A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Veszélyhelyzet során hozott polgármesteri határozatok 2021.

Jászapáti Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az alábbi határozatokat hozta:

5/2021. (I.5.)  

(Jászapáti Városi Önkormányzat folyószámla-hitel felvételéhez történő hozzájárulásról)

6/2021. (I.5.) 

(A Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programja és Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására)

 7/2021. (I.5.) 

 (A Pájer Antal díj odaítéléséről)

 8/2021. (I.5.) 

 A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. folyószámla-hitel kérelméről

 15/2021. (I.7.) 

 Jászapáti 4357 hrsz. ingatlan használatba adásáról

 16/2021. (I.7.) 

 (Az 1983/2020. (XII.11.) sz. Polgármesteri határozattal elfogadott pályázati felhívások módosításáról)

 24/2021. (I. 08.

 (a 2021. évi járási start közfoglalkoztatás kérelmének benyújtásáról)

 25/2021.(I.11.)

 A háziorvosi alapellátási ügyelet biztosítására vonatkozó beszerzési eljárás megindításáról

 26/2021. (I.11.) 

 (Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére tagi (tulajdonosi) kölcsön nyújtásáról, valamint a 29/2020. (II.13.) számú határozat alapján nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról)

 36/2021.(I.14.)

 a Jászapáti Városi Önkormányzat és a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás kötelező felülvizsgálatáról

47/2021. (I. 15.)

 (Feladat átadási-átvállalási szerződés központi orvosi ügyelet ellátására” tárgyú beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról, valamint a központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés meghosszabbításáról)

52/2021. (I.18.) 

(Jászapáti Város Sportjáért díj adományozásáról 2021. évben)

53/2021. (I.18.)

(Jászapáti Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról)

54/2021. (I.18.

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról

55/2021. (I. 15.) 

(Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági Bizottságának 2021. I. féléves munkatervéről)

56/2021.(I. 15.)

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Társadalmi Bizottságának 2021. I. félévi munkatervéről.

57/2021. (I. 18.)  

A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény felnőtt korúak érdekében végzett munkájának értékeléséről

67/2021. (I.21.) 

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” című projekt keretében ismételten megpályázható lakásról

87/2021.(I.26.) 

a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 7. ajtó (2805/3/A/2 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 79 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakás bérbeadásáról

90/2021.(I.29.) 

a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 4. ajtó (2805/3/A/5 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 54 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakás közérdekű célból történő bérbeadásáról

91/2021. (I.29.)

2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtásáról

102/2021. (II.3.)  kerékpárúttal érintett ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéről
103/2021. (II.3.) 

Jászapáti Városi Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról

 104/2021. (II. 4.)
 A települési támogatásról szóló 4/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. számú függelékének módosításról

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


Elbirkep 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100