péntek, június 05, 2020

Jászapáti Városi Önkormányzat - 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2. -  Telefon: 57/ 540 100 - E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
szeszenyi2020banner

28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Jászapáti főtér
Templom belső
Templom légifotó
Könyvtár
Könyvtár
Ravatalozó
Horváth Bölcsőde
Park
Szent István szobor

Önkormányzati meghívók

 • Meghívó - Képviselő-testület 2020. március 19-án /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülés +

  M E G H Í Tovább olvas
 • Meghívó - Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága 2020. március 18-án /szerdán/ 16 óra +

  M E G H Í Tovább olvas
 • Meghívó - Oktatási, Társadalmi Bizottsága 2020. március 17-én /kedden/ 16.00 órai kezdettel soros, nyílt ülést tart, +

  M E G H Í Tovább olvas
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lakossági felhívások

 • Lakossági Felhívás - FELHÍVÁS PARLAGFŰ ÉS EGYÉB GYOMOK IRTÁSÁRA +

  FELHÍVÁS PARLAGFŰ ÉS EGYÉB GYOMOK Tovább olvas
 • Lakossági Felhívás! - Veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről +

  Tisztelt Ügyfelek! Szíves tájékoztatásképpen jelezzük, Tovább olvas
 • Lakossági felhívás - Csőtörés, vízszivárgás - TRV Zrt. +

  Tisztelt jászapáti Lakosok! A TRV Tovább olvas
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KÖZOKTATÁSI VAGY FELSŐOKTATÁSI TANULÓKNAK, HALLGATÓKNAK

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KÖZOKTATÁSI VAGY FELSŐOKTATÁSI TANULÓKNAK, HALLGATÓKNAK

Jászapáti Város Önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” projekt keretében.

A Települési Ösztöndíjpályázat alapvető céljai első sorban,

- hogy a tanulók, fiatalok, megszerezhessék a képességeik szerinti, legmagasabb, elérhető iskolai végzettséget,
- hogy a tanulók, fiatalok településhez történő kötődését erősítse.

Az ösztöndíjastól elvárás, hogy mindent megtegyen azért, hogy megszerzett tudását közvetve vagy közvetlenül a település érdekében is kamatoztassa, akár úgy, hogy a településen vállal munkát (amennyiben van számára megfelelő feltételeket nyújtó munkalehetőség), akár úgy, hogy az ösztöndíj folyósítását követő 3 évig, a településen folyó fejlesztési folyamatokban önkéntesen részt vesz.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság
- Jászapáti állandó lakóhely
- szociálisan hátrányos helyzet
- közoktatási vagy felsőoktatási tanulói/hallgatói jogviszony
- kiskorú esetén a törvényes képviselő által aláírt pályázati adatlap
- egyéb pályázati támogatásban, ösztöndíjban nem részesül (erről nyilatkoznia kell az ösztöndíjra pályázónak)

Előnyt jelent:

- kimagasló tanulmányi eredmény (4.00 felett)

A megítélhető átlagos támogatás összege: 30.000,-Ft/fő/hó
Támogatási időszak: 2018. szeptember 1. - 2019. január 31. (6 hónap)

Az összeg folyósítása folyószámlára történik.

Pályázat benyújtása:

- kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 7.

A pályázat kötelező mellékletei:
- Pályázati adatlap.
- Tanulói/hallgatói jogviszony igazolása
- Előző félévi tanulmányi eredményről készült hitelesített igazolás
- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó egyéb más forrásból nem részesül ösztöndíjban.
- Igazolás a hátrányos helyzetről.

Hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.

A pályázat benyújtásának módja:
Személyesen, zárt borítékban a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft-nél (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 9.) vagy postai úton (Jászapáti Városi Önkormányzat, 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 2.).
A borítékra kérnénk ráírni: „EFOP 3.9.2. ösztöndíj pályázat”.

A pályázat elbírálása:
A pályázatokat 3 fős ad hoc bizottság bírálja el. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2018. szeptember 12. A pályázat elbírálásáról a pályázók az elbírálást követő 5 napon belül tájékoztatást kapnak.

Adatkezelés:
A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt adatok valóságtartalmáért.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot kiíró Jászapáti Városi Önkormányzat nyilvántartásba vegye és a jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt adatait kezelje.

 

Jászapáti, 2018. augusztus 30.

Jászapáti Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI ADATLAP

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KÖZOKTATÁSI VAGY FELSŐOKTATÁSI TANULÓKNAK, HALLGATÓKNAK

EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” projekt

1.A pályázóra vonatkozó adatok:
Neve:_________________________________________________________
Születési neve:_________________________________________________
Anyja neve:____________________________________________________
Születési hely,idő:_______________________________________________
Lakóhelye:_____________________________________________________
Társadalombiztosítási Jele:_______________________________________
Adóazonosító Jele:_____________________________________________
Állampolgársága:______________________________________________
Telefonszám:_________________________________________________
Fizetési számlát vezető pénzintézet neve, fizetési számlaszám:__________ Oktatási intézmény, ahol a pályázó tanulmányait folytatja: ________________

2. A pályázó háztartásában élők adatai, jövedelmi viszonyai:
A pályázóval közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:______________fő
A pályázó háztartásában élők személyi adatai:
Név: Születési hely, idő: Anyja neve: TAJ szám: Rokonsági fok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A pályázó, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi nettó jövedelme forintban:
A jövedelem típusa Pályázó A pályázóval közös háztartásban élő további személyek
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

A háztartásban egy főre jutó havi nettó jövedelem:_____________________________Ft/fő/hó

SZOCIÁLIS HELYZET:
A pályázó szülei elváltak: igen/nem
A pályázó szülei különváltak: igen/nem
A pályázó árva: igen/nem
A pályázó félárva: igen/nem
A pályázó állami gondozott, gyámolt: igen/nem
A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant: van/nincs
A pályázó családjában munkanélküli: van/ nincs

Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ____ fő

KÉRJÜK, RÖVIDEN FOGALMAZZA MEG, MIÉRT TARTJA FONTOSNAK, HOGY TELEPÜLÉSÉN A FIATALOK HELYBEN MARADJANAK?
……………………………………………………………………………………………………………

ÖN MILYEN TERÜLETEN TUDNA SEGÍTENI EBBEN?
…………………………………………………………………………………………………………

Egyéb, a pályázat elbírálásánál előnyt jelentő tevékenységek, szempontok (helyi, illetve iskolai közösségekben végzett munka, kiemelkedő sport teljesítmény stb.) felsorolása:
………………………………………………………………………………………………………………

Feltételek vállalása:

l a településen történő elhelyezkedés és/vagy
l önkéntes munka vállalása

5. Nyilatkozatok
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek. (megfelelő aláhúzandó).
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális törvény vonatkozó rendelkezésére tekintettel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizhetik.
Hozzájárulok ahhoz, hogy Jászapáti város önkormányzata személyes adataimat az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.
A kitöltött pályázati adatlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes.
Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: ________.

Dátum:...........................................................

____________________
pályázó aláírása
(kiskorú esetén törvényes képviselő

svajci bannerjasztanc banner

kormany tamogataski

Városi Hírek

Archív hírek

Közlemények

Archív közlemények

Városi események

Nincsenek események

Közadat kereső

Álláslehetőségek


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100

Eseménynaptár

Június 2020
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

jaszsagi ivoviz projekt

Designed by Notora Team Kft.