A lakbér mértékéről és a lakbérfizetés támogatásáról szóló 9/1995.(V.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról./írásban/

Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök

 1. A vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról szóló 36/2009.(X.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról/írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 1. Jelentés az Önkormányzat 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról/írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester        

 1. Jelentés a belső ellenőr 2017. évi ellenőrzési tapasztalatairól/írásban/

Előadó: Hartyányiné Mérei Judit belső ellenőr      

 1. A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló. /az anyag később kerül kiküldésre/

Előadó: Tótin Lóránt ügyvezető                                          

 1. Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló /írásban/

Előadó: Móczó Zsófia ügyvezető

 1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő, gépkocsi tárolására szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról./írásban/

Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök

 1. Az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról./írásban/

Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök

 1. Tájékoztató a Képviselő-testület 2014-2019. évekre szóló gazdasági programjának időarányos végrehajtásáról./írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 1. Jászapáti Városi Önkormányzatának az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

támogatására című pályázaton történő részvételéről             /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                

 1. A Jászapáti 2366 helyrajzi számú ingatlan egy részének átadása a Jászapáti Városüzemeltető Kft. részére, teniszpályák építése céljára /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester  

 1. A Jászapáti Jóbarátság Nyugdíjas Klub kérelméről/írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

 1. A Jászapáti Színjátszó Kör kérelméről   /írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

 1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mozgássérültek Egyesületének kérelméről   /írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

                                                               

                                                        

Jászapáti, 2018. május 11.     

                                                                                   Borbás Zoltán s.k.

                                                                           Jászapáti Városi Önkormányzat

                                                        Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva

2018. május 17-én /csütörtökön/ 14.00 órára

soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.                         /szóban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                                /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                                   /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
         intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról.                                         /írásban/

         Előadó: Dr.Tóth Péter Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője

III./ Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának 2018.
         évi felülvizsgálatáról.                                                                                       /írásban/

         Előadó: Farkas Ferenc polgármester

IV./ Rendeletek és előterjesztés.

1./ A lakbér mértékéről és a lakbérfizetés támogatásáról szóló 9/1995.(V.11.) önkormányzati
     rendelet felülvizsgálatáról.                                                                                  /írásban/

     Előadó: Borbás Zoltán a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

2./ A vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról szóló 36/2009.(X.1.) számú    

     önkormányzati rendelet módosításáról                                                                /írásban

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ Jelentés az Önkormányzat 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

4./ Jelentés a belső ellenőr 2017. évi ellenőrzési tapasztalatairól

     Előadó: Hartyányiné Mérei Judit belső ellenőr                                                  /írásban/

V./ Előterjesztések.

1./ Az Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának
     értékelése.                                                                                                           /írásban/

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

2./ Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának felülvizsgálatáról 2018. évben.

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                              /írásban/

3./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló.

     Előadó: Tótin Lóránt ügyvezető                                                 /később kerül kiküldésre/

4./ Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló. /írásban/

     Előadó: Móczó Zsófia ügyvezető

5./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő, gépkocsi tárolására szolgáló helyiségek bérleti díjának

     felülvizsgálatáról.                                                                                                 /írásban/

     Előadó: Borbás Zoltán Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

6./ Az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának
     felülvizsgálatáról.                                                                                                /írásban/

     Előadó: Borbás Zoltán Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

7./ Tájékoztató a Képviselő-testület 2014-2019. évekre szóló gazdasági programjának
       időarányos végrehajtásáról.                                                                                /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

8./ Jászapáti Városi Önkormányzatának az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

       támogatására című pályázaton történő részvételéről

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                 /írásban/

9./ A Jászapáti 2366 helyrajzi számú ingatlan egy részének átadása a Jászapáti

     Városüzemeltető Kft. részére, teniszpályák építése céljára

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

Jászapáti, 2018. május 10.

                                                                                                          Farkas Ferenc

                                                                                                          polgármester

MEGHÍVÓ

A Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság soros ülését 2018. május 14-én (hétfőn) 16 órakor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

 1. I.Előterjesztések:

1./Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról.                                         (írásban)

       Előadó: Dr.Tóth Péter Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője

2./Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának 2018. évi felülvizsgálatáról.                                                                                                                (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2017. évi értékeléséről                                                                                                (írásban)


Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

4./ Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának felülvizsgálatáról 2018. évben                                                                                                                                       (írásban)
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

5./ Beszámoló Jászapáti Városi Önkormányzat 2014-2019. évekre vonatkozó gazdasági programjának 2017. évi időszakos végrehajtásáról                                              (írásban)
Előadó: Farkas Ferenc polgármester     

II. Kérdések, bejelentések

Zárt ülés:

1./ Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálásáról.                                                                                  (írásban)

Jászapáti, 2018. május 11.                                                                                                                                                                                                              Borics László sk.
                                                                                                          Bizottság elnöke

 

MEGHÍVÓ

 

A Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság soros ülését 2018. május 14-én (hétfőn) 15.00 órakor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

 1. I.Előterjesztés:

Beszámoló Jászapáti Városi Önkormányzat 2014-2019. évekre vonatkozó gazdasági programjának 2017. évi időszakos végrehajtásáról                                                           (írásban)
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

II. Kérdések, bejelentések

Jászapáti, 2018. május 11.

     Pócs János sk.
                 Bizottság elnöke

Designed by Notora Team Kft.