hétfő, július 23, 2018

Jászapáti Városi Önkormányzat - 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2. -  Telefon: 57/ 540 100 - E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
szeszenyi2020banner

28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Jászapáti főtér
Templom belső
Templom légifotó
Könyvtár
Könyvtár
Ravatalozó
Horváth Bölcsőde
Park
Szent István szobor

Önkormányzati meghívók

 • Meghívó - Rendkívüli Képviselő-testületi ülés +

  M E G H Í Tovább olvas
 • Meghívó - Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága +

  M E G H Í Tovább olvas
 • MEGHÍVÓ - Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottsága +

  M E G H Í Tovább olvas
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lakossági felhívások

 • Lakossági felhívás ! A közterület-használat rendjéről +

  Lakossági Tájékoztatás a közterület-használat rendjéről Tovább olvas
 • Lakossági felhívás ! - Forróvíz elvezetés! +

  TISZTELT LAKOSSÁG! EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, Tovább olvas
 • Lakossági felhívás ! - Rendvédelmi pályát népszerűsítő tábor +

  Belügyminisztérium rendvédelmi pályát népszerűsítő tábort Tovább olvas
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK, FIATALOK, FŐISKOLAI VAGY EGYETEMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

(16-22 ÉV KÖZÖTTI KOROSZTÁLY)

Jászapáti Város Önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” projekt keretében.

A Települési Ösztöndíjpályázat alapvető céljai első sorban,

  • hogy a tanulók, fiatalok, megszerezhessék a képességeik szerinti, legmagasabb, elérhető iskolai végzettséget,

  • hogy a tanulók, fiatalok településhez történő kötődését erősítse.

Az ösztöndíjastól elvárás, hogy mindent megtegyen azért, hogy megszerzett tudását közvetve vagy közvetlenül a település érdekében is kamatoztassa, akár úgy, hogy a településen vállal munkát (amennyiben van számára megfelelő feltételeket nyújtó munkalehetőség), akár úgy, hogy az ösztöndíj folyósítását követő 3 évig, a településen folyó fejlesztési folyamatokban önkéntesen részt vesz.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság

- 16-22 év közötti életkor

- Jászapáti állandó lakóhely

- Jászapátin működő középiskola tanulója vagy tanulói jogviszonnyal rendelkező egyetemi vagy főiskolai hallgató

- kiskorú esetén a törvényes képviselő által aláírt pályázati adatlap

- egyéb pályázati támogatásban, ösztöndíjban nem részesül (erről nyilatkoznia kell az ösztöndíjra pályázónak)

Előnyt jelent:

  • 4.00 tanulmányi átlageredmény

  • nagycsaládban élő vagy egyedülálló szülő gyermeke

  • szociálisan hátrányos helyzet

A megítélhető átlagos támogatás összege: 100.000,-Ft/fő/30 hónap, félévente 5 egyenlő részletben (20.000,-Ft félévente) utalással.

Az összeg folyósítása folyószámlára történik.

Pályázat benyújtása:

  • kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20.

A pályázat kötelező mellékletei:

- Pályázati adatlap.

- Tanulói jogviszony igazolása.

- Előző félévi tanulmányi eredményről készült hitelesített igazolás.

- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó egyéb más forrásból nem részesül ösztöndíjban.

- Motivációs teszt.

Hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.

A pályázat benyújtásának módja:

Személyesen, zárt borítékban a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft-nél (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 9.) vagy postai úton (Jászapáti Városi Önkormányzat, 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 2.).

A borítékra kérnénk ráírni: „EFOP 1.5.3. ösztöndíj pályázat 16-22 év közötti korosztály számára”.

A pályázat elbírálása:

A pályázatokat a támogatás elbírálására, a Képviselő-testület által létrehozott 3 fős ad hoc bizottság bírálja el. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2018. július 27. A pályázat elbírálásáról a pályázók az elbírálást követő 5 napon belül tájékoztatást kapnak.

Adatkezelés:

A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt adatok valóságtartalmáért.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot kiíró Jászapáti Városi Önkormányzat nyilvántartásba vegye és a jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt adatait kezelje.

Jászapáti, 2018. július 4.

Jászapáti Város Önkormányzata

A pályázat kötelező mellékletei: LETÖLTÉS

Csakis a szervezett közösség válik alkotó erővé. Az ember egymagában elvész, míg a közösségben minden törekvés megtalálja a maga helyét, és együttesen hozzájárulnak minden egyén felemeléséhez, valamennyi közösség együttes tevékenysége pedig jobbá teszi életünket, aktív részvevői, alakítói lehetünk annak a környezetnek, amelyben élünk.

 

Közösséghez tartozni jó!

 

Ha az egyén a közösség javáért dolgozik, felemeli azt, és maga is felemelkedik vele együtt.” Aharon Appelfeld

 

Ha úgy érzed szeretnél aktív résztvevője, alakítója lenni a környezetnek, melyben élsz, szívügyednek érzed a település sorsát és vannak ötleteid, illetve szívesen részt vennél a közösségfejlesztési folyamatban, programok szervezésében, csatlakozz bátran!

 

Teremtsünk értéket, hiszen Mindannyiunkon múlik!

 

A programokat a TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00003 azonosítószámú,

 

Helyi közösségek fejlesztése Jászapái járás 9 településének összefogásával” című projekt támogatja, melynek célja a helyi lakosok aktivizálása az értékteremtő közösségi programok létrehozása érdekében.

 

Elérhetőségek:

 

Zsólyomi Anita: 06-57-540-121

 

Sivadó Máté: 06-30-318-02-58

 

 

Közösségi felmérés
Kedves Válaszadó!

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság, mint Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-5.3.1-16 jelű, A helyi identitás és kohézió erősítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Jászapáti Városi Önkormányzat, mint Kedvezményezett TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00003 azonosítószámon regisztrált, 2017. augusztus 23-án befogadott támogatási kérelmet nyújtott be konzorciumi formában. A Támogató 2017. december 20-án kelt támogatási döntése szerint a 9 település összefogásával megvalósuló projekt 87.167.350 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A konzorcium vezetője a Jászapáti Városi Önkormányzat.

A pályázat sikeres megvalósítása érdekében módszertani-szakmai tanácsadást, támogatást nyújt az EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosítószámú "Cselekvő Közösségek - aktív közösségi szerepvállalás" című kiemelt projekt, mint a jelen projekt együttműködő partnere által biztosított kulturális közösségfejlesztő mentor.

A pályázat célja a helyi közösségek fejlesztése elsősorban a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősítése, illetve a helyi igényeken, lehetőségeken alapuló közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködjenek a problémák megoldásában, hiszen a mikrokörnyezetünk pozitív változásaiért mi is felelősek vagyunk.

A pályázatban megvalósítandó programok, akciók, tevékenységek célja, hogy a beavatkozások eredményeként fejlődjön a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segítse a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödjön a civil aktivitás, kialakuljanak, illetve megerősödjenek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés.

A kérdőív kizárólag a TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00003 azonosítószámú pályázati program megvalósításának elősegítésére készült.

A kérdőív kitöltése önkéntes és név nélkül történik. A kiértékelésük során kapott eredmények, információk jelen pályázati program keretében, a fenti célok megvalósítása érdekében kerülnek felhasználásra.

TOP-5.3.1 - A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati felhívás

>>Kérdőív kitöltéséhez kattintson ide<<

 

MEGHÍVÓ

AZ EFOP-1.2.11-16.2017-00014 AZONÓSÍTÓSZÁMÚ ,,A JÁSZAPÁTI FIATALOK HELYBEN MARADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA” CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN SZERVEZETT VÁLLALKOZÓI FÓRUMÁRA

IDŐPONT: 2018. JÚLIUS 10. 8 ÓRA

HELYSZÍN: 08:00 - 09:00 JÁSZ-PLASZTIK KFT. (5130 Jászapáti, Ipari Park)

                    09:20 – 11:00 JÁSZAPÁTI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM, KOLLÉGIUMI ÉPÜLETÉNEK  OLVASÓTERMÉBEN (5130 Jászapáti, Vasút út 2.)

A Vállalkozói Fórum célja, hogy lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a településen lévő primer munkáltatói piacon működő vállalkozások képviselői és a munkavállalás előtt álló fiatalok találkozhassanak egymással. A Jász - Plasztik Kft. bemutatja a vállalkozása tevékenységét, felvázolja a számára szükséges utánpótlással szembeni szakmai elvárásait, képzettségi követelményeit. A Vállalkozói Fórumon kerül bemutatásra a helyi cégekről készített Információs füzet és az Információs adatbázis melyekben a helyben működő vállalkozásokat bemutatja, fő profiljukat, elérhetőségeit tartalmazza.

PROGRAM:

07:45 – 08:00           GYŰLEKEZŐ A FŐBEJÁRATNÁL

08:00 - 09:00            JÁSZ-PLASZTIK KFT. ÜZEMBEJÁRÁSA: GULYÁS ATTILA GYÁRIGAZGATÓ VEZETÉSÉVEL

09:20 - 09:50            HELYI CÉGEK BEMUTATÁSA, INFORMÁCIÓS FÜZET, INFORMÁCIÓS ADATBÁZIS ISMERTETÉSE

                                    ELŐADÓ: MÓCZÓ ZSÓFIA PROJEKTMENEDZSER

09:50 – 11:00           ÁLLÓFOGADÁS

A projektről bővebb információt a www.jaszapati.hu és a www.facebook.com/jaszapati.varos oldalon olvashatnak.

Jászapáti, 2018. június 11.

 Farkas Ferenc
 polgármester

 

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK, FIATALOK, FŐISKOLAI VAGY EGYETEMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

(16-22 ÉV KÖZÖTTI KOROSZTÁLY)

Jászapáti Város Önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” projekt keretében.

A Települési Ösztöndíjpályázat alapvető céljai első sorban,

-hogy a tanulók, fiatalok, megszerezhessék a képességeik szerinti, legmagasabb, elérhető iskolai végzettséget,

-hogy a tanulók, fiatalok településhez történő kötődését erősítse.

Az ösztöndíjastól elvárás, hogy mindent megtegyen azért, hogy megszerzett tudását közvetve vagy közvetlenül a település érdekében is kamatoztassa, akár úgy, hogy a településen vállal munkát (amennyiben van számára megfelelő feltételeket nyújtó munkalehetőség), akár úgy, hogy az ösztöndíj folyósítását követő 3 évig, a településen folyó fejlesztési folyamatokban önkéntesen részt vesz.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság

- 16-22 év közötti életkor

- Jászapáti állandó lakóhely

 - Jászapátin működő középiskola tanulója vagy tanulói jogviszonnyal rendelkező egyetemi vagy főiskolai hallgató

- kiskorú esetén a törvényes képviselő által aláírt pályázati adatlap

- egyéb pályázati támogatásban, ösztöndíjban nem részesül (erről nyilatkoznia kell az ösztöndíjra pályázónak)

Előnyt jelent:

-4.00 tanulmányi átlageredmény

-nagycsaládban élő vagy egyedülálló szülő gyermeke

-szociálisan hátrányos helyzet

A megítélhető átlagos támogatás összege: 100.000,-Ft/fő/30 hónap, félévente 5 egyenlő részletben (20.000,-Ft félévente) utalással.

Az összeg folyósítása folyószámlára történik.

Pályázat benyújtása:

-kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 20.

A pályázat kötelező mellékletei:

-   Pályázati adatlap.

-   Tanulói jogviszony igazolása.

-   Előző félévi tanulmányi eredményről készült hitelesített igazolás.

- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó egyéb más forrásból nem részesül ösztöndíjban.

-   Motivációs teszt.

Hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.

A pályázat benyújtásának módja:

Személyesen, zárt borítékban a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft-nél (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 9.) vagy postai úton (Jászapáti Városi Önkormányzat, 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 2.).

A borítékra kérnénk ráírni: „EFOP 1.5.3. ösztöndíj pályázat 16-22 év közötti korosztály számára”.

A pályázat elbírálása:

A pályázatokat a támogatás elbírálására, a Képviselő-testület által létrehozott 3 fős ad hoc bizottság bírálja el. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2018. június 27. A pályázat elbírálásáról a pályázók az elbírálást követő 5 napon belül tájékoztatást kapnak.

Adatkezelés:

A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt adatok valóságtartalmáért.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot kiíró Jászapáti Városi Önkormányzat nyilvántartásba vegye és a jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt adatait kezelje.

Jászapáti, 2018. június 7.

                                                                                  Jászapáti Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI ADATLAP

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt keretében meghirdetett támogatásra

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK, FIATALOK, FŐISKOLAI VAGY EGYETEMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

(16-22 ÉV KÖZÖTTI KOROSZTÁLY)

1.A pályázóra vonatkozó adatok:

Neve:______________________________________________________________________

Születési neve:______________________________________________________________________

Anyja neve:______________________________________________________________________

Születési hely,idő:___________________________________________________________________

Lakóhelye:__________________________________________________________________

Társadalombiztosítási Jele:_____________________________________________________

Adóazonosító Jele:____________________________________________________

Állampolgársága:_____________________________________________________________

Telefonszám:________________________________________________________________

Fizetési számlát vezető pénzintézet neve, fizetési számlaszám:______________________________

______________________________________________________________________

Oktatási intézmény, ahol a pályázó tanulmányait folytatja: ________________________________________________________________

2. A pályázó háztartásában élők adatai, jövedelmi viszonyai:

A pályázóval közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:______________fő

A pályázó háztartásában élők személyi adatai:

 

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

TAJ szám:

Rokonsági fok:

1.

         

2.

         

3.

         

4.

         

5.

         

6.

         

A pályázó, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi nettó jövedelme forintban:

A jövedelem típusa

Pályázó

A pályázóval közös háztartásban élő további személyek

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

         

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

         

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

         

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

         

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

         

6. Egyéb jövedelem

         

7. Összes jövedelem

         

A háztartásban egy főre jutó havi nettó jövedelem:_____________________________Ft/fő/hó

SZOCIÁLIS HELYZET:

A pályázó szülei elváltak:                igen/nem

A pályázó szülei különváltak:         igen/nem

A pályázó árva:  igen/nem

A pályázó félárva:             igen/nem

A pályázó állami gondozott, gyámolt:           igen/nem

A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant:van/nincs

A pályázó családjában munkanélküli:           van/ nincs            

Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ____ fő

KÉRJÜK, RÖVIDEN FOGALMAZZA MEG, MIÉRT TARTJA FONTOSNAK, HOGY TELEPÜLÉSÉN A FIATALOK HELYBEN MARADJANAK?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ÖN MILYEN TERÜLETEN TUDNA SEGÍTENI EBBEN?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Feltételek vállalása:

l  a településen történő elhelyezkedés és/vagy[1]

l  önkéntes munka vállalása

5. Nyilatkozatok

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek. (megfelelő aláhúzandó).

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális törvény vonatkozó rendelkezésére tekintettel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizhetik.

Hozzájárulok ahhoz, hogy Jászapáti város önkormányzata személyes adataimat az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.

A kitöltött pályázati adatlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes.

Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: ________.

Dátum:...........................................................

____________________                              

                   pályázó aláírása

(kiskorú esetén törvényes képviselő aláírása)

Tanulás iránti motiváció felmérése

(kérdőív)

Sor-
szám

Állítások

Jellemző

Nem jellemző

1.

Ha tanulok, az lebeg a szemem előtt, hogy így juthatok magasabb pozícióba (álláshoz, jobb munkahelyhez…).

   

2.

Ha elkezdek egy feladaton dolgozni, semmi nem tud kizökkenteni belőle.

   

3.

Csak azt szoktam megtanulni, ami érdekel.

   

4.

Célom a továbbtanulás, ezért alaposan tanulok.

   

5.

Ha rossz eredményt érek el, szégyenkezem a családom és a társaim előtt.

   

6.

Ha nem ez lenne előttem az egyetlen lehetőség, nem tanulnék.

   

7.

Magamtól is utánanézek a dolgoknak, hogy a kérdéseimre választ kapjak.

   

8.

Érdemes jól tanulni, mert új munkahelyi lehetőség lesz érte a jutalom.

   

9.

Néha úgy elmerülök a tanulásban, hogy elfelejtkezem minden másról.

   

10.

Ha valami érdekeset találok a tananyagban, sokszor hozzáolvasok – pedig nem lenne kötelező.

   

11.

Az eredmény a tudásom mércéje, ezért igyekszem minél jobban teljesíteni, tesztekben minél több %-ot elérni.

   

12.

Több időt fordítok a tanulásra, ha úgy érzem, hogy társaim többet tudnak.

   

13.

Szeretem, ha megdicsérnek azért, mert tanulok.

   

14.

Ha arra gondolok, hogy több tanulással jobb lehetőségeket érek el, szorgalmasabban tanulok.

   

15.

Az unalmasabb anyagokat is megtanulom, mert nem mindegy, milyen eredményem lesz.

   

16.

Ha jó eredményt érek el, sokan elismerően beszélnek róla – ezt szeretem.

   

17.

Attól félek, hogy nem tudok a családom elvárásainak megfelelni.

   

18.

Annyira tudom a figyelmem összpontosítani a tanulásra, hogy semmi sem tud megzavarni.

   

19.

Szeretek a dolgok mélyére ásni.

   

20.

Bánt, hogy mit gondolnak rólam a társaim, ha rosszul teljesítek.

   

21.

Ha többet tudok, jobban érvényesülhetek.

   

22.

Ha nem kapnék elismerést az eredményeimért, nem lenne olyan izgalmas számomra a tanulás.

   

23.

Élvezem, ha egy bonyolult feladatot önállóan meg tudok oldani.

   

24.

Ha egy problémát akarok megoldani, semmi sem tud eltéríteni.

   

25.

Csalódnak bennem otthon, ha rossz eredményt érek el.

   

26.

Az növeli a tanulási kedvemet, ha munkatársaim (környezetem) elismernek.

   

27.

A nagyobb tudás biztosítja, hogy később még komolyabb tudás birtokába juthassak.

   

28.

A jó eredményt otthon nagy elismeréssel fogadják.

   

29.

Az eredményes tanulás a legfontosabb a számomra.

   

30.

Nagyon kitartóan szoktam tanulni.

   

 

Értékelés:

Kedves Hallgató! Most összegezze válaszait!

Válassza ki azoknak az állításoknak a sorszámát, amelyek jellemzők Önre.

A sorszámokat keresse meg az alábbi értékelő listán és karikázza be.

Amelyik címszónál (jellemzőnél) a legtöbb bekarikázást tette, az ad Önnek a legtöbb indíttatást a tanuláshoz. (Természetesen az is jellemzi az Ön tanulási motivációját, amelyiknél még sok igen jelölést tett.)

Értékelő lista:

Továbbtanulás: 1, 4, 14, 21, 27.
Érdeklődés: 3, 7, 10, 19, 23.
Kitartás: 2, 9, 18, 24, 30.


[1]                     Megfelelő rész aláhúzandó!

A Magyar Honvédség kijelölt alakulatai nemzetközi szállító repülőgép gyakorlatot hajtanak végre 8 nemzet részvételével Magyarország légterében. A végrehajtás során repüléseket hajtanak végre nappal és éjszaka. A gyakorlat mozzanatai keretében sor kerül teher illetve ejtőernyős dobásokra a kijelölt repülőterekre és területekre. A repüléseket nagyméretű szállító repülőgépek hajtják végre a megszokottnál alacsonyabb magasságokon. A feladatok végrehajtása során az ország számos területe felett feltűnhetnek amely az átlagtól nagyobb zajhatással jár. A gyakorlat során a repülőeszközök bázisául Pápa repülőtér szolgál. A Magyar Honvédség és a résztvevő nemzetek a vonatkozó jogszabályok kereti között arra törekednek, hogy a legkisebb mértékben zavarják az állampolgárok megszokott nyugalmát.

Kérjük a lakosság megértését!

 ETAP plakát3k

svajci bannerjasztanc banner

kormany tamogataski

Városi Hírek

Archív hírek

Közlemények

Archív közlemények

Városi események

Nincsenek események

Közadat kereső

Eseménynaptár

Július 2018
H K Sz Cs P Szo V
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Álláslehetőségek


kormanyablak 0


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100

jaszsagi ivoviz projekt

Designed by Notora Team Kft.