hétfő, máj. 21, 2018

Jászapáti Városi Önkormányzat - 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2. -  Telefon: 57/ 540 100 - E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Jászapáti főtér
Templom belső
Templom légifotó
Könyvtár
Könyvtár
Ravatalozó
Horváth Bölcsőde
Park
Szent István szobor

Önkormányzati meghívók

 • Meghívó - Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága +

  M E G H Í Tovább olvas
 • MEGHÍVÓ - Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottsága +

  M E G H Í Tovább olvas
 • Meghívó - Soros Képviselő-testületi ülés 2018. május 17-én +

  M E G H Í Tovább olvas
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lakossági felhívások

 • Lakossági felhívás ! - Forróvíz elvezetés! +

  TISZTELT LAKOSSÁG! EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, Tovább olvas
 • Lakossági felhívás ! - Rendvédelmi pályát népszerűsítő tábor +

  Belügyminisztérium rendvédelmi pályát népszerűsítő tábort Tovább olvas
 • Lakossági felhívás ! - Településképi Arculati Kézikönyvet /TAK/ +

  NYILVÁNOS ÉRTÉKELŐ FELÜLET A Településképi Tovább olvas
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSBAN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK LAKHATÁSI TÁMOGATÁSÁHOZ

 

Jászapáti Város Önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt keretén belül lakhatási támogatás elnyeréséhez.

A pályázati rendszer alapvető célja első sorban:

- a településen, önkormányzati fenntartásban működtetett humán szolgáltatások területén dolgozó szakemberek megtartása, továbbá

- a folyamatos szakemberellátás biztosítása.

A támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás (villanyáram, víz és gázfogyasztás, csatornahasználat, szemétszállítási díj, talajterhelési díj, bérleti díj).

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • pályázhat a településen, önkormányzati fenntartásban működtetett humán szolgáltatások területén dolgozó szakember
 • a pályázó családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem a 200.000,-Ft-ot nem haladhatja meg
 • nyertes pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy a támogatás ideje alatt és lejárta után még a támogatási időszakkal megegyező ideig a munkahelyén marad

A megítélhető átlagos támogatás összege: 50.000,-Ft/fő/hó vagy ilyen értékben természetbeni juttatás (utalvány).

Támogatási időszak: 2018. június 1.-2018. november 30. (6 hónap)

Az összeg folyósítása folyószámlára történik vagy utalvány formájában felvehető.

Jászapáti Város Önkormányzata nyertes pályázóval szerződést köt a fentiekben meghatározottakról.

Pályázat benyújtása:

Kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletek csatolásával.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 17. 10 óra

A pályázat kötelező mellékletei:

 • pályázati adatlap
 • jelenlegi munkahelytől a munkaviszonyra vonatkozó igazolás
 • rövid szakmai önéletrajz

 

A pályázat benyújtásának módja:

Személyesen, zárt borítékban a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft-nél (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 9.) vagy postai úton (Jászapáti Városi Önkormányzat, 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 2.).

A borítékra kérnénk ráírni: „Lakhatási támogatás”.

A pályázat elbírálása:

A pályázatokat a támogatás elbírálására, a Képviselő-testület által létrehozott 3 fős ad hoc bizottság bírálja el. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2018. május 28.

A pályázat elbírálásáról a pályázók az elbírálást követő 5 napon belül tájékoztatást kapnak.

 

Jászapáti, 2018. április 24.

Jászapáti Város Önkormányzata

 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt keretében meghirdetett támogatásra

1.A pályázóra vonatkozó adatok:

Neve:______________________________________________________________________

Születési neve._______________________________________________________________

Anyja neve:_________________________________________________________________

Születési hely,idő:____________________________________________________________

Lakóhelye:__________________________________________________________________

Társadalombiztosítási Jele:_____________________________________________________

Adóazonosító Jele:___________________________________________________________

Állampolgársága:____________________________________________________________

Telefonszám.________________________________________________________________

Fizetési számlát vezető pénzintézet neve, fizetési számlaszám:_________________________

___________________________________________________________________________

 

Munkáltató neve és címe: ._____________________________________________________

 

 

2. A pályázó háztartásában élők adatai, jövedelmi viszonyai:

A pályázóval közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:______________fő

A pályázó háztartásában élők személyi adatai:

 

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

TAJ szám:

Rokonsági fok:

1.

         

2.

         

3.

         

4.

         

5.

         

6.

         

A pályázó, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi nettó jövedelme forintban:

A jövedelem típusa

Pályázó

A pályázóval közös háztartásban élő további személyek

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

         

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

         

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

         

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

         

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

         

6. Egyéb jövedelem

         

7. Összes jövedelem

         

A háztartásban egy főre jutó havi nettó jövedelem:_____________________________Ft/fő/hó

3. Lakásviszonyok:

A támogatással érintett lakás nagysága:_______________m2

A lakásban tartózkodás jogcíme (tulajdon, bérlemény stb.):

______________________________________________________

4. Kérjük, röviden ismertesse szakmai életútját és további elképzeléseit.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

5. Nyilatkozatok

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek. (megfelelő aláhúzandó).

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális törvény vonatkozó rendelkezésére tekintettel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizhetik.

Hozzájárulok ahhoz, hogy Jászapáti város önkormányzata személyes adataimat az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.

A kitöltött pályázati adatlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes.

Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: ________.

 

 

 

Dátum:...........................................................

____________________

pályázó aláírása

Idős hozzátartozót ápol? Kérjük, szánjon időt egy kérdőív kitöltésére! Válaszai segíthetik a szolgáltatások fejlesztését!

http://www.kerdoivem.hu/kerdoiv/973908103/

Közösségek Hete – 2018. május 7-13.
„Együtt lenni, együtt tenni jó!”
Felhívás a rendezvénysorozaton való részvételre

Második alkalommal hirdeti meg a Közösségek Hetét a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) kiemelt projekt keretei között a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, az NMI Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciuma.

Rendezvénysorozatunkkal a közösségi kezdeményezések erejét, a társadalmi együttműködés és a lakosság aktív szerepvállalásának örömét kívánjuk láthatóvá tenni, melyre idén megújult programstruktúrával 2018. május 7. és 13. között kerül sor.

A Közösségek Hete középpontjában 2018-ban a közös tervezés és cselekvés áll, ezért a résztvevőket olyan programok megvalósítására szeretnénk buzdítani, amelyek valamilyen közösségi akciót, egy jó ügy érdekében közösen elvégzett tevékenységet valósítanak meg.

Idén ünnepeljük a Kulturális Örökség Európai Évét, amelynek gondolatiságához és céljaihoz a Közösségek Hete is kapcsolódik. Ezért olyan programok megvalósítását is várjuk, melyek ráirányítják a figyelmet Európa, s ezen belül hazánk gazdag és sokszínű kulturális örökségére, helyi értékeink megóvásának szükségességére.

Milyen programmal lehet jelentkezni?


Csatlakozni bármilyen programmal lehet, amely képviseli a Közösségek Hete eszmeiségét. Fontos, hogy a rendezvények ráirányítsák a figyelmet a közösségi kezdeményezésekre, a közösségekben rejlő értékekre, az idei év központi üzeneteire. A jelentkezők szakmai és közönségprogramokat önállóan vagy egymással karöltve a hét bármely vagy akár minden napjára is szervezhetnek.

Inspirációk, ötletek, javasolt tematikák ide kattintva olvashatók.

Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás
EFOP-1.3.1-15-2016-0001 Kik csatlakozhatnak?


Közösségek, civil szervezetek, kulturális intézmények, települések jelentkezését várjuk, hogy színes programjaikkal gazdagítsák a Közösségek Hete rendezvénysorozatot. Az intézményekben működő vagy hozzájuk köthető baráti, amatőr művészeti, alkotó-, olvasó- és egyéb körök, továbbá hagyományőrző csoportok, egyházi közösségek, jótékonysági szervezetek, sportklubok, egyéb közösségek részvételére is számítunk. Egyaránt várjuk formális szervezetek és informális közösségek csatlakozását.

Hogyan csatlakozhatnak a Közösségek Hetéhez?


A közösségek, szervezetek, intézmények a rendezvényre a regisztrációs felületen jelentkezhetnek a Közösségek Hetéhez kapcsolódó programtervezetük benyújtásával. A regisztrációval egyúttal elfogadják az együttműködés feltételeit, amelyben vállalják a regisztrált program megszervezését, valamint azt, hogy az eseményt kizárólag az erre a célra, központilag legyártott plakátokkal, illetve a www.kozossegekhete.hu oldalról letölthető, szerkeszthető plakát- és szórólapsablobokkal népszerűsítik.

Az együttműködés feltételeit részletesen ide kattintva olvashatják el.

A regisztráció elfogadása után lehet majd a Közösségek Hete honlapjára a programokat feltölteni, amelynek menetéről a későbbiekben küldünk részletes tájékoztatást. A rendezvény leírása a program jóváhagyása után jelenik meg a Közösségek Hete honlapján, a regisztráció lezárása után, április második felében.

Milyen médiakampány segíti a Közösségek Hetét?

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) projekt költségvetéséből országos kommunikációs tevékenységgel támogatjuk a rendezvényt, amelynek célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a helyi eseményekre, közösségekre, intézményekre, lehetőséget teremtve a bemutatkozásra és tevékenységeik népszerűsítésére. Az egységes megjelenés biztosításához a központilag elkészített plakátok mellett szerkeszthető plakát- és szórólapsablonokat is rendelkezésre bocsájtunk, melyeket a résztvevők programjaik megismertetésére egyénileg szerkeszthetnek, online terjeszthetnek. A kinyomtatott, biankó plakátokat a Cselekvő közösség projekt mentorhálózatának tagjaitól tudják majd április hónapban átvenni.

A Közösségek Hete honlapon az összes intézményi és közösségi program megtalálható és kereshető. A rendezvény Facebook oldalán is folyamatosan osztunk meg tartalmakat, és népszerűsítünk programokat. A rendezvényhez kapcsolódó mobil alkalmazás is segíti a tájékozódást. A vállalt program megvalósításához a közösségeknek, intézményeknek kell forrást biztosítaniuk, erre a projekt nem ad lehetőséget.

Jelentkezési határidő: 2018. április 13.

További információ:

Pákay Viktória
projekt kommunikációs munkatárs
Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel.: +36 70 456 9436
www.kozossegekhete.hu www.cselekvokozossegek.hu

Változás a Jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatására kiírt pályázati felhívásban!

2018. április 6-án a Jászapáti Hírmondóban aJászapáti Város Önkormányzata által megjelentetettEFOP-1.2.11-16-2017-00014kódszámú„Jászapáti Fiatalok Helyben Maradásának Támogatására”című pályázat keretében,,Települési Fiatalok Ösztönző Programja középiskolai tanulók, főiskolai vagy egyetemi hallgatók részére”című pályázati felhívásban az alábbi pont változott:

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. április 19. 10 óra

 


 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú

,,A JÁSZAPÁTI FIATALOK HELYBEN MARADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA”

című pályázatához

„A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatására” című pályázat alapvető célja az, hogy a településen élő, illetve letelepülni szándékozó fiatalokat képessé tegye a helyi életlehetőségek felismerésére, felkutatására, azok kiaknázására. E képességek birtokában a fiatal generáció tagjai a településen maradjanak, itt alapítsanak családot, hozzanak létre egzisztenciát, vállalkozást.

A pályázat tevékenységéhez kapcsolódó ösztönző rendszer keretében az alábbi pályázat kiírására kerül sor:

I. Célterület: Települési Fiatalok Ösztönző Programja középiskolai tanulók, főiskolai vagy egyetemi hallgatók részére

Célcsoport: 16 – 25 évesek

Ösztöndíjban részesíthetők száma: 6 fő

Az ösztöndíj mértéke 20 000 Ft/fő/hó Az ösztöndíj vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amely havonta kerül átutalásra, hallgató bankszámlájára (Amennyiben nyertes pályázó, szükséges bankszámlát nyitnia)

Ösztöndíj támogatás időtartama: 24 hónap

A pályázaton részt vehet az a tanuló, aki középiskolai, vagy felsőfokú tanulmányait végzi és 2017-2018-as tanév első félévi lezárt bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy a tanév első szemeszterét sikeresen elvégezte.

Középiskolás tanulók:

 • A tanulónak állandó bejelentett jászapáti lakóhellyel kell rendelkeznie és az előző félévi tanulmányi átlaga legalább 4,0 (az átlagszámításhoz az alábbi tantárgyak közül 4 tantárgy érdemjegyét kell figyelembe venni a pályázó döntése szerint: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, fizika, kémia, szakmai tárgyak (maximum 2 tárgy.)
 • Példás magatartás, minimum jó szorgalom
 • Eredményes szereplés tanulmányi, kulturális és egyéb versenyeken vagy
 • Iskolai, osztályszintű közösségi tevékenység

Nem pályázhat az a tanuló:

-          akinek a bizonyítványában elégtelen osztályzat szerepel

-          igazolatlan hiányzása meghaladja az 5 órát

-          fegyelmi intézkedés van folyamatban ellene

-          aki az önkormányzat vezető tisztségviselőjének, vagy a képviselő-testület tagjának, PTK szerinti hozzátartozója.

Az ösztöndíjastól elvárás, hogy mindent megtegyen azért, hogy megszerzett tudását közvetve vagy közvetlenül a település érdekében is kamatoztassa, akár úgy, hogy a településen vállal munkát (amennyiben van számára megfelelő feltételeket nyújtó munkalehetőség), akár úgy, hogy az ösztöndíj folyósítását követő 1 évig, a településen folyó fejlesztési folyamatokban önkéntes munkával, minimum 10 alkalommal részt vesz. Vállalja továbbá a helyi kézműves hagyományok és tevékenységek feltérképezését, tanulmány készítését és a végzett kutatómunka bemutatását.

A pályázó köteles negyedévente beszámolni az általa végzett munkáról, illetve előadást keretén belül bemutatni a helyi kézműves hagyományok és tevékenységekkel kapcsolatos kutatómunkájának eredményét.

Jászapáti Városi Önkormányzat a pályázat nyertesével szerződést köt a fentiekben meghatározott feladatokról.

Az ösztöndíj visszavonását vonhatja maga után:

-          a beszámoló benyújtásának elmulasztása,

-          a tanulmányi átlagjelentős romlása,

Főiskolai, egyetemi hallgatók:

 • A hallgatóknak állandó bejelentett jászapáti lakóhellyel kell rendelkeznie és az előző félévi tanulmányi átlaga főiskolai, vagy egyetemi hallgatók esetén legalább 3,5(az átlagszámításnál figyelembe veendő tantárgyak főiskolások esetén: az adott szemeszterben felvett, félév végén vizsgával záruló tantárgyak).

Nem pályázhat az a tanuló:

-          akinek a félévi indexében elégtelen osztályzat szerepel

-          fegyelmi intézkedés van folyamatban ellene

-          aki az önkormányzat vezető tisztségviselőjének, vagy a képviselő-testület tagjának PTK szerinti hozzátartozója.

Az ösztöndíjastól elvárás, hogy mindent megtegyen azért, hogy megszerzett tudását közvetve vagy közvetlenül a település érdekében is kamatoztassa, akár úgy, hogy a településen vállal munkát (amennyiben van számára megfelelő feltételeket nyújtó munkalehetőség), akár úgy, hogy az ösztöndíj folyósítását követő 1 évig, a településen folyó fejlesztési folyamatokban önkéntes munkával, minimum 10 alkalommal részt vesz.

Jászapáti Városi Önkormányzat a pályázat nyertesével szerződést köt a fentiekben meghatározott feladatokról.

A pályázathoz csatolni kell:

-          az előző félévi tanulmányi eredményről kiállított hitelesített napló vagy bizonyítvány másolatot, vagy főiskolai, egyetemi hallgatók esetén szemesztert lezáró dokumentumot

-          a tanulói jogviszony igazolását,

-          összeférhetetlenségi nyilatkozatot,

-          nyilatkozatot az 1 főre eső jövedelemről,

-          Adó, illetve Taj kártya másolatát,

-          a tanuló lakcímkártyájának másolatát,

-          pályázati adatlapot,

-          tanulás iránti motiváció felmérést.

A pályázatokat – átruházott hatáskörében eljárva – a Jászapáti Városi Önkormányzat 3 fős bizottsága, az önkormányzat egy fő képviselő testületi tagja, egy fő pedagógus és a szakmai vezető bírálja el.

A pályázati anyagok letölthetők a http://jaszapati.hu/index.php/palyazatok/itemlist/category/104-jaszapati-fiatalok-helyben-maradasanak-tamogatas.htmlweboldalról, illetve igényelhetők személyesen vagy írásban Jászapáti Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2. 10. számú terem.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 19. 10:00

A pályázat elbírálása: 2018. április 23.

A pályázók az elbírálást követő 5 napon belül írásban kerülnek értesítésre a pályázat eredményéről.

A pályázat benyújtásának módja:

-          személyesen, zárt borítékban Jászapáti Polgármesteri Hivatal (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre u. 2) titkárságán. A borítékra ráírandó: EFOP 1.2.11-16-2017-00014 ösztönző rendszer pályázat.

-          levélben, Jászapáti Város Polgármesterének címezve. A borítékra ráírandó: EFOP 1.2.11-16-2017-00014 ösztönző rendszer pályázat.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

További információt az alábbi elérhetőségeken kérhetnek:

Farkas Renáta szakmai vezető:06-57/540-100/111 mellék, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kocsis Mariann szakmai asszisztens 06-70/459-2187, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

palyazat2

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HUMÁN SZOLGÁLTATÁSBAN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK SZÁMÁRA

Jászapáti város önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban" című projekt keretében.

A települési ösztöndíjpályázat alapvető célja első sorban:

 •  a településen, önkormányzati fenntartásban működtetett humán szolgáltatások területén dolgozó szakemberek személyes kompetenciáinak fejlesztése,
 •  a szakemberek átképzése, ily módon a folyamatos szakember-ellátás biztosítása.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • védőnői, óvodai, egészségügyi és szociális ellátásban dolgozó felsőfokú végzettségű szakember
 • egyéb pályázati támogatásban, ösztöndíjban nem részesül

a pályázat benyújtása kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel történik

A megítélhető átlagos támogatás összege: 600000Ft /fő /30 hónap.
Az összeg folyósítása folyószámlára történik.

Pályázat benyújtása:
Kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20.

A pályázat kötelező mellékletei:

 • jelenlegi munkahely munkáltatói igazolása
 • végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • pályázat rövid indoklása
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy bármely más forrásból ösztöndíjban nem részsül

 

A pályázat benyújtásának módja:
Személyesen, zárt borítékban a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft-nél (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 9.) vagy postai úton (Jászapáti Városi Önkormányzat, 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 2.).
A borítékra kérnénk ráírni: „Humán szolgáltatás fejlesztése".

Adatkezelés:
A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt adatok valóságtartalmáért.
A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot kiíró Jászapáti Városi Önkormányzat nyilvántartásba vegye és a jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.

A pályázat elbírálása:
A pályázatokat az ösztöndíj elbírálására, a Képviselő-testület által létrehozott 3 fős ad hoc bizottság bírálja el. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2018. április 27.
A pályázat elbírálásáról a pályázók az elbírálást követő 5 napon belül tájékoztatást kapnak.
A nyertes pályázókkal szerződés kerül megkötésre az ösztöndíj programban való részvételről, amelyben a pályázó vállalja, hogy a pályázati időszak alatt, illetve az azt követő két évben a településen végez munkát.

Jászapáti, 2018. április 5.
Jászapáti Város Önkormányzata

palyazat1

svajci bannerjasztanc banner

kormany tamogataski

Városi Hírek

Archív hírek

Közlemények

Archív közlemények

Városi események

Nincsenek események

Közadat kereső

Eseménynaptár

Május 2018
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Álláslehetőségek


kormanyablak 0


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100

jaszsagi ivoviz projekt

Designed by Notora Team Kft.