péntek, szeptember 29, 2023

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

HIRDETMÉNY

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdésének, illetve Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 20/2017 (IX.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3. § alapján ezúton tájékoztatom Jászapáti város lakosságát, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteit, vallási közösségeit arról, hogy Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászapáti város hatályos Településkép védelméről szóló rendeletének módosítását határozta el.

A módosítás célja: A Jászapáti, Rusvai utca 42. szám (489 hrsz) alatti népi lakó- és gazdasági épület helyi védelem alá vonása.

A Jászapáti város Településkép védelméről szóló rendeletének módosításához tartozó véleményezési dokumentumok Jászapáti Polgármesteri Hivatalának 10. számú helyiségben ügyfélfogadási időben, valamint a település honlapján az alábbi címen tekinthetők meg.

https://www.jaszapati.hu

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő :                                8.00-12.00
Szerda   :                            8.00-12.00
Csütörtök  :  8.00-12.00     13.00-17.00

Jászapáti Polgármesteri Hivatal
5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.

Kérem, hogy az észrevételeket, javaslatokat - 2023. 10. 10-ig - papír alapon vagy elektronikusan írásban megtenni szíveskedjenek.

Javaslataikat, észrevételeiket, véleményüket a következő címre küldjék meg:

Jászapáti Polgármesteri Hivatal
5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.

vagy

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

Felhívom a figyelmet arra, hogy vélemény, illetve módosításra javaslat csak közösségi érdekre vagy jogos magánérdekre vonatkozóan adható. A benyújtott vélemény a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A kifogást emelő véleményét indokolással alá kell támasztani.

A benyújtott véleményének tartalmaznia kell legalább a benyújtó tervezettel kapcsolatos konkrét tényre, elemre vonatkozó álláspontját, a javasolt módosítást és annak indokolását.

Amennyiben a meghirdetett anyaggal kapcsolatban kérdésük van, kérem keressék településünk főépítészét:

Farkas Renáta főépítész: (30) 414-6325

Jászapáti, 2023. szeptember 28.

Hirdetmény

Értékvizsgálat Rusvai utca 42.

Rendelet-tervezet

Farkas Ferenc
polgármester

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
ügyfélfogadási rendről
(2023. október 4.)

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a 2023. október 4-én 8:00-tól 16:00-ig meghirdetett áramszünetre való tekintettel a Jászapáti Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása az alábbiak szerint alakul:

2023. október 3. kedd              Ügyfélfogadás: 08:00-tól-12:00-ig.

2023. október 4. szerda           Az ügyfélfogadás áramszünet miatt szünetel.

 

 

Megértésüket köszönjük!
Jászapáti Polgármesteri Hivatal

TÁJÉKOZTATÁS

elhullott állatok tetemeinek kezeléséről

Az elhullott állatok tetemének tulajdonosa saját költségén köteles annak elszállításáról, elföldeléséről, ártalmatlanná tételéről gondoskodni.

A közterület-felügyelő lakossági és hatósági bejelentés, észlelés alapján, 24 órán belül intézkedik a Jászapáti Önkormányzat közigazgatási területén lévő azon kisállat tetemek elszállításáról és ártalmatlanná tételéről, amelyek

 • az önkormányzati kezelésű közutakon vagy közterületen találhatók,

 • tulajdonosa ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik

A kisállathullák bejelentése: hétfő – vasárnap 8.00-18.00 óráig.

Közterület-felügyelő: Farkas László 06-30/618-85-83

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nem Önkormányzati kezelésű utakon vármegyei diszpécserszolgálatnál:

Dr. Szlovencsák Imre út,

Táncsics út,

István király út,

Petőfi Sándor út,

Kossuth Lajos út,

Vasút út

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Igazgatóság

5000 Szolnok, Petőfi Sándor u. 7-11.

+3656819441

Ide vonatkozó jogszabályok:

45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Jászapáti Városi Önkormányzat

T. Címzettek!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy az alábbi időközben Jászapáti táblázatban megjelölt címein karbantartási munkák miatt áramszünet lesz:

1.nap 2023. október 04-én 8:00-16:00  

2.nap 2023. október 09-én 8:00-16:00

3.nap 2023. október 11-én 8:00-16:00

A lakosság kiértesítése a szokásos módon (szórólap) történik.

 

Üdvözlettel:
Koczka Antal
Területfelelős
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel: +36 37 516 084
Fax: +36 57 506 492
Mobil: + 36 20 940 3401
MVM Émász Áramhálózati Kft.
3525 Miskolc
Dózsa György út 13.
mvmhalozat.hu

Tisztelt Lakosság!

Jászapáti Városi Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt a 2023. szeptember 19-én (kedden) 10 órakor kezdődő "Szabadság utca útburkolatának felújítása" elnevezésű projekt átadó ünnepségére!

Helyszín: Szabadság utca (MÁV Fűtőház - Széchenyi u. és Vágó Pál u. közötti szakasz)

Mindenkit sok szeretettel várunk !

378902946 692693086228088 7546255387995248403 n

 

 

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2023. szeptember14-én /csütörtökön/ 14.00 órára
soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II. Rendeletek

1./ Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023..(II.16.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ Tájékoztató Jászapáti Városi Önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének I. féléves teljesítéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2023. I. félévi gazdasági tevékenységéről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához történő csatlakozásról 
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző /írásban/

4./ Jászapáti Városi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján teljesítendő Vezetői nyilatkozat elfogadásáról
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző /írásban/

Jászapáti, 2023. szeptember 08.

Farkas Ferenc
polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Társadalmi Bizottsága 2023. szeptember 12-én /kedden/ 16.00 órai kezdettel soros, nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Napirendi javaslat:

1./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához történő csatlakozásról
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző /írásban/

2./ Egyebek, kérdések, bejelentések

Jászapáti, 2023. szeptember 08.

Pallagi Imréné sk.
bizottság elnöke

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2023. szeptember 13-án /szerdán/ 16 óra 30 percre

soros nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

 1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023..(II.16.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) önkormányzati rendelete módosításáról
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. Tájékoztató Jászapáti Városi Önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének I. féléves teljesítéséről
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2023. I. félévi gazdasági tevékenységéről
  Előadó: Karkus Kálmán ügyvezető /írásban/

 1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához történő csatlakozásról
  Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző /írásban/

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosításáról
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján teljesítendő Vezetői nyilatkozat elfogadásáról
  Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző /írásban/

 1. Az Aranykalász Alapítvány kérelméről
  Előadó: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető /írásban/

 1. A Jászapáti Városi Vegyeskar Egyesület kérelméről
  Előadó: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető /írásban/

 1. A Városi Könyvtár és Művelődési Központ – Városi Könyvtár Nyugdíjas Klubjának kérelméről
  Előadó: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető /írásban/

Jászapáti, 2023. szeptember 08.

Andrási István s.k.
Jászapáti Városi Önkormányzat
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke

Lakosségi Felhívás!

Galambtartók figyelmébe!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Jászapáti Vadásztársaság elvadult házi galamb gyérítést végez a Jászapáti Mg. Zrt. marhatartó telepein.

Gyérítés ideje:

2023. 09. 08. (péntek) 16.00 órától 20.00-ig.

Gyérítés helyszíne:

I-es központ
( Hrsz.:  Jászapáti, 0245/12),

II-es központ
(Hrsz.:  Jászapáti, 044/1,048/3, 048/9, 048/11, 048/13-14-15) telepein.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az I-es központból a gyérítés hangja be fog hallatszódni településre.

Felhívjuk a galambtartók figyelmét, hogy lehetőség szerint zárják be a fent leírt időpontban a galambjaikat.

Jászapáti, 2023. 09. 06.

Jászapáti Vadásztársaság
5136 Jászszentandrás, Kossuth út 96.

MEGHÍVÓ

A RAVATALOZÓ 4. URNATÁROLÓJA IS ELKÉSZÜLT,
AMELYNEK MEGSZENTELÉSE ÉS ÁTADÁSA
a temetői búcsú alkalmával,
2023. SZEPTEMBER 10-én
a 10 órakor kezdődő temetői szentmisét követően lesz, melyre szeretettel várunk minden szentmisén résztvevőt és kilátogatót.

Jászapáti a Mi Városunk Alapítvány

Dr. Tajthy József

Designed by Notora Team Kft.