Nyomtatás

Meghívó rendkívüli képviselő-testületi ülésre 2016. 07. 28.

Tisztelt Látogatóink! 

A soros képviselő-testületi ülés részleteiről az "Önkormányzat" főmenü "Aktuális ülések" menüpontja alatt találhat bővebb információkat.

M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2016. július 28-án /csütörtökön/ 14.00 órára
rendkívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

1./ Tájékoztatás az állami rezsi- és bürokrácia csökkentést célzó újabb Nemzeti Konzultációról.
Előadó: Vári-Nagy Judit Jászapáti Járási Hivatal vezetője                     /szóban/

2./ Jászapáti Város Településrendezési eszközeinek több részterületet érintő módosításáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                   /írásban/

3./ A Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításáról.                /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4./ Jászapáti Városi Önkormányzatának a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részévteléről.               /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5./ A J-Energ Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolást lezáró dokumentumainak jóváhagyásáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                   /írásban/

6./ A közétkeztetési közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 202/2015.(X.15.)számú Képviselő-testületi határozat visszavonásáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                  /írásban/

Zárt ülés

1./ Közétkeztetési szolgáltatás ellátásáról a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 5130 Jászsapáti, Petőfi Sándor út 22., valamint az István király út 12. szám alatti intézményeinek tanulói részére.                          /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                  

2./ Közétkeztetési szolgáltatás ellátásáról a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola  5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 17. szám alatti intézményének tanulói részére.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                  /írásban/

3./ Közétkeztetési szolgáltatás ellátásáról a Jászapáti Városi Önkormányzat fenntartásában  működő bölcsődében, óvodai intézményekben, valamint a szociális étkeztetést igénylők   részére.                                         /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4./ A Jászapáti, Kossuth Lajos út 27. szám 1. ajtó (732 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 97 m2 alapterületű, összkomfortos szolgálati lakás bérbeadásáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 

Jászapáti, 2016. július 26.

 Farkas Ferenc
polgármester