A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Veszélyhelyzet során hozott polgármesteri határozatok 2021.

Jászapáti Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az alábbi határozatokat hozta:

5/2021.
(I.5.)

(Jászapáti Városi Önkormányzat folyószámla-hitel felvételéhez történő hozzájárulásról)

6/2021.
(I.5.)

(A Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programja és Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására)

7/2021.
(I.5.)

 (A Pájer Antal díj odaítéléséről)

8/2021.
(I.5.)

 A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. folyószámla-hitel kérelméről

15/2021. (I.7.)

 Jászapáti 4357 hrsz. ingatlan használatba adásáról

16/2021. (I.7.)

 (Az 1983/2020. (XII.11.) sz. Polgármesteri határozattal elfogadott pályázati felhívások módosításáról)

24/2021.
(I. 08.
)

 (a 2021. évi járási start közfoglalkoztatás kérelmének benyújtásáról)

25/2021.(I.11.)

A háziorvosi alapellátási ügyelet biztosítására vonatkozó beszerzési eljárás megindításáról

26/2021. (I.11.)

(Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére tagi (tulajdonosi) kölcsön nyújtásáról, valamint a 29/2020. (II.13.) számú határozat alapján nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról)

36/2021.(I.14.)

a Jászapáti Városi Önkormányzat és a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás kötelező felülvizsgálatáról

47/2021.
(I. 15.)

(Feladat átadási-átvállalási szerződés központi orvosi ügyelet ellátására” tárgyú beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról, valamint a központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés meghosszabbításáról)

52/2021. (I.18.)

(Jászapáti Város Sportjáért díj adományozásáról 2021. évben)

53/2021. (I.18.)

(Jászapáti Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról)

54/2021. (I.18.

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról

55/2021.
(I. 15.)
 

(Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági Bizottságának 2021. I. féléves munkatervéről)

56/2021.
(I. 15.)

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Társadalmi Bizottságának 2021. I. félévi munkatervéről.

57/2021.
(I. 18.)

A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény felnőtt korúak érdekében végzett munkájának értékeléséről

67/2021. (I.21.)

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” című projekt keretében ismételten megpályázható lakásról

87/2021.(I.26.)

a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 7. ajtó (2805/3/A/2 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 79 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakás bérbeadásáról

90/2021.(I.29.)

a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 4. ajtó (2805/3/A/5 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 54 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakás közérdekű célból történő bérbeadásáról

91/2021. (I.29.)

2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtásáról

102/2021. (II.3.)
kerékpárúttal érintett ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéről
103/2021. (II.3.)

Jászapáti Városi Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról

 104/2021. (II. 4.)
 A települési támogatásról szóló 4/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. számú függelékének módosításról
   
2296/2021. (II.22.)  Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
2297/2021. (II.22.)

(A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részéről a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából igényelt támogatáshoz szükséges önerő biztosításáról, valamint konzorciumi megállapodás megkötéséről)

2304/2021.(II.24.) (A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-vel kötendő megbízási szerződésről 2021. évre)
2305/2021. (II.24.)

(A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.-vel kötendő, a helyben biztosítható közfeladatok egy részének ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés kötéséről 2021. évre)

2308/2021.(II.25.) (A Jászapáti, Kossuth Lajos út 36. szám alatt található ingatlanra bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törléséről)
2313/2021.(III.1.) a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 7. ajtó (2805/3/A/2 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 79 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakás bérbeadásáról
2322/2021. (III.8.)

(A központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés meghosszabbításáról, valamint az orvosi ügyelet biztosításához közbeszerzési eljárás megindításáról)

2323/2021. (III. 08.) A Jászapáti Templomért Alapítvány kérelméről
2324/2021. (III. 08.) (A Kis Szent Teréz Kamilliánus Közösség kérelméről)
2325/2021.(III.8.)

(Jászapáti Városi Önkormányzatának az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázaton történő részvételéről)

2336/2021. (III. 12.) A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete kérelméről
2327/2021. (III.9.)

Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2020. évre vonatkozó beszámolója és 2021. évi munkatervének és éves szolgáltatási tervének elfogadásáról

   

2387/2021.(III.30.) 

 a Jászapáti, Temető u. 8. szám 3. ajtó (3275 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 42 m2 alapterületű, „Fiatalok Háza” piaci alapú bérlakás bérbeadásáróla
2388/2021. (III. 31.) 

(Jászapáti Városi Önkormányzatának az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázaton történő részvételéről)

(Jászapáti Városi Önkormányzatának az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázaton történő részvételéről)

2393/2021.(IV.01)

a Sol and Coffee Betéti Társaság helyiségbérleti díjának veszélyhelyzetre tekintettel történő elengedéséről

2400/2021.(IV.09)

Egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről

 

 

 

 
2510/2021. (V.28.) 

(Jelentés a belső ellenőr 2020. évi ellenőrzési tapasztalatairól)  

Melléklet

2547/2021. (VI. 10.) 

Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának 2021. évi felülvizsgálatáról

Melléklet

2551/2021.(VI.14.)  a Jászapáti, István király út 37. szám 5. ajtó (3152 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 69 m2 alapterületű, komfortos, „Fiatalok Háza” piaci alapú bérlakás és a lakáshoz tartozó 17 m2 alapterületű garázs bérbeadásáról
2552/2021.(VI.14.)  a Jászapáti, István király út 37. szám 5. ajtó (3152 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 69 m2 alapterületű, komfortos, „Fiatalok Háza” piaci alapú bérlakáshoz tartozó 17 m2 alapterületű garázs bérleti díjáról