Nyomtatás

"Zöld város kialakítása" - TOP-2.1.2-15

DSC 0836 600

 

A jelenleg folyó fejlesztések keretében a piachoz kapcsolódik a Damjanich út 6 szám alatt kialakításra kerülő piac-bejárati kapuja, valamint a piacfelügyelői iroda is. Az új piac-bejárati építmény lehetőséget ad a szolgáltatások bővítésére a termelt és szedett gombák vizsgálatára is szolgáló helyiséggel. Ezzel együtt a piacfelügyelő részére egy útbaigazító információs – adminisztrációs helyiség készül, mely rendezvények alkalmával is biztosítja az információ szolgáltatást, ez a régi időkre emlékeztető cédulaház funkcióját tölti be.

A bejárati „kapu" felépítményére /tető felületre/ napelemek telepítését tervezzük, mely a piac és zöldfelület térvilágítását is biztosítja. A területen a zöldfelület kialakítása pihenőhelyként és várakozó térként is szolgál, ahol elsődlegesen a gyerekek részére ülőhelyeket telepítünk és a teresedés közepén egy ivókút is helyet kap. Ez a zöldfelület a művészetek háza zöldterületével összekapcsolható, így nagyobb, többcélú, folyamatosan is igénybe vehető zöldterület alakul ki. A Damjanich útról a piactér teljes üzemeltetéséhez szükséges közmű kapacitás és kapcsolat épül ki, melyre a jelenlegi piaci funkciók, is csatlakoztathatóak. A piactér iskola felőli határán a telekhatár rendezéssel nem érintett szakaszon egy zöld sáv és ezt szegélyező sávban a piactéri burkolat és vízelvezetés megújul. A zöldfelületet érintő szakaszon a kerítés felújítását is el kell végezni. Az úgynevezett cédulaház mögött az út és zöldfelület közötti üzemeltetők részére is kialakításra kerülő parkoló gyepráccsal készül. A vidéki és környezettudatos közlekedés eszköze a kerékpár, ezért 38 férőhelyes kerékpártárolót tervezünk, részben gyeprács felülettel, ez tovább növeli a zöldfelület területét. A burkolt felületek csapadékvíz elvezetésére – figyelembe véve az egész piac területének csapadékvíz rendezés megvalósításához szükséges szintekkel és esés irányokkal csapadékvíz hálózat egy szakasza is elkészül. Ezzel egy később létesítendő iszap és olajfogó műtárgyon keresztül kezelt csapadékvíz tározó telepítésével biztosított lesz a zöldfelület öntözővíz igénye. A parkolósáv későbbi fejlesztéssel tovább bővíthető. Piacnapokon kívül, amikor a nagy piactér nem üzemel a megújított területen a zöldterületen kívül termelői piacként is szolgál. Ezzel a fő közlekedési útról látszó árusítás becsalogathatja a turistákat, vásárlókat. A termelői piac zavartalan igénybevételére délkeleti oldalról provizórikus lehatárolás készül. A szomszéd felől az épület, az utca felől a tervezett kerítés biztosítja a lehatárolást.

DSC 0831 600

További fejlesztések során a kialakult igények figyelembevételével ez a terület bővíthető. A kerékpártároló és az oszlopokkal kialakított terület termelői piacnapokon, de nyári időszakban is vitorlavászonnal lefedhető. Heti rendszeres és termelői piacokon kívüli időszakban a kerékpártárolók és parkoló P+R-ként is üzemeltethető, de a szomszédos épületek rendeltetéséhez is igénybe vehető. A piac területén kialakításra kerülő új zöldfelületek javarészt gyepesített területek lesznek, melyekre talajtakaró cserjék és gömb koronájú fák kerülnek elültetésre.

A piac csarnok épületében éjszakai világítás kialakítása is megvalósul. A csarnok sötétebb időben, és éjjel történő megvilágítása a jobb árusító körülmények kialakítását és a nem rendeltetésszerű használat megakadályozását hivatott szolgálni. Az új piac-bejárati kapu környezetében kialakításra kerül nyílt internet Hot-Spot is, valamint a későbbiekben aktuális időjárási adatokat, pontos időt és fontos információkat megjelenítő tábla is.

A piactér a fenti fejlesztések megvalósulása után sem áll meg. Későbbi tervek szerint a piactér területének további bővítése mellett a környező utcák forgalmi rendjének megváltoztatásával a terület elkerítése tovább fog növekedni. A kibővített és megújult piactér és környezetének biztonságáért a közterületi térfigyelő rendszer bővítése és átstrukturálása is megtörténik, így a már kevesebb, de jobban használható ki-, és bejárati pont mellett nagyobb figyelem fordítható a piaci látogatók és árusok, valamint a terület és a közterületi tárgyak megóvására, a biztonságérzet javítására.

DSC 0862-f 600