A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.) pályázatot ír ki az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2018. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye: 5130 Jászapáti, Fő tér 2. (továbbá 2 további tagóvoda: 5130 Jászapáti, József A. út 7. és Vasút út 1.).

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti vezetése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Büntetlen előélet
 • Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség
 • Legalább öt éves szakmai gyakorlat
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Legalább öt éves intézményvezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajz.
 • A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok ellátására, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó részletes szakmai program.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolat.
 • Szakmai gyakorlatot és amennyiben van, intézményvezetői tapasztalatot igazoló dokumentumok.
 • Pályázói nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
 • A pályázói hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik.
 • A pályázói nyilatkozat, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.
 • A pályázó elérhetősége.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napján tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 2.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Jászapáti Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Óvoda intézményvezető.
 • Személyesen Farkas Ferenc polgármesternél (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A jogszabályban előírt véleményezési eljárást követően; a Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottság javaslatának kikérésével Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 5.

A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázati kiírás elérhető: a kozigallas.gov.hu weboldalon, illetve Jászapáti város honlapján (www.jaszapati.hu).

Közadat kereső


kormanyablak 0


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100