vasárnap, szeptember 23, 2018

Jászapáti Városi Önkormányzat - 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2. -  Telefon: 57/ 540 100 - E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
szeszenyi2020banner

28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Jászapáti főtér
Templom belső
Templom légifotó
Könyvtár
Könyvtár
Ravatalozó
Horváth Bölcsőde
Park
Szent István szobor

Önkormányzati meghívók

 • MEGHÍVÓ - Soros Képviselő-testületi ülés 2018. szeptember 20-án /csütörtökön/ 14.00 órára +

  M E G H Í Tovább olvas
 • MEGHÍVÓ - Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság +

  MEGHÍVÓ A Sport, Idegenforgalmi és Tovább olvas
 • MEGHÍVÓ - Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság +

  MEGHÍVÓ A Közbiztonsági, Szociális és Tovább olvas
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lakossági felhívások

 • Lakossági felhívás ! - Álhír! +

  Álhír az alanyi jogon járó Tovább olvas
 • Lakossági felhívás ! - Felhívás mammográfiás emlőszűrésre +

  Felhívás mammográfiás emlőszűrésre Népegészségügyi program Tovább olvas
 • Lakossági felhívás ! - Tájékoztató tankönyvtámogatásról +

  Tájékoztató tankönyvtámogatásról Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Tovább olvas
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KÖZOKTATÁSI VAGY FELSŐOKTATÁSI TANULÓKNAK, HALLGATÓKNAK

Jászapáti Város Önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” projekt keretében.

A Települési Ösztöndíjpályázat alapvető céljai első sorban,

- hogy a tanulók, fiatalok, megszerezhessék a képességeik szerinti, legmagasabb, elérhető iskolai végzettséget,
- hogy a tanulók, fiatalok településhez történő kötődését erősítse.

Az ösztöndíjastól elvárás, hogy mindent megtegyen azért, hogy megszerzett tudását közvetve vagy közvetlenül a település érdekében is kamatoztassa, akár úgy, hogy a településen vállal munkát (amennyiben van számára megfelelő feltételeket nyújtó munkalehetőség), akár úgy, hogy az ösztöndíj folyósítását követő 3 évig, a településen folyó fejlesztési folyamatokban önkéntesen részt vesz.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság
- Jászapáti állandó lakóhely
- szociálisan hátrányos helyzet
- közoktatási vagy felsőoktatási tanulói/hallgatói jogviszony
- kiskorú esetén a törvényes képviselő által aláírt pályázati adatlap
- egyéb pályázati támogatásban, ösztöndíjban nem részesül (erről nyilatkoznia kell az ösztöndíjra pályázónak)

Előnyt jelent:

- kimagasló tanulmányi eredmény (4.00 felett)

A megítélhető átlagos támogatás összege: 30.000,-Ft/fő/hó
Támogatási időszak: 2018. szeptember 1. - 2019. január 31. (6 hónap)

Az összeg folyósítása folyószámlára történik.

Pályázat benyújtása:

- kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 7.

A pályázat kötelező mellékletei:
- Pályázati adatlap.
- Tanulói/hallgatói jogviszony igazolása
- Előző félévi tanulmányi eredményről készült hitelesített igazolás
- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó egyéb más forrásból nem részesül ösztöndíjban.
- Igazolás a hátrányos helyzetről.

Hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.

A pályázat benyújtásának módja:
Személyesen, zárt borítékban a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft-nél (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 9.) vagy postai úton (Jászapáti Városi Önkormányzat, 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 2.).
A borítékra kérnénk ráírni: „EFOP 3.9.2. ösztöndíj pályázat”.

A pályázat elbírálása:
A pályázatokat 3 fős ad hoc bizottság bírálja el. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2018. szeptember 12. A pályázat elbírálásáról a pályázók az elbírálást követő 5 napon belül tájékoztatást kapnak.

Adatkezelés:
A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt adatok valóságtartalmáért.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot kiíró Jászapáti Városi Önkormányzat nyilvántartásba vegye és a jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt adatait kezelje.

 

Jászapáti, 2018. augusztus 30.

Jászapáti Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI ADATLAP

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KÖZOKTATÁSI VAGY FELSŐOKTATÁSI TANULÓKNAK, HALLGATÓKNAK

EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” projekt

1.A pályázóra vonatkozó adatok:
Neve:_________________________________________________________
Születési neve:_________________________________________________
Anyja neve:____________________________________________________
Születési hely,idő:_______________________________________________
Lakóhelye:_____________________________________________________
Társadalombiztosítási Jele:_______________________________________
Adóazonosító Jele:_____________________________________________
Állampolgársága:______________________________________________
Telefonszám:_________________________________________________
Fizetési számlát vezető pénzintézet neve, fizetési számlaszám:__________ Oktatási intézmény, ahol a pályázó tanulmányait folytatja: ________________

2. A pályázó háztartásában élők adatai, jövedelmi viszonyai:
A pályázóval közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:______________fő
A pályázó háztartásában élők személyi adatai:
Név: Születési hely, idő: Anyja neve: TAJ szám: Rokonsági fok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A pályázó, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi nettó jövedelme forintban:
A jövedelem típusa Pályázó A pályázóval közös háztartásban élő további személyek
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

A háztartásban egy főre jutó havi nettó jövedelem:_____________________________Ft/fő/hó

SZOCIÁLIS HELYZET:
A pályázó szülei elváltak: igen/nem
A pályázó szülei különváltak: igen/nem
A pályázó árva: igen/nem
A pályázó félárva: igen/nem
A pályázó állami gondozott, gyámolt: igen/nem
A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant: van/nincs
A pályázó családjában munkanélküli: van/ nincs

Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ____ fő

KÉRJÜK, RÖVIDEN FOGALMAZZA MEG, MIÉRT TARTJA FONTOSNAK, HOGY TELEPÜLÉSÉN A FIATALOK HELYBEN MARADJANAK?
……………………………………………………………………………………………………………

ÖN MILYEN TERÜLETEN TUDNA SEGÍTENI EBBEN?
…………………………………………………………………………………………………………

Egyéb, a pályázat elbírálásánál előnyt jelentő tevékenységek, szempontok (helyi, illetve iskolai közösségekben végzett munka, kiemelkedő sport teljesítmény stb.) felsorolása:
………………………………………………………………………………………………………………

Feltételek vállalása:

l a településen történő elhelyezkedés és/vagy
l önkéntes munka vállalása

5. Nyilatkozatok
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek. (megfelelő aláhúzandó).
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális törvény vonatkozó rendelkezésére tekintettel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizhetik.
Hozzájárulok ahhoz, hogy Jászapáti város önkormányzata személyes adataimat az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.
A kitöltött pályázati adatlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes.
Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: ________.

Dátum:...........................................................

____________________
pályázó aláírása
(kiskorú esetén törvényes képviselő

Lakossági tájékoztató!

Támogatás a téli rezsicsökkentésben nem részesültek számára

A Kormány a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozattal döntött arról, hogy a fűtési költségek viselésével összefüggésben a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások is részesülhetnek egyszeri természetbeni támogatásban.

Az igények felmérését az érintett helyi önkormányzatok végzik.

Az igénybejelentéshez szükséges formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kérhető, vagy a város honlapjáról letölthető.

Az igények bejelentése 2018. augusztus 22. napjától a Polgármesteri Hivatal (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 2.) Hatósági és Szervezési Osztályának földszint 1-es irodájában történik.

Ügyfélfogadási idő

Hétfő:             8.00 – 12.00
Kedd:              nincs ügyfélfogadás
Szerda:            8.00 – 12.00
Csütörtök:       8.00 – 17.00
Péntek:            8.00 – 12.00

Telefon:          57/540-100

Az igénybejelentés benyújtásának határideje: 2018. október 15., amely határidő elmulasztása jogvesztő!

Az igénybejelentést az a Jászapáti közigazgatási területén élő, az adott háztartásban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy abban az esetben nyújthatja be, ha a bejelentő háztartársa korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült, és erről az igénylőnek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot is kell tenni.

A fentieken túl tájékoztatom Önöket arról, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az igénybejelentés tartalmát jogosult ellenőrizni, az ellenőrzés akadályozása esetén az igényjogosultság megszűnik. A 12.000,- Ft értékben nyújtott természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik (tüzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellett/brikett) és nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költséget.

 

Jászapáti, 2018. augusztus 22.

Farkas Ferenc
polgármester

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az elkövetkező napokban tartós hőség várható, ezért az EMMI Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály szakmai ajánlásait figyelembe véve – az EMMI országos tisztifőorvosi feladatokért ellátásra jogosult főosztályvezetője az ország egész területére vonatkozóan

 

2018. augusztus 21. (kedd) 12.00 órától - 2018. augusztus 23. (csütörtök) 24.00 óráig

II. fokú hőségriasztást adott ki.

A hőségriasztással kapcsolatos tájékoztató anyagok a www.antsz.hu honlapon elérhetőek.

Jászapáti, 2018. augusztus 21.

                                                                       Tisztelettel:

Biróné dr. Boros Anikó
jegyző

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNZŐ PÁLYÁZAT HUMÁN SZOLGÁLTATÁSBAN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK SZÁMÁRA

Jászapáti város önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt keretében.

A települési ösztönzőpályázat alapvető célja első sorban:

- a településen, önkormányzati fenntartásban működtetett humán szolgáltatások területén dolgozó szakemberek személyes kompetenciáinak fejlesztése,

- a szakemberek átképzése, ily módon a folyamatos szakember-ellátás biztosítása.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • védőnői, óvodai, egészségügyi és szociális ellátásban dolgozó felsőfokú végzettségű szakember
 • egyéb pályázati támogatásban, ösztöndíjban, ösztönzőben nem részesül
 • a pályázat benyújtása kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel történik

A megítélhető átlagos támogatás összege: 600000Ft/fő/támogatási időszak.

Az összeg folyósítása folyószámlára történik.

Pályázat benyújtása:

 • Kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázat kötelező mellékletei:

 • jelenlegi munkahely munkáltatói igazolása
 • végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • pályázat rövid indoklása
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy bármely más forrásból egyéb pályázati támogatásban, ösztöndíjban, ösztönzőben nem részesül

A pályázat benyújtásának módja:

Személyesen, zárt borítékban a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft-nél (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 9.) vagy postai úton (Jászapáti Városi Önkormányzat, 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 2.).

A borítékra kérnénk ráírni: „Humán szolgáltatás fejlesztése”.

Adatkezelés:

A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt adatok valóságtartalmáért.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot kiíró Jászapáti Városi Önkormányzat nyilvántartásba vegye és a jogosultság ellenőrzése céljából az ösztönző időtartama alatt kezelje.

A pályázat elbírálása:

A pályázatokat az ösztönző elbírálására, a Képviselő-testület által létrehozott 3 fős ad hoc bizottság bírálja el. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázat elbírálásáról a pályázók az elbírálást követő 5 napon belül tájékoztatást kapnak.

A nyertes pályázókkal szerződés kerül megkötésre az ösztönző programban való részvételről, amelyben a pályázó vállalja, hogy a pályázati időszak alatt, illetve az azt követő két évben a településen végez munkát.

Jászapáti, 2018. augusztus 8.

                                                                                  Jászapáti Város Önkormányzata

MUNKÁT KERESEL, FELVÉTELIZEL?

NINCS ELÉG ÖNBIZALMAD?

NEHEZEN KEZELED A KONFLIKTUSOKAT VAGY EGYSZERŰEN CSAK TUDNI SZERETNÉD MILYEN EGY INTERJÚ?

GYERE EL INGYENES TRÉNINGÜNKRE, MI FELKÉSZÍTÜNK!!!

Jászapáti Városi Önkormányzat az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 „A Jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatására” című projekt keretében meghirdeti INGYENES tréningjét, melynek témája a Kommunikáció, kooperáció, szakmai készségek fejlesztése.

Altémák: Önismeret, konfliktuskezelés és kommunikációs tréning.

A tréning célja a képzésen résztvevő szakmai- és munkamotivációjának, önmenedzselési képességének, - értékszemléletének, munkamoráljának fejlesztése.

Tréning időtartama: 32 óra

Tréningen részvevő személyek száma: 25 fő

TRÉNING IDŐPONTJA

2018. augusztus 21-24. 8:00-16:00

TRÉNING HELYSZÍNE

            5130 Jászapáti, István király u. 4. Közösségi Ház

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 16.

Jelentkezni lehet

Elérhetőség megjelölésével az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.e-mail címen

vagy a 06-70/459-2187-es telefonszámon Kocsis Mariannál.

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az elkövetkező napokban tartós hőség várható, ezért az EMMI Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály szakmai ajánlásait figyelembe véve – az EMMI országos tisztifőorvosi feladatokért ellátásra jogosult főosztályvezetője az ország egész területére vonatkozóan

 

2018. augusztus 08. (szerda) 00.00 órától - 2018. augusztus 10. (péntek) 24.00 óráig II. fokú

hőségriasztást adott ki.

A hőségriasztással kapcsolatos tájékoztató anyagok a www.antsz.hu honlapon elérhetőek.

Jászapáti, 2018. augusztus 08.

                                                                       Tisztelettel:

dr. Virág-Nagy Edit
aljegyző

svajci bannerjasztanc banner

kormany tamogataski

Városi Hírek

Archív hírek

Közlemények

Városi események

Nincsenek események

Közadat kereső

Eseménynaptár

Szeptember 2018
H K Sz Cs P Szo V
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Álláslehetőségek


kormanyablak 0


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100

jaszsagi ivoviz projekt

Designed by Notora Team Kft.