szombat, január 19, 2019

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó

Magyar Kultúra Napja

Jászapáti Városi Önkormányzat és a Jásztánc Alapítvány tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett megemlékezésre, valamint a Pájer Antal Díj díjátadó ünnepségére.

2019. január 19-én, szombat, 14 órára a Jászapáti Pájer Antal Művelődési Házba.

2019. évben a Pájer Antal Díjat a Jásztánc Alapítvány kapja.

A díjat átadja:

Farkas Ferenc – Jászapáti polgármestere

A díjátadás után ünnepi műsor veszi kezdetét.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Magyar Kúltúra Napja

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KÖZOKTATÁSI VAGY FELSŐOKTATÁSI TANULÓKNAK, HALLGATÓKNAK

Jászapáti Város Önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” projekt keretében.
A Települési Ösztöndíjpályázat alapvető céljai első sorban,
- hogy a tanulók, fiatalok, megszerezhessék a képességeik szerinti, legmagasabb, elérhető iskolai végzettséget,

- hogy a tanulók, fiatalok településhez történő kötődését erősítse.

Az ösztöndíjastól elvárás, hogy mindent megtegyen azért, hogy megszerzett tudását közvetve vagy közvetlenül a település érdekében is kamatoztassa, akár úgy, hogy a településen vállal munkát (amennyiben van számára megfelelő feltételeket nyújtó munkalehetőség), akár úgy, hogy az ösztöndíj folyósítását követő 3 évig, a településen folyó fejlesztési folyamatokban önkéntesen részt vesz.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság
- Jászapáti állandó lakóhely
- szociálisan hátrányos helyzet
- közoktatási vagy felsőoktatási tanulói/hallgatói jogviszony
- kiskorú esetén a törvényes képviselő által aláírt pályázati adatlap
- egyéb pályázati támogatásban, ösztöndíjban nem részesül (erről nyilatkoznia kell az ösztöndíjra pályázónak)
Előnyt jelent:

- kimagasló tanulmányi eredmény (4.00 felett)
A megítélhető átlagos támogatás összege: 30.000,-Ft/fő/hó
Támogatási időszak: 2019. február 1. - 2019. augusztus 31. (7 hónap)
Az összeg folyósítása folyószámlára történik.
Pályázat benyújtása:

- kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 5.
A pályázat kötelező mellékletei:
- Pályázati adatlap.
- Tanulói/hallgatói jogviszony igazolása.
- Előző félévi tanulmányi eredményről készült hitelesített igazolás. (2018/2019-es tanév 1. félévi)

- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó egyéb más forrásból nem részesül ösztöndíjban.
- Igazolás vagy nyilatkozat a hátrányos helyzetről.

Hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.

A pályázat benyújtásának módja:
Személyesen, zárt borítékban a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft-nél (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 9.) vagy postai úton (Jászapáti Városi Önkormányzat, 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 2.).
A borítékra kérnénk ráírni: „EFOP 3.9.2. ösztöndíj pályázat”.

A pályázat elbírálása:
A pályázatokat 3 fős ad hoc bizottság bírálja el. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2019. február 10. A pályázat elbírálásáról a pályázók az elbírálást követő 5 napon belül tájékoztatást kapnak.
Adatkezelés:
A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt adatok valóságtartalmáért.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot kiíró Jászapáti Városi Önkormányzat nyilvántartásba vegye és a jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt adatait kezelje.

Jászapáti, 2019. január 10.

Jászapáti Város Önkormányzata

 

Ásott és fúrt kutak bejelentésével kapcsolatos határidő meghosszabbításra került

Az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény 28. §-a alapján a 2018. december 21. napját megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények bejelentése 2020. december 31. napjáig bírságmentesen megtehető!

 

Szociális tűzifa igénylésével kapcsolatos információ

Tavalyi évhez hasonlóan, idén is lehetőség lesz szociális alapon tűzifát igényelni. Az ezzel kapcsolatos igényeket 2019. január 2. napjától lehet leadni a Jászapáti Polgármesteri Hivatal 1. számú irodájában (üvegablaknál). A tűzifa kiosztása 2019. január 7. napjától történik.

Jászapáti Polgármesteri Hivatal

Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos információ

A Kormány döntésének értelmében a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos beszerzési eljárás folyamatban van. Feltehetően pár héten belül tudunk érdemi információval szolgálni ennek kiosztásával kapcsolatban. Az érintett lakosságot értesíteni fogjuk.

Jászapáti Polgármesteri Hivatal

 

KOMMUNÁLIS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

VÁLTOZÁSA

JÁSZAPÁTI TELEPÜLÉSEN

A Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft. értesíti Jászapáti város Lakosságát, hogy 2019. január 07. (hétfő) napjától a kommunális hulladékszállítás az eddig megszokott heti kettő nap helyett öt napra bővül.

Az alábbi táblázat tartalmazza a körzetekre és napokra bontott kommunális hulladékszállítást.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy reggel 7 óráig szíveskedjenek a megadott napokon kihelyezni hulladékgyűjtő edényzeteiket ingatlanjaik elé.

        

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket.

 

Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

 

Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft.

Települési hulladék szállítási rendje kukás gyűjtőedényzetből

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Antal u.

Donkó u.

István király út
Körforgalomtól-
Vasúti átjáróig

Ady Endre u

Beöthy István u.

Árpád V. u.

Balajti u.

Akácfa u.

Alkotmány u.

Berdó u.

Balassi Bálint u.

Madách u.

Attila u.

Álmos u.

Budai u.

Busai u.

Lados u.

Árvai u.

Aradi u.

Erdei u.

Csaba V. u.

Felvégi u.

Bartók Béla u.

Arany János u.

Fekete u.

Csintó u.

Palotás u.

Bem apó u.

Balla u.

Fürdő u.

Damjanich u.

Polgármesteri H

Bercsényi u.

Béke u.

Gyöngyvirág u.

Diófa u.

Liszt Ferenc u.

Bethlen Gábor u.

Berente u.

Hársfa u.

Dósa u.

Erkel Ferenc u

Bocskai u.

Csajági u.

Hunyadi u.

Farkas u.

Győri u.

Dr Szlovencsák I. út
Buszmegállótól -
48- as iskoláig

Dobó u.

Huszár u.

Fürj u.

Mag u.

Esze Tamás u.

Fűzfa u.

Ibolya u.

Hold u.

Kossuth út
(Damjanichtól-
Jászberény felé)

Gábor Áron u.

Galamb u.

Jázmin u.

Kazincy u.

Dr. Szolvencsák út

Hét vezér u.

Gojsza u.

Kikelet u.

Mező u.

Ilona u.

Holló u.

Jászkapitány u.

Liliom u.

Mókus u.

Koczka u.

Honvéd u.

Jászkun u.

Losonczi u.

Nap u.

Juhász Máté u.

Hősök tere u.

Jókai u.

Margaréta u.

Nyúl u

Zenész u.

Ivancsics u.

Kisfaludy u.

Napsugár u.

Orgona u.

Léhi u.

Kálmán u.

Munkás u

Nefelejcs u.

Pacsirta u.

Malom u

Kard u.

Penny Market

Nyár u.

Róka u.

Dózsa György u.

Kinizsi u.

Sóti u.

Nyárfás u.

Rózsa u.

Táncsics u.

Kisjárási u.

Sütőház

Nyírfa u.

Sas u.

Bódi u.

Kocsér u.

Széchenyi u.

Nyitrai u.

Sólyom u.

Borbás u.

Kolozsvári u.

Szigligeti u.

Parkerdő u.

Somogyi u.

Tóth u.

Korona u.

Szögvégi u.

Petői Sándor u.

Sütőház

Szűcs u.

Lehel u.

Tárház u.

Piac u.

Szabadság u.

Lóczi u.

Magyar u.

Tél u.

Rezeda u.

Szikszai u.

József Attila u.

Makó u.

Temető u.

Rozmaring u.

Szőlő u.

Rákóczi u.

Nyíl u.

Tompa Mihály u.

Simonyi Óbester u.

Tabáni u.

Munkácsi tér

Pajzs u.

Vágó Pál u.

Síp u.

Új u.

 

Rapi u.

Városkert u.

Sport u.

Vasvári u.

 

Rusvai u.

Vasút u.

Szegfű u.

Viola u.

 

Simon Ignác u.

Vasút állomás

Temesvári u.

   

Tó u.

Vörösmarty u.

Tulipán u.

   

Tüzép u.

 

Utasi u.

   

Tüzér u.

   
   

Vince u.

   
   

Winkler István u.

   
   

Zrinyi u.

   

Jászapáti Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének

4/2018. (XI.26.) határozata

Jászapáti Város szavazóköreinek számáról, sorszámairól és területi beosztásáról, valamint a szavazóhelyiségek címeinek felülvizsgálatáról, valamint módosításáról

Jászapáti Város Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77.§ (1) bekezdésében megállapított feladat-és hatáskörömben, valamint a 79.§ előírásai alapján Jászapáti Város szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a következők szerint módosítom:

A településen a szavazókörök száma: 7, azaz hét darab.

Az 005. szavazókör szavazóhelyiségének helyszíne, címe: TRV Zrt. ügyfélszolgálati iroda, István király út 20. szám címe a következőre módosul:

005. szavazókör szavazóhelyiségének címe:

Közösségi Ház, 5130 Jászapáti, István király út 4. szám.

A címváltozás a szavazókör sorszámát és területi beosztását nem érinti, az 1/2018. (I.18.) HVI határozat további rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

A szavazókörök sorszáma, szavazóhelyiségek címe, területi beosztása a felülvizsgálatot követően:

001. szavazókör: Városüzemeltető Kft., Gyöngyvirág u. 11.

002. szavazókör: Katolikus Általános Iskola, Damjanich út 2.

003. szavazókör: Általános Iskola (kórház iskola épülete), Petőfi Sándor út 22.

004. szavazókör: JKHK székhely, István király út 23. (korábban: Tompa M. u. 2.)

005. szavazókör: Közösségi Ház, István király út 4.

006. szavazókör: Általános Iskola (48-as épület), Dr. Szlovencsák Imre út 17.

007. szavazókör: Városi Bölcsőde, Kossuth Lajos út 18.

Azon választópolgárok, akiknek a lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak Jászapáti város megnevezést tartalmaz, vagyis települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok, a kijelölt 002. szavazókörben (Katolikus Általános Iskola, Damjanich út 2.) szavazhatnak.

Elrendelem a határozatnak Jászapáti Városi Önkormányzat hivatalos honlapján (www.jaszapati.hu), a Jászapáti Hírmondó Újságban és Jászapáti Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján tizenöt napra történő közzétételét.

Határozatom ellen fellebbezés nyújtható be a határozat közzétételének időtartama alatt Jászapáti Város Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.). A fellebbezés illetékmentes. A fellebbezést a Területi Választási Iroda vezetője bírálja el három napon belül. A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le.

Indokolás

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 77.§ (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson.

A Ve. 78. §-a alapján a két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetőjének ki kell jelölnie azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.

A Ve. 79. §-a szerint a szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást.

A Ve. 80.§-a előírja, hogy helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a 78.§ alapján kijelölt szavazókört is.

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234.§ (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234.§ (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el, három napon belül. A 234.§ (3) bek. szerint a területi választási iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Jászapáti, 2018. november 26.

   Biróné dr. Boros Anikó

HVI vezető

Jászapáti Város jegyzője

Közzétételi záradék:

A határozat a mai napon közzétételre került.

Jászapáti, 2018. december 13.

     Biróné dr. Boros Anikó

HVI vezető

Jászapáti Város jegyzője

Designed by Notora Team Kft.