A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

RENDELETEK

JÁSZAPÁTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HATÁLYOS RENDELETEI

(2021.02.05.)

1995-2010. évi rendeletek

1/1995.(I. 26.) - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökeinek és tagjainak tiszteletdíjáról

Módosította: 13/1996.(VI.27.) 6/2000.(IV.27.) 34/2000. (XII.1.)27/2002. (XII.1.)12/2005. (VII.1.)32/2006. (XII.14.) 12/2007. (VII.1.) 13/2010.(X.15.) 24/2011.(IX.20.) 20/2012.(V.21.) 18/2019.(X.28.)

35/1995. (XII. 14.) Az önkormányzati tulajdonban lévő termőföldek hasznosításáról

Módosította.:22/1997. (IX. 11.) 24/2015. (X. 19.)

35/2001.(I.1.) Jászapáti Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról
 - 
1_melléklet  3_melléklet  4_melléklet  5_melléklet  6-7_melléklet  8_melléklet  9_melléklet   10_melléklet  1_melléklet_módosítása_1a  1_melléklet_módosítása_1b  1_melléklet_módosítása_1c  1_melléklet_módosítása

Módosította.: 14/2013.(IV.25.), 22/2014.(XII.18.), 11/2015.(III.20.), 14/2017.(IV.28.), 23/2018.(XII.14.), 14/2019.(IX.6.), 21/2019.(XII.20.)

3/2002. (III. 1.) A Jászapáti Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Módosította:7/2003. (VIII. 1.) 17/2009. (VI. 25.) 3/2010. (II. 11.)

20/2002. (IX. 1.) Jászapáti város saját halottjává nyilvánítás egyes kérdéseiről

28/2003. (XII. 11.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
- Melléklet

Módosította.:14/2004. (VII. 1.) 10/2005. (VI. 1.) 34/2005. (XII. 15.) 4/2006. (III. 1.) 28/2006. (XII. 14.) 9/2007. (IV. 1.) 31/2007. (XII. 1.) 5/2008. (III. 1.) 7/2009. (III. 1.) 19/2009. (X. 1.) 5/2010. (II. 11.) 6/2011. (III. 17.) 26/2011. (X. 17.) 10/2012. (III. 23.) 9/2013. (IV. 1.) 5/2014. (III. 21.) 7/2015. (III. 25.) 4/2016. (II. 15.) 7/2016. (III. 21.) 6/2017. (III. 24.) 4/2018. (III. 23.) 6/2019. (III. 25.)

8/2004. (V. 1.) A gyermekvédelem helyi szabályairól

Módosította:15/2004. (VII. 1.) 11/2005. (V. 26.) 19/2005. (X. 15.) 24/2005. (X. 28.) 5/2006. (III. 1.) 30/2006. (XII. 14.) 18/2007. (VIII. 1.) 32/2007. (XII. 1.) 19/2008. (XII. 11.) 8/2009. (IV. 1.) 7/2010. (II. 11.) 22/2011. (IX. 15.) 6/2012. (II. 16.) 9/2012. (III. 23.) 8/2013. (IV. 1.) 18/2013. (VI. 21.) 22/2013. (XII. 13.) 4/2014. (III. 21.) 6/2015. (III. 25.) 6/2016. (III. 21.) 5/2017. (III. 24.) 3/2018. (III. 23.) 5/2019. (III. 25.)

10/2004. (IV. 1.) A házi gondozási körzetek kialakításáról

17/2004. (VIII. 12.) A regionális hulladékgazdálkodási tervről
- Melléklet

30/2005. (XII. 1.) A köztemetőkről és a temetkezésről

Módosította: 33/2009. (X. 1.) 19/2012. (V. 21.) 3/2014. (II. 21.)

32/2005. (XII. 15.) Az önkormányzati nevelési, oktatási intézményeknél és a bölcsődénél alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról

Módosította: 29/2006. (XII. 14.) 35/2007. (XII. 13.) 17/2008. (XII. 1.) 42/2009. (XII. 1.) 21/2010. (XII. 16.) 25/2011. (X. 17.) 33/2011. (XII. 19. 16/2012. (IV. 23.) 3/2013. (II. 15.) 15/2014. (IX. 23.) 21/2014. (XII. 18.) 13/2017. (IV. 28.) 7/2018. (III. 23.)

20/2006. (IX. 15.) Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról

Módosította.: 27/2007. (XII. 1.)

25/2006. (XI. 30.) A talajterhelési díjról

Módosította 31/2009. (X. 1.) 2/2012. (I. 31.) 17/2012. (IV. 23.) 6/2018. (III. 23.)

10/2009. (X. 1.) A Jászapáti Városban zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról

Módosította: 20/2009. (X. 1.) 19/2012. (V. 21.)

11/2009. (IV. 30.) A Jászapáti Városban parkolóhelyek közterületen történő kialakításának rendjéről

Módosította.: 21/2018. (XII. 14.)

21/2009. (X. 1.) Jászapáti Város címerének és zászlajának használata rendjéről
Mellékletek: 1. melléklet, 2. melléklet, 

Módosította:13/2011. (VI. 1.) 23/2011. (IX. 20.) 19/2012. (V. 21.) 18/2014. (XI. 21.)

36/2009. (X. 1.) A vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról
Mellékletek: 1. melléklet, 2. melléklet,

Módosította:44/2009. (XII. 1.) 29/2011. (XII. 1.) 34/2012. (XI. 30.) 19/2014. (XI. 21.) 17/2015. (VI. 26.) 22/2016.(X. 31.) 11/2018. (V.18.), 22/2019.(XII. 20.)

2011. évi rendeletek

4/2011. (II. 15.) A családi események szolgáltatási díjairól és az anyakönyvvezető díjazásáról

Módosította: 19/2017.(VI. 23.) 18/2018.(X. 19.)

7/2011.(V.1.) Jászapáti Város 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Módosította.:16/2011. (V. 19.)

18/2011.(VII.1.) Az Apáti kártyáról
- mellékletek: 1.melléklet, 2.melléklet, 3.melléklet, 4.melléklet, 

Mód.:10/2020. (IV. 14.)

19/2011. (VIII. 17.) A közterület-felügyeletről

30/2011. (XI. 25.) A játéktermek létesítésének és működésének feltételeiről

15/2012. (IV. 23.) Jászapáti Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

2012. évi rendeletek

29/2012. (IX. 14.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Módosította: 27/2015. (XII. 18.)16/2016. (VI. 14.) 18/2020. (VI. 17.)

2013. évi rendeletek

4/2013. (II. 15.) Jászapáti Város 2013. évi költségvetéséről

12/2013. (IV. 26.) Jászapáti Város 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Módosította: 20/2013. (XI. 4.)

17/2013. (VI. 21.) A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről és a házszám-megállapítás szabályairól

Módosította:17/2018. (VII. 10.)

2014. évi rendeletek

6/2014. (III. 21.) A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról.

7/2014. (IV. 30.) Jászapáti Város 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról 
Mellékletek: 1.melléklet, 2.melléklet, 3.melléklet, 4. melléklet, 5.melléklet, 6.melléklet, 7.melléklet, 8.melléklet, 9.melléklet, 10.melléklet, 11.melléklet, 12.melléklet, 13.melléklet, 14.melléklet, 15.melléklet, 16.melléklet,

8/2014. (V. 16.) Az építészeti örökség helyi védelméről

           Módosította:19/2016. (VIII. 26.)

11/2014. (VII. 25.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről

           Módosította: 23/2016. (XI. 18.) 13/2018. (VI. 8.) 16/2018. (VI. 28.)4/2019. (II. 15.)

14/2014. (IX. 12.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

            Módosította.:9/2017. (IV. 21.)8/2018. (IV. 20.)

2015. évi rendeletek

3/2015. (II. 27.) A települési támogatásról
 -Mellékletek: 1.melléklet, 2.melléklet, 3.melléklet, 4.melléklet, 5.melléklet Mód.:20/2015.(VIII. 31.) 9/2016. (IV. 15.)/2016. (VI. 24.) 21/2016. (X. 21.) 7/2017. (III. 24.) 21/2017. (IX. 22.) 8/2019. (IV. 26.)

15/2015. (V. 29.) Jászapáti Város 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2016. évi rendeletek

11/2016. (V. 20.) Jászapáti Város 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

12/2016. (V. 23.) Jászapáti településnév használatáról
Mellékletek: 1.melléklet, 2.melléklet

15/2016. (VI. 14.) A Jászapáti város területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok építési telekhez juttatásának feltételeiről

17/2016. (VI. 30.) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokról és a közterületek tisztántartásáról
 Mellékletek: 1.melléklet, 2.melléklet, 

Mód.:11/2017. (IV. 21.) 22/2017. (IX. 22.) 22/2018. (XII. 14.)

2017. évi rendeletek

2/2017. (II. 20.) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról
Mellékletek: 1.függelék,   1.melléklet, 2.melléklet, 3.melléklet, 4.melléklet,

Módosította.:10/2017. (IV. 21.) 15/2017. (IV. 28.) 1/2019. (I. 25.)

4/2017. (II. 28.) A helyi közművelődési feladatokról
- melléklet

18/2017. (V. 19.) Jászapáti Város 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
Melléklet:

   
Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései  
1. melléklet  
2.1. melléklet  
2.2. melléklet  
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései  
3. melléklet  
4. melléklet  
5. melléklet  
6. melléklet  
7. melléklet  
8.1. melléklet  
8.2. melléklet  
8.3. melléklet  
8.4. melléklet  
8.5. melléklet  
9. melléklet  
10. melléklet  
11.1. melléklet  
11.2. melléklet  
11.3. melléklet  
11.4. melléklet  
1. tájékoztató tábla  
2. tájékoztató tábla  
3. tájékoztató tábla  
4. tájékoztató tábla  
5. tájékoztató tábla  
6. tájékoztató tábla  
7. tájékoztató tábla  
8. tájékoztató tábla  
9. tájékoztató tábla  

 

20/2017. (IX. 22.) A partnerségi egyeztetés szabályairól

24/2017. (X. 20.) A helyi népszavazásról

27/2017. (XII. 18.) A településkép védelemről

2018. évi rendeletek

5/2018. (II. 16.) A helyi adókról
                            -Mellékletek: 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet,

  Módosította.: 8/2018. (IV. 20.)
                   
   27/2020. (XII. 30.)

12/2018. (V. 18.) Jászapáti Város 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
                            -Melléklet

14/2018. (VI. 22.) Az állatok közterületen történő tartásáról

2019. évi rendeletek

2/2019. (II. 15.) az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Módosította: 15/2019. (IX. 20.)

4/2019. (II. 15.) a közterület-használat rendjéről

10/2019. (V. 21.) az önkormányzatok tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről
                    Módosította: 1/2021. (I.22:)

12/2019. (V. 17.) Jászapáti Város 2018. évi pénzügyi tervének végrehajtásáró

Címrend  
1_melléklet_12_2019  
2_1_melléklet_12_2019  
2_2_melléklet_12_2019  
3_melléklet_12_2019  
4_melléklet_12_2019  
5_melléklet_12_2019  
6_melléklet_12_2019  
7_melléklet_12_2019  
7_1_melléklet_12_2019  
8_melléklet_12_2019  
9_1_melléklet_12_2019  
9_2_melléklet_12_2019  
9_3_melléklet_12_2019  
9_4_melléklet_12_2019  
9_5_melléklet_12_2019  
9_6_melléklet_12_2019  
10_melléklet_12_2019  
1_tájékoztató_tábla_12_2019  
2_tájékoztató_tábla_12_2019  
3_tájékoztató_tábla_12_2019  
4_tájékoztató_tábla_12_2019  
5_tájékoztató_tábla_12_2019  
6_1_tájékoztató_tábla_12_2019  
6_2_tájékoztató_tábla_12_2019  
6_3_tájékoztató_tábla_12_2019  
7_tájékoztató_tábla_12_2019  
8_tájékoztató_tábla_12_2019  
9_tájékoztató_tábla_12_2019  
10_tájékoztató_tábla_12_2019  
11_tájékoztató_tábla_12_2019

 

17/2019. (X. 25.) Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési  szabályzatáról  szabályzatáról
-Mellékletek: 1.melléklet: PMH szmsz függelékei: 1.függelék,  2.függelék,   3.függelék,  2.melléklet, 3.melléklet,  4.melléklet, 5.melléklet  6.melléklet,  7.melléklet,  8.melléklet,  9.melléklet.
Mód: 20/2019. (XII. 4.) 5/2020 (II.14.) 25/2020. (X. 16.)

19/2019. (XII. 4.) kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről
Melléklet

2020. évi rendeletek

1/2020.(II.14.) a Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselők illetménykiegészítéséről

2/2020.(II.14.) az Önkormányzat 2020. évi költségvetésérőlaz Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
 Mellékletek:

Indokolás_2_2020  
Borító és címrend  
2_1_melléklet  
2_2_melléklet  
3_melléklet  
4_melléklet  
5_melléklet  
8_melléklet  
10_melléklet  
11_melléklet  
12_melléklet  
1_tájékoztató_tábla  
2_tájékoztató_tábla  
3_tájékoztató_tábla  
4_tájékoztató_tábla  
5_tájékoztató_tábla  
7_tájékoztató_tábla  
6_melléklet_2_2020_0526  
7_melléklet_2_2020_0526  
9_2_melléklet_2_2020_0526  
9_4_melléklet_2_2020_0526  
9_5_melléklet_2_2020_0526  
6_tájékoztató_tábla_2_2020_0526  
1_1_melléklet_2_2020_0919  
9_1_melléklet_2_2020_0919  
9_3_melléklet_2_2020_0919  
9_6_melléklet_2_2020_0919

Mód.: 15/2020. (V. 25.) 24/2020. (IX.18.)

4/2020. (II. 14.) a települési támogatásról

Függelék
Mellékletek:  1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet
                                   Mód.: 9/2020. (III. 20.) 11/2020. (IV. 14.) 16/2020. (VI. 12.) 19/2020. (VI. 17.)  25/2020. (X. 16.) 2/2021. (II. 4.) rendelet,                                                       104/2021. (II. 4) határozat

 
 

17/2020. (VI. 16.) a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvántartásáról

22/2020. (VI. 26.) Jászapáti Város 2019. évi pénzügyi tervének végrehajtásáró
Mellékletek: