A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

RENDELETEK

JÁSZAPÁTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HATÁLYOS RENDELETEI

(2019. október 29-től)

1995-2010. évi rendeletek 

1/1995.(I. 26.) - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökeinek és tagjainak tiszteletdíjáról

                         Módosította: 13/1996. (VI. 27.) 6/2000. (IV. 27.) 34/2000. (XII. 1.) 27/2002. (XII. 1.) 12/2005. (VII. 1.) 32/2006. (XII. 14.) 12/2007. (VII. 1.)13/2010. (X.                                  15.) 24/2011. (IX. 20.) 20/2012. (V. 21.) 18/2019. (X. 28.)

35/1995. (XII. 14.) Az önkormányzati tulajdonban lévő termőföldek hasznosításáról

Módosította.:22/1997. (IX. 11.) 24/2015. (X. 19.)

35/2001. (I. 1.) Jászapáti Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

Módosította.:14/2013. (IV. 25.) 22/2014. (XII. 18.) 11/2015. (III. 20.) 14/2017. (IV. 28.) 23/2018. (XII. 14.) 14/2019. (IX. 6.)

3/2002. (III. 1.) A Jászapáti Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Módosította:7/2003. (VIII. 1.) 17/2009. (VI. 25.) 3/2010. (II. 11.)

20/2002. (IX. 1.) Jászapáti város saját halottjává nyilvánítás egyes kérdéseiről

28/2003. (XII. 11.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
                          - Melléklet

Módosította.:14/2004. (VII. 1.) 10/2005. (VI. 1.) 34/2005. (XII. 15.) 4/2006. (III. 1.) 28/2006. (XII. 14.) 9/2007. (IV. 1.) 31/2007. (XII. 1.) 5/2008. (III. 1.) 7/2009. (III. 1.) 19/2009. (X. 1.) 5/2010. (II. 11.) 6/2011. (III. 17.) 26/2011. (X. 17.) 10/2012. (III. 23.) 9/2013. (IV. 1.) 5/2014. (III. 21.) 7/2015. (III. 25.) 4/2016. (II. 15.) 7/2016. (III. 21.) 6/2017. (III. 24.) 4/2018. (III. 23.) 6/2019. (III. 25.)

8/2004. (V. 1.) A gyermekvédelem helyi szabályairól

Módosította:15/2004. (VII. 1.) 11/2005. (V. 26.) 19/2005. (X. 15.) 24/2005. (X. 28.) 5/2006. (III. 1.) 30/2006. (XII. 14.) 18/2007. (VIII. 1.) 32/2007. (XII. 1.) 19/2008. (XII. 11.) 8/2009. (IV. 1.) 7/2010. (II. 11.) 22/2011. (IX. 15.) 6/2012. (II. 16.) 9/2012. (III. 23.) 8/2013. (IV. 1.) 18/2013. (VI. 21.) 22/2013. (XII. 13.) 4/2014. (III. 21.) 6/2015. (III. 25.) 6/2016. (III. 21.) 5/2017. (III. 24.) 3/2018. (III. 23.) 5/2019. (III. 25.)

10/2004. (IV. 1.) A házi gondozási körzetek kialakításáról

17/2004. (VIII. 12.) A regionális hulladékgazdálkodási tervről
                    - Melléklet

30/2005. (XII. 1.) A köztemetőkről és a temetkezésről

Módosította: 33/2009. (X. 1.) 19/2012. (V. 21.) 3/2014. (II. 21.)

32/2005. (XII. 15.) Az önkormányzati nevelési, oktatási intézményeknél és a bölcsődénél alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról

Módosította: 29/2006. (XII. 14.) 35/2007. (XII. 13.) 17/2008. (XII. 1.) 42/2009. (XII. 1.) 21/2010. (XII. 16.) 25/2011. (X. 17.) 33/2011. (XII. 19. 16/2012. (IV. 23.) 3/2013. (II. 15.) 15/2014. (IX. 23.) 21/2014. (XII. 18.) 13/2017. (IV. 28.) 7/2018. (III. 23.)

20/2006. (IX. 15.) Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról

Módosította.: 27/2007. (XII. 1.)

25/2006. (XI. 30.) A talajterhelési díjról

Módosította 31/2009. (X. 1.) 2/2012. (I. 31.) 17/2012. (IV. 23.) 6/2018. (III. 23.)

10/2009. (X. 1.) A Jászapáti Városban zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról

Módosította: 20/2009. (X. 1.) 19/2012. (V. 21.)

11/2009. (IV. 30.) A Jászapáti Városban parkolóhelyek közterületen történő kialakításának rendjéről

Módosította.: 21/2018. (XII. 14.)

21/2009. (X. 1.) Jászapáti Város címerének és zászlajának használata rendjéről
                            - Mellékletek: 1. melléklet, 2. melléklet, 

                              Módosította:13/2011. (VI. 1.) 23/2011. (IX. 20.) 19/2012. (V. 21.) 18/2014. (XI. 21.)

36/2009. (X. 1.) A vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról
                            - Mellékletek: 1. melléklet, 2. melléklet,

                              Módosította:44/2009. (XII. 1.) 29/2011. (XII. 1.) 34/2012. (XI. 30.) 19/2014. (XI. 21.) 17/2015. (VI. 26.) 22/2016. (X. 31.) 11/2018. (V. 18.)

2011. évi rendeletek

4/2011. (II. 15.) A családi események szolgáltatási díjairól és az anyakönyvvezető díjazásáról

                             - Módosította: 19/2017. (VI. 23.) 18/2018. (X. 19.)

7/2011. (V. 1.) Jászapáti Város 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

                           - Módosította.:16/2011. (V. 19.)

18/2011. (VII. 1.) Az Apáti kártyáról 
                           - mellékletek: 1.melléklet, 2.melléklet, 3.melléklet, 4.melléklet, 

19/2011. (VIII. 17.) A közterület-felügyeletről

30/2011. (XI. 25.) A játéktermek létesítésének és működésének feltételeiről

15/2012. (IV. 23.) Jászapáti Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

2012. évi rendeletek

29/2012. (IX. 14.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

                             -Módosította: 27/2015. (XII. 18.)16/2016. (VI. 14.)

2013. évi rendeletek

4/2013. (II. 15.) Jászapáti Város 2013. évi költségvetéséről

12/2013. (IV. 26.) Jászapáti Város 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Módosította: 20/2013. (XI. 4.)

17/2013. (VI. 21.) A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről és a házszám-megállapítás szabályairól

Módosította: 17/2018. (VII. 10.)

2014. évi rendeletek

6/2014. (III. 21.) A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról.

7/2014. (IV. 30.) Jászapáti Város 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról 
                          - Mellékletek: 1.melléklet, 2.melléklet, 3.melléklet, 4. melléklet, 5.melléklet, 6.melléklet, 7.melléklet, 8.melléklet,
                              9.melléklet, 10.melléklet, 11.melléklet, 12.melléklet, 13.melléklet, 14.melléklet, 15.melléklet, 16.melléklet,

8/2014. (V. 16.) Az építészeti örökség helyi védelméről

           Módosította:19/2016. (VIII. 26.)

11/2014. (VII. 25.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről

           Módosította: 23/2016. (XI. 18.) 13/2018. (VI. 8.) 16/2018. (VI. 28.)4/2019. (II. 15.)

14/2014. (IX. 12.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

            Módosította.:9/2017. (IV. 21.)8/2018. (IV. 20.)

2015. évi rendeletek

3/2015. (II. 27.) A települési támogatásról
                          -Mellékletek: 1.melléklet, 2.melléklet, 3.melléklet, 4.melléklet, 5.melléklet

        Mód.:20/2015.(VIII. 31.) 9/2016. (IV. 15.)/2016. (VI. 24.) 21/2016. (X. 21.) 7/2017. (III. 24.) 21/2017. (IX. 22.) 8/2019. (IV. 26.)

15/2015. (V. 29.) Jászapáti Város 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2016. évi rendeletek

11/2016. (V. 20.) Jászapáti Város 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

12/2016. (V. 23.) Jászapáti településnév használatáról
                        -  Mellékletek: 1.melléklet, 2.melléklet

15/2016. (VI. 14.) A Jászapáti város területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok építési telekhez juttatásának feltételeiről

17/2016. (VI. 30.) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokról és a közterületek tisztántartásáról
                           - Mellékletek: 1.melléklet, 2.melléklet, 

                            Mód.:11/2017. (IV. 21.) 22/2017. (IX. 22.) 22/2018. (XII. 14.)

2017. évi rendeletek

2/2017. (II. 20.) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról
                      -      Mellékletek: 1.függelék,   1.melléklet, 2.melléklet, 3.melléklet, 4.melléklet,

 Módosította.:10/2017. (IV. 21.) 15/2017. (IV. 28.) 1/2019. (I. 25.)

4/2017. (II. 28.) A helyi közművelődési feladatokról
- melléklet

18/2017. (V. 19.) Jászapáti Város 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
                        -     Melléklet:

20/2017. (IX. 22.) A partnerségi egyeztetés szabályairól

24/2017. (X. 20.) A helyi népszavazásról

27/2017. (XII. 18.) A településkép védelemről

2018. évi rendeletek

5/2018. (II. 16.) A helyi adókról
                            -Mellékletek: 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet,

  Módosította.: 8/2018. (IV. 20.)

12/2018. (V. 18.) Jászapáti Város 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
                            -Melléklet

14/2018. (VI. 22.) Az állatok közterületen történő tartásáról

2019. évi rendeletek

2/2019. (II. 15.) az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

            Módosította:  15/2019. (IX. 20.)

3/2019. (II. 15.) a Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselők illetménykiegészítéséről

4/2019. (II. 15.) a közterület-használat rendjéről

10/2019. (V. 21.) az önkormányzatok tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről

12/2019. (V. 17.) Jászapáti Város 2018. évi pénzügyi tervének végrehajtásáró
                            - Melléklet

17/2019. (X. 25.) Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési  szabályzatáról  szabályzatáról
                            -Mellékletek: 1.melléklet: PMH szmsz függelékei: 1.függelék,  2.függelék,   3.függelék,  2.melléklet, 
                            3.melléklet,  4.melléklet, 5.melléklet,  6.melléklet,  7.melléklet,  8.melléklet,  9.melléklet.

                           Mód: 20/2019. (XII. 4.)

19/2019. (XII. 4.) kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről
 
                           Melléklet