péntek, december 04, 2020

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

ügyfélfogadási rendről

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló jogszabályra való tekintettel

Jászapáti Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása az alábbiak szerint alakul:

2020. december 11. péntek                            munkanap                                                                       Ügyfélfogadás nincs

2020. december 12. szombat                       munkanap                                                                       Ügyfélfogadás nincs

2020. december 24. csütötök                           áthelyezett pihenőnap                                                     A Hivatal zárva tart.

2020. december 25. péntek                            munkaszüneti nap                                                        A Hivatal zárva tart.

2020. december 31. csütörtök                       munkanap                                                                      Ügyfélfogadás: 08:00-12:00

2021. január 01. péntek                                 munkaszüneti nap                                                          A Hivatal zárva

 

 

Jászapáti, 2020. december 1.

Koczáné dr. Fehérváry Mária

aljegyző

Tisztelt Jászapáti Lakosok!

A veszélyhelyzet miatt, továbbá a Kormány által elrendelt védelmi intézkedésekre figyelemmel, Jászapáti Városi Önkormányzat sajnálattal tájékoztatja a város lakosságát, hogy a 2011. óta minden évben rendszeresen megszervezett, közösen megünnepelt, karácsonyhoz és új évhez kapcsolódó alábbiakban részletezett programjai elmaradnak:

- Adventi gyertyagyújtások és karácsonyi falu

- Óvodások Mikulás Ünnepsége

- A helyi általános iskolák 1. és 2. osztályos tanulóinak Mikulás Ünnepsége

- Nyugdíjas Karácsony

- Mozgáskorlátozottak Karácsonya

- Gyermekek Karácsonya (Karácsonyi Játszóház)

- „Karácsonyi Szeretet Vacsora”

- Szilveszteri Bál

 

Megértésüket köszönjük!

 Jászapáti Városi Önkormányzat

Már korábban tájékoztattuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Jászapáti Városi Önkormányzat által 2020. november 26. napjára meghirdetett közmeghallgatás a veszélyhelyzetre tekintettel elmarad.

A közmeghallgatás napirendi pontjai között szerepelt a képviselők beszámolója az elmúlt egy év munkájáról. A beszámolók ezúttal írásban kerülnek közzétételre.

Farkas Ferenc polgármester  beszámolója: 

Dr. Völgyi István alpolgármester beszémolója:  

Pócs János alpolgármester beszámolója: 

Pallagi Imréné képviselő beszámolója: 

Kökény Györgyi képviselő beszámolója:

Borics László képviselő beszámolója:

Birkás Ferenc képviselő beszámolója: 

Andrási István képviselő beszámolója

Ádám János képviselő beszámolója:

 

 

1935/2020. (XI.25.) számú Jászapáti Városi Önkormányzat hatáskörében eljáró Jászapáti Város Polgármesterének határozata

(Vásár megtartásával kapcsolatos intézkedésekről)

Jászapáti város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás és a Magyarország kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hozom:

A vásár biztonságos megtartásával kapcsolatban 2020. november 25. napjától – további intézkedésig vagy visszavonásig – az alábbi intézkedéseket rendelem el:

1. A vásárt mindenki a saját felelősségére látogathatja.

2. A koronavírus második hullámára való tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendeletben előírt magatartási szabályok betartása céljából mindenki számára kötelező (kivéve: hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint autizmus spektrumzavarral élő személy) a szájmaszk helyes, orrot és szájat folyamatosan elfedő viselése és a megfelelő védőtávolság (1,5 – 2 méter) betartása a vásár teljes területén.

3. A vásár területén helyben fogyasztásra alkalmas ételeket kínálók területén tartózkodni, az ételeket helyben fogyasztani tilos – ott csak az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett tartózkodni.

4. A vásárban dolgozó munkavállalók számára kötelező a szájmaszk és a védőkesztyű használata.

5. A szociális helységbe lépve kötelező a kézfertőtlenítő használata.

6. Fokozottan ügyelni kell a szociális helyiségek óránkénti fertőtlenítésére.

7. A vásár üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy a vásár területén tartózkodók a maszkot a 2. pontban meghatározott módon viseljék, valamint a védőtávolságot betartsák, ennek érdekében a vásár működésére – az árusításra, valamint a vásár rendjérevonatkozó szabályokban foglalt rendelkezések megsértése esetén egyebekben alkalmazható intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja. Elrendelem, hogy az üzemeltető a vásár rendjének betartása érdekében a szokásos felügyelethez képest nagyobb létszámú személyzet által biztosítsa a vásár rendjére vonatkozó szabályok érvényesítését, különös tekintettel a jelen határozatban foglalt szabályok végrehajtására.

8. Tájékoztató táblák kihelyezése szükséges a vásártér bejárataihoz, iroda és szociális helyiség ajtóira a határozatban foglaltak szerint.

9. Elrendelem továbbá, hogy ezen döntésemet a vásár üzemeltetője jól látható helyre helyezze ki és a helyben szokásos módon tegye közzé.

10. Jelen határozatban foglalt intézkedések változtatásának jogát az Önkormányzat fenntartja, a központi jogszabályi rendelkezésekkel összhangban.

Határidő: 2020. december 6.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Lengyel József ügyvezető-Jászapáti Városüzemeltető Kft.

Erről értesülnek:

1.) Farkas Ferenc polgármester

2.) Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző

3.) Képviselő-testület tagjai - helyben

4.) Jászapáti Városüzemeltető Kft. - 5130 Jászapáti, Gyöngyvirág u. 11.

5.) Irattár

Jászapáti, 2020. november 25.

Farkas Ferenc sk.

polgármester

ÉRTESÍTÉS rendkívüli zöldhulladék-szállításról!

A Jászapáti Városi Önkormányzat értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a szokatlanul hosszú ősz következtében lakossági igény merült fel további zöldhulladék-szállításra. Ennek érdekében az Önkormányzat rendkívüli zöldhulladék-szállítást rendelt a Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft-től.

A zöldhulladék-szállítás időpontja:

2020. november 30. (hétfő) napja.

Felhívjuk a Tisztelt lakosok figyelmét, hogy ehhez a szállításhoz a Nonprofit Kft nem tud korlátlan mennyiségű zöld zsákot rendelkezésre bocsájtani, ezért a más jellegű zsákokban (pld.: fekete, kék, stb.) kihelyezett, DE CSAK ZÖLDHULLADÉKOT TARTALMAZÓ zsákokat is elszállítja.

Kérjük, hogy ezen a napon reggel 7:00 óráig helyezzék ki ingatlanjaik elé a zöldhulladékot az előírtak szerint.

Közreműködésüket köszönjük.

 

Jászapáti, 2020. november 23.

Jászapáti Városi Önkormányzat

Film- és animáció készítő pályázat 

Felső tagozatos és középiskolás diákok részére a TRV Zrt. meghírdetésében

A pályázat célja, hogy az emberek a vízre ne kiapadhatatlan erőforrásként, hanem értékként tekintsenek.

TRV Pályázati Plakát A víz mint kincs

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a polgármesteri, az alpolgármesteri és az aljegyzői fogadóóra előreláthatólag határozatlan ideig szünetel.

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Polgármesteri Hivatal épületében 2020. november 16. napjától (hétfő) ügyfeleket a halaszthatatlan eseteket kivéve előzetes bejelentkezés alapján fogadunk, amely az alábbi elérhetőségeken tehető meg.

A személyes ügyintézés helyett kérem, hogy ügyfélkapun keresztül, illetve e-papíron nyújtsa be kérelmét, e-mailben vagy telefonon intézze ügyeit az alábbiak szerint:

A kívánt melléket a * gomb lenyomása után tárcsázhatják!

Porta

 

06-57-540-100

Titkárság

 

06-57-540-100*101

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Rendkívüli települési támogatás, egyéb települési támogatások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Szociális Iroda

06-57-540-100*116

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kóbor ebek, veszélyes fák, önkormányzati bérlakások, önkormányzati utak karbantartása, földkifüggesztés

Műszaki Iroda

06-57-540-100*115

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Anyakönyvi ügyek (anyakönyvi esemény, anyakönyvi kivonat), hagyatéki ügyek

Anyakönyvi Iroda

06-57-540-100*119

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adóügyek, adóigazolások, kereskedelmi nyilvántartás

Adóiroda

06-57-540-100*113

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Birtokvédelem

Hatósági és Szervezési Osztály

06-57-540-100*102

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A fentieken túl felhívom a figyelmét, hogy az E-önkormányzat portál (Portál) az ASP rendszert igénybe vevő települések ügyfelei számára biztosít elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, bevallásaikat, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott bevallásaikat megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, díjat, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál. A Portál használata külön regisztrációt nem igényel. Első bejelentkezéskor a KAÜ-azonosítás (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás) és az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használható. Az egyes funkciók használatáról a Tájékoztató a portálról menüben részletes leírás olvasható.

Kérem, hogy az engedélyezett és elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén egyedül érkezzen.

Kérjük, hogy a készpénzforgalom csökkentése érdekében mind a befizetés (pl. gyermekétkeztetés), mind a kifizetés (pl. települési támogatás) bankszámlára vagy postai úton történjen.

A Polgármesteri Hivatal épületében az orrot és szájat eltakaró maszk, valamint a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező!

Mindannyiunk, az Önök, hozzátartozóik, valamint munkatársaink

biztonságának növelése érdekében kérjük a felhívásunkban foglaltak

szigorú és fegyelmezett betartását!

KÖSZÖNJÜK!

Kedves Látogatóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a

484/2020. (XI. 10.) kormányrendelet 12. § értelmében a

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEI:

PÁJER ANTAL MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR

MŰVÉSZETEK HÁZA

VÁGÓ PÁL HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

KIÁLLÍTÓTÉR

2020. november 11-től ideiglenesen, a rendelkezések feloldásáig

ZÁRVA TARTANAK.

Az intézményi elérhetőségeken tudunk további

felvilágosítást nyújtani.

Köszönjük megértésüket, és reméljük,

hamarosan újra találkozhatunk!

Designed by Notora Team Kft.