A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évben hozott határozatai

1/2023.(I.10.)

Nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. január 11.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

2/2023.(I.10.)

Jászapáti Városi Önkormányzat 2023. évi folyószámla-hitel felvételéhez történő hozzájárulásról

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, Jászapáti Városi Önkormányzat 30.000.000,- Ft összegű folyószámlahitel felvételéhez (2023. január 1. napjától - 2023. december 29. napjáig), amelynek folyósítója az Önkormányzat számlavezető bankja, az MKB Bank Zrt.

 2. 2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 30.000.000 Ft folyószámlahitel biztosításához Jászapáti Városi Önkormányzat a 2384. hrsz. 5130 Jászapáti Gyöngyvirág utca 11. szám alatti telephelyet és a rajta található épületeket, valamint a 2385. hrsz. 5130 Jászapáti, Damjanich út 52. szám alatti ingatlant és a rajta található épületeket keretbiztosítéki jelzálogjog alapításához fedezetként nyújtsa. Továbbá felhatalmazást ad az MKB Bank Zrt. részére az Önkormányzat számlái tekintetében a folyószámlahitel keret összegéig, amennyiben az önkormányzat határidőben nem teljesít.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Határidő: 2023. december 31.

3/2023.(I.10.)

Zárt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. január 11.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

4/2023.(I.10.)

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatására” című projekt keretében meghirdetett lakás odaítéléséről - Jászapáti, Kossuth Lajos u. 36/3. szám alatti lakás

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatására” című projekt keretében meghirdetett, Jászapáti, Kossuth Lajos út 36/3. szám alatti lakás haszonkölcsönbe adására kiírt pályázat nyertesének……………………………………………………... hirdeti ki. A lakás 2023. február 1-től kerül haszonkölcsönbe adásra, 2 évre, azaz 2025. január 31-ig

 2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az 1./ pontban meghatározott jogviszonyokra vonatkozó haszonkölcsön szerződések aláírására.

Határidő: 2025. január 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

5/2023.(I.10.)

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” című projekt keretében meghirdetett lakás odaítéléséről - Jászapáti, Jókai u. 1. szám alatt található 2. számú lakás

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jászapáti Város Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jászapáti Város Polgármestere az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” című projekt keretében meghirdetett, Jászapáti, Jókai u. 1. szám alatt található 2-es számú lakás haszonkölcsönbe vételére kiírt pályázat nyertesének ……………………………………………………………………. hirdeti ki. A lakás 2023. február 15-től kerül haszonkölcsönbe adásra 2 évre, azaz 2025. február 14-ig.

 2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az 1./ pontban meghatározott jogviszonyokra vonatkozó haszonkölcsön szerződések aláírására.

Határidő: 2025. február 14.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

6/2023.(I.30.)

Nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. február 01.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

7/2023.(I.30.)

Az 5130 Jászapáti, Jókai u. 1. (Jászapáti, belterület 3164 hrsz.) ingatlan társasházzá alakításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 5130 Jászapáti, Jókai u. 1. (Jászapáti, belterület 3164 hrsz.) ingatlan társasházzá alakításáról szóló előterjesztést, és alábbi határozatot hozta:

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete mint egyszemélyi alapító társasházzá alakítja a kizárólagos tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, Jókai u. 1. szám alatti, Jászapáti, belterület 3164 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 497 m2 alapterületű ingatlant a Hajdú György (5000 Szolnok, Dobó István út 35/1.) által 47/2021. munkaszámon elkészített és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által záradékolt változási vázrajz, valamint a jelen előterjesztéshez csatolt társasházi alapító okirat szerint.

2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete mint egyszemélyi alapító kéri és feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a társasháztulajdont az 1. pont szerinti alapító okirat alapján, annak

a) a II. fejezet A/pontjának megfelelően a Társasház közös tulajdonában maradó építményrészek, berendezési és felszerelések közös telekkel együtt a társasházi törzslapra,

b) a II. fejezet B/ pontjában külön tulajdonként felsorolt lakások, valamint a törzslapon nyilvántartott közös tulajdonra eső, az egyes külön tulajdoni illetőségek mindenkori tulajdonosait megillető hányadrész a tulajdoni különlapokra kerüljön bejegyzésre a Jászapáti Városi Önkormányzat alapító, mint tulajdonos javára 1/1 arányban.

3. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, hogy az 1. pont szerinti társasházi alapító okiratot aláírja, a társasház bejegyzéséhez szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

Határidő: 2023. április 15.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

8/2023.(I.30.)

Az 5130 Jászapáti, István király út 46. (Jászapáti, belterület 168/1 hrsz.) ingatlan társasházzá alakításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 5130 Jászapáti, István király út 46. (Jászapáti, belterület 168/1 hrsz.) ingatlan társasházzá alakításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete mint egyszemélyi alapító társasházzá alakítja a kizárólagos tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, István király út 46. szám alatti, Jászapáti, belterület 168/1 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 762 m2 alapterületű ingatlant a Hajdú György (5000 Szolnok, Dobó István út 35/1.) által 66/2021. munkaszámon elkészített és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által záradékolt változási vázrajz, valamint a jelen előterjesztéshez csatolt társasházi alapító okirat szerint.

2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete mint egyszemélyi alapító kéri és feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a társasháztulajdont az 1. pont szerinti alapító okirat alapján, annak

 • a II. fejezet A/pontjának megfelelően a Társasház közös tulajdonában maradó építményrészek, berendezési és felszerelések közös telekkel együtt a társasházi törzslapra,

 • a II. fejezet B/ pontjában külön tulajdonként felsorolt lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint a törzslapon nyilvántartott közös tulajdonra eső, az egyes külön tulajdoni illetőségek mindenkori tulajdonosait megillető hányadrész a tulajdoni különlapokra kerüljön bejegyzésre a Jászapáti Városi Önkormányzat alapító, mint tulajdonos javára 1/1 arányban.

3. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, hogy az 1. pont szerinti társasházi alapító okiratot aláírja, a társasház bejegyzéséhez szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

Határidő: 2023. április 15.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

9/2023.(I.30.)

Elektronikus vagyonvédelmi rendszerekkel ellátott önkormányzati épületek 2023 február 1. napjától távfelügyeleti és kivonuló járőrszolgálattal rendelkező ellátásáról.

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Elektronikus vagyonvédelmi rendszerekkel ellátott önkormányzati épületek 2023 február 1. napjától távfelügyeleti és kivonuló járőrszolgálattal rendelkező ellátásáról szerződést köt a legkedvezőbb érvényes ajánlatot adó: HUNGARO-FORCE and MONITORING Távfelügyeleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Malom köz 24-26.).

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő: 2023. január 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

10/2023.(I.30.)

TOP_PLUSZ-1.2.2-21-JN1-2022-00003 - „Jászapáti Futrinka telep 2 szegregátumának infrastrukturális fejlesztése” című projekt kapcsán, Projektmenedzsment feladatok ellátásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_PLUSZ-1.2.2-21-JN1-2022-00003 - „Jászapáti Futrinka telep 2 szegregátumának infrastrukturális fejlesztése” című projekt kapcsán, Projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-vel (5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.)

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő: 2023. január 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

11/2023.(I.30.)

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-JN1-2022-00002 - „Jászapáti Futrinka szegregátumában élők életminőségének javítása társadalmi integrációs törekvéseken keresztül” című projekt kapcsán, Projektmenedzsment feladatok ellátásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_PLUSZ-3.1.2-21-JN1-2022-00002 - „Jászapáti Futrinka szegregátumában élők életminőségének javítása társadalmi integrációs törekvéseken keresztül” című projekt kapcsán, Projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-vel (5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.)

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő: 2023. január 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

12/2023.(I.30.)

TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00009 - „A Szabadság utca útburkolatának felújítása” című projekt kapcsán, Projektmenedzsment feladatok ellátásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00009 - „A Szabadság utca útburkolatának felújítása” című projekt kapcsán, Projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-vel (5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.)

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő: 2023. január 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

13/2023.(I.30.)

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00015 - „A Zsinagóga felújítása” című projekt kapcsán, Projektmenedzsment feladatok ellátásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00015 - „A Zsinagóga felújítása” című projekt kapcsán, Projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-vel (5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.)

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő: 2023. január 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

14/2023.(I.30.)

Zárt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. február 01.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

15/2023.(I.30.)

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatására” című projekt keretében meghirdetett lakás odaítéléséről - Jászapáti, István király út 11/3. szám alatti lakás

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatására” című projekt keretében meghirdetett,

Jászapáti, István király út 11/3. szám alatti lakás haszonkölcsönbe adására kiírt pályázat nyertesének ………………………………... hirdeti ki.

A lakás 2023. február 15-től kerül haszonkölcsönbe adásra, 2 évre, azaz 2025. február 14-ig.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az 1./ pontban meghatározott jogviszonyokra vonatkozó haszonkölcsön szerződések aláírására.

Határidő: 2025. február 15.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

16/2023.(II.15.)

Nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. február 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

17/2023.(II.15.)

A lejárt határidejű határozatok elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. február 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

18/2023.(II.15.)

Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban foglaltak szerint változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

19/2023.(II.15.)

Jászapáti Város Polgármestere 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő- testülete – a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ -ban foglalt hatáskörében eljárva - Farkas Ferenc polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervét jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő- testülete felkéri Farkas Ferenc polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet az igénybevételt követő ülésen a polgármesteri beszámoló keretében tájékoztassa.

Határidő: 2023. február 28.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Biróné dr. Boros Anikó jegyző

20/2023.(II.15.)

A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-vel 2023. évre kötendő megbízási szerződésről

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a projektekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés ellátására vonatkozóan 2023. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő határozott időre szerződést köt a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-vel (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.).

2./ A megbízási díj összege: március hónapban nettó 1.500.000,- Ft, áprilistól decemberig nettó 500.000,- Ft/hó.

3./ A megbízási szerződésben foglalt feladatok finanszírozásának fedezete Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében elkülönítésre került.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

21/2023.(II.15.)

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.-vel a helyben biztosítható közfeladatok egy részének ellátására a 2023. évre kötendő vállalkozási szerződésről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyben biztosítható közfeladatok egy részének ellátására, 2023. évre vonatkozóan vállalkozási szerződést köt nettó 39.370.079,- + ÁFA, azaz bruttó 50.000.000,- Ft értékben a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.-vel.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Határidő: 2023. december 31.

22/2023.(II.15.)

Az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. díjemelési kérelméről

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy hozzájárul az Önkormányzat és Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között, a településen a központi háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozóan létrejött, feladat átadás-átvállalási szerződés módosításához a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdése alapján, az alábbiak szerint: 2023. január 01. napjával az önkormányzat által fizetendő kiegészítő finanszírozás jelenlegi mértéke - ami 98,- Ft/fő/hó - 112,-Ft/fő/hó összegre emelkedik.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a feladat átadás-átvállalási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2023. február 28.

Felelős:

Farkas Ferenc polgármester

Biróné dr. Boros Anikó jegyző

23/2023.(II.15.)

A Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott támogatásról készült jelentés tudomásul vételéről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság pénzügyi helyzetéről készített – a határozat mellékletét képező - részletes, átlátható könyvvizsgálói jelentést.

Határidő: 2023. február 28.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

24/2023.(II.15.)

Jászapáti Városi Önkormányzat 2023. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászapáti Városi Önkormányzat 2023. évre vonatkozó közbeszerzési tervét az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Határidő: 2023. január 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

25/2023.(II.28.)

Nyílt ülés napirendjének módosításáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 01.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

26/2023.(II.28.)

Nyílt ülés módosított napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 01.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

27/2023.(II.28.)

Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklete 2.1.5. pontja alapján vissza nem térítendő rendkívüli támogatás igénylését határozza el.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a támogatási igény jogszabályokban meghatározott módon és határidőre történő benyújtására.

Határidő: 2023. szeptember 30.

Felelős:

Farkas Ferenc polgármester

Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

28/2023.(II.28.)

TOP_Plusz 1.2.3-21 JN1-2022-00009 azonosítószámú, „A Szabadság utca útburkolatának felújítása” című projekt kapcsán, Közbeszerzési szakértői feladatok ellátásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00009 azonosítószámú, „A Szabadság utca útburkolatának felújítása” című projekt kapcsán, Közbeszerzési szakértői feladatok ellátására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Derzs Tender Kft-vel. (5243 Tiszaderzs, Fő út 13/A.)

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

29/2023.(II.28.)

Jászapáti 950 m-es termálkút és termálvíz vezeték jogszerű üzemeltetésével kapcsolatos vízügyi hatósági kötelezés teljesítése

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. Az ajánlati felhívásban és árajánlatban rögzített feladatok elvégzésére szerződést köt a legalacsonyabb árajánlatot adó AQAREA Mérnöki Vállakozási és Szolgáltató Kft.-vel (1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A. épület, földszint 7.).

2/ A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az 1./ pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő:

szerződéskötésre 2023.március 14.

kötelezés teljesítésére: 2023. május 31.

Felelős:

Farkas Ferenc polgármester

Szabó Csaba műszaki osztályvezető

30/2023.(II.28.)

Bérleti díj átmeneti időre történő csökkentéséről

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 41-49. szám, képviseli: Koszorus László Gáspár ügyvezető) kérelmére a felek között fennálló bérleti jogviszony alapján 2022. december 1. napjától legkésőbb 2023. április 15. napjáig meghatározott üzemszünet időtartamára 25 %-os mértékkel csökkenti a Bérlő által fizetendő bérleti díj összegét.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az 1./ pontban megjelölt bérleti szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2023. április 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

31/2023.(II.28.)

Zárt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 01.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

32/2023.(II.28.)

Az 5130 Jászapáti, István király út 35. szám alatti 2. számú lakás határozott idejű haszon kölcsönbe adásáról

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) sz. rendeletben foglaltak szerint Jászapáti Város Polgármestere részéről történő bérlőkijelölés alapján Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint dönt:

A 5130 Jászapáti István király út 35. szám alatti 2. számú, 50,23 m2 hasznos alapterületű lakást haszonkölcsönbe adja ………………………………………………...jászapáti lakosok haszonkölcsönbe vevők részére 2023. március 01. napjától 2028. február 28. napjáig (5 éves határozott időre).

Haszonkölcsönbe vevő az általa használt lakórész közüzemi költségeit (különösen víz, áram, gáz, hulladékszállítás) köteles megfizetni, a lakás használatáért díjat nem fizet.

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a haszonkölcsön szerződés aláírására.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

33/2023.(II.28.)

Elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt benyújtott kérelem elbírálásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a …………. tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, belterület 3184/2. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottsága által első személyi tulajdonú lakás vásárlásához önkormányzati támogatást megállapító 84/2017. (III.21.) számú bizottsági határozat alapján bejegyzett, elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez hozzájárul, tekintettel arra, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom 5 éves időtartama lejárt.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

34/2023.(III.16.)

Nyílt ülés napirendjének módosításáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

35/2023.(III.16.)

Nyílt ülés módosított napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

36/2023.(III.16.)

A lejárt határidejű határozatok elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

37/2023.(III.16.)

Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2022. évre vonatkozó beszámolójáról és a 2023. évi munkatervének, valamint éves szolgáltatási tervének elfogadásáról

1. Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2022. évről szóló beszámolóját.

2. Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2023. évre vonatkozó munkatervét, valamint a hozzá kapcsolódó szolgáltatási tervét.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Csintalan Dóra VKMK intézményvezető

38/2023.(III.16.)

Jászapáti Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2023. évi felülvizsgálatáról

 • Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Jászapáti Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2023. évi felülvizsgálatát elfogadja az előterjesztés mellékletét képező formában.

 • A Képviselő-testület a Jászapáti Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának következő felülvizsgálati határidejét 2024. március 31. napjában állapítja meg.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesül:

 1. Farkas Ferenc polgármester – helyben,

 2. Biróné dr. Boros Anikó – jegyző

 3. Képviselő-testület tagjai – helyben,

 4. Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztálya – helyben,

 5. Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

39/2023.(III.16.)

A 2023/2024-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti (székhelye: 5130 Jászapáti, Fő tér 2.) mindhárom tagóvodájában azonos időpontban, 2023. május 2-3. napján 8-15 óráig kerüljön sor az óvodáskorú gyermekek beiratkozására. A polgármester felkéri a jegyzőt a beiratkozásról szóló fenntartói közlemény közzétételére.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023/2024-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti vonatkozásában mindösszesen 12 csoportban (tagóvodánként 3-4-5 csoportban) határozza meg.

3./ Az Önálló Óvodai Intézmény felvételi körzete Jászapáti város közigazgatási területe.

Határidő: 2023. augusztus 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Pallagi Imréné intézményvezető (Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti)

Erről értesülnek:

Farkas Ferenc polgármester - helyben

Biróné dr. Boros Anikó jegyző - helyben

Képviselő-testület tagjai - helyben

Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti (5130 Jászapáti, Fő tér 2.)

Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

40/2023.(III.16.)

Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti 2023-2028-ig tartó továbbképzési programjáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti 2023-2028-ig tartó továbbképzési programját.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős:

Farkas Ferenc polgármester

Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Pallagi Imréné intézményvezető (Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti)

Erről értesülnek:

Farkas Ferenc polgármester - helyben

Biróné dr. Boros Anikó jegyző - helyben

Képviselő-testület tagjai - helyben

Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti (5130 Jászapáti, Fő tér 2.)

Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

41/2023.(III.16.)

A Jászsági Önkormányzatok Szövetsége (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) részére fizetendő 2023. évi tagdíj mértékéről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) részére fizetendő 2023. évi tagdíjat az alábbiak szerint állapítja meg:

Tagdíj: Lakosonként 10,- forint/ fő. A település lakosságszáma (2023. márciusi adat alapján) 8.466 fő × 10,- Ft/ lakos = 84.660,- Ft.

Kiegészítő tagdíj: 1,2 lakosra jutó iparűzési adó összege: 194.815.078 Ft (2022. évi iparűzési adó bevétel)/ 8.466 fő ×1,2 =27.614,- Ft

A tagdíj összege mindösszesen: 84.660,- Ft + 27.614,- Ft = 112.274 Ft., azaz egyszáztizenkétezer-kettőszázhetvennégy forint.

A tagdíj átutalása az alábbi bankszámlára történik 2023. június 30. napjáig: Takarékbank 69500187-11024202.

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

42/2023.(III.16.)

Jászapáti település fogorvosi ügyelet tárgyú szerződésének módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységekről szóló 4/2000.(II.25.) EüM. rendelet, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet, az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet előírásai, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról szóló 48/1997.(XII.17.) NM rendelet valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat 1. számú mellékletét képező, fogorvosi ügyelet ellátásáról szóló feladat - ellátási szerződés módosítását.

 2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a jelen határozat mellékletét képező feladat - ellátási szerződés és az egyéb csatlakozó dokumentumok aláírására.

  Felelős: Farkas Ferenc polgármester

  A határozat végrehajtásban közreműködik: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

 3. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat 2. számú mellékletét képező, fogorvosi ügyelet ellátásáról szóló megbízási szerződés módosítását, és felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az aláírására.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

A határozat végrehajtásban közreműködik: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

43/2023.(III.16.)

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők személyi térítési díj fizetési kötelezettségének vállalásáról

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete akként döntött, hogy Jászapáti Városi Önkormányzat - a korábbi évekhez hasonlóan - 2023. április 01. napjától továbbra is vállalja a város közigazgatási területén élő, a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény által nyújtott jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők esetében megállapított személyi térítési díjak fizetési kötelezettségét a következő térítési díj felülvizsgálatáig.

2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2023. március 30.

Felelős:

Farkas Ferenc polgármester

Biróné dr. Boros Anikó jegyző

44/2023.(III.16.)

VP6-7.2.1.1-21 – Külterületi helyi közutak fejlesztése című projekt kapcsán felmerülő önerő biztosításáról

1.) Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt sikeres megvalósítására biztosítja a szükséges önerőt.

2.) Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 15.222.352 Ft önerőt a 2023. évi költségvetés, míg bruttó 9.782.505 Ft önerőt a 2024. évi költségvetés terhére biztosít.

2.) A fejlesztéssel érintett ingatlanok:

Jászapáti 079, 069/14, 081, 085, 069/37, 0256/1, 0244/40, 0244/41, 0244/42, 0249, 0264 hrsz. alatti ingatlanok.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

45/2023.(III.16.)

Jászapáti város településrendezési eszközeinek 2023. évi 1. módosítási eljárásának megindításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (l) bekezdés l. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (l) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

 1. Helyt adva a beruházó kérésének, egyetértve a határozat mellékletét képező tervben foglalt fejlesztési elképzeléssel, Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos településrendezési eszközök módosítását rendeli el.

 1. A módosítás céljai:

  1. A jászapáti 0265/12 hrsz-ú ingatlan Kszr építési övezetbe sorolása.

  2. A jászapáti 0265/13 hrsz-ú ingatlan besorolásának javítása, a közterületi, közúti besorolás megszüntetése.

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a településrendezési eszközök módosításához szükséges alátámasztó munkarészeket a Főépítészi feljegyzésben rögzített tartalommal kell elkészíteni.

 1. A megvalósítás érdekében Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – elfogadja a beruházó ajánlatát, miszerint a településrendezési eljárás költségeit a beruházó viseli.

 1. A megvalósítás érdekében Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési eljárás által érintett településrészeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 27/2022.(II.10.) sz. Képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi.

 1. A megvalósítás érdekében Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Jászapáti Polgármesterét a vonatkozó szerződések megkötésére, a településrendezési eljárás lefolytatására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

A …/2023 (III. …..) „kt” sz. határozat mellékletei:

1., Jászapáti Hrsz: 0265/12 hrsz

A Jászapáti, 0265/12, illetve 0265/13 hrsz alatti szállásépület tervezett fejlesztését bemutató TANULMÁNYTERV

Tervező: Benke Judit építész Jászberény,

2., Főépítészi feljegyzés

Határidő: 2023. december 31.

Felelős:

Farkas Ferenc polgármester

Szabó Csaba műszaki osztályvezető

Farkas Renáta főépítész

46/2023.(III.16.)

Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatásának igényléséről

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 2.1.1. pont alapján a települési önkormányzatok lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása iránt vissza nem térítendő rendkívüli támogatás igénylését határozza el.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a támogatási igény jogszabályokban meghatározott módon és határidőre történő benyújtására.

Határidő: 2023. március 20.

Felelős:

Farkas Ferenc polgármester

Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

47/2023.(III.16.)

Zárt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 17.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

48/2023.(III.16.)

a Jászapáti, István király út 37. szám 6. ajtó (3152 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 66 m2 alapterületű, komfortos, „Fiatalok Háza” piaci alapú bérlakáshoz tartozó 17 m2 alapterületű garázs bérleti díjáról

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) számú önkormányzati rendelet 3. § (1) bek. f.) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a Jászapáti, István király út 37. szám 6. ajtó (3152 hrsz.) alatt található 66 m2 alapterületű, komfortos, piaci alapú bérlakáshoz tartozó 17 m2 alapterületű garázsra ……………………….. részére 2023. április 1-től - 2024. március 31-ig (1 éves határozott időre) bérleti jogot biztosít. A 17 m2 alapterületű garázs bérleti díja 5.000,- Ft + áfa/hó.

2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

A határozat alapja Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) számú önkormányzati rendelete.

Határidő: 2023. április 15.

Előadó: Pongó Ágnes ügyintéző

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

49/2023.(III.16.)

a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 1. ajtó (2805/3/A/8 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 77 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakás bérbeadásáról

1. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) sz. rendelet 14/A.§.-a Jászapáti Város Polgármestere részére bérlőkijelölési jogot biztosít.

Fenti rendelet alapján Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a bérbeadásról, illetve Jászapáti Város Polgármestere bérleti jogot biztosít a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám (2805/3/A/8 hrsz.) alatti 77 m2 alapterületű, összkomfortos, „Cenrtum lakások” költségelvű bérlakás bérletére …………….. újszászi lakos részére 2023. április 1. napjától 2024. március 31. napjáig (1 éves határozott időre).

A 77 m2 alapterületű, összkomfortos, költségelvű bérlakás bérleti díja az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) sz. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete mellékletében megállapított bérleti díj és területnagyság szorzata havonta.

2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

A határozat alapja Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) számú önkormányzati rendelete.

Határidő: 2023. április 15.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

51/2023.(III.23.)

Nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 23.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

52/2023.(III.23.)

Közbenső döntéssel érvénytelenség megállapítása a „Belvízvédelmi fejlesztések Jászapáti városban” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a „Belvízvédelmi fejlesztések Jászapáti városban” tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy az aquaREKO Kft., a PAPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Szatlóczki Solutions Kft. és a Tiszai Útfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert ajánlattevők ajánlata egyéb módon nem felel meg az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

53/2023.(III.23.)

TOP_Plusz 1.2.3-21 JN1-2022-00009 azonosítószámú, „A Szabadság utca útburkolatának felújítása” című projekt kapcsán, Műszaki ellenőri feladatok ellátásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00009 azonosítószámú, „A Szabadság utca útburkolatának felújítása” című projekt kapcsán, Műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó AQUA Duplex Kft-vel. (6500 Baja, Neumann János u. 8.)

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő: 2023. április 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

54/2023.(III.23.)

Csintalan Dóra intézményvezető munkaszerződésének módosításáról

1.) Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Csintalan Dóra a Városi Könyvtár és Művelődési Központ intézményvezetője munkaszerződését módosítja.

2.) Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő- testülete felkéri a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát, hogy Csintalan Dóra munkabérét a fentiek alapján módosítsa 2023. február 01. napjától.

3) A Képviselő- testület Csintalan Dóra intézményvezető munkabérét az alábbiak szerint állapítja meg:

Bruttó bér: …………..

Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész:……………...

Összes bruttó munkabér: …………..

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

55/2023.(III.30.)

Nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 30.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

56/2023.(III.30.)

Belvízvédelmi fejlesztések Jászapáti városban” tárgyú közbeszerzési eljárásról

1./ Megállapítjuk – elfogadva a Bírálóbizottság döntési javaslatát - hogy a MÁTRAKÖZMŰ Mélyépítő Kft. és a Jász-Terra Mélyépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevők ajánlata érvényes.

2./ Megállapítjuk – elfogadva a Bírálóbizottság döntési javaslatát - hogy a legjobb ár-érték arányra tekintettel a nyertes Ajánlattevő a MÁTRAKÖZMŰ Mélyépítő Kft. nettó 148.163.190,- Ft + áfa összegű ajánlati árral, a második legjobb Ajánlattevő a Jász-Terra Mélyépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nettó 169.500.000,- Ft + áfa összegű ajánlati árral.

3./ Megállapítjuk, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.

Határidő: 2023. április 15.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

57/2023.(III.30.)

A 44/2023. (III.16.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a 44/2023. (III.16.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról az alábbiak szerint:

1.) Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 15.222.352 Ft önerőt a 2023. évi költségvetés, míg bruttó 9.782.505 Ft önerőt a 2024. évi költségvetés terhére biztosít.

2.) A fejlesztéssel érintett ingatlanok: Jászapáti 079, 069/14, 081, 085, 069/37, 0256/1, 0244/40, 0244/41, 0244/42, 0249, 0264

3.) A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.1-21

A projekt címe: Külterületi helyi közutak fejlesztése Jászapáti városban

A projekt azonosítója: 3375521914

A projekt teljes költsége: bruttó 314.229.475 Ft

A projekt elszámolható összköltségre bruttó 304.446.970 Ft

A támogatás összege: 289.224.618 Ft

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

58/2023.(IV.20.)

Nyílt ülés napirendjének módosításáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. április 21.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

59/2023.(IV.20.)

Nyílt ülés módosított napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. április 21.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

60/2023.(IV.20.)

A lejárt határidejű határozatok elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. április 21.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

61/2023.(IV.20.)

A tűzoltás és műszaki mentés területén végrehajtott szakmai feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának a településen a tűzoltás és műszaki mentés területén végrehajtott szakmai feladatokról szóló beszámolóját.

 1. A határozat jogalapja határozat a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdésé.

62/2023.(IV.20.)

A település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról

 1. Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Jászberényi Rendőrkapitányság 2022. évről szóló beszámolóját Jászapáti település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról.

 2. A határozat jogalapja a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése.

Erről értesülnek:

Farkas Ferenc polgármester – helyben,

Biróné dr. Boros Anikó jegyző – helyben,

Képviselő-testület tagjai – helyben,

Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője (5100 Jászberény, Hatvani út 1.),

Jászapáti Rendőrőrs parancsnoka,

Hatósági és Szervezési Osztály – helyben,

Irattár.

63/2023.(IV.20.)

Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának 2022. évi felülvizsgálatáról

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának 2023. évi felülvizsgálatát az előterjesztés melléklete alapján elfogadja.

 2. A Képviselő-testület elrendeli, hogy Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciója 2024-ben kerüljön felülvizsgálatra a „Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról” szóló rendőrségi beszámolóval egyidejű testületi ülésen.

64/2023.(IV.20.)

A Szabadság utca útburkolatának felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00009 azonosítószámú, „A Szabadság utca útburkolatának felújítása” c. projekthez kapcsolódóan közbeszerzési eljárás lefolytatásáról dönt Jászapáti Városi Önkormányzat közbeszerzési tervében foglaltak szerint.

Közbeszerzésre irányadó eljárási rend: nemzeti (uniós értékhatárt el nem érő értékű közbeszerzési eljárás)

Tervezett eljárás fajtája: Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül [Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti szabadon kialakított eljárásrendi szabályok szerinti, hirdetményes közbeszerzési eljárás]

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő „A Szabadság utca útburkolatának felújítása” tárgyú eljárás kapcsán elfogadja az eljárást megindító felhívást és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentációt.

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az ajánlatkérés elindításához kapcsolódó feladatok elvégzésével.

Határidő: 2023. április 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

65/2023.(IV.20.)

Jászapáti, Petőfi út 4-6 sz. alatti társasházi ingatlan II. em. 9.sz bérlakás ablakainak felújítási munkáira

1., Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy a Jászapáti, Petőfi út 4-6 sz. alatti társasházi ingatlan II. em. 9.sz bérlakás ablakainak felújítási munkáira bruttó 1.699.260 Ft összegben szerződést köt a legkedvezőbb árajánlatot adó Schreiner Manufaktúra Kft.-vel (5130 Jászapáti, Lehel utca 11.).

2., Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő- testülete az 1. sz pontban rögzített felújítási munkákra fordítandó összeg fedezetét az Önkormányzat 1/2023. (II.16.) sz. 2023 évi költségvetésről szóló rendelete -dologi kiadások- alapján biztosítja.

3., Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert jelen határozat 1.) pontja alapján a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Határidő: 2023. április 28.

66/2023.(IV.20.)

A Jászapáti, Kossuth út 18. szám alatti ingatlan egy részének ingyenes használatba adásáról a Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány részére

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány kérelmét, melynek megfelelően az Önkormányzat tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, Kossuth u. 18. szám alatti ingatlanból – az előterjesztés mellékletét képező alaprajzon megjelölt helyiségeket -, összesen 119,78 m2 nagyságú területet, 2023. május 1. napjától határozatlan időtartamra a Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány (székhelye: 5130 Jászapáti, Damjanich út 4. szám) részére, az alapítványi célok megvalósulása érdekében ingyenesen használatba adja. A helyiségek használatával felmerülő közüzemi költségek viselése a Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítványt terheli.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az ingatlan megjelölt helyiségeinek használatára vonatkozó szerződés aláírására.

Határidő: 2023. április 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

67/2023.(IV.20.)

Az egységes alapellátási ügyeleti rendszer bevezetésének előkészítéséről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert arra, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében előreláthatólag 2023. június 1. napjától induló egységes alapellátási ügyeleti rendszer bevezetésével kapcsolatos - Jászapáti városát érintő - előzetes egyeztetéseken, tárgyalásokon részt vegyen, valamint az ügyeleti ellátás feladatellátását biztosító 5130 Jászapáti, Kossuth út 10. szám (1574 hrsz.) alatti ingatlan használatára vonatkozóan a szükséges szándéknyilatkozatokat, jognyilatkozatokat, adatszolgáltatásokat megtegye.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Határidő: 2023. június 30.

68/2023.(IV.27.)

Nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. április 27.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

69/2023.(IV.27.)

Jászapáti Város Településrendezési eszközeinek 2023. évi 1. módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről

Jászapáti Város Képviselő-testülete az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:

-Jászapáti város településrendezési eszközeinek 2023. évi 1. módosításához kapcsolódóan környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.

Jászapáti, 2023. április 25.

Erről értesül:

 • Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, lakhelyükön

 • Jászapáti Városi Önkormányzat Polgármestere, helyben

 • Jászapáti Városi Önkormányzat Jegyzője, helyben

 • Jászapáti Polgármesteri Hivatal Műszaki iroda, helyben

 • Farkas Renáta főépítész, 5000 Szolnok, Dr. Sebestény Gy. út 24/A II/6

 • Ex! Építésziroda Kft./Gutman József, 5000 Szolnok, Hunyadi út 41.

 • Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

 • Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, Szolnok

 • Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Erdőfelügyeleti osztálya, Debrecen

 • Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Szolnoki Bányafelügyeleti Osztály

 • Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály. Növény és Talajvédelmi Osztály

 • Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítésze, Szolnok

 • Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály, Szolnok

 • Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, Szolnok

 • Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

 • Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

 • Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. április 27.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

70/2023.(IV.27.)

Zárt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. április 27.

Andrásiné Ádám Krisztin

főmunkatárs

71/2023.(IV.27.)

Elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt benyújtott kérelem elbírálásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkas Ernő és Farkas Ernőné tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, belterület 660. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottsága által első személyi tulajdonú lakás vásárlásához önkormányzati támogatást megállapító 83/2015. (IV.14.) számú bizottsági határozat alapján bejegyzett, elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez hozzájárul, tekintettel arra, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom 5 éves időtartama lejárt.

72/2023.(V.18.)

Nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
Farkas Ferenc polgármester s.k.
Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. május 18.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

73/2023.(V.18.)

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére korábban nyújtott tagi (tulajdonosi) kölcsönökből származó követelés pótbefizetés keretében történő rendelkezésre bocsátásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat az általa a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére korábban nyújtott, összesen 34.270.568 Ft összegű tagi (tulajdonosi) kölcsönökből származó követelését pótbefizetés keretében a gazdasági társaság részére rendelkezésre bocsájtja.

Határidő: 2023. május 25.

Felelős:

Farkas Ferenc polgármester

Karkus Kálmán ügyvezető

Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

74/2023.(V.18.)

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére működési célú támogatás nyújtásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft részére 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint összegű - vissza nem térítendő - működési célú támogatást nyújt a Tölgyes Strandfürdő és Kemping 2023. évi nyári szezon működési feladatai ellátásának biztosítására az alábbi részletezésben:

részlet 2023. május 31-ig: 4.000.000 Ft

részlet 2023. június 30-ig: 3.000.000 Ft

részlet 2023. július 31-ig: 3.000.000 Ft

2./ A működési támogatáshoz szükséges 10.000.000 Forint összeg Jászapáti Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére biztosított.

Határidő:2023. május 31.

Felelős:Farkas Ferenc polgármester

75/2023.(V.18.)

Az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III.31.) OGY határozathoz való csatlakozásról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III.31.) OGY határozathoz, az abban foglaltakkal egyetért, nemet mond a háborúra, és szorgalmazza a mielőbbi békekötést.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Határidő: 2023. május 18.

76/2023.(V.25.)

Nyílt ülés napirendjének módosításáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. május 25.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

77/2023.(V.25.)

Nyílt ülés módosított napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. május 25.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

78/2023.(V.25.)

Lejárt határidejű határozatok elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. május 25.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

79/2023.(V.25.)

Jelentés a belső ellenőr 2022. évi ellenőrzési tapasztalatairól

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet 49. § (3a) bekezdés alapján Jászapáti Városi Önkormányzatnál és intézményeinél 2022. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről készített Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

80/2023.(V.25.)

Jászapáti Városi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2022. évi értékeléséről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva Jászapáti Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) a Jászapáti Városi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2022. évi értékelését az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

A Polgármester felkéri Jászapáti Város Jegyzőjét, hogy a települési önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés illetékes szervnek történő megküldéséről gondoskodjon.

A határozat jogalapja a gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelete, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése és (3) bekezdése, valamint 5/A. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

81/2023.(V.25.)

Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának 2023. évi felülvizsgálatáról

 • Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának 2023. évi felülvizsgálatát elfogadja az előterjesztés mellékletét képező formában.

 • A Képviselő-testület Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának következő felülvizsgálatát Jászapáti Városi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak tárgyévi értékelésével egyidejű testületi ülésen rendeli el.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

82/2023.(V.25.)

Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2022. évi gazdasági tevékenységéről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2022. évi gazdasági tevékenységéről szóló – a határozat mellékletét képező - tájékoztatóját.

Határidő:2023. május 31.

Felelős: Karkus Kálmán ügyvezető

83/2023.(V.25.)

A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 2022. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámolót 34.181 eFt mérleg szerinti főösszeggel, 2.085 eFt mérleg szerinti (adózott) eredménnyel elfogadja az előterjesztés mellékletét képező formában.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős:Farkas Ferenc polgármester

84/2023.(V.25.)

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása szervezésében működő térségi fogorvosi ügyelet ellátáshoz történő csatlakozásról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés alapján az alábbi határozatot hozza:

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása szervezében működő térségi fogorvosi ügyeleti ellátáshoz 2023. augusztus 19. napjával.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a fogorvosi ügyeleti ellátás költségeinek fedezetéhez a település lakosságszáma alapján hozzájárulást fizet, amelynek összegét az éves költségvetési rendeletében biztosítja.

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és valamennyi dokumentum aláírására.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

A végrehajtásban közreműködik: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

Értesülnek: Farkas Ferenc polgármester

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. május 25.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

85/2023.(V.25.)

Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti intézményvezető – magasabb vezető – ismételt megbízásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti fenntartójának képviseletében eljárva - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (7) bekezdésében, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően – egyetért Pallagi Imréné intézményvezető magasabb vezetőként történő ismételt megbízásával 2023. augusztus 1. napjától 2028. július 31. napjáig terjedő, 1 évi határozott időtartamra.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 1./ pontban meghatározott jogszabályokban foglaltak szerint az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti nevelőtestületénél írásban kezdeményezze az intézményvezető, magasabb vezető ismételt megbízásához szükséges nevelőtestületi egyetértő nyilatkozat véleményezését.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a magasabb vezetői megbízással kapcsolatos fenntartói nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2023. július 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Biróné dr. Boros Anikó jegyző

86/2023.(V.25.)

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által fizetendő rendszerfüggő vízi közmű elemei bérleti díjának módosításáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth L. út 5.) által a rendszerfüggő vízi közmű elemek bérleti díjaként megállapított összegét az alábbiak szerint fogadja el:

2022. évi értékesített ivóvíz alapján a bérleti díj 13.721.675,-Ft+áfa

2022. évi szennyvíz alapján a bérleti díj 10.227.243,-Ft+áfa

Összesen: 23.948.918,-Ft+áfa

2./ Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát a megállapított bérleti díj TRV Zrt. részére történő kiszámlázására.

Határidő: 2023. május 26.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

87/2023.(V.25.)

Jászapáti Város Településrendezési eszközeinek 2023. évi 1. módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - mivel a partnerségi egyeztetések során lakossági észrevétel, javaslat nem érkezett - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2022. (VII.15.) Korm. rendelet 62. §-a, valamint Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 20/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelete szerint meghatározott eljárási szabályok szerint lebonyolított, Jászapáti Város Településrendezési eszközeinek 2023. évi 1. módosításához kapcsolódó partnerségi eljárást lezárja.

Erről értesül:

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai - helyben

Jászapáti Városi Önkormányzat Polgármestere - helyben

Jászapáti Városi Önkormányzat Jegyzője - helyben

Farkas Renáta főépítész, 5000 Szolnok, Dr. Sebestény Gy. út 24/A II/6.

EX! Építésziroda Kft., 5000 Szolnok, Hunyadi út 41.

Jászapáti lakossága, civil szervezetei és gazdasági társaságai hirdetmény útján

Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. május 25.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

88/2023.(V.25.)

Zárt ülés napirendjének módosításáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. május 25.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

89/2023.(V.25.)

Zárt ülés módosított napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. május 25.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

90/2023.(V.25.)

Elidegenítési tilalom törléséről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a ………………. tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, Korona u. 36. szám (339/43 hrsz.) alatti ingatlan vonatkozásában a Jászapáti Városi Önkormányzat javára 1989.12.12. napján bejegyzett 3 éves beépítési kötelezettség és az ezen kötelezettség biztosítására szolgáló elidegenítési tilalom törléséhez, tekintettel arra, hogy a beépítési kötelezettség 3 éves időtartamra került bejegyzésre.

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

91/2023.(V.25.)

Beépítési kötelezettség és elidegenítési tilalom törléséről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a ……………... és …………. tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, Hársfa u. 1. szám (2267/86 hrsz.) alatti ingatlan vonatkozásában a jászapáti Nagyközségi Közös Tanács VB javára, 1988.10.05. napján bejegyzett 3 éves beépítési kötelezettség és az ezen kötelezettség biztosítására szolgáló elidegenítési tilalom törléséhez, tekintettel arra, hogy a beépítési kötelezettség 3 éves időtartamra került bejegyzésre, és az előírt beépítési kötelezettség teljesítésre került.

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

92/2023.(V.25.)

5130 Jászapáti, Vágó Pál utca 54. „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” (3320 hrsz) található ingatlan értékesítéséről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelet 64. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

 • Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elidegenítésre kijelöli a Jászapáti Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, Vágó Pál utca 54. szám alatt található „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” (3320 hrsz.) ingatlant.

 • Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete eladja 1/1 arányú tulajdoni hányadban ………….kérelmezőnek (vevőnek) a Jászapáti Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 5130 Jászapáti, Vágó Pál utca 54. szám alatti „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” (hrsz.: 3320) alatti ingatlan 1/1 arányú tulajdonjogát., egyben a kérelmező (vevő) által a kérelmében (vételi szándéknyilatkozatában) megjelölt feltételeket elfogadja.

 • A 2. pont szerinti döntésre az 1. pont szerinti ingatlanra készített értékbecslés érvényességi idején belül sor került.

 • Jászapáti Városi Önkormányzat rögzíti, hogy a, mindösszesen bruttó 1.100.000, - Ft, azaz bruttó egymillió-egyszázezer forint összegű vételárat egy összegben, az adásvételi szerződés aláírásakor fizeti meg átutalással Jászapáti Városi Önkormányzat MBH Bank Nyrt-nél vezetett 10300002-10692461-49020039. számlaszámú bérlakás értékesítés lebonyolítás megnevezésű bankszámlájára.

 • ……………. vevő a jelen határozat alapján az adásvételi szerződés megszerkesztésére, ellenjegyzésére és a földhivatal előtti eljárás lefolytatására ügyvédet bíz meg, az ügyvédi munkadíj a Vevőt terheli.

Határidő: 2023. december 31.
Felelős: Farkas Ferenc polgármester

93/2023.(V.25.)

a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 7. ajtó (2805/3/A/2 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 79 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakás bérbeadásáról

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) sz. rendelet 14/A.§.-a Jászapáti Város Polgármestere részére bérlőkijelölési jogot biztosít.

Fenti rendelet alapján Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a bérbeadásról, illetve Jászapáti Város Polgármestere bérleti jogot biztosít a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 7. ajtó (2805/3/A/2 hrsz.) alatti 79 m2 alapterületű, összkomfortos, „Cenrtum lakások” költségelvű bérlakás bérletére ………….. részére 2023. május 10. napjától 2024. május 09. napjáig (1 éves határozott időre).

A 79 m2 alapterületű, összkomfortos, költségelvű bérlakás bérleti díja az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) sz. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete mellékletében megállapított bérleti díj és területnagyság szorzata havonta.

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

A határozat alapja Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) számú önkormányzati rendelete.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

94/2023.(VI.22.)

Nyílt ülés napirendjének módosításáról

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

95/2023.(VI.22.)

Nyílt ülés módosított napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

96/2023.(VI.22.)

Nyílt ülés módosított napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

95/2023.(VI.22.)

Nyílt ülés módosított napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

96/2023.(VI.22.)

Nyílt ülés módosított napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

97/2023.(VI.22.)

A Városi Könyvtár és Művelődési Központ alapító okiratának módosítása

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Könyvtár és Művelődési Központ Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Könyvtár és Művelődési Központ (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.) Módosító okiratát és az egységes szerkezetű Alapító okiratát a határozat mellékletét képező tartalommal a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával megegyező hatállyal elfogadja, egyben felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a módosító okirat aláírására.

 2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Jászapáti Város Jegyzőjét a törzskönyvi nyilvántartás módosításának a Magyar Államkincstárnál történő kérelmezésére.

Felelős: Farkas Ferenc

Határidő: 2023. június 30.

98/2023.(VI.22.)

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. II. félévi munkatervének jóváhagyásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2023. II. félévi munkatervét az alábbiak szerint:

I. FEJEZET

Képviselő-testületi ülések időpontjai és napirendjei

2023. szeptember 14. (csütörtök) 14.00 óra

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének első féléves teljesítéséről.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja meg a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság.

2.) Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2023. I. féléves gazdasági tevékenységéről.

Előadó: Karkus Kálmán ügyvezető

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Karkus Kálmán ügyvezető

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja meg a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság.

2023. október 19. (csütörtök) 14.00 óra

1.) A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény felnőtt korúak érdekében végzett munkájának értékelése.

Előadó: Kalmárné Nagyistván Erika a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény vezetője

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Kalmárné Nagyistván Erika a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény vezetője.

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja meg az Oktatási, Társadalmi Bizottság.

2.) 2024. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető és Hartyányiné Mérei Judit belső ellenőr.

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja meg a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság.

3.) A Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény 2023/2024-es nevelési évének előkészítéséről.

Előadó: Pallagi Imréné Önálló Óvodai Intézmény vezetője

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pallagi Imréné intézményvezető

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja meg az Oktatási, Társadalmi Bizottság.

2023. november 16. (csütörtök) 14.00 óra

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének háromnegyed éves végrehajtásáról.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja meg a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság.

2.) Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2023. III. negyedévi gazdasági tevékenységéről.

Előadó: Karkus Kálmán ügyvezető

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Karkus Kálmán ügyvezető

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja meg a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság.

3.) Előterjesztés a Pájer Antal díj odaítélésére.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Gojszáné Ádám Szilvia a Polgármesteri Kabinet vezetője

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja meg az Oktatási, Társadalmi Bizottság.

2023. december 14. (csütörtök) 14.00 óra

1.) A Képviselő-testület 2024. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

2.) A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 2024. évi célok meghatározásáról.

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Tajti Ilona köztisztviselő

3.) Tájékoztató a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodásban foglaltak végrehajtásáról.

Előadó: Pallagi Imréné az Oktatási, Társadalmi Bizottság elnöke

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Biróné dr. Boros Anikó jegyző, Pallagi Imréné az Oktatási, Társadalmi Bizottság elnöke és Szénási László a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja meg az Oktatási, Társadalmi Bizottság, valamint a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

A közmeghallgatás időpontja: 2023. november 23. (csütörtök) 16.00

II. FEJEZET

A képviselő-testületi ülések állandó napirendjei

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (írásban).

 2. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóban).

 3. Tájékoztató a Képviselő-testület által átruházott polgármesteri és bizottsági

 4. döntésekről (írásban).

 5. Interpellációk.

 6. Kérdések, bejelentések.

III. FEJEZET

Záró rendelkezések

A munkaterv elfogadásával egyidejűleg a Képviselő- testület a 2023. I. félévi munkatervéről szóló határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Biróné dr. Boros Anikó jegyző

99/2023.(VI.22.)

A Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény 2022/2023-as nevelési évének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti 2022/2023-as nevelési évének tevékenységéről szóló szakmai beszámolót.

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

100/2023.(VI.22.)

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászapáti városban nyújtott 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászapáti városban nyújtott 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

101/2023.(VI.22.)

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulásnak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását – mely jelen határozat mellékletét képezi – a Társulási Tanács 2023. május 26. napján hozott 15/2023. (V.26.) számú határozatával jóváhagyott tartalommal elfogadja és jóváhagyja.

 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a társulás Elnökét az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásnak a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága (5002 Szolnok, Liget út 6.) és a helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet felé történő benyújtására, míg Dr. Czifra Károly ügyvédet (5000 Szolnok, Szigligeti utca 2. II/200.) a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárásban a jogi képviselet ellátására.

 

 1. A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a Társulási Megállapodásnak a Jászapáti Városi Önkormányzat képviseletében történő aláírására.

 

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

102/2023.(VI.22.)

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és minősített többséggel jóváhagyja a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 22/2023. (V. 16.) számú határozatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak szerint:

 • A Társulási Megállapodás „3.A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője”pontjában a

 1. Jászszentandrás Község Önkormányzata

Székhelye: 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.

képviseli: Kolláth Bálint polgármester”

szövegrész hatályát veszti.

 • A Társulási Megállapodás „11. A Társulási tanács” pontjában az

A Társulási tanács az önkormányzati társulás döntéshozó szerve, amelyet az Mötv. 94.§ (2) bek. alapján a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, létszáma: 11 fő.”

szövegrész helyébe az

A Társulási tanács az önkormányzati társulás döntéshozó szerve, amelyet az Mötv. 94.§ (2) bek. alapján a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, létszáma: 10fő.”

szövegrész kerül, és az

A Társulási tanács akkor határozatképes, ha a 11 tag képviselője közül legalább 6 képviselő jelen van.”

szövegrész helyébe az

A Társulási tanács akkor határozatképes, ha a10tag képviselője közül legalább 6 képviselő jelen van.”

szövegrész kerül.

 • A Társulási Megállapodás 1. számú függelékében a

Jászszentandrás Község Önkormányzata 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. 2545”

szövegrész hatályát veszti.

 • A Társulási Megállapodás 1. számú függelékében az

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás lakosságszáma: 58.153”

szövegrész helyébe az

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás lakosságszáma: 55.608”

szövegrész kerül.

Farkas Ferenc polgármester Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

103/2023.(VI.22.)

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal.

A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

Képviselő-testület jelen határozat egy példányát kiadmányozni rendeli a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás részére.

A Társulási Megállapodás módosítása a tagönkormányzatok támogató határozataival lép hatályba.

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

104/2023.(VI.22.)

A TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00015 - „A Zsinagóga felújítása” című projekt kapcsán, Közbeszerzési szakértői feladatok ellátása

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00015 - „A Zsinagóga felújítása” című projekt kapcsán, Közbeszerzési szakértői feladatok ellátására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Derzs Tender Kft-vel (5243 Tiszaderzs, Fő út 13/a).

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

105/2023.(VI.22.)

A TOP Plusz 1.2.2-21-JN1-2022-00003 azonosítószámú, Jászapáti Futrinka 2 telep szegregátumának infrastrukturális fejlesztése című projekt kapcsán, Közbeszerzési szakértői feladatok ellátása

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP Plusz 1.2.2-21-JN1-2022-00003 azonosítószámú, Jászapáti Futrinka 2 telep szegregátumának infrastrukturális fejlesztése című projekt kapcsán, Közbeszerzési szakértői feladatok ellátására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Derzs Tender Kft-vel (5243 Tiszaderzs, Fő út 13/a).

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

106/2023.(VI.22.)

A TOP Plusz 1.2.2-21-JN1-2022-00003 azonosítószámú, Jászapáti Futrinka 2 telep szegregátumának infrastrukturális fejlesztése című projekt kapcsán, Műszaki ellenőri feladatok ellátása

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP Plusz 1.2.2-21-JN1-2022-00003 azonosítószámú, Jászapáti Futrinka 2 telep szegregátumának infrastrukturális fejlesztése című projekt kapcsán, Műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó IKON Építész Iroda Bt-vel. (5130 Jászapáti, Rusvai u. 8.)

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

107/2023.(VI.22.)

Külterületi helyi közutak fejlesztése Jászapáti városban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról”

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése Jászapáti városban” c. projekthez kapcsolódóan közbeszerzési eljárás lefolytatásáról dönt Jászapáti Városi Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervében foglaltak szerint.

Közbeszerzésre irányadó eljárási rend: nemzeti (uniós értékhatárt el nem érő értékű közbeszerzési eljárás)

Tervezett eljárás fajtája: Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül [Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti szabadon kialakított eljárásrendi szabályok szerinti, hirdetményes közbeszerzési eljárás]

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő „Külterületi helyi közutak fejlesztése Jászapáti városban” tárgyú eljárás kapcsán elfogadja az eljárást megindító felhívást és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentációt.

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az ajánlatkérés elindításához kapcsolódó feladatok elvégzésével.

108/2023.(VI.22.)

A Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola köznevelési feladatainak ellátását szolgáló ingatlanok és ingóságok térítésmentes tulajdonba adásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. tv. 11/A.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a 13.§ (3) bekezdésben foglaltakra - dönt arról, hogy a Jászapáti belterületi 926 hrsz. alatt felvett és természetben 5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 33. szám alatt található, „kivett általános iskola”, valamint a Jászapáti belterületi 2787/1 hrsz. alatt felvett és természetben 5130 Jászapáti, Damjanich út 2. szám alatt található, „kivett általános iskola” megnevezésű ingatlanokat, valamint az azokban található, vagy azokhoz tartozó, Jászapáti Városi Önkormányzat tulajdonát képező ingóságok tulajdonjogát közcélú adományként az Egri Főegyházmegye (székhelye: 3300 Eger, Széchenyi I. u. 1. szám, képviseli: Dr. Ternyák Csaba György érsek) részére, térítésmentes tulajdonba adás jogcímén térítésmentesen átruházza.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat, mint Átadó Képviselő-testülete - az 1997. évi CXXIV. tv. 11/A.§ (1) bek. szerint, figyelemmel a 13.§ (3) bek.-re, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv. 108.§ (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, az Egri Főegyházmegye, mint Átvevő oktatási közfeladatai, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4.§ 14a. pontjában felsorolt feladatok közül az intézmény alapító okiratában rögzített köznevelési alapfeladatok elősegítése céljából, a térítésmentes tulajdonba adásról szóló szerződés aláírásával egyidejűleg - térítésmentesen az Egri Főegyházmegye, mint Átvevő tulajdonába adja az 1./ pontban részletesen körülírt Ingatlanokat, és az azokban található, vagy az azokhoz tartozó ingóságokat.

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ezúton kijelenti, hogy az 1./ pontban meghatározott ingatlanok és az ingatlanokban található, vagy az azokhoz tartozó ingók tulajdonba adása közcélú adományként, az Egri Főegyházmegye (egyházi jogi személy) köznevelési vagy szakképző intézményben végzett nevelési-oktatási tevékenysége támogatására történik. Ezen ingyenes vagyonátadás az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyezteti.

4./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a térítésmentes tulajdonba adásról szóló szerződés aláírására.

Határidő: 2023. augusztus 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Biróné dr. Boros Anikó jegyző

109/2023.(VI.22.)

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. I. félévi munkatervéről szóló 245/2022. (XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat módosításáról

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakban módosítja a 2023. I. félévi munkatervéről szóló 245/2022. (XII.15.) számú határozatát:

A 2023. június 22. napján tartott soros testületi ülés napirendi pontjai közül törli az alábbi napirendi pontot:

Kitüntető díjak adományozása.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Gojszáné Ádám Szilvia Polgármesteri Kabinet vezető, Biróné dr. Boros Anikó jegyző.

2. Jelen határozatnak megfelelően módosul Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testület Oktatási, Társadalmi Bizottságának 2023. I. félévi munkaterve.

Határidő: 2023. június 22.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Biróné dr. Boros Anikó jegyző

110/2023.(VI.22.)

a Jászapáti város településszerkezeti tervének és leírásának elfogadásáról szóló 96/2000. (XII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (l) bekezdés l. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (l) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1./ Jászapáti Város Képviselő-testülete a Jászapáti város településszerkezeti tervének és leírásának elfogadásáról szóló 96/2000. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervet az 1. mellékletben foglalt, „JÁSZAPÁTI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2023. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA, a településszerkezeti terv módosítása” című dokumentációnak megfelelően módosítja.

A határozat melléklete:

JÁSZAPÁTI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2023. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA, a településszerkezeti terv módosítása” című dokumentáció

111/2023.(VI.22.)

Az Út és Élet Egészségügyi, Szolgáltató, Kereskedelmi Szociális Szövetkezet és Jászapáti Városi Önkormányzat között, - a Jászapáti 160090020 NEAK-kódszámú háziorvosi alapellátási körzet üzemeltetésére – megkötött megbízási szerződés módosításáról

 1. A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) hozzájárul ahhoz, hogy a Jászapáti Városi Önkormányzat (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.) mint feladat-ellátásra kötelezett, valamint az Út és Élet Egészségügyi, Szolgáltató, Kereskedelmi Szociális Szövetkezet (a továbbiakban: Szövetkezet) (5000 Szolnok, József Attila út 76. 1. em. 1.) mint megbízott között 2022. július 1-jei hatállyal háziorvosi alapellátási körzet üzemeltetésére létrejött szerződés az előterjesztésben foglaltak alapján, az előterjesztéshez csatolt módosított Megbízási szerződésben foglaltak szerint módosításra kerüljön.

 2. A Képviselő-testület felhatalmazza Jászapáti Város Polgármesterét, a Megbízási szerződés módosítása következtében szükséges, valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működési engedély módosítására vonatkozó eljárás lefolytatását, valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek, hiánypótlásainak megfelelő szerződésmódosítást is.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Határidő: 2023. július 31.

112/2023.(VI.22.)

Az Egész Nap Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a Jászapáti Városi Önkormányzat között, - a Jászapáti 160090017 NEAK-kódszámú háziorvosi alapellátási körzet üzemeltetésére – megkötött megbízási szerződés módosításáról

 1. A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) hozzájárul ahhoz, hogy a Jászapáti Városi Önkormányzat (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.) mint feladat-ellátásra kötelezett, valamint az Egész Nap Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (5136 Jászszentandrás, Mártírok út 81.) mint megbízott között 2022. július 1-jei hatállyal háziorvosi alapellátási körzet üzemeltetésére létrejött szerződés az előterjesztésben foglaltak alapján, az előterjesztéshez csatolt módosított Megbízási szerződésben foglaltak szerint módosításra kerüljön.

 2. A Képviselő-testület felhatalmazza Jászapáti Város Polgármesterét, a Megbízási szerződés módosítása következtében szükséges, valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést engedély módosítására vonatkozó eljárás lefolytatását, valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek, hiánypótlásainak megfelelő szerződésmódosítást is.

Felelős:Farkas Ferenc polgármester

Határidő: 2023. július 31.

113/2023.(VI.22.)

A Jászsági Egészségügyi Társulás megszüntetéséről

A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § b) pontja alapján tárgyalta a Jászsági Egészségügyi Társulás megszüntetésével kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Jászsági Egészségügyi Társulást (a továbbiakban: Társulás) (székhelye: 5141 Jásztelek, Szabadság út 71.) 2023. június 30. napjával jogutód nélkül megszünteti.

 2. A Képviselő-testület jóváhagyja a határozat mellékletét képező Jászsági Egészségügyi Társulás Megszüntető megállapodását.

 3. A Képviselő-testület felhatalmazza Tóth Nórát, a Társulási Tanács elnökét a Társulás megszüntetésével kapcsolatos további intézkedések megtételére.

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Tóth Nóra Társulási Tanács elnöke

114/2023.(VI.22.)

Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti Alapító Okiratának módosításáról

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) jóváhagyja az Önálló Óvodai Intézmény JászapátiAlapító okiratának módosítását, aMódosító okiratot és az egységes szerkezetű Alapító okiratot a határozat mellékletét képező tartalommal a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával megegyező hatállyal elfogadja, egyben felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a módosító okirat aláírására.

2. A Képviselő-testület felkéri Jászapáti Város Jegyzőjét a törzskönyvi nyilvántartás módosításának a Magyar Államkincstárnál történő kezdeményezésére.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Határidő: 2023. június 30.

115/2023.(VI.22.)

Zárt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

116/2023.(VI.22.)

Az 5130 Jászapáti, István király út 35. szám alatti 1. számú lakás határozott idejű haszonkölcsönbe adásáról

1. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) sz. rendeletben foglaltak szerint Jászapáti Város Polgármestere részéről történő bérlőkijelölés alapján Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint dönt:

A 5130 Jászapáti István király út 35. szám alatti 1. számú, 60,67 m2 hasznos alapterületű lakást haszonkölcsönbe adja Király Csaba haszonkölcsönbe vevő részére 2023. július 01. napjától 2028. június 30. napjáig (5 éves határozott időre).

Haszonkölcsönbe vevő az általa használt lakórész közüzemi költségeit (különösen víz, áram, gáz, hulladékszállítás) köteles megfizetni, a lakás használatáért díjat nem fizet.

2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a haszonkölcsön szerződés aláírására.

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

117/2023.(VI.22.)

Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti intézményvezető – magasabb vezető – ismételt megbízásáról

 • Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (7) bekezdésében, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 83/A. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, – figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (7) bekezdésében, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdéseiben foglaltakra, valamint a fenntartói és nevelőtestületi egyetértő nyilatkozatra – az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti intézményvezetői, magasabb vezetői feladatainak ellátásával 2023. augusztus 1. napjától 2028. július 31. napjáig terjedő, 5 évi határozott időtartamra ………….. bízza meg.

 • A Képviselő-testület Pallagi Imréné illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:

Tárgyhavi alapilletmény: 438.480,- Ft

Intézményvezetői pótlék: 200.970,- Ft

Ágazati szakmai pótlék 140.314,- Ft

Összesen: 779.764,- Ft

 • A Képviselő-testület felkéri Jászapáti Város Polgármesterét, hogy a magasabb vezetői megbízást írja alá.

118/2023.(VII.11.)

Nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. július 11.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

119/2023.(VII.11.)

Jászapáti város településrendezési eszközeinek 2023. évi 2. módosítási eljárásának megindításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (l) bekezdés l. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (l) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. Helyt adva a beruházók kérésének, Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos településrendezési eszközök módosítását rendeli el.

2. A módosítás céljai:

   1. A jászapáti, 306 helyrajzi számú, jelenleg falusias lakóterületbe (Lf1 jelű építési övezetbe) sorolt földrészlet átsorolása a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe (Gksz1 jelű építési övezetbe).

   2. A jászapáti, 0277/1, /2, /9 és /10 helyrajzi számú, jelenleg „mezőgazdasági üzemi” gazdasági területbe (Gmü jelű építési övezetbe) sorolt földrészletek átsorolása olyan területbe, ahol önálló lakóépület is elhelyezhető.

   3. A jászapáti, 0278/267 helyrajzi számú, jelenleg általános mezőgazdasági területbe sorolt földrészletből egyes, az előzőekben leírt területhez csatlakozó területrészek átsorolása részben ugyanabba a beépítésre szánt területbe, részben pedig védelmi célú erdőterületbe.

3. A megvalósítás érdekében a Képviselő-testület elfogadja a beruházók ajánlatát, miszerint a településrendezési eljárás költségeit a beruházók viselik.

4. A megvalósítás érdekében Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési eljárás által érintett településrészeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

5. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet VIII. és IX. Fejezete szerint az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszerben folytatja le az egyeztetést.

6. A megvalósítás érdekében Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Jászapáti Polgármesterét a vonatkozó szerződések megkötésére, a településrendezési eljárás lefolytatására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2023. július 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Farkas Renáta főépítész

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

120/2023.(VII.11.)

TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00017 azonosítószámú, „Belvízvédelmi fejlesztések Jászapáti városban” című projekt kapcsán, Szemléletformáló, tájékoztató akciók lebonyolítása

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00017 azonosítószámú, „Belvízvédelmi fejlesztések Jászapáti városban” című projekt kapcsán, Szemléletformáló, tájékoztató akciók lebonyolítására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft-vel.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő: 2023. július 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

121/2023.(VII.11.)

A TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00015 - „A Zsinagóga felújítása” című projekt kapcsán, Műszaki ellenőri feladatok ellátásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00015 - „A Zsinagóga felújítása” című projekt kapcsán, Műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Hajdú Mapa Kft-vel (3293 Visznek, Szondy György u. 20.).

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő: 2023. július 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

122/2023.(VII.11.)

A Szabadság utca útburkolatának felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásról

1./

a) Megállapítjuk, hogy a PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő ajánlata érvényes.

b) Megállapítjuk, hogy a RE-NI ÚT Útépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

c) A legkedvezőbb ár-érték arányú ajánlatot (nettó 140.911.592,- Ft) a PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő nyújtotta be.

d) Nyertes ajánlattevő: PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság nettó 140.911.592,- Ft összegű ajánlati árral.

e) Megállapítjuk, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.

Határidő: 2023. július 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

123/2023.(VII.11.)

Zárt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. július 12.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

124/2023.(VII.11.)

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére jutalom kifizetéséről

1./ A Képviselő-testület Karkus Kálmán ügyvezető részére egy havi bruttó munkabér összegének megfelelő, azaz bruttó 510.000 Ft összegű jutalom kifizetését fogadja el.

Határidő: 2023. július 15.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

125/2023.(VII.11.)

A Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője munkabérének módosításáról

1./ A Képviselő-testület Karkus Kálmán ügyvezető munkabérét bruttó 620.000.- Ft/hó összegben, költségtérítését változatlanul bruttó 150.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.

2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a munkaszerződés módosításának elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 2023. július 15.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

126/2023.(VII.11.)

Jászapáti Város Díszpolgára cím adományozásáról 2023. évben

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Jászapáti Város Díszpolgára” címet adományoz KLADIVA IMRE részére,

aki hazai és/vagy nemzetközi elismertségével eredményesen elősegítette a település anyagi és szellemi értékeinek gyarapítását, illetve a politikai, gazdasági, kulturális, sport élet területén városunk hírnevét öregbítette.

A díj ünnepélyes keretek között a 2023. augusztus 20-i városi ünnepségen kerül átadásra.

Határidő: 2023. augusztus 20.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

127/2023.(VII.11.)

Jászapáti Városért díj adományozásáról 2023. évben

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város életének fejlesztése terén hosszabb időn át kiemelkedő munkát végző és ezzel a város szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez jelentősen hozzájáruló

KALMÁR ROZÁLIA részére „Jászapáti Városért” kitüntető díjat adományoz.

A díj ünnepélyes keretek között a 2023. augusztus 20-i városi ünnepségen kerül átadásra.

Határidő: 2023. augusztus 20.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

127/2023.(VII.11.)

Posztumusz Pedagógiai díj adományozásáról 2023. évben

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a település érdekében végzett kimagasló pedagógiai tevékenysége elismeréseként

MIHÁLYI FERENC részére „Posztumusz Pedagógiai díjat” adományoz.

A díj ünnepélyes keretek között a 2023. augusztus 20-i városi ünnepségen kerül átadásra.

Határidő: 2023. augusztus 20.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

129/2023.(VII.11.)

Pedagógiai díj adományozásáról 2023. évben

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a település érdekében végzett kimagasló pedagógiai tevékenysége elismeréseként

BÍRÓ MARIANNA részére „Pedagógiai díjat” adományoz.

A díj ünnepélyes keretek között a 2023. augusztus 20-i városi ünnepségen kerül átadásra.

Határidő: 2023. augusztus 20.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

130/2023.(VII.11.)

Közszolgálati díj adományozásáról 2023. évben

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a település érdekében végzett kimagasló közszolgálati tevékenysége elismeréseként

PONGÓ ÁGNES részére „Közszolgálati díjat” adományoz.

A díj ünnepélyes keretek között a 2023. augusztus 20-i városi ünnepségen kerül átadásra.

Határidő: 2023. augusztus 20.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

131/2023.(VII.11.)132/2023.(VII.11.)

Egészségügyi és Szociális díj adományozásáról 2023. évben

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város egészségügyi és szociális feladatainak ellátásában tartósan példamutató, kimagasló teljesítménye elismeréseként

BOROS ISTVÁNNÉ részére „Egészségügyi és szociális díjat” adományoz.

A díj ünnepélyes keretek között a 2023. augusztus 20-i városi ünnepségen kerül átadásra.

Határidő: 2023. augusztus 20.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

132/2023.(VII.11.)

Vállalkozói díj adományozásáról 2023. évben

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jászapáti székhellyel, illetve telephellyel rendelkező SÜTŐHÁZ KFT gazdasági társaság vezető tisztségviselője részére, aki huzamosabb ideje sikeresen működik, stabil, eredményes gazdálkodással bír, tevékenységével hozzájárul a város fejlődéséhez, hírnevének megbecsüléséhez, továbbá szakmailag elismert, köztiszteletben álló személyiség, munkája elismeréseként „Vállalkozói díjat” adományoz.

Határidő: 2023. augusztus 20.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

133/2023.(VII.11.)

Polgárőr díj adományozásáról 2023. évben

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete munkája elismeréseként

Polgárőr díjat” adományoz NÁSZ ZOLTÁN polgárőr részére,

aki a polgárőr tevékenységével huzamosabb ideje, olyan tartós és kiemelkedő szakmai munkát végez, amellyel hozzájárul a város közbiztonságának javításához, elősegítve azt a célt, hogy az állampolgárokban erősítse a közbizalmat.

A díj ünnepélyes keretek között a 2023. augusztus 20-i városi ünnepségen kerül átadásra.

Határidő: 2023. augusztus 20.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

134/2023.(VII.11.)

Tűzoltó díj adományozásáról 2023. évben

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete munkájának elismeréseként, önkéntes tűzoltóként huzamosabb ideje tartós, kiemelkedő szakmai tevékenységet végző, példaértékű egyéni tevékenységről tanúbizonyságot tevő

ifj. NAGY-PÁL SÁNDOR részére „Tűzoltó díjat” adományoz.

A díj ünnepélyes keretek között a 2023. augusztus 20-i városi ünnepségen kerül átadásra.

Határidő: 2023. augusztus 20.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

135/2023.(VII.11.)

Kivonat: a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. július 11-i soron kívüli, nJászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete településkép védelméről szóló 27/2017. (XII.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (l) bekezdés l. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (l) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete helyt adva a Benyújtó kérésének, egyetértve a határozat mellékletét képező, fényképekkel alátámasztott kérelemben leírtakkal, a Jászapáti, Rusvai utca 42. szám alatti (489 hrsz) épületek (lakó és gazdasági) helyi egyedi védelem alá helyezését támogatja.

 2. A Képviselő-testület a hatályos településkép védelméről szóló rendelet módosításához szükséges egyeztetési dokumentumok elkészítését és a véleményezési eljárás lefolytatását rendeli el.

 3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet VIII. és IX. Fejezete szerint az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszerben folytatja le az egyeztetést.

 4. A megvalósítás érdekében Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Jászapáti Polgármesterét a vonatkozó szerződések megkötésére, a véleményezési eljárás lefolytatására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2023. augusztus 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Farkas Renáta főépítész

135/2023.(VII.11.)

Nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. augusztus 18.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

137/2023.(VIII.17.)

Közétkeztetési szolgáltatás ellátásáról Jászapáti városban

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közétkeztetési szolgáltatás ellátására vonatkozóan, 2 évi határozott idejű (időtartama: 2023. szeptember 01. napjától – 2025. augusztus 31. napjáig) szolgáltatási szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó INNOVEN Kft. -vel (2740 Abony, Kodály Z. út 1. képviseli: Szabadosné Fekete Marianna ügyvezető igazgató). A szolgáltatási szerződés a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Horváth Bölcsőde ellátottjai, az Önálló Óvodai Intézmény óvodásai, a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola alsó és felső tagozatos tanulói, valamint a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény szociális étkeztetést igénybevevők vonatkozásában kötendő a közétkeztetési feladatok ellátására.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az 1./ pontban meghatározott szolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: 2023. augusztus 31.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Felelős: Biróné dr. Boros Anikó jegyző,

Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

138/2023.(VIII.17.)

Jászapáti város ivóvíz szolgáltatás Vízkorlátozási Tervének elfogadásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által elkészített egységes Vízkorlátozási Tervet Jászapáti városra vonatkozóan elfogadja.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a Vízkorlátozási Terv aláírására.

Előadó: Szabó Csaba

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Határidő: 2023. augusztus

139/2023.(VIII.17.)

Jászapáti város víziközmű rendszerek gördülő fejlesztési terveinek (2024-2038. közötti időszak) elfogadásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászapáti város 2024-2038. időszakra szóló víziközmű rendszerek (ivóvízellátás JA-IV; szennyvízelvezetés JA-SZV) gördülő fejlesztési terve felújítási és pótlási tervrészeinek tartalmát elfogadja és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő előterjesztéséhez hozzájárul.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászapáti város 2024-2038. időszakra szóló víziközmű rendszerek (ivóvízellátás JA-IV; szennyvízelvezetés JA-SZV) gördülő fejlesztési terve beruházási tervrészeinek tartalmát elfogadja és meghatalmazza a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-t a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő előterjesztés benyújtására.

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a Jászapáti város 2024-2038. időszakra szóló víziközmű rendszerek (ivóvízellátás JA-IV; szennyvízelvezetés JA-SZV) gördülő fejlesztési terve beruházási, valamint a felújítási-pótlási tervrész TRV ZTR. által a Hivatalhoz benyújtandó előterjesztésekhez szükséges nyilatkozatok aláírására.

Előadó: Szabó Csaba

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Határidő: 2023. szeptember 15

140/2023.(VIII.17.)

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” című projekt keretében meghirdetett lakás pályázatról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A Jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” című projekt keretében meghirdetett, 5130 Jászapáti, Kisjárási út 11. szám alatti 2-es számú lakás haszonkölcsönbe vételére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő:2023. augusztus 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

141/2023.(VIII.17.)

Zárt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. augusztus 18.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

142/2023.(VIII.17.)

5130 Jászapáti, Temető utca 8.sz alatti 3275/2. hrsz. (kivett, beépítetlen terület) ingatlan értékesítéséről

 • Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete eladja 1/1 arányú tulajdoni hányadban ……………... kérelmezőnek (vevőnek) a Jászapáti Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 5130 Jászapáti, Temető utca 8. szám alatt található „kivett beépítetlen terület” Jászapáti, belterület 3275/2 helyrajzi számú ingatlan 1/1 arányú tulajdonjogát., egyben a kérelmező (vevő) által a kérelmében (vételi szándéknyilatkozatában) megjelölt feltételeket elfogadja.

 • A 1. pont szerinti döntésre az 1. pontban megjelölt ingatlanra készített értékbecslés érvényességi idején belül sor került.

 • Jászapáti Városi Önkormányzat rögzíti, hogy a, mindösszesen bruttó 2.000.000, - Ft, azaz bruttó kettőmillió forint összegű vételárat ………...vevő egy összegben, az adásvételi szerződés aláírásakor fizeti meg átutalással Jászapáti Városi Önkormányzat MBH Bank Nyrt-nél vezetett 10300002-10692461-49020015. számlaszámú bankszámlájára.

 • ……………. vevő a jelen határozat alapján ügyvéd bevonásával az adásvételi szerződést elkészítteti és a földhivatal eljárás lefolytatására intézkedik. Az ügyvédi munkadíj a Vevőt terheli.

 • Jászapáti Városi Önkormányzat képviselő testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert. az adásvételi szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2023. szeptember 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

143/2023.(VIII.17.)

Elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt benyújtott kérelem elbírálásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagy Sándorné Burai Nikoletta és Nagy Sándor tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, belterület 2594. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottsága által első személyi tulajdonú lakás vásárlásához önkormányzati támogatást megállapító 92/2016. (IV.12.) számú bizottsági határozat alapján bejegyzett, elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez hozzájárul, tekintettel arra, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom 5 éves időtartama lejárt.

Határidő: 2023. augusztus 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

144/2023.(IX.14.)

Nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül

Jászapáti, 2023. szeptember 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

145/2023.(IX.14.)

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása.

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. szeptember 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

146/2023.(IX.14.)

Jászapáti Városi Önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város 2023. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatóját annak mellékleteivel együtt 3.474.467.266 Ft bevételi és 3.474.467.266 Ft kiadási módosított főösszeggel, 2.494.285.332 Ft bevételi és 1.125.087.719Ft kiadási teljesítéssel elfogadja.

Határidő: 2023. szeptember 15.
Felelős: Farkas Ferenc polgármester

147/2023.(IX.14.)

Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2023. I. félévi gazdasági tevékenységéről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2023. I. félévi gazdasági tevékenységéről szóló – a határozat mellékletét képező - tájékoztatóját.

Határidő:2023. november 30.
Felelős: Karkus Kálmán ügyvezető

148/2023.(IX.14.)

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához történő csatlakozásról

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

 2. Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához.

 3. Jászapáti Városi Önkormányzat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

 4. Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és

 5. kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat

 6. által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési

 7. Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

 8. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc

 9. polgármestert, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024.

 10. évi fordulójának csatlakozási nyilatkozatát megtegye.

Határidő: 2023. szeptember 29.

Felelős: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

149/2023.(IX.14.)

Jászapáti Városi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosításáról

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 30/2018.(III.06.) sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott Beszerzési Szabályzatának módosítását, mely a jelen határozat mellékletét képezi.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Határidő: 2023. szeptember 30.

150/2023.(IX.14.)

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján teljesítendő Vezetői nyilatkozat elfogadásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11.§ (2a) bekezdése alapján előterjesztett, a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét értékelő Vezetői nyilatkozatot megtárgyalta és az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. szeptember 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

151/2023.(IX.14.)

Zárt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. szeptember 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

152/2023.(IX.14.)

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” című projekt keretében meghirdetett lakás odaítéléséről

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” című projekt keretében meghirdetett:

- Jászapáti, Kisjárási út 11. szám alatti 1-es számú lakás haszonkölcsönbe vételére kiírt pályázat nyertesének Szabari Martint hirdeti ki. A lakás 2023. október 1-től kerül haszonkölcsönbe adásra, határozott ideig, azaz 2025. szeptember 30-ig.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az 1./ pontban meghatározott haszonkölcsön szerződések aláírására.

Határidő:2023. szeptember 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

153/2023.(IX.14.)

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” című projekt keretében meghirdetett lakás odaítéléséről

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” című projekt keretében meghirdetett:

- Jászapáti, Kisjárási út 11. szám alatti 2-es számú lakás haszonkölcsönbe vételére kiírt pályázat nyertesének Farkas Józsefet hirdeti ki. A lakás 2023. október 1-től kerül haszonkölcsönbe adásra, határozott ideig, azaz 2025. szeptember 30-ig.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az 1./ pontban meghatározott haszonkölcsön szerződések aláírására.

Határidő:2023. szeptember 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

154/2023.(IX.14.)

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” című projekt keretében meghirdetett lakás odaítéléséről

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” című projekt keretében meghirdetett:

- Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre 41. szám alatti 1-es számú lakás haszonkölcsönbe vételére kiírt pályázat nyertesének ………………... hirdeti ki. A lakás 2023. október 1-től kerül haszonkölcsönbe adásra, határozott ideig, azaz 2025. szeptember 30-ig.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az 1./ pontban meghatározott haszonkölcsön szerződések aláírására.

Határidő:2023. szeptember 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

155/2023.(IX.14.)

Elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt benyújtott kérelem elbírálásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a …………. és …………... tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, belterület 78/2. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottsága által első személyi tulajdonú lakás vásárlásához önkormányzati támogatást megállapító 80/2017. (III.21.) számú bizottsági határozat alapján bejegyzett, elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez hozzájárul, tekintettel arra, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom 5 éves időtartama lejárt.

Határidő: 2023. szeptember 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

156/2023.(X.05.)

Nyílt ülés napirendjének módosításáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. október 10.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

157/2023.(X.05.)

Nyílt ülés módosított napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. október 10.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

158/2023.(X.05.)

Az LFS-183 forgalmi rendszámú IVECO C 50C típusú gépjármű értékesítéséről

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy nyilvános versenytárgyalás útján, pályázati felhívás közzétételével értékesíteni kívánja a Jászapáti Városi Önkormányzat tulajdonában lévő LFS-183 forgalmi rendszámú IVECO C 50C típusú gépjárművet.

 2. A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt gépjármű értékesítéséről tárgyaljon, és az adás-vételi szerződést megkösse.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Határidő: 2023. október 31.

159/2023.(X.05.)

Az YJW-452 forgalmi rendszámú BELORUSZ MTZ-82 típusú gépjármű értékesítéséről

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy nyilvános versenytárgyalás útján, pályázati felhívás közzétételével értékesíteni kívánja a Jászapáti Városi Önkormányzat tulajdonában lévő YJW-452 forgalmi rendszámú BELORUSZ MTZ-82 típusú gépjárművet.

 2. A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt gépjármű értékesítéséről tárgyaljon, és az adás-vételi szerződést megkösse.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Határidő: 2023. október 31.

160/2023.(X.05.)

A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötendő együttműködési megállapodásról

1./ A Jászapáti Városi Önkormányzat, mint a Városi Könyvtár és Művelődési Központ (székhelye: 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2. szám, képviseli: Csintalan Dóra intézményvezető) fenntartója támogatását fejezi ki a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-vel (székhelye: 6065 Lakitelek, Szentkirályi út 2. szám, képviseli: Novák Irén és Sonkoly János ügyvezetők együttesen) kötendő Együttműködési Megállapodásban foglaltak megvalósulásához.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, hogy a fenntartó képviselőjeként – a határozat mellékletét képező - Együttműködési Megállapodást aláírja.

Határidő: 2023. október 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Csintalan Dóra intézményvezető

161/2023.(X.05.)

A Cívis Szociális Étkezési Központtal kötendő ellátási szerződésről

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászapáti városban működő étkeztetés - szociális konyha szolgáltatás altípusra vonatkozó feladat biztosítására, a szolgáltatásban részesülők körének bővítése érdekében ellátási szerződést köt a Cívis Szociális Étkezési Központtal (székhelye: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 67. szám, képviseli: Rónai Angelika Mónika), mint Szolgáltatóval.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert – a határozat mellékletét képező – ellátási szerződés aláírására.

Határidő: 2023. október 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

162/2023.(X.05.)

Jászapáti 950 m-es termálkútból kitermelt és használt vízmennyiség elhelyezésével (betározásával) kapcsolatos feladatokról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászapáti 950m-es termálkútból kitermelt és használt termálvíz előírásoknak megfelelő és biztonságos elhelyezése érdekében kezdeményezi a Jászapáti 2267/122 hrsz. ingatlan ”mocsár” megnevezésű ingatlanrészen egy használt termálvíz tározó kialakításához, valamint a beépítetlen területrészen út kialakításához szükséges tulajdonosi hozzájárulások beszerzését.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban részletezettek alapján kezdeményezi a Jászapáti 2267/122 hrsz. ingatlan alrészleteinek földmérő általi megosztását és földhivatali bejegyzését.

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete azon ingatlanrész(ek) tekintetében, amely(ek)hez az ingatlan tulajdonos(ok) részéről hozzájárulás nem történik, kezdeményezi a közérdekből történő kisajátítást.

A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az 1./ és 2./ pontban rögzített feladatok intézésére.

A Képviselő-testület felhatalmazza Biróné dr. Boros Anikó jegyzőt a 3./ pont tekintetében a felmerülő kisajátítási eljárás megindítására.

Határidő:folyamatos

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Biróné dr. Boros Anikó jegyző

163/2023.(X.05.)

Jászapáti, Damjanich u. 8. szám alatti Művészetek Háza fűtési rendszerének korszerűsítéséről

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó V Kristály 95 Építőipari Szolgáltató, Kereskedelmi és Mérnöki Iroda Kft. (székhelye: 5130 Jászapáti, István király út 19-21.)végezze el a Jászapáti, Damjanich u. 8. szám alatt lévő Művészetek Háza fűtési rendszerének korszerűsítését.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, hogy a korszerűsítési munkák lefolytatása érdekében szükséges további jognyilatkozatokat megtegye, szükséges dokumentumokat aláírja.

Határidő:2023. október 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

164/2023.(X.05.)

Zárt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. október 10.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

165/2023.(X.05.)

Jászapáti lakos kérelméről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a …………. és ……………... tulajdonában lévő 5130 Jászapáti belterület 1910. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan, a Jászapáti Városi Önkormányzat által, az első személyi tulajdonú lakás vásárlásához önkormányzati támogatást megállapító 210/2022. (XII.14.) bizottsági határozat alapján bejegyzett, elidegenítési és terhelési tilalom mellé újabb elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez a Magyar Állam javára.

Határidő: 2023. október 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

166/2023.(X.05.)

3412 Bogács, Ibolya utca 14. (357 hrsz „kivett gazdasági épület, udvar”) alatt található ingatlan értékesítéséről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelet 64. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

 • Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elidegenítésre kijelöli a Jászapáti Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 3412 Bogács, Ibolya utca 14. szám alatt található „kivett gazdasági épület, udvar” (357 hrsz.) ingatlant.

 • Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 1./ pontban megjelölt ingatlan adásvétel jogcímen, 1/1 tulajdoni arányban történő átruházásához …………….. (jásziványi lakos) vevő javára.

 • A Képviselő-testület ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntésére az ingatlanra készített értékbecslés érvényességi idején belül kerül sor.

 • Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rögzíti, hogy vevő a mindösszesen bruttó 5.000.000, - Ft, azaz bruttó ötmillió forint összegű vételárat egy összegben, az adásvételi szerződés aláírásakor fizeti meg átutalással a Jászapáti Városi Önkormányzat MBH Bank Nyrt-nél vezetett 10300002-10692461-49020015. számlaszámú bankszámlájára.

 • ………………. vevő a jelen határozat alapján az adásvételi szerződés megszerkesztésére, ellenjegyzésére és a földhivatal előtti eljárás lefolytatására ügyvédet bíz meg, az ügyvédi munkadíj a Vevőt terheli.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

167/2023.(X.19.)

Nyílt ülés napirendjének módosításáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. október 20.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

168/2023.(X.19.)

Nyílt ülés módosított napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. október 20.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

169/2023.(X.19.)

A lejárt határidejú határozatok elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. október 20.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

170/2023.(X.19.)

Jászapáti Városi Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 61. § (4) bekezdése, valamint a 370/2011.(XI.31.) Korm. rendelet 32. § (4) pontja alapján Jászapáti Városi Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja a határozat mellékletét képező tartalommal.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

171/2023.(X.19.)

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft-vel megkötött, a helyben biztosítható közfeladatok egy részének ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról)

1.) Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2023. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.-vel a helyben biztosítható közfeladatok egy részének ellátására vonatkozó vállalkozási szerződést kiegészíti a termálfűtési rendszer karbantartása, felügyelete, üzemeltetése sorral, mely feladatok ellátására 2023. évre vonatkozóan 8.000.000 Ft-ot állapít meg.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a – jelen határozat mellékletét képező – vállalkozási szerződés I. számú módosításának aláírására.

Felelős:Farkas Ferenc polgármester

Szabó Csaba műszaki osztályvezető

Határidő:2023. október 31.

172/2023.(X.19.)

A Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény 2023/2024-es nevelési évének munkatervéről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja aJászapáti Önálló Óvodai Intézmény 2023/2024-es nevelési évének munkatervét.

Határidő:2023. október 31.

Felelős: Pallagi Imréné intézményvezető

173/2023.(X.19.)

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. II. félévi munkatervének módosításáról)

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakban módosítja a 2023. II. félévi munkatervét:

A 2023. október 19. napján tartott soros testületi ülés napirendi pontjai közül törli az alábbi napirendi pontot:

A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény felnőtt korúak érdekében végzett munkájának értékelése.

Előadó: Kalmárné Nagyistván Erika a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény vezetője

A napirendi pontot a 2023. december 14-én megtartandó soros képviselő-testületi ülésen fogja megtárgyalni a Képviselő-testület.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Erről értesülnek:

1.) Farkas Ferenc polgármester

2.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző

3.) Képviselő-testület tagjai - helyben

4.) Jászapáti Polgármesteri Hivatal Osztályvezetői – helyben

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. október 20.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

174/2023.(X.19.)

Jászapáti város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendeletének 2023. évi 1. módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetések lezárásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - mivel sem a helyi, sem az E_TÉR felületen lefolytatott partnerségi egyeztetés során lakossági észrevétel, javaslat nem érkezett - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2022. (VII.15.) Korm. rendelet 62. §-ában, valamint Jászapáti város partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 20/2017.(IX.22.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott eljárási szabályok szerint lebonyolított, Jászapáti Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 18.) számú önkormányzati rendeletének 2023. évi 1. módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetést lezárja.

Erről értesül:

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, helyben

 2. Jászapáti Városi Önkormányzat Polgármestere, helyben

 3. Jászapáti Városi Önkormányzat Jegyzője, helyben

 4. Farkas Renáta főépítész, Szolnok

 5. Faragóné Budai Ágnes, Jászapáti

 6. Jászapáti lakossága, civil szervezetei és gazdasági társaságai hirdetmény útján

 7. Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. október 20.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

175/2023.(XI.16.)

Nyílt ülés napirendjének módosításáról

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. november 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

176/2023.(XI.16.)

Nyílt ülés módosított napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. november 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

177/2023.(XI.16.)

A lejárt határidejű határozatok elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. november 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

178/2023.(XI.16.)

Jászapáti Városi Önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város 2023. évi költségvetésének I.-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatóját annak mellékleteivel együtt 3.602.414.823 Ft bevételi és 3.602.414.823 Ft kiadási módosított főösszeggel, 3.304.684.411 Ft bevételi és 1.868.458.041 Ft kiadási teljesítéssel elfogadja.

Határidő: 2023. november 30.
Felelős: Farkas Ferenc polgármester

179/2023.(XI.16.)

Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2023. I. - III. negyedévi gazdasági tevékenységéről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2023. I. - III. negyedévi gazdasági tevékenységéről szóló – a határozat mellékletét képező – tájékoztatóját.

Határidő:2023. november 30.
Felelős: Karkus Kálmán ügyvezető

180/2023.(XI.16.)

A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény (5130 Jászapáti, István király út 17.) Alapító Okiratának módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával megegyező hatállyal, egyben felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a módosító okirat aláírására.

 2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Jászapáti Város Jegyzőjét a törzskönyvi nyilvántartás módosításának a Magyar Államkincstárnál történő kérelmezésére.

Határidő: 2023. november 24.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Biróné dr. Boros Anikó jegyző

181/2023.(XI.16.)

A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programjának módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programjának módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény (5130 Jászapáti, István király út 17.) Szakmai Programjának és mellékleteinek módosítását a melléklet szerinti tartalommal, a szintén módosításra kerülő Alapító okirat törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésével megegyező hatállyal, és felhatalmazza Kalmárné Nagyistván Erika intézményvezetőt az okirat aláírására.

Határidő: 2023. november 20.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Biróné dr. Boros Anikó jegyző

182/2023.(XI.16.)

Jászapáti város szabályozási tervében szereplő szabályozási vonalak felülvizsgálatáról

Jászapáti városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 27. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettsége alapján úgy dönt, hogy a jelenleg hatályos szabályozási tervében szereplő szabályozási vonalakat továbbra is fenntartja.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

183/2023.(XI.16.)

Jászapáti Város Településrendezési eszközeinek 2023. évi 2. módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről)

Jászapáti Város Képviselő-testülete az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:

 1. Jászapáti város településrendezési eszközeinek 2023. évi 2. módosításához kapcsolódóan környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.

 2. A nyilvántartott régészeti lelőhelyet a módosítással érintett területen fel kell tüntetni.

Határidő: 2023. november 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Farkas Renáta főépítész

184/2023.(XI.16.)

A TOP_Plusz-3.1.2-21-JN1-2022-00002 – „Jászapáti Futrinka szegregátumban élők életminőségének javítása, társadalmi integrációs törekvéseken keresztül” című pályázat kapcsán, Településfejlesztési Terv elkészítése

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_Plusz-3.1.2-21-JN1-2022-00002 – „Jászapáti Futrinka szegregátumban élők életminőségének javítása, társadalmi integrációs törekvéseken keresztül” című pályázat kapcsán, a Településfejlesztési Terv elkészítésére vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Jászsági Térségi Gazdaságfejlesztő Kft-vel. (5100 Jászberény, Kossuth Lajos u. 10-12.)

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő: 2023. november 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

185/2023.(XI.16.)

A Zsinagóga felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a TOP_Plusz-1.1.3-21-JN1-2022-00015 azonosítószámú, „A Zsinagóga felújítása” c. projekthez kapcsolódóan közbeszerzési eljárás lefolytatásáról dönt Jászapáti Városi Önkormányzat közbeszerzési tervében foglaltak szerint.

Közbeszerzésre irányadó eljárási rend: nemzeti (uniós értékhatárt el nem érő értékű közbeszerzési eljárás)

Tervezett eljárás fajtája: Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül [Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti szabadon kialakított eljárásrendi szabályok szerinti, hirdetményes közbeszerzési eljárás]

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő „A Zsinagóga felújítása” tárgyú eljárás kapcsán elfogadja az eljárást megindító felhívást és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentációt.

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az ajánlatkérés elindításához kapcsolódó feladatok elvégzésével.

Határidő: 2023. november 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

186/2023.(XI.16.)

A Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány részére székhelyhasználati hozzájárulásról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány székhelyeként bejegyeztesse az önkormányzat tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, Kossuth Lajos út 18. szám alatti ingatlant.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány részére a fenti ingatlan 66/2023. (IV.20.) számú Képviselő-testületi határozatban megjelölt helyiségeinek használatát ingyenesen biztosítja a székhelyhasználat céljából is azzal, hogy a felmerülő közüzemi költségek továbbra is a Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítványt terhelik.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a székhelyhasználattal kapcsolatos nyilatkozatok aláírására.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Biróné dr. Boros Anikó jegyző

187/2023.(XI.16.)

A 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7.§ (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Jászapáti Polgármesteri Hivatal vonatkozásában - figyelemmel a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésére - 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig (3 munkanap) terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel el. Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel.

2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet elrendelésére vonatkozó döntést a helyben szokásos módon tegye közzé.

Határidő: 2023. november 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

188/2023.(XI.16.)

A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a, valamint 25.§-a alapján a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbiakban felsorolt személyeket választja meg:

A Helyi Választási Bizottság tagjai:

1. Kalmár Istvánné

2. Pádárné Otta Mária

3. Béres Ferencné

Póttagok:

1. Kántor Sándor

2. Nagy Emese

Határidő: 2023. november 30.

Felelős: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

189/2023.(XI.16.)

Jászapáti város Integrált Településfejlesztési Stratégia készítéséről

 1. A Képviselő-testület elrendeli Jászapáti Integrált Településfejlesztési Stratégiájának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmi és formai követelményei szerinti, de a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletnek való átmeneti megfeleltetéssel történő elkészítését.

 2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy az Integrált Településfejlesztési Stratégiát és az elkészítéséhez szükséges megalapozó vizsgálatot a határozat mellékletét képező Főépítészi feljegyzésben rögzített tartalommal kell elkészíteni.

 3. A Képviselő-testület a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti véleményezési eljárást az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével kívánja lefolytatni.

 4. A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az ITS jóváhagyásához szükséges intézkedések megtételére, a szükséges eljárások lebonyolítására.

Melléklet: Főépítészi feljegyzés

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

190/2023.(XI.16.)

Zárt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. november 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

191/2023.(XI.16.)

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” című projekt keretében meghirdetett ingatlan odaítéléséről

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” című projekt keretében meghirdetett, 5130 Jászapáti, Dósa u. 2. szám alatti ingatlanhaszonkölcsönbe vételére kiírt pályázat nyertesének……………….hirdeti ki. A lakás 2023. december 1-től kerül haszonkölcsönbe adásra, határozott ideig, azaz 2025. november 30-ig.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az 1./ pontban meghatározott haszonkölcsön szerződések aláírására.

Határidő:2023. november 30.

Felelős:Farkas Ferenc polgármester

192/2023.(XI.16.)

A Pájer Antal díj odaítéléséről

A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális, közösségi élet területén kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végző munkája elismeréseként Pájer Antal díjat adományoz a Rácz Aladár Zeneiskola AMI részére.

A díj a Magyar Kultúra Napja városi rendezvényen 2024. januárjában kerül ünnepélyes keretek között átadásra.

Határidő: 2024. január 31.
Felelős: Farkas Ferenc polgármester
Gojszáné Ádám Szilvia polgármesteri kabinet vezetője

193/2023.(XI.23.)

Közmeghallgatás napirendjének elfogadásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülte elfogadta a Közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint:

Napirendi javaslat:

 1. Beszámoló a 2023. évi eredményekről.

 2. Képviselő-testületi tagok beszámolója a 2023. évben végzett tevékenységükről.

 3. Egyebek, aktuális közérdekű kérdések, bejelentések.

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. november 24..

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

194/2023.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat

Nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

195/2023.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű határozatok elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

196/2023.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat

Jászapáti Város Polgármesterének határozata

A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény felnőtt korúak érdekében végzett munkájának értékeléséről

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva Jászapáti Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény felnőtt korúak érdekében végzett munkájának értékeléséről szóló – a határozat mellékletét képező – beszámolóját elfogadja.

 1. A Polgármester a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény szakmai munkáját kiemelkedően jónak értékeli.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Kalmárné Nagyistván Erika intézményvezető

Erről értesül:

 1. Farkas Ferenc polgármester,

 2. Biróné dr. Boros Anikó jegyző – helyben,

 3. Képviselő-testület tagjai – helyben,

 4. Kalmárné Nagyistván Erika intézményvezető,

 5. Irattár.

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

197/2023.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat

 

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

198/2023.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat

A Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodásban foglaltak végrehajtásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodásban foglaltak végrehajtását megtárgyalta és azt elfogadja.

Határidő: 2023. december 31.
Felelős: Farkas Ferenc polgármester
Pallagi Imréné az Oktatási, Társadalmi Bizottság Elnöke
Szénási László Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Erről értesül: 1.) Farkas Ferenc polgármester helyben
2.) Képviselő-testület tagjai helyben
3.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző helyben
4.) Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke helyben 5.) Irattár helyben

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

199/2023.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat

Start közfoglalkoztatási programban való részvételről

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete akként döntött, hogy részt kíván venni a start közfoglalkoztatási programban, azon belül a szociális jellegű program megvalósításában összesen 35 fő foglalkoztatásával az alábbi ütemezésben:

Időtartam

Foglalkoztatotti létszám

2024.03.01.-2025.02.28.

20 fő

2024.04.01.-2024.12.31.

15 fő

2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok benyújtására, nyilatkozatok megtételére a programban való részvételhez.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Határidő:2024. március 1.

Erről értesül:

 1. Farkas Ferenc polgármester

 2. Biróné dr. Boros Anikó jegyző

 3. Képviselő-testület tagjai helyben

 4. Jászapáti Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály

 5. Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

 6. Irattár (helyben)

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

200/2023.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat

Jászapáti Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról

 • Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, illetve jóváhagyja Jászapáti Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 2023-2028-as időszakra vonatkozóan.

Határidő:2023. december 15.

Felelős:Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Erről értesül: Farkas Ferenc polgármester

Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Képviselő-testület tagjai - helyben

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

201/2023.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat

Jászapáti Városi Önkormányzat 2024. évi folyószámla-hitel felvételéhez történő hozzájárulásról

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, Jászapáti Városi Önkormányzat 30.000.000,- Ft összegű folyószámlahitel felvételéhez (2024. január 1. napjától - 2024. december 31. napjáig), amelynek folyósítója az Önkormányzat számlavezető bankja, az MBH Bank Nyrt.

2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 30.000.000 Ft folyószámlahitel biztosításához Jászapáti Városi Önkormányzat a 2384. hrsz. 5130 Jászapáti Gyöngyvirág utca 11. szám alatti telephelyet és a rajta található épületeket, valamint a 2385. hrsz. 5130 Jászapáti, Damjanich út 52. szám alatti ingatlant és a rajta található épületeket keretbiztosítéki jelzálogjog alapításához fedezetként nyújtsa. Továbbá felhatalmazást ad az MBH Bank Nyrt. részére az Önkormányzat számlái tekintetében a folyószámlahitel keret összegéig, amennyiben az önkormányzat határidőben nem teljesít.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Határidő: 2023. december 31.

Erről értesül:

1./ Farkas Ferenc polgármester

2./ Képviselő-testület tagjai helyben

3./ Jászapáti Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya

4./ MKB Bank Zrt. (5000 Szolnok, Baross út 10.)

5./ Irattár (helyben)

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

202/2023.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat

Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti Alapító Okiratának módosításáról

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) jóváhagyja az Önálló Óvodai Intézmény JászapátiAlapító okiratának módosítását, aMódosító okiratot és az egységes szerkezetű Alapító okiratot a határozat mellékletét képező tartalommal 2024. január 1-jei hatállyal elfogadja, egyben felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a módosító okirat aláírására.

2. A Képviselő-testület felkéri Jászapáti Város Jegyzőjét a törzskönyvi nyilvántartás módosításának a Magyar Államkincstárnál történő kezdeményezésére.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Határidő: 2023. december 30.

Értesül:

 1. Farkas Ferenc polgármester helyben

 2. Biróné dr. Boros Anikó jegyző – helyben

 3. Képviselő-testület tagjai helyben

 4. Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága

 5. Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti Intézményvezetője

 6. Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatársv

 

203/2023.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. I. félévi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg:

 1. FEJEZET
  Képviselő-testületi ülések ideje és napirendje

2024. február 15. (csütörtök) 14.00 óra

1. Jászapáti Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadásáról.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

A tervezetet előzetesen tárgyalja meg a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság, valamint az Oktatási, Társadalmi Bizottság.

2. Jászapáti Város Polgármestere szabadságának ütemezéséről.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Farkas Ferenc polgármester

3. Jászapáti Városi Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Farkas Ferenc polgármester és a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. ügyvezetője, cégvezetője.

A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalja meg.

2024. március 21. (csütörtök) 14.00 óra

1. A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 12/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.

Előadó: Kovácsné Fazekas Tünde mb. hatósági osztályvezető

A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság; valamint az Oktatási, Társadalmi Bizottság tárgyalja meg.

2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2021. (VI.3.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.

Előadó: Kovácsné Fazekas Tünde mb. hatósági osztályvezető

A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság; valamint az Oktatási, Társadalmi Bizottság tárgyalja meg.

3. A 2024/2025-ös nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Biróné dr. Boros Anikó jegyző, Pallagi Imréné Önálló Óvodai Intézmény vezetője.

A tervezetet előzetesen az Oktatási, Társadalmi Bizottság tárgyalja meg.

2024. április 18. (csütörtök) 14.00 óra

1. Beszámoló a tűzoltás és műszaki mentés területén végrehajtott szakmai feladatokról.

Előadó: Jászberényi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság parancsnok

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Farkas Ferenc polgármester

2. A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendeltségének 2023. évi munkájáról szóló tájékoztató.

Előadó: Fózer Tibor tű. ezredes a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetője

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Farkas Ferenc polgármester

3. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

Előadó: Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Farkas Ferenc polgármester

A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság, valamint az Oktatási, Társadalmi Bizottság tárgyalja meg.

4. Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának 2024. évi felülvizsgálata.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság, valamint az Oktatási, Társadalmi Bizottság tárgyalja meg.

2024. május 16. (csütörtök) 14.00 óra

1. Jelentés az Önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról (zárszámadás).

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés összeállításáért felelős: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető.

A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalja meg.

2. Jelentés a belső ellenőr 2023. évi ellenőrzési tapasztalatairól.

Előadó: Hartyányiné Mérei Judit belső ellenőr

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Hartyányiné Mérei Judit belső ellenőr és Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalja meg.

3. Az Önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése.

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

A tervezetet előzetesen az Oktatási, Társadalmi Bizottság tárgyalja meg.

4. Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának felülvizsgálatáról 2024. évben.

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

A tervezetet előzetesen az Oktatási, Társadalmi Bizottság tárgyalja meg.

5. A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló.

Előadó: Karkus Kálmán, a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Karkus Kálmán, a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője

A tervezetet előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalja meg.

6. Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló.

Előadó: Turgyán Evelin, a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. cégvezetője

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Turgyán Evelin, a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. cégvezetője

A tervezetet előzetesen tárgyalja meg a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság.

2024. június 27. (csütörtök) 14.00 óra

1. Kitüntető díjak adományozása.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Gojszáné Ádám Szilvia Polgármesteri Kabinet vezető, Biróné dr. Boros Anikó jegyző.

Az előterjesztést előzetesen az Oktatási, Társadalmi Bizottság tárgyalja meg.

2. Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti beszámolója a 2023/2024-es nevelési évről.

Előadó: Pallagi Imréné intézményvezető

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pallagi Imréné intézményvezető

Az előterjesztést előzetesen az Oktatási, Társadalmi Bizottság tárgyalja meg.

II. FEJEZET

A testületi ülések állandó napirendjei

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (írásban).

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztésért felelős: Farkas Ferenc polgármester és Biróné dr. Boros Anikó jegyző.

2. Tájékoztató az előző Képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről (szóban).

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztésért felelős: Farkas Ferenc polgármester.

3. Jelentés a Képviselő-testület által átruházott – polgármesteri és bizottsági – hatáskörben hozott döntésekről (írásban).

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztésért felelős: Kovácsné Fazekas Tünde mb. hatósági osztályvezető

4. Interpelláció.

5. Kérdések, bejelentések.

III. FEJEZET

Záró rendelkezések

A munkaterv elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testület a 2023. II. féléves munkatervéről szóló határozatát hatályon kívül helyezi.

Erről értesül:

1.) Farkas Ferenc polgármester

2.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző

3.) Képviselő-testület tagjai - helyben

4.) Polgármesteri Hivatal Osztályvezetői - helyben,

5.) Érintett előadók, előterjesztések elkészítéséért felelős személyek - helyben

6.) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

204/2023.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat

Köztemetés ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) hozzájárul a Jászapáti Városi Önkormányzat és a SELENA Kft. (székhely: 5100 Jászberény, Kápolna u. 23.; adószám: 11263957-2-16; képviseli: Nagy Gábor ügyvezető) között 2020. március 12. napján, a köztemetés feladatának ellátására megkötött vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) módosításához, a SELENA Kft. által küldött – a határozat mellékletét képező – nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően.

 2. A módosítás értelmében a Szerződés további egy évre – 2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig – meghosszabbításra kerül.

 3. A Szerződés 2.1. pontjában rögzített vállalkozói díj emelésével, a hamvasztásos temetés esetén bruttó 188.500,- Ft, azaz egyszáznyolcvannyolcezer-ötszáz forintban, a koporsós temetés esetén bruttó 247.800,- Ft, azaz kettőszáznegyvenhétezer-nyolcszáz forintban kerül megállapításra.

 4. A Képviselő-testület felkéri Jászapáti Város Jegyzőjét, hogy a fentiek alapján a Szerződés módosítását készítse elő.

 5. A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a Szerződés módosításának aláírására.

 6. A Szerződés módosításával együtt járó kiadások a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi költségvetési rendeletében kerülnek elkülönítésre.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Erről értesülnek:

 1. Farkas Ferenc polgármester – helyben,

 2. Biróné dr. Boros Anikó jegyző - helyben

 3. dr. Banka Nikolett aljegyző – helyben,

 4. Képviselő-testület tagjai – helyben,

 5. SELENA Kft. – 5100 Jászberény, Kápolna u. 23.,

 6. Pénzügyi Osztály – helyben,

 7. Irattár.

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

205/2023.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat

Jászapáti Városi Önkormányzatra vonatkozó könyvvizsgálói feladatok ellátásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozóan szerződést köt 2024. január 01. napjától - 2025. december 31. napjáig a legkedvezőbb árajánlatot adó dr. Pecsenye Tibor egyéni vállalkozóval (székhelye: 4029 Debrecen, Csapó u. 61.) könyvvizsgálóval.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1./ pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

1.) Farkas Ferenc polgármester

2.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző

3.) Képviselő-testület tagjai helyben

4.) dr. Pecsenye Tibor (4029 Debrecen, Csapó u. 61.)

5.) GMB Holding Kft. (1097 Budapest, Vaskapu u. 1/a. 2/1.)

6.) Adomix Audit Kft. (4024 Debrecen, Csapó utca 18. II/5.)

7.) Pénzügy Osztály helyben

8.) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

206/2023.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat

Jászapáti Piac Működési rendjéről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Jászapáti Piac Működési rendjéről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta.

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Jászapáti Piac Működési rendjét a melléklet szerinti tartalommal, az elfogadás napjával megegyező hatállyal, és felhatalmazza Karkus Kálmán ügyvezetőt az okirat aláírására.

Határidő: 2023. december 14.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Értesülnek:

 1. Farkas Ferenc polgármester – helyben

 2. Biróné dr. Boros Anikó jegyző – helyben

 3. Képviselő-testület tagjai – helyben

 4. Városüzemeltető Nonprofit Kft.

 5. Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

207/2023.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat

Jászapáti Város Településrendezési eszközeinek 2023. évi 2. módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - mivel a partnerségi egyeztetések során lakossági észrevétel, javaslat nem érkezett - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2022. (VII.15.) Korm. rendelet 62 §-a. §-a, valamint Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 20/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelete szerint meghatározott eljárási szabályok szerint lebonyolított, Jászapáti Város Településrendezési eszközeinek 2023. évi 2. módosításához kapcsolódó partnerségi eljárást lezárja.

Erről értesül:

 1. Képviselő-testületének tagjai Helyben

 2. Farkas Ferenc polgármester Helyben

 3. Biróné dr. Boros Anikó jegyző Helyben

 4. Farkas Renáta főépítész,

 5. EX! Építésziroda Kft.,

 6. Jászapáti lakossága, civil szervezetei és gazdasági társaságai hirdetmény útján

 7. Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

208/2023.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat

Az 5130 Jászapáti, Jókai utca 1. szám alatti társasházi lakások értékesítésre kijelöléséről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelet 64. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elidegenítésre kijelöli a Jászapáti Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, Jókai út 1. szám (fsz. 1. ajtó) alatt található 3164/A/1 helyrajzi számú 54 m² alapterületű lakást.

 2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elidegenítésre kijelöli a Jászapáti Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, Jókai út 1. (fsz. 2. ajtó) szám alatt található 3164/A/2 helyrajzi számú 47 m² alapterületű lakást.

 3. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elidegenítésre kijelöli a Jászapáti Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, Jókai út 1. (fsz. 3. ajtó) szám alatt található 3164/A/3 helyrajzi számú 54 m² alapterületű lakást.

Határidő: folyamatos

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesül:

 1. Farkas Ferenc polgármester – helyben,

 2. Biróné dr. Boros Anikó jegyző – helyben,

 3. Képviselő-testület tagjai – helyben,

 4. Képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága – helyben,

 5. Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya – helyben,

 6. Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

209/2023.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat

az 5130 Jászapáti, István király út 46. szám alatti társasházi lakások és egyéb helyiségek értékesítésre kijelöléséről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelet 64. § (1) bekezdése, illetve 76. §-a alapján az alábbi határozatot hozza:

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elidegenítésre kijelöli a Jászapáti Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, István király út 46. (fsz. 1. ajtó) szám alatt található 168/1/A/1 helyrajzi számú, 57 m²-es lakás+20 m²-es tároló+14 m² gépjárműtárolót.

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elidegenítésre kijelöli a Jászapáti Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, István király út 46. (fsz. 2. ajtó) szám alatt található 168/1/A/2 helyrajzi számú, 54 m²-es lakás+ 9 m²-es tárolót.

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elidegenítésre kijelöli a Jászapáti Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, István király út 46. szám (fsz. 3. ajtó) 168/1/A/3 helyrajzi számú, 99 m²-es raktárt.

Határidő: folyamatos

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesül:

 1. Farkas Ferenc polgármester – helyben,

 2. Biróné dr. Boros Anikó jegyző – helyben,

 3. Képviselő-testület tagjai – helyben,

 4. Képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága – helyben,

 5. Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya – helyben,

 6. Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

210/2023.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat

Futrinka telep szegregátumának infrastr. – Lakóépület felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a TOP_Plusz-1.2.2-21-JN1-2022-00003 azonosítószámú, „Jászapáti Futrinka telep 2 szegregátumának infrastrukturális fejlesztése ” c. projekthez kapcsolódóan közbeszerzési eljárás lefolytatásáról dönt Jászapáti Városi Önkormányzat közbeszerzési tervében foglaltak szerint.

Közbeszerzésre irányadó eljárási rend: nemzeti (uniós értékhatárt el nem érő értékű közbeszerzési eljárás)

Tervezett eljárás fajtája: Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül [Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti szabadon kialakított eljárásrendi szabályok szerinti, hirdetményes közbeszerzési eljárás]

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő „Futrinka telep szegregátumának infrastr. – Lakóépület felújítás” tárgyú eljárás kapcsán elfogadja az eljárást megindító felhívást és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentációt.

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az ajánlatkérés elindításához kapcsolódó feladatok elvégzésével.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek: 1) Farkas Ferenc polgármester – Helyben

2) Bíróné dr. Boros Anikó jegyző – Helyben

3) Képviselő-testület tagjai – Helyben

4) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

211/2023.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat

A TOP_Plusz-3.1.2-21-JN1-2022-00002 – „Jászapáti Futrinka szegregátumban élők életminőségének javítása, társadalmi integrációs törekvéseken keresztül” című pályázat kapcsán, Kiadvány elkészítése

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_Plusz-3.1.2-21-JN1-2022-00002 – „Jászapáti Futrinka szegregátumban élők életminőségének javítása, társadalmi integrációs törekvéseken keresztül” című pályázat kapcsán, Kiadvány elkészítésérevonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Jász-Innova Kft-vel.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek: 1) Farkas Ferenc polgármester – Helyben

2) Biróné dr. Boros Anikó jegyző – Helyben

3) Képviselő-testület tagjai – Helyben

4) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

212/2023.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat

A TOP_Plusz-3.1.2-21-JN1-2022-00002 – „Jászapáti Futrinka szegregátumban élők életminőségének javítása, társadalmi integrációs törekvéseken keresztül” című pályázat kapcsán, Oktatások, tréningek lebonyolítása

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_Plusz-3.1.2-21-JN1-2022-00002 – „Jászapáti Futrinka szegregátumban élők életminőségének javítása, társadalmi integrációs törekvéseken keresztül” című pályázat kapcsán, Oktatások, tréningek lebonyolítására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Jász-Innova Kft-vel.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek: 1) Farkas Ferenc polgármester – Helyben

2) Biróné dr. Boros Anikó jegyző – Helyben

3) Képviselő-testület tagjai – Helyben

4) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

213/2023.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat

A TOP_Plusz-3.1.2-21-JN1-2022-00002 – „Jászapáti Futrinka szegregátumban élők életminőségének javítása, társadalmi integrációs törekvéseken keresztül” című pályázat kapcsán, Programok, rendezvények lebonyolítása

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_Plusz-3.1.2-21-JN1-2022-00002 – „Jászapáti Futrinka szegregátumban élők életminőségének javítása, társadalmi integrációs törekvéseken keresztül” című pályázat kapcsán, Programok, rendezvények lebonyolítására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Jász-Innova Kft-vel.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek: 1) Farkas Ferenc polgármester – Helyben

2) Biróné dr. Boros Anikó jegyző – Helyben

3) Képviselő-testület tagjai – Helyben

4) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

214/2023.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat

Zárt ülés napirendjének módosításáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

215/2023.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat

Zárt ülés módosított napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

216/2023.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat

a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 2. ajtó (2805/3/A/7 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 82 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) számú önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e.) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 2. ajtóalatt található (2805/3/A/7 hrsz.) 82 m2 alapterületű „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra Lóczi József jászapáti lakos részére 2024. január 8-tól - 2029. január 7-ig (5 éves határozott időre) bérleti jogot biztosít.

A 82 m2 alapterületű, összkomfortos, költségelvű bérlakás bérleti díja az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) sz. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete mellékletében megállapított bérleti díj és területnagyság szorzata havonta.

2.) Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

A határozat alapja Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) számú önkormányzati rendelete.

Határidő: 2024. január 15.

Felelős:Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

1. Farkas Ferenc polgármester-helyben

2. Biróné dr. Boros Anikó jegyző-helyben

3. Képviselő-testület tagjai-helyben

4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály-helyben

5. Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály-helyben

6. Lóczi József pályázó

7. Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

217/2023.(XII.14.)

 

a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 5. ajtó (2805/3/A/4 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 75 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálásáról

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) számú önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e.) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 5. ajtóalatt található (2805/3/A/4 hrsz.) 75 m2 alapterületű „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra Csőke Luca jászapáti lakos részére 2024. január 8-tól - 2029. január 7-ig (5 éves határozott időre) bérleti jogot biztosít.

A 75 m2 alapterületű, összkomfortos, költségelvű bérlakás bérleti díja az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) sz. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete mellékletében megállapított bérleti díj és területnagyság szorzata havonta.

2.) Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

A határozat alapja Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) számú önkormányzati rendelete.

Határidő: 2024. január 15.

Felelős:Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

1. Farkas Ferenc polgármester-helyben

2. Biróné dr. Boros Anikó jegyző-helyben

3. Képviselő-testület tagjai-helyben

4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály-helyben

5. Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály-helyben

6. Csőke Luca pályázó

7. Morvai Márk pályázó

8. Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

218/2023.(XII.14.)

a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 2. emelet 10. ajtó (2805/3/A/11 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 76 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) számú önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e.) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 2. emelet 10. ajtóalatt található (2805/3/A/11 hrsz.) 76 m2 alapterületű „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra Ádám Gábor jászapáti lakos részére 2024. január 8-tól - 2029. január 7-ig (5 éves határozott időre) bérleti jogot biztosít.

A 76 m2 alapterületű, összkomfortos, költségelvű bérlakás bérleti díja az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) sz. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete mellékletében megállapított bérleti díj és területnagyság szorzata havonta.

2.) Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

A határozat alapja Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) számú önkormányzati rendelete.

Határidő: 2024. január 15.

Felelős:Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

1. Farkas Ferenc polgármester-helyben

2. Biróné dr. Boros Anikó jegyző-helyben

3. Képviselő-testület tagjai-helyben

4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály-helyben

5. Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály-helyben

6. Ádám Gábor pályázó

7. Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

219/2023.(XII.14.)

A Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 1. ajtó (2805/3/A/8 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 77 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakás bérbeadásáról

 1. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) sz. rendelet 14/A.§.-a Jászapáti Város Polgármestere részére bérlőkijelölési jogot biztosít.

Fenti rendelet alapján Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a bérbeadásról, illetve Jászapáti Város Polgármestere bérleti jogot biztosít a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 1. ajtó (2805/3/A/8 hrsz.) alatti 77 m2 alapterületű, összkomfortos, „Cenrtum lakások” költségelvű bérlakás bérletére Morvai Márk jászapáti lakos részére 2024. január 15. napjától 2029. január 14. napjáig (5 éves határozott időre).

A 77 m2 alapterületű, összkomfortos, költségelvű bérlakás bérleti díja az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) sz. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete mellékletében megállapított bérleti díj és területnagyság szorzata havonta.

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

A határozat alapja Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) számú önkormányzati rendelete.

Határidő: 2024. január 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

1. Farkas Ferenc polgármester-helyben

2. Biróné dr. Boros Anikó jegyző-helyben

3. Képviselő-testület tagjai helyben

4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya-helyben

5. Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya-helyben

6. Morvai Márk

7. Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

220/2023.(XII.14.)

A Jászapáti 160090020 NEAK kódszámú és a Jászapáti 160090017 NEAK kódszámú háziorvosi körzetben fennálló egészségügyi szolgálati munkaszerződés módosításáról

 1. A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) hozzájárul ahhoz, a Jászapáti Városi Önkormányzat, mint egészségügyi szolgáltató és Dr. Farády Zoltán, mint munkavállaló között 2022. július 1-jétől fennálló 160090020 NEAK kódszámú és a 160090017 NEAK kódszámú háziorvosi körzetekre vonatkozó munkaszerződés módosításra kerüljön 2024. január 1. napjától, és a heti munkaidő 30-30 órára módosuljon.

 1. A Képviselő-testület felhatalmazza Jászapáti Város Polgármesterét, az egészségügyi szolgálati munkaszerződés módosításának az aláírására, a módosítása következtében szükséges, valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve -amennyiben az szükséges- a működési engedély módosítására vonatkozó eljárás lefolytatását, valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek, hiánypótlásainak megfelelő szerződésmódosítást is.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesül:

 1. Farkas Ferenc polgármester – helyben,

 2. Biróné dr. Boros Anikó jegyző – helyben,

 3. Képviselő-testület tagjai – helyben,

 4. Képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága – helyben,

 5. Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

221/2023.(XII.14.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról 2024. évben

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kimagasló versenyzői érdemek elismeréseként „Jászapáti Város Év Sportolója díj” elismerést adományoz

BÉRES CSILLA részére

női kategóriában, aki a versenysport, illetve szabadidősport területén kiváló munkájával kimagasló eredményeket ért el.

A díj ünnepélyes keretek között a 2024. januárjában megrendezendő Sportbálon kerül ünnepélyes keretek között átadásra.

Határidő: 2024. január 31.

Felelős: Pócs János alpolgármester

Erről értesülnek:

 1. Díjazott

 2. Farkas Ferenc polgármester

 3. Pócs János alpolgármester

 4. Biróné dr. Boros Anikó jegyző

 5. Képviselő-testület tagjai

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

224/2023.(XII.14.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról 2024. évben

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kimagasló versenyzői érdemek elismeréseként „Jászapáti Város Év Sportolója díj” elismerést adományoz

KARKUS KÁLMÁNNÉ részére

női kategóriában, aki a versenysport, illetve szabadidősport területén kiváló munkájával kimagasló eredményeket ért el.

A díj ünnepélyes keretek között a 2024. januárjában megrendezendő Sportbálon kerül ünnepélyes keretek között átadásra.

Határidő: 2024. január 31.

Felelős: Pócs János alpolgármester

Erről értesülnek:

 1. Díjazott

 2. Farkas Ferenc polgármester

 3. Pócs János alpolgármester

 4. Biróné dr. Boros Anikó jegyző

 5. Képviselő-testület tagjai

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

223/2023.(XII.14.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról 2024. évben

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kimagasló versenyzői érdemek elismeréseként „Jászapáti Város Év Sportolója díj” elismerést adományoz

ADLER NETTI részére

nemzetközi sikereket elért női kategóriában, aki a versenysport, illetve szabadidősport területén kiváló munkájával kimagasló eredményeket ért el.

A díj ünnepélyes keretek között a 2024. januárjában megrendezendő Sportbálon kerül ünnepélyes keretek között átadásra.

Határidő: 2024. január 31.

Felelős: Pócs János alpolgármester

Erről értesülnek:

 1. Díjazott

 2. Farkas Ferenc polgármester

 3. Pócs János alpolgármester

 4. Biróné dr. Boros Anikó jegyző

 5. Képviselő-testület tagjai

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

224/2023.(XII.14.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról 2024. évben

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kimagasló versenyzői érdemek elismeréseként „Jászapáti Város Év Sportolója díj” elismerést adományoz

NAGY BALÁZS részére

férfi kategóriában, aki a versenysport, illetve szabadidősport területén kiváló munkájával kimagasló eredményeket ért el.

A díj ünnepélyes keretek között a 2024. januárjában megrendezendő Sportbálon kerül ünnepélyes keretek között átadásra.

Határidő: 2024. január 31.

Felelős: Pócs János alpolgármester

Erről értesülnek:

 1. Díjazott

 2. Farkas Ferenc polgármester

 3. Pócs János alpolgármester

 4. Biróné dr. Boros Anikó jegyző

 5. Képviselő-testület tagjai

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

225/2023.(XII.14.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról 2024. évben

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kimagasló versenyzői érdemek elismeréseként „Jászapáti Város Év Sportolója díj” elismerést adományoz

VINCZE GÁBOR részére

férfi kategóriában, aki a versenysport, illetve szabadidősport területén kiváló munkájával kimagasló eredményeket ért el.

A díj ünnepélyes keretek között a 2024. januárjában megrendezendő Sportbálon kerül ünnepélyes keretek között átadásra.

Határidő: 2024. január 31.

Felelős: Pócs János alpolgármester

Erről értesülnek:

 1. Díjazott

 2. Farkas Ferenc polgármester

 3. Pócs János alpolgármester

 4. Biróné dr. Boros Anikó jegyző

 5. Képviselő-testület tagjai

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

226/2023.(XII.14.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról 2024. évben

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kimagasló versenyzői érdemek elismeréseként „Jászapáti Város Év Sportolója díj” elismerést adományoz

UTASI LÁSZLÓ részére

férfi kategóriában, aki a versenysport, illetve szabadidősport területén kiváló munkájával kimagasló eredményeket ért el.

A díj ünnepélyes keretek között a 2024. januárjában megrendezendő Sportbálon kerül ünnepélyes keretek között átadásra.

Határidő: 2024. január 31.

Felelős: Pócs János alpolgármester

Erről értesülnek:

 1. Díjazott

 2. Farkas Ferenc polgármester

 3. Pócs János alpolgármester

 4. Biróné dr. Boros Anikó jegyző

 5. Képviselő-testület tagjai

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

227/2023.(XII.14.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról 2024. évben

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kimagasló versenyzői érdemek elismeréseként „Jászapáti Város Év Sportolója díj” elismerést adományoz

ADLER DÁVID részére

nemzetközi sikereket elért férfi kategóriában, aki a versenysport, illetve szabadidősport területén kiváló munkájával kimagasló eredményeket ért el.

A díj ünnepélyes keretek között a 2024. januárjában megrendezendő Sportbálon kerül ünnepélyes keretek között átadásra.

Határidő: 2024. január 31.

Felelős: Pócs János alpolgármester

Erről értesülnek:

 1. Díjazott

 2. Farkas Ferenc polgármester

 3. Pócs János alpolgármester

 4. Biróné dr. Boros Anikó jegyző

 5. Képviselő-testület tagjai

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

228/2023.(XII.14.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról 2024. évben

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testüete a kimagasló versenyzői érdemek elismeréseként „Jászapáti Város Év Sportolója díj” elismerést adományoz

TAJTI BENCE részére

nemzetközi sikereket elért férfi kategóriában, aki a versenysport, illetve szabadidősport területén kiváló munkájával kimagasló eredményeket ért el.

A díj ünnepélyes keretek között a 2024. januárjában megrendezendő Sportbálon kerül ünnepélyes keretek között átadásra.

Határidő: 2024. január 31.

Felelős: Pócs János alpolgármester

Erről értesülnek:

 1. Díjazott

 2. Farkas Ferenc polgármester

 3. Pócs János alpolgármester

 4. Biróné dr. Boros Anikó jegyző

 5. Képviselő-testület tagjai

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

229/2023.(XII.14.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról 2024. évben

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kimagasló versenyzői érdemek elismeréseként „Jászapáti Város Év Sportolója díj” elismerést adományoz

ZAGYI ERZSÉBET részére

ifjúsági női kategóriában, aki a versenysport, illetve szabadidősport területén kiváló munkájával kimagasló eredményeket ért el.

A díj ünnepélyes keretek között a 2024. januárjában megrendezendő Sportbálon kerül ünnepélyes keretek között átadásra.

Határidő: 2024. január 31.

Felelős: Pócs János alpolgármester

Erről értesülnek:

 1. Díjazott

 2. Farkas Ferenc polgármester

 3. Pócs János alpolgármester

 4. Biróné dr. Boros Anikó jegyző

 5. Képviselő-testület tagjai

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

230/2023.(XII.14.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról 2024. évben

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kimagasló versenyzői érdemek elismeréseként „Jászapáti Város Év Sportolója díj” elismerést adományoz

ZAGYI TERÉZIA részére

ifjúsági női kategóriában, aki a versenysport, illetve szabadidősport területén kiváló munkájával kimagasló eredményeket ért el.

A díj ünnepélyes keretek között a 2024. januárjában megrendezendő Sportbálon kerül ünnepélyes keretek között átadásra.

Határidő: 2024. január 31.

Felelős: Pócs János alpolgármester

Erről értesülnek:

 1. Díjazott

 2. Farkas Ferenc polgármester

 3. Pócs János alpolgármester

 4. Biróné dr. Boros Anikó jegyző

 5. Képviselő-testület tagjai

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

231/2023.(XII.14.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról 2024. évben

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kimagasló versenyzői érdemek elismeréseként „Jászapáti Város Év Sportolója díj” elismerést adományoz

KALMÁR VERONIKA részére

ifjúsági női kategóriában, aki a versenysport, illetve szabadidősport területén kiváló munkájával kimagasló eredményeket ért el.

A díj ünnepélyes keretek között a 2024. januárjában megrendezendő Sportbálon kerül ünnepélyes keretek között átadásra.

Határidő: 2024. január 31.

Felelős: Pócs János alpolgármester

Erről értesülnek:

 1. Díjazott

 2. Farkas Ferenc polgármester

 3. Pócs János alpolgármester

 4. Biróné dr. Boros Anikó jegyző

 5. Képviselő-testület tagjai

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

232/2023.(XII.14.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról 2024. évben

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kimagasló versenyzői érdemek elismeréseként „Jászapáti Város Év Sportolója díj” elismerést adományoz

NAGY FANNI részére

ifjúsági női kategóriában, aki a versenysport, illetve szabadidősport területén kiváló munkájával kimagasló eredményeket ért el.

A díj ünnepélyes keretek között a 2024. januárjában megrendezendő Sportbálon kerül ünnepélyes keretek között átadásra.

Határidő: 2024. január 31.

Felelős: Pócs János alpolgármester

Erről értesülnek:

 1. Díjazott

 2. Farkas Ferenc polgármester

 3. Pócs János alpolgármester

 4. Biróné dr. Boros Anikó jegyző

 5. Képviselő-testület tagjai

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

230/2023.(XII.14.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról 2024. évben

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kimagasló versenyzői érdemek elismeréseként „Jászapáti Város Év Sportolója díj” elismerést adományoz

ZAGYI TERÉZIA részére

ifjúsági női kategóriában, aki a versenysport, illetve szabadidősport területén kiváló munkájával kimagasló eredményeket ért el.

A díj ünnepélyes keretek között a 2024. januárjában megrendezendő Sportbálon kerül ünnepélyes keretek között átadásra.

Határidő: 2024. január 31.

Felelős: Pócs János alpolgármester

Erről értesülnek:

 1. Díjazott

 2. Farkas Ferenc polgármester

 3. Pócs János alpolgármester

 4. Biróné dr. Boros Anikó jegyző

 5. Képviselő-testület tagjai

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

234/2023.(XII.14.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról 2024. évben

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kimagasló versenyzői érdemek elismeréseként „Jászapáti Város Év Sportolója díj” elismerést adományoz

ANDRÁSI BENCE részére

ifjúsági férfi kategóriában, aki a versenysport, illetve szabadidősport területén kiváló munkájával kimagasló eredményeket ért el.

A díj ünnepélyes keretek között a 2024. januárjában megrendezendő Sportbálon kerül ünnepélyes keretek között átadásra.

Határidő: 2024. január 31.

Felelős: Pócs János alpolgármester

Erről értesülnek:

 1. Díjazott

 2. Farkas Ferenc polgármester

 3. Pócs János alpolgármester

 4. Biróné dr. Boros Anikó jegyző

 5. Képviselő-testület tagjai

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

235/2023.(XII.14.)

Jászapáti Város Év Edzője díj adományozásáról 2024. évben

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kimagasló edzői érdemek elismeréseként „Jászapáti Város Év Edzője díj” elismerést adományoz

MENYHÁRT DÁNIEL részére,

aki a versenysportban, a szabadidősportban és az utánpótlás-nevelésben edzői szakterületeken magas színvonalú munkát végez.

A díj ünnepélyes keretek között a 2024. januárjában megrendezendő Sportbálon kerül ünnepélyes keretek között átadásra.

Határidő: 2024. január 31.

Felelős: Pócs János alpolgármester

Erről értesülnek:

 1. Díjazott

 2. Farkas Ferenc polgármester

 3. Pócs János alpolgármester

 4. Biróné dr. Boros Anikó jegyző

 5. Képviselő-testület tagjai

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

236/2023.(XII.14.)

Jászapáti Város Év Csapata díj adományozásáról 2024. évben

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kimagasló csapatmunka és csapatban elért eredmények elismeréseként „Jászapáti Város Év Csapata díj” elismerést adományoz a

JVSE FELNŐTT LABDARÚGÓ CSAPAT részére,

akik versenysport, illetve szabadidősport területén kiváló munkájukkal kimagasló eredményeket értek el.

A díj ünnepélyes keretek között a 2024. januárjában megrendezendő Sportbálon kerül ünnepélyes keretek között átadásra.

Határidő: 2024. január 31.

Felelős: Pócs János alpolgármester

Erről értesülnek:

 1. Díjazott

 2. Farkas Ferenc polgármester

 3. Pócs János alpolgármester

 4. Biróné dr. Boros Anikó jegyző

 5. Képviselő-testület tagjai

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

237/2023.(XII.14.)

Jászapáti Város Sportjáért díj adományozásáról 2024. évben

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a sport terén korábban, hosszabb távon nyújtott kiemelkedő tevékenység elismeréseként „Jászapáti Város Sportjáért díj” elismerést adományoz

TAJTI JÓZSEF részére,

aki korábban, hosszabb távon kiemelkedő tevékenységet nyújtott Jászapáti sportéletében.

A díj ünnepélyes keretek között a 2024. januárjában megrendezendő Sportbálon kerül ünnepélyes keretek között átadásra.

Határidő: 2024. január 31.

Felelős: Pócs János alpolgármester

Erről értesülnek:

 1. Díjazott hozzátartozói

 2. Farkas Ferenc polgármester

 3. Pócs János alpolgármester

 4. Biróné dr. Boros Anikó jegyző

 5. Képviselő-testület tagjai

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

238/2023.(XII.14.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról 2024. évben

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kimagasló versenyzői érdemek elismeréseként „Jászapáti Város Év Sportolója díj” elismerést adományoz

GYENES RÓMEÓ részére

technikai autó-sport férfi kategóriában, aki a versenysport, illetve szabadidősport területén kiváló munkájával kimagasló eredményeket ért el.

A díj ünnepélyes keretek között a 2024. januárjában megrendezendő Sportbálon kerül ünnepélyes keretek között átadásra.

Határidő: 2024. január 31.

Felelős: Pócs János alpolgármester

Erről értesülnek:

 1. Díjazott

 2. Farkas Ferenc polgármester

 3. Pócs János alpolgármester

 4. Biróné dr. Boros Anikó jegyző

 5. Képviselő-testület tagjai

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. december 15.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs