A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Jászapáti, Jókai utca 1. szám alatti 2-es lakást.

PÁLYÁZAT

önkormányzati lakás bérbeadásához

Jászapáti Városi Önkormányzat az EFOP 1.2.11-16-2017-00014 számú pályázat keretében bérbeadásra meghirdeti a tulajdonában lévő Jászapáti, Jókai utca 1. szám alatti 2-es lakást.

A lakás helyiségei:     

-          konyha + étkező

-          fürdő + WC

-          szoba

-          fűtetlen előtér

Alapterület összesen:  43,00 m2

Komfortfokozata:                  komfortos

Felszereltség:                          mosógép, internet elérés, laptop, íróasztal, ágy, szekrény, főző és sütőberendezés, mikrohullámú sütő, mosogató, hűtőszekrény, konyhaasztal

Bérleti díj:                              0.00,- Ft/hó

Közüzemi díjak:                     bérlő fizeti, mért fogyasztás szerint

A bérlakásra egyedülálló fiatal (aki a pályázat benyújtásának időpontjában nem éri el a 35. életévét), fiatal házaspár vagy élettársi kapcsolatban élő pár (ha a pályázat benyújtásának időpontjában legalább az egyik fél nem töltötte be a 35. életévét) nyújthat(nak) be pályázatot.

A pályázati lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a pályázónak (vagy a család, vagy a pár legalább egyik tagjának) foglalkoztatási jogviszonnyal kell rendelkeznie a településen vagy vállalnia kell a részvételt a „helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás / helyi ösztönzőrendszer kialakítása és nyújtása a célcsoport (16 -35 éves korosztály) számára” tevékenységben.

Emellett a pályázónak kötelezően vállalnia kell, hogy a bentlakás ideje alatt közösségi célú önkéntes tevékenységet végez a településen.

A pályázó max. 2 évig lehet lakója az így megpályázott ingatlannak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-  az egyedülálló fiatal, illetve fiatal házaspár, élettársak nevét (születési nevét), születési helyét, idejét, anyja nevét,

-  a munkáltató igazolását a foglalkoztatási jogviszonyról,

-  a munkáltató ajánlását, ha van,

-  iskolai végzettséget igazoló dokumentumokat,

-  a pályázó által kitöltött pályázati adatlapot,

Az ajánlatot zárt, „EFOP 1.2.11-16-2017-00014 számú pályázat - lakás” megjelöléssel, feladót és egyéb jelet nem tartalmazó borítékban kell benyújtani a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán (Dr. Szlovencsák Imre út 2.) 2019. január 4-én 13.00 óráig.

A pályázatok felbontására a benyújtás napján - 2019. január 4-én 13.00 órákor – kerül sor.

A beadott pályázatokat a soron következő ülésén a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság megtárgyalja és javaslatot tesznek a nyertes pályázó személyére. A javaslatok elfogadásáról a képviselő-testület dönt, melyről írásban értesítjük a pályázót.

A pályázat részletes tartalmi feltételeiről, a pályázati adatlapról a Polgármesteri Hivatalban lehet érdeklődni (földszint 10. sz. iroda.)

A pályázat kiírásának időpontja: 2018. december 14.

Nem jogosult bérlakásra, illetve nem pályázhat az, aki:

- az önkormányzat, illetve konzorciumi partnere(i) vezető tisztségviselője, az önkormányzati képviselő-testület tagja, valamint a fentiek PTK szerinti közeli hozzátartozója,

- korábbi önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonya neki felróható okból szűnt meg,

- birtokháborítás révén költözött önkormányzati tulajdonú bérlakásba (önkényes beköltöző),

- önkormányzati tulajdonú bérlakás jogcím nélküli használója,

- valótlan adatok közlésével vagy valós adatok elhallgatásával vagy más módon a bérbeadót megtéveszti és ezzel jogtalan előnyhöz jutna.

A pályázatok elbírálásánál előnybe részesülnek azok, akik:

- a pályázat benyújtásakor 30 éven aluliak,

- akik munkáltatói ajánlással rendelkeznek,

- hiányszakmával rendelkeznek.

                                                                          Jászapáti Városi Önkormányzat

                                         Jászapáti

Pályázati adatlap

 

ADATLAP

az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” projekt keretében meghirdetett

 

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRBEADÁSA

 

pályázathoz.

 

NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL A PÁLYÁZÓ TÖLTI KI A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁBAN TALÁLHATÓ ADATOKNAK MEGFELELŐEN!

A PÁLYÁZÓ NEVE:

 

SZÜLETÉSI HELYE, IDEJE:

 

ANYJA SZÜLETÉSI LEÁNYKORI NEVE:

 

ÁLLANDÓ LAKCÍME:

 

ADÓAZONOSÍTÓ JELE:

 

ADÓSZÁMA:

 

TAJ SZÁMA:

 

BANKSZÁMLASZÁMA:

 

TELEFONSZÁMA:

 

E_MAIL CÍME:

 

MUNKAHELYE NEVE ÉS CÍME:

 

JELENLEGI BEOSZTÁSA:

 

VÉGZETTSÉGE(I):

 

Egyéb információk:

Házastárs, élettárs esetén nevét (születési nevét), születési helyét, idejét, anyja nevét kérjük megadni:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

Mellékletek:

-  a munkáltató igazolását a foglalkoztatási jogviszonyról,

-  a munkáltató ajánlását, ha van,

-  iskolai végzettséget igazoló dokumentumokat,

-  a pályázó által kitöltött pályázati adatlapot,

 

 

Kelt.: ……………….., 201…… év …………hó …… nap

……………………………
Pályázó saját kezű aláírása

Közadat kereső


kormanyablak 0


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100