szerda, június 28, 2017

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

„Értesítjük tisztelt felhasználóinkat, hogy technikai okok miatt 2017.06.30-án, pénteken, Szolnokon, Debrecenben, Kabán, Kiskörén, Kisújszálláson, Kókán, Mezőtúron, Nádudvaron, Nyírmadán, Tiszaföldváron és Záhonyban az ügyfélszolgálati irodáink zárva tartanak.

Ugyanakkor Önök továbbra is igénybe vehetik telefonos és internetes ügyintézési lehetőségeinket.

A központi ügyfélszolgálat e-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. De hívhatják Call centerünket is ügyfélfogadási időben a +36 40/180-124 –es telefonszámon, amelyen a lakossági hívásokat fogadják munkatársaink és segítséget nyújtanak az ügyintézésben.

Megértésüket köszönjük! „

További információ: trvzret.hu oldalon

 

MEGHÍVÓ

A Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság soron kívüli ülését 2017. június 27-én (kedden) 15.00 órakor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pont:

A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadásáról.                         /írásban/

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Jászapáti, 2017. június 23.

      Pócs János sk.
                  Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

A Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság soron kívüli ülését 2017. június 27-én (kedden) 15 óra 10 perckor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

1./ A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadásáról. /írásban/

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

2./ A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programjának módosításáról. /írásban/

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Jászapáti, 2017. június 23.

 Borics László sk.
 Bizottság elnöke

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2017. június 27-én /kedden / 16.00 órára
rendkívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

1./ A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadásáról. (írásban)
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

2./ A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programjának módosításáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ „Belvízvédelmi fejlesztések Jászapátiban” című pályázathoz kapcsolódóan a kötelező tájékoztatás nyilvánosság biztosításának ellátásáról. (írásban)
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4./ A TOP-1.1.1-15JN1-2016-00003 azonosítószámú és a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-000013 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan közbeszerzési feladatok ellátásáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester (írásban)

5./ „Jászapáti szegregált lakókörnyezetében élők életminőségének előremozdítása, társadalmi, integrációs törekvéseken keresztül” című pályázathoz kapcsolódóan a kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának ellátásáról. (írásban)
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

6./ „Jászapáti szegregált lakókörnyezetében élők életminőségének előremozdítása, társadalmi, integrációs törekvéseken keresztül” című pályázathoz kapcsolódóan szakmai vezetői tevékenység ellátásáról. (ülés előtt kerül kiosztásra)
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

7./ „Jászapáti Ipari és Logisztikai Park fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan tervezési feladatok ellátásáról. (ülés előtt kerül kiosztásra)
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

8./ Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-vel kötött megbízási szerződés módosításáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester (írásban)

 

Jászapáti, 2017. június 23.

Farkas Ferenc
polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága 2017. június 27-én /kedden/ 15.20 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Napirendi javaslat:

1./ A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadásáról.    (írásban)

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Jászapáti, 2017. június 23.

Pallagi Imréné sk.
bizottság elnöke

Lakosság felhívás!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a „A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről” szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM országos együttes rendelet, valamint „A közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról” szóló 23/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet értelmében az ingatlan tulajdonosok feladatai az alábbiak :

Az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv), illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartása.

Az ingatlan előtti járdaszakasz melletti nyílt árok (földmedrű árok, beton mederlapokkal részben vagy egészben burkolt, nem lefedettárok) és ennek műtárgyai (személy- és autóbejáró átereszek), tisztán tartása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása, gyommentesítése. A belterületen (jellemzően a főutak, felsőbb rendű utak mentén) található zárt csapadékvíz elvezető árkok karbantartása és tisztítása a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. feladata.

Az épület faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen elhelyezett falragaszok, festések stb. folyamatos eltávolítása.

Mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztán tartása, gyommentesítése, a járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése.

Burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése. A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (homokon, salakon) kívül klorid tartalmú fagyáspont csökkentő szer (pl.: konyhasó) használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának mértéke a 40 g/m2-nél több ne legyen. Az ilyen anyagot tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon kell tárolni. Klorid tartalmú vegyszer használata zöldterületen, illetve annak közvetlen környékén tilos.

Ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak.

Tilos:

  • az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait szennyvízzel, vizelettel, emberi vagy állati ürülékkel beszennyezni, megrongálni,
  • a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, csapadékvíz elvezető rendszerbe beseperni, illetőleg beleönteni,
  • a közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszcserje, stb.) megrongálni, csonkítani, leszakítani,
  • a parkosított, füvesített zöldterületet rendeltetésellenesen használni,
  • közterületen szeszes italt fogyasztani,
  • a közkifolyókat rendeltetésellenesen használni,
  • kutyával parkban, játszótéren tartózkodni,
  • a közterületi hulladékgyűjtő edényből hulladékot kiönteni, szétszórni,
  • közterületen gépjármű mosása.

Ebek által a közterületen okozott szennyezés eltávolításáról az eb sétáltatója köteles haladéktalanul gondoskodni.

Amennyiben betegség, vagy egyéb okok miatt a tulajdonos akadályoztatva van a fenti munkálatok elvégzésében, a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott külön írásbeli kérelem esetén, az Önkormányzat a munkák elvégzésében segítséget nyújt.

Tisztelettel: Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Vásározók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. július első vasárnapján a vásárt megelőző szombaton este 22:00 órától vasárnap reggel 5:00 óráig a Temető út le lesz zárva. Az állatvásár területén és a Temető út két oldalán rendelkezésre álló, még nem biztosított árusító helyek igénybevétele érkezési sorrendben, reggel 5 órától történik a Vasút út felőli oldalon.

vásár

 

Megértésüket köszönjük!

- Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. -

Designed by Notora Team Kft.