A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Munkaterv 2019.I. félév

ELŐTERJESZTÉS

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.29.) sz. önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdése értelmében a képviselő- testület működésének alapja a munkaterv, amelyet a testület félévenként hagy jóvá. A (2) bekezdés alapján a munkaterv tervezetét – a polgármester irányításával - a jegyző állítja össze, és a polgármester terjeszti jóváhagyás végett a testület elé.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Kérem, hogy a javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!

……./2018.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozati javaslat

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról.

  1. I.FEJEZET
    Képviselő-testületi ülések ideje és napirendje

2019. február 14. (csütörtök) 14.00 óra

1. Jászapáti Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadásáról.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

A tervezetet előzetesen tárgyalja meg a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság; a Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság; a Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság; valamint a Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága.

2. Jászapáti Város Polgármestere szabadságának ütemezéséről.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Farkas Ferenc polgármester

A napirendi pontot bizottság nem tárgyalja.

 

2019. március 21. (csütörtök) 14.00 óra

1. Jászapáti Városi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Farkas Ferenc polgármester és a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. ügyvezetője

A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság tárgyalja meg.

2. A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004 (V.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Pomázi- Balogh Renáta mb. hatósági és szervezési osztályvezető

A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság; valamint a Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság tárgyalja meg.

3. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003. (XII. 11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Pomázi- Balogh Renáta mb. hatósági és szervezési osztályvezető

A tervezetet a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság, valamint a Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság előzetesen tárgyalja meg.

4. A 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Biróné dr. Boros Anikó jegyző.

A tervezetet előzetesen a Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága tárgyalja meg.

2019. április 18. (csütörtök) 14.00 óra

1. Beszámoló a tűzoltás és műszaki mentés területén végrehajtott szakmai feladatokról.

Előadó: Jászberényi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság parancsnok

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Farkas Ferenc polgármester

A tervezetet előzetesen a Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság; valamint a Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság tárgyalja meg.

2. A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendeltségének 2018. évi munkájáról szóló tájékoztató

Előadó: Fózer Tibor tű. ezredes a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetője

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Farkas Ferenc polgármester

A tervezetet előzetesen a Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalja meg.

3. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

Előadó: Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Farkas Ferenc polgármester

A tervezetet előzetesen a Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság; valamint a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság tárgyalja meg.

4. Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának 2018. évi felülvizsgálata.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Pomázi- Balogh Renáta mb. hatósági és szervezési osztályvezető

A tervezetet előzetesen a Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság tárgyalja meg.

2019. május 16. (csütörtök) 14.00 óra

1. Jelentés az Önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról (zárszámadás).

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető.

A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság tárgyalja meg.

2. Jelentés a belső ellenőr 2018. évi ellenőrzési tapasztalatairól.

Előadó: Hartyányiné Mérei Juditbelső ellenőr

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Hartyányiné Mérei Judit belső ellenőr és Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság tárgyalja meg.

3. Az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése.

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pomázi- Balogh Renáta mb. hatósági és szervezési osztályvezető

A tervezetet előzetesen a Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság, valamint a Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága tárgyalja meg.

4. Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának felülvizsgálatáról 2019. évben.

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pomázi- Balogh Renáta mb. hatósági és szervezési osztályvezető

A tervezetet előzetesen a Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság, valamint a Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága tárgyalja meg.

5. A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló.

Előadó: Tótin Lóránt, a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Tótin Lóránt, a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője

A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság tárgyalja meg.

6. Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló.

Előadó: Móczó Zsófia, a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. ügyvezetője

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Móczó Zsófia, a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. ügyvezetője

A tervezetet előzetesen tárgyalja meg a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság.

7. Az Önkormányzat tulajdonában lévő, gépkocsi tárolására szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról.

Előadó: Borbás Zoltán a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető.

A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság tárgyalja meg.

8. A lakbér mértékéről és a lakbérfizetés támogatásáról szóló 9/1995.(V.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.

Előadó: Borbás Zoltán a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető.

A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság tárgyalja meg.

9. Az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról.

Előadó: Borbás Zoltán a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Harsányiné Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető.

A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság tárgyalja meg.

10. Tájékoztató a Képviselő-testület 2014-2019. évekre szóló gazdasági programjának időarányos végrehajtásáról.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztést előzetesen a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság tárgyalja meg.

2019. június 20. (csütörtök) 14.00 óra

1. Javaslat az Önkormányzat 2019. II. félévi munkatervére.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

A munkaterv összeállításához előzetesen javaslatot kell kérni Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.29.) sz. önkormányzati rendelet 12.§ (3) bekezdésében meghatározott személyektől.

2. Kitüntető díjak adományozása.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Gojszáné Ádám Szilvia Polgármesteri Kabinet vezető

Az előterjesztést előzetesen a Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága tárgyalja meg.

3. Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti beszámolója a 2018/2019- es nevelési évről.

Előadó: Pallagi Imréné intézményvezető

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pallagi Imréné intézményvezető

Az előterjesztést előzetesen a Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága tárgyalja meg.

II. FEJEZET

A testületi ülések állandó napirendjei

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (írásban).

 Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 Az előterjesztésért felelős: Farkas Ferenc polgármester és Biróné dr. Boros Anikó jegyző.

2. Tájékoztató az előző Képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről (szóban).

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztésért felelős: Farkas Ferenc polgármester.

3. Jelentés a Képviselő-testület által átruházott – polgármesteri és bizottsági – hatáskörben hozott döntésekről (írásban).

           Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztésért felelős: Farkasné Molnár Andrea hatósági ügyintéző.

4. Interpelláció.

5. Kérdések, bejelentések.

III. FEJEZET

Záró rendelkezések

A munkaterv elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testület a 2018. II. féléves munkatervéről szóló 111/2018.(VI.21.) számú határozatot hatályon kívül helyezi.

Erről értesül:

1.) Farkas Ferenc polgármester

2.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző

3.) Képviselő-testület tagjai - helyben

4.) Polgármesteri Hivatal Osztályvezetői - helyben,

5.) Érintett előadók, előterjesztések elkészítéséért felelős személyek - helyben

6.) Irattár

Jászapáti, 2018. december 04.

Farkas Ferenc

polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100