A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Veszélyhelyzet során hozott polgármesteri határozatok 2020.

Jászapáti Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az alábbi határozatokat hozta:

1/2020.
(IV. 7.)

a Sol and Coffee Betéti Társaság helyiségbérleti díjának veszélyhelyzetre tekintettel történő elengedéséről

2/2020.(IV.7.) 

 helyiségbérleti díjának veszélyhelyzetre tekintettel történő elengedéséről

3/2020.
(IV.7.)

 az ALFADERM Korlátolt Felelősségű Társaság helyiségbérleti díjának veszélyhelyzetre tekintettel történő elengedéséről

4/2020.
(IV. 6.)

 A VP6-19.2.1.-48-4-17 kódszámú, „Épített- és kulturális örökségek megőrzése” című pályázaton való részvételről

5/2020.
(IV. 07.)

„Jászapáti városban rehabilitációs munkák elvégzése a TOP-4.3.1-16-JN1-2017-00004 számú pályázat keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

20/2020.
(IV. 17.)

a Főnix 11 Egészségügyi Betéti Társaság helyiségbérleti díjának veszélyhelyzetre tekintettel történő elengedéséről

29/2020.
(IV. 20.)

A Kis Szent Teréz Kamilliánus Közösség kérelméről

30/2020.
(IV. 21.)

Jászapáti, Ilona u. 11. szám alatti ingatlan tulajdonjogának elcseréléséhez kapcsolódóan a végrehajtási jog kamatainak növekedése miatti különbözet elengedésére

144/2020.
(IV.28.)

2019-2024. évekre vonatkozó gazdasági program elfogadásáról

148/2020.
(IV. 29.)

a 2020. márciusában tartott soros bizottsági és képviselő-testületi ülésen hozott döntések megerősítéséről

177/2020.
(V. 7.)

az ÁMBRA Vegyes Iparcikk és Kereskedelmi Kft. helyiségbérleti díjának veszélyhelyzetre tekintettel történő elengedéséről

182/2020.
(V.12.)

(Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti Járásban” című projekthez kapcsolódó Ösztönző pályázat a projekt keretében továbbképzésben, kompetencia-fejlesztésben résztvevő szakemberek támogatására)

190/2020.
(V. 13.)

A nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék begyűjtéséről szóló közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról

193/2020.
(V. 14.) 

a háziorvosi alapellátási ügyelet biztosítására vonatkozó beszerzési eljárás megindításáról

204/2020.
(V. 21.) 
 a Jászapáti, belterület 816 helyrajzi számú, természetben a 5130 Jászapáti, Dózsa György u. 14. szám alatti ingatlan ajándék jogcímén történő elfogadásáról

220/2020. (V.26.

Központi orvosi ügyelet ellátására feladat átadási-átvállalási szerződés megkötéséről

231/2020.
(V. 29.)

Jászapáti Városi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2019. évi értékeléséről
232/2020. (VI. 2.) 

A tűzoltás és műszaki mentés területén végrehajtott szakmai feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról

233/2020. (VI. 2.)
A település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról
234/2020. (VI. 2.)  Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának 2020. évi felülvizsgálatáról
235/2020. (VI. 2.)   Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának 2020. évi felülvizsgálatáról
240/2020. (VI.3.)  Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” című projekt keretében ismételten megpályázható lakásról
241/2020. (VI. 5.)
 a Jászapáti, Kossuth Lajos út 10. szám alatti, 1574 helyrajzi számú ingatlan központi orvosi ügyeleti ellátása céljából történő bérbeadására
247/2020. (VI.11.)   A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászapáti városban nyújtott 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

248/2020. (VI.11.) 

 A Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény 2019/2020-as nevelési évének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
249/2020. (VI.11.
 Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkatervének elfogadásáról

250/2020. (VI.11.) 

 Jászapáti Városi Önkormányzat Oktatási, Társadalmi Bizottsága 2020. II. félévi munkatervének elfogadásáról 

251/2020. (VI. 11.) 

 Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági Bizottságának 2020. II. féléves munkatervéről

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100